Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

ABC för autonoma

ABC  FÖR  AUTONOMA

liten uppslagsbok för alla åldrar

Staffan Jacobson

Vi autonoma!

”Oavsett vad länsstolsrevolutionärerna säger så vet världen nu att den verkliga impulsen till anti-kapitalistiskt motstånd kommer från anarkisterna, de autonoma och den anti-auktoritära vänstern”. — Jerome Roos, Roar Mag 18/4 2013, i en diskussion om Zizek.

intro; courtesy Subversiv Media

Ordet autonomi betyder självständighet och det ligger i själva begreppets väsen att det finns många olika synsätt på vad det innebär att vara politisk autonom. Självklart finns det även många andra beröringspunkter, men denna artikel skall handla om vår syn på autonomi och vi skulle aldrig drömma om att försöka ta patent på begreppet.

Kort om de autonomas historia.

Sedan slutet av sextiotalet har det funnits grupper i Västeuropa som betecknat sig som autonoma. Det hela började i Italien då det skapades en stark arbetarklassrörelse, som valde att kämpa utanför fack och parti, i norra Italiens FIAT-fabriker. De arbetade alltså autonomt, självständigt, helt enligt Marx tes: ”arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk”. De valde att arbeta på detta sätt eftersom fackföreningarna och partierna hade förvandlats från instrument som kontrollerades av sina medlemmar till institutioner som varken gynnade arbetarnas dagliga intressen som bättre lön, bra arbetsförhållanden, eller de långsiktiga som socialism. Detta sätt att organisera sig: autonomt, självständigt från stat och kapital, utan att följa de regler och lagar som ens motståndare sätter upp för hur vi får kämpa, spred sig som frön för vinden. Husockupationsrörelsen som kanske var starkast i Tyskland och Danmark tog tidigt till sig autonomibegreppet och utvidgade det. Idag består den autonoma rörelsen av flera olika grupper och människor som arbetar med olika projekt på olika sätt. Det finns kvinnogrupper som bygger upp kvinnohus, arbetsplatsföreningar som kämpar för bättre förhållanden på jobben, autonoma antifascister, ekologer, djurrättare och en massa andra som på olika sätt arbetar mot kapitalet och för socialismen.

Motståndets autonomi!

De autonoma organiserar sig basdemokratiskt. Detta står helt i motsättning till det borgerliga systemet som endast styrs av kapitalintressen och statsinstitutioner. Därav organiserar sig de autonoma utanför och mot det parlamentariska systemet. Det har man också lov till i det här systemet – så länge man accepterar att inte ha något inflytande. Det gör självklart inte de autonoma och därför använder sig de autonoma av militanta metoder. Orsaken till att de franska arbetslösa har fått igenom många reformer är ju inte att de är många och delar ut flygblad ofta, utan att de tvingar systemet till förändringar genom t.ex. ockupationer, sabotage och upplopp. Det ingår alltså i autonomibegreppet att man förhåller sig öppen för alla sätt att kämpa. Att du är autonom behöver inte betyda att du sysslar med sabotage eller våld, men att fördöma andra kamrater i kampen endast beroende på deras val av kampform är främmande för de autonoma.

De autonoma organiserar sig inte bara självständigt från stat och kapital, utan även från de institutionaliserade och/eller reformistiska rörelser som t.ex. de parlamentariska partierna och fackföreningsrörelsen. Eftersom de reformistiska rörelserna bygger på systemet kommer de aldrig att kunna förändra systemet permanent, de utgör helt enkelt en del av sina egna motståndare! De reformistiska fackföreningarna som t.ex. LO, som samarbetar direkt med arbetarnas klassfiender som t.ex. SAF, kommer aldrig att komma någon vart eftersom de bygger sin styrka på och är beroende av sin fiende. Det är därför de aldrig kan genomföra några permanenta eller reella förbättringar för LO-medlemmarnas villkor, utan det måste medlemmarna själva göra genom strejker, sabotage och dylikt. Att reformisternas organisationer styrs av pampar som tjänar ungefär trettio ggr. så mycket som en arbetare/tjänsteman tjänar i snitt gör inte saken bättre.

De autonoma är revolutionärer och självklart för militans här idag och inte i någon avlägsen framtid eller på andra kontinenter – det är en av de saker som skiljer de autonoma från andra delar av vänstern. De autonoma menar att det är omöjligt att ha revolutionära perspektiv utan att lösa frågan om hur man skall handla mot överhetens väpnade styrkor, såsom polis och militär. Det är självklart att överheten inte kommer att släppa makten ifrån sig utan kraftmätningar – det har historien visat – och därför menar de autonoma att vi idag måste visa att vi menar allvar med vår systemkritik och få igenom ändringar genom revolutionära handlingar. De autonoma försöker även i samband med detta att knyta samman den dagsaktuella kampen för reformer med ett samhällsalternativ. Otaliga erfarenheter visar, att sådana alternativ inte automatiskt växer fram ur kampen för ett drägligare liv. De autonoma förnekar alltså inte socialismens aktualitet som de flesta reformister gör, utan kämpar för socialismen redan idag!

De autonoma organiserar bortom ideologigränserna och har ett odogmatiskt förhållningssätt till praktiska aktiviteter som de autonoma arrangerar. Detta är inte bara eftersträvansvärt utan också nödvändigt för att den revolutionära vänstern inte än en gång skall splittras. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon ”autonomism”, istället kommer de autonoma från många olika vänsterideologier som t.ex. kommunismen, marxismen och anarkismen. Att vara autonom är i första hand ett sätt att handla och organisera sig!

Internationell solidaritet!

Internationalismen är en hörnsten för de autonoma. De autonomas kampform är internationell till sin karaktär och bygger på solidaritet med alla seriösa revolutionärer som kämpar mot förtryck. Kamperna i Tredje världen är mycket viktiga för oss eftersom de ger inspiration och förskjuter maktförhållandena till vår fördel. Ett citat av revolutionären Amilcar Cabral kan här vara passande:

”Bästa sättet att visa solidaritet är att ni börjar slåss mot imperialismen i Europa. I ert eget land, att sända oss medicin är också bra – men det kommer i andra hand. Det kan jag förresten lova, att tar ni till vapen mot imperialismen i Europa då ska vi sända er lite medicin också”.

Det personliga är politiskt!

De autonoma menar att vi endast kan befria oss själva när vi aktivt deltar i försök att förändra det nuvarande samhälles hierarkiska och förtryckande uppbyggnad i grunden. Omvänt är vi bara i stånd att förändra dessa samhällsstrukturer när vi själva försöker bearbeta våra egna förtryckande roller som sexister, konkurrenter, konsumenter och representanter för rådande normer eller vanor.

Det är omöjligt att ensam bryta sig loss från detta systems tänkande och bli autonom, alltså en självständig och ansvarsfullt handlande individ. Detta eftersom normerna – som lär oss hur vi skall se ut och att det bästa sättet att bli lycklig är genom att köpa dig lyckan – hela tiden pumpas ut i media, vilket påverkar de flesta former av personlighet och individualitet. Därför försöker de autonoma bygga upp miljöer präglade av mångfald och öppenhet. Endast tillsammans kan vi förändra oss själva och systemet!

Tanken med ABC för autonoma är att den skall vara peppande och inspirerande. Kritik och självkritik finns på våra forum, ex.vis gatorna.info och anarkism.info.

A

A-symbolen  A står för Anarkism, inskrivet i ett O för Ordning. Den har använts allt sedan Spanska inbördeskriget 1936 och görs numera ofta med sprayfärg. Se även: » Anarkism

ABC  Anarchist Black Cross är en självhjälpsorganisation som sysslar med stöd åt fängslade kamrater och första hjälpen i krissituationer. Se även: » Copwatch

ACAB  All Cops Are Bastards. Eller, mindre vanligt förekommande, All Cats Are Beutiful 🙂 Se: » Polis

AFA Anti-Fascistisk Aktion är en internationell kamporganisation med mål att bekämpa fascism, nazism och rasism var den än dyker upp och med de medel som krävs, även fysisk konfrontation. Det första Afa bildades i Tyskland 1932 under nazismen. Svenska Afa bildades i september 1993.  • Läs mer på: motkraft.net/aktipedia/afa/

Afrosvenskarnas Riksförbund agerar mot afrofobi och rasism mot afrikaner och andra färgade grupper i samhället, för jämlikhet och lika rättigheter. http://www.afrosvenskarna.se/.

Affinitetsgrupp Vängrupp av aktivister. Se: »Los Solidarios

Affischering Affischering skulle inte vara olaglig om kommunerna satte upp offentliga anslagstavlor. Till föreningar och gatukonstnärer tas ingen hänsyn, men reklamen får förpesta stadsbilden precis hur mycket som helst. Varje dag utsätts var och en av oss för 3000 ofrivilliga reklambudskap. Den som bor i en stad borde också ha rätt att dekorera den och informera i den. När man affischerar på elskåp och plank används vanligen häftpistol eller tapetlim utrört med vatten, men vattenglas, natriumsilikat i pulverform utrört i vatten, (Na2[SiO2(OH2)] · 4 H2O), håller för evigt (bilden). En affisch anbringad med vattenglas på t.ex. en glasruta etsas in i glaset och går inte att ta bort. Använd handskar och akta ögonen!

Ableism Ideologi som rättfärdigar systematiskt förtryck av personer med funktionsnedsättningar kallas för ableism.

Agamben, Giorgio (f.1942) är en italiensk filosof som nära samarbetade med Guy Debord under hans livstid och Giorgio_Agambendelvis fortsätter hans verk. Han har bl.a skrivit om Statens användning av olika sorters undantagstillstånd.

”Det nya med den kommande politiken är att den inte längre kommer att kämpa för Statens övertagande – det blir istället en kamp mellan Staten och icke-Staten”. 

Agera Distribution i Malmö säljer anarkistiska böcker, pins mm. http://www.ageradistribution.net

Aktivism. Autonom aktivism finns i hela Sverige, men Lund är aktionstätast. MSBs senaste rapport (2019) driver tesen att den autonoma rörelsen ”sossefierats” på grund av ökad repression – vilket inte stämmer. Och när det gäller autonoma aktioner (”protesthändelser”) per 10 000 invånare under perioden 1997-2016 ligger Lund på första plats med 16 sådana, före både Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt rapportens statistik. Fortsätt så! Här sk-ter vi i repressionen. (MSB: Åtgärder mot radikala vänsterrörelser – effekter och erfarenheter, 2019).Se även:> Aktivism/kampanjer (lista).https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28819.pdf

Aktivistskildringar. Fyra svenska romaner hittills skildrar aktivistmiljön inifrån: Salka Sandén: Deltagänget, Vertigo 2007, skriver lysande om antifascism under perioden mellan ockupationen Borgen i Malmö 1990 och Göteborg 2001. Johan Ribe: Balaclava, Hägglunds 2005, skriver om livet som graffitimålare och djurrättsaktivist i Stockholm och Umeå och Staffan Jacobson: Dialog om Frihet, RD Förlag 2001, skriver om den långa heta sommaren i majrevoltens Lund 1968. Det senaste tillskottet i denna genre är Henrik Johansson: Brev från en cell. Federativs 2019, om en reclaimares liv.

Aktivisttips. Fem aktivisttips hämtade från berättelsen i Fatemeh Khavaris bok ”Jag stannar till slutet”(Omslag nedan). Se även: >>Utrustning för aktivister.

Jagstannar

1. Ring runt

Inför sittstrejken så ringde Fatemeh hundratals personer och frågade om de ville vara med. Om du inte kan träffa alla, så är telefonen det näst bästa alternativet. Glöm facebookevent, twittertaggar och mass-SMS. För att verkligen få folk att komma så behövs en personlig kontakt.

2. Lägg inte energi på de kritiska

Ha en tillräckligt stor ringlista för att bara kunna säga tack och adjö till de som är kritiska till idén. Det är mer effektivt att peppa de som är med på grundidén. ”Skärp dig Fatemeh. Det ska spöregna. Det kommer inte att leda till något. Ingen är intresserad. Jag argumenterade inte emot dem som sa så, jag avslutade samtalet och ringde nästa person.”

3. En ny kampanj måste slippa historiskt bagage

Så här står det i boken: ”Kom ihåg att det är hemligt, sade jag till alla. Jag ville inte blanda in vuxna. Om vuxna människor skulle styra oss, eller om vuxnas organisationer skulle blandas in, så skulle vi fortsätta längs gamla vägar, som de redan hade gått. Vi var tvungna att gå vår egen väg och göra det själva.” Visst kan man låta sig inspireras av andra aktivism, och lärdomar från förr. Men framförallt måste man göra sina egna erfarenheter.

4. Stör den allmänna ordningEn demonstration på samma plats som sittstrejken hade inte uppmärksammats av någon. Alla protester som följer det vanligaste mönstret blir lätt ignorerade. Men att ta plats dygnet runt i 55 dagar är något annat. Med vetskapen om att ”rätten till protest väger tyngre än tillstånd” kunde denna aktion bli årets mest omskrivna. Eventuellt kan man också tacka nazisterna eftersom deras attack var det stora genombrottet för sittstrejken.

5. Fira när du vinner. Sittstrejken gav egentligen en mer tydlig vinst än egen lag, den så kallade gymnasielagen.egen lag, den så kallade gymnasielagen.egen lag, den så kallade gymnasielagen.egen lag, den så kallade gymnasielagen.någon folkrörelsekampanj på länge – en egen lag, den så kallade gymnasielagen.Men det var ingen total vinst, utan påverkade ett antal tusen flyktingar. Men det blir sällan en total seger, så därför är det viktigt att ta fasta på det som faktiskt sker: ”Det var en delseger att vi lyckats pressa regeringen till att överhuvudtaget fatta ett beslut. Att vi lyckats påverka till den grad att det skrevs om en kris i regeringen. Det var ett kvitto på att protester fungerar”. Att läsa: Fatemeh Khavari:Jag stannar till slutet”. Norstedts 2018. ISBN: 978-91-1-308696-5


ung i sverige


Allaktivitetshuset är en idé om en öppen, icke-kommersiell och självstyrande offentlig verksamhet som organiseras direktdemokratiskt av ett stormöte av aktiva som också bestämmer ordningsreglerna, inrymt i en lokal som är lättillgänglig och tillräckligt stor. Tanken är framförallt att skapa gemyt och gemenskap över kategori- och åldersgränser genom skapande verksamhet, eventuellt med matservering och övernattningsmöjligheter. Det finns många varianter, några av dem gränsar till kulturhus, ungdomshus eller olika sorters aktivitetslokaler. Alienation, brist på gemenskap och ofrivillig ensamhet i samhället är några av de problem som kan motverkas den vägen, och huset kan dra nytta av hela gruppens kreativa resurser och färdigheter. Exempel på verksamheter i huset förutom stormötet och dess arbetsgrupper kan vara musik, dans, barnverksamhet, keramik, målning, cykelverkstad, matlagning, studiecirklar, rollspel, renovering, filmvisning, odling, café, bibliotek, snickeri etc. alltefter de aktivas intresse och lokalernas beskaffenhet. Den eventuella relationen till kommunen får inte innebära att stormötet körs över. Minst ett Allaktivitetshus i varje stad/stadsdel är målet och det skulle enligt alla erfarenheter hittills göra en väsentlig skillnad på både kort och lång sikt för omgivningen som en allmän mötesplats och kontaktyta. Nutida exempel är Cyklopen i Stockholm och Bergatrollen i Nyköping, Ungdomshuset i Danmark och massor av andra exempel som de berömda Social Centers i Holland, Italien och på annat håll. Besittningsformerna varierar från husockupation till lånade, hyrda eller köpta fastigheter. Allaktivitetshusets historia går tillbaka till 1960-talet men det är betydligt vanligare idag. Till och med i Lund där kampen pågått från 1969 och till sist lyckades med Vilda Väster 2015!

Att läsa: Bertil Nelhans: Allaktivitet – ja, men hur? Prisma 1971 (referat på sv.wikipedia.org). samt Staffan Jacobson: ”Husockupationer – en frihetlig kampform” i: Anarkismens Återkomst, Lund 2006, s. 100-108, s.127-128. Se även: » Husockupation

Allmänningar (eng. Commons) finns av flera slag: gåvoekonomier som förvaltas av deltagarna själva, ”den offentliga sektorn”, allmänningar som förvaltas av en myndighet å brukarnas vägnar och sådana fenomen som Allemansrätten som tillåter vem som helst att fritt vistas i det svenska landskapet, plocka bär etc. och »Allaktivitetshus för frivillig gemenskap och aktivitet i städerna. • Att läsa: David Bollier: Silent theft, private plunder of our common wealth. Routledge 2002

Alt-right  är en löst sammanhållen högerextrem falang inom amerikansk konservativ politik. Företrädare i USA är Breitbart News och i Sverige Motpol. Donald Trump, Richard Spencer och andra förespråkare för vit överhöghet kan räknas hit. Egentligen är inget nytt utom förpackningen.

Allt åt Alla Detta förbund fick mycket positiv medial uppmärksamhet för sin Överklassafari i Saltsjöbaden 28/1 2012. Man organiserade en guidad busstur genom de vräkigaste överklassområdena och kommenterade med fakta om skattefusk, nolltaxering, ekonomisk brottslighet och allmänt svineri bland lyxvillorna under mottot: Odla ditt klasshat! ”Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” säger man på sin hemsida  http://alltatalla.com En intensiv och långvarig debatt om klassamhället i AB, DN och olika forum blev ett av resultaten av aktionen. Se även »Brytfest.

Anarkism Ordet betyder ”utan härskare” och innebär ett samhälle utan statens och kapitalets förtryck och kaos. Besluten skall fattas i de minsta enheterna och samhället skall vara plant och inte pyramidformat uppbyggt. Ekonomin skall skötas gemensamt och med rättvis fördelning. Exempel bland flera på fungerande anarkistiska samhällen är Spanien 1936-39, Chiapas i Mexico från 1994 samt Rojava från 2013 och framåt.

Anarkafeminism Bekämpar inte bara patriarkatet (männens dominans över kvinnorna) utan även staten, kapitalet och allt annat förtryck. Emma Goldman, Louise Michel och Voltairine de Clayre var tidiga anarkafeminister. I Spanien fanns Mujeres Libres, en anarkistisk kvinnorganisation med 30.000 medlemmar som startades av Lucia Sanchez Saornil  (bilden t.v.). Stockholms Anarkafeministiska Kör har funnits sedan 1999 med egna versioner av bl.a. La Lega, Bella Ciao, A Barricadas och The Day the Nazi Died.

• Att läsa: Pia Laskar, Anarkafeminism (1992) ISBN 91-864-7409-X; Albert Herranz: Mujeres Libres. Fria kvinnor för en fri värld. Anarkanda Förlag 2015.

Anonymous En berömd hackersgrupp som åtminstone sedan 1997 attackerat bl.a. scientologrörelsen, arabiska diktaturer, lyxvaruföretag och mexikanska drogkarteller. En särskilt bejublad aktion var när man lyckades hacka sig in i storföretag och banker och tvångsöverförde medel därifrån till ideella hjälporganisationer. Anonymous använder ibland Guy Fawkes-masker. Ingen har hittills kommit dem på spåren.   http://anonops.blogspot.com

Anti-fascism Bekämpar fascism, nazism och högerextremism. Antifascism är alltid självförsvar.

Anti-rasism Bekämpar rasism och diskriminering av invandrare.

Anti-sexism Bekämpar diskriminering av kvinnor, män och hbt-personer.

Anti-auktoritär Bekämpar ledare, härskare och andra förtryckare.

Arbetare En person som måste sälja sin arbetskraft för att överleva. ”Proletär” betyder samma sak. ”Att vara proletär är att inte ha någon makt över sitt eget liv och vara medveten om det”. Allt som är skapat av människan har arbetarna åstadkommit. Den revolutionäre socialdemokraten August Palm uttryckte sig 1882 så här: ”Arbetet är den egentliga källan till all rikedom och kultur, och bör hela vinsten därav tillfalla den som arbetar.” Anarkisten Errico Malatesta uttryckte exakt samma sak: ”Arbetaren har rätt till hela produkten av sitt arbete”.

Arbetaren Arbetaren är sedan 1922 SAC:s syndikalistiska veckotidning, med grundmurat publicistiskt rykte och med facklig arbetsplatskamp som främsta intresseområde. Redaktör: Toivo Jokkala. http://www.arbetaren.se  Se: » SAC

Arbete Arbete är egentligen en fri och omväxlande aktivitet där producenten har tillgång till resultatet av sitt arbete; praxis.  I ett kapitalistiskt samhälle talar man däremot om löneslaveri.

Arbetarism. Arbetarklassen har huvudrollen i revolutionen. Samtidigt finns det hos medelklassintellektuella en olycklig benägenhet för arbetarism, typ f.d. KFML(r) eller Förbundet Arbetarmakt. Vanligt på 1970-talet var att man försökte härma arbetarklassens stil på ett ytligt sätt. Detta leder inte till revolution och löneslaveriet ska inte idealiseras – det kan vi lämna åt stalinisterna. Som situationisterna brukade säga ”Arbetare är en kapitalistisk kategori”, och: ”Proletär är den som inte har någon makt över sitt eget liv och är medveten om det”. Se även: Kritik av aktivismen.

Arbetarråd Ett arbetarråd kan vara en direktdemokratisk fabrikskommitté, ett kvartersråd eller en strejkkommitté som fattar sina beslut på ett gemensamt stormöte (generalförsamling). Man utser delegater (företrädare) att utföra arbetarrådets slutna mandat (bestämda uppgifter) i lokala, regionala och nationella federationer (sammanslutningar). Alla delegaters råd kallas Arbetarrådens Centralförsamling. Det första arbetarrådet samlades i Petrograd 1905 och har sen dess uppkommit spontant i alla revolutioner som det högsta uttrycket för den proletära demokratin. • Att läsa: Cornelius Castoriadis: Arbetarråd och ekonomi i ett självförvaltat samhälle, Lund 2007.

Arbetsförmedlingen Har till uppgift att förmedla arbete men tvingar istället arbetslösa till meningslösa aktiviteter. Kallas också Arbetsförnedringen.

Arbetslinjen  Arbeit macht Frei var devisen på ett av de nazistiska arbetslägren och gruvarbetaren Alexej Stakhanov  blev 1935 utsedd av Stalin till ”Mönsterarbetare” för att ha brutit 227 ton kol på ett enda arbetsskift. Socialdemokraterna i Sverige drev under 1950-, 60- och 70-talets högkonjunktur sin linje full sysselsättning mot arbetslösheten, som ofta var lägre än 4%. De s.k. ”nya” moderaterna driver på 2000-talet istället arbetslinjen som är en auktoritär och borgerlig klasskampslinje med syfte att öka utsvettningen av arbetskraften samtidigt som de avlönade jobben blir allt färre, osäkrare och sämre betalda.  Genom att försämra arbetarnas ställning på arbetsmarknaden, a-kassan, sjukförsäkringen och facket vill man tvinga arbetskraften att ta vilket jobb som helst till vilken lön som helst. Resultatet är att lönerna sjunker samtidigt som arbetslösheten ökar, vilket i sin tur vidgar klassklyftorna och utslagningen i hela samhället.  Motsatsen till arbetslinjen, se: »Medborgarlön.

ARNA är förkortningen av Autonomous Revolutionary Nordic Alliance. På webbplatsen https://www.infoarna.org/ hittar du deras politiska plattform.

Autonom Självständig, oberoende och med kontroll över den egna livssituationen. För en relativt utförlig autonom historik (engelska) se: http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomism  samt en koncis historik (danska) av de autonoma själva här. Se även: ARNA.

Aktivisttips. Fem aktivisttips hämtade från berättelsen i Fatemeh Khavaris bok ”Jag stannar till slutet”(Omslag nedan),

Aktivism och kampanjer i olika länder och vid olika tidpunkter, några exempel.

Några tidiga framgångsrika aktivistkampanjer4 var Suffragetterna i England och Abolitionisterna/The Underground Railroad i USA. Deras mål – kvinnlig rösträtt resp. slaveriets avskaffande – kom att segra efter en långdragen kamp.

 • 1957 var det meningen att Sverige skulle skaffa kärnvapen. Opinionen svängde bl.a. inför Aktionsgruppen mot Svensk Atombomb (AMSA) och omfattande fredsaktivism till ett nej till kärnvapen. Värnpliktsvägran var en utlöpare som slutade med att den allmänna värnplikten avskaffades. En fristående fortsättning blev opinionen mot Nato-medlemskap.
 • 1968. Av en mängd svenska aktioner detta år kan nämnas Kårhusockupationen i protest mot kapitalismen och UKAS och Båstadskravallerna som stoppade en tennismatch i Davis Cup den 3 maj 1968 mellan Sverige och apartheid-regimens Rhodesia. Antirasismen tog gestalt.
 • 1977. Hormoslyr var varunamnet på ett växtbekämpningsmedel som användes inom skogsbruket för att bekämpa lövsly samt mot ogräs längs banvallar. Bekämpningsmedlet förbjöds på 1970-talet efter en uppmärksammad debatt om miljögift. Miljöaktivister från bland annat Torsby, Falun och Gävle gjorde energiskt motstånd mot flygbesprutningarna. Man följde besprutningsplanen från marken, höll radiokontakt under spaningarna och man lokaliserade de kamouflerade flygplatserna/landningsbanorna i skogen och kedjade där fast sig i protest 1976. Strax därefter, 1977, förbjöds hormoslyrbesprutningarna (sv.wp.org).
 • 1980. Linje 3-kampanjen mot kärnkraft med dess omfattande aktivism nådde inte ända fram, men idag är kärnkraften inte längre det självklara alternativet – det finns förnyelsebara energikällor som visat sig bättre – och rent ekonomiskt är kärnkraften död.
 • 1989. Direkt Aktion Lönar Sig! Det mest kända exemplet i nutida brittisk historia är Poll Tax. När Margaret Thatcher försökte driva in den impopulära skatten 1989, vägrade upp till 17 miljoner människor ur arbetarklassen över hela landet att betala den. Neka-betalning-grupper spreds genom samhällen över hela Storbritannien och folk byggde upp lokala anti-vräkningsnätverk för att konfrontera fogdarna. År 1990 hade Margaret Thatcher och Poll Tax bägge blivit slagna. Hon filmades också senare när hon grät i teve (libcom).
 • 1991. En tydligt och viktig seger för den autonoma antirasismen är nedläggningen av det nazistiska fackeltåget för Karl XII 30/11 i Lund. 1991 stoppades tåget för första gången och 2008 för den sista. 135 års (!) kamp slutade med seger! (K&P).
 • 1993. Antifascismen i Europa har en ödesroll. De autonoma svenska antifascisterna i RF och AFA som startades upp 1993 har lokalt lyckats mycket bra med att reducera antalet aktiva nazister. På flera orter har nazistiska aktiviteter helt upphört (AFA).
 • 1996. Liknande utebliven-betalningskampanjer kunde framgångsrikt slå mot ökande vattenavgifter (1993-1996) och BIN (Business Identification Number)-skatter (2003-2004) i Irland (libcom).
 • 1999. The Battle of Seattle. Från morgon till kväll den 30 november 1999 lyckades tiotusentals människor stänga ner Världshandelsorganisationen möte trots National Guard-poliser som sköt tårgas och gummikulor och upphävde alla medborgerliga friheter. En oväntad historia inleddes från gatorna i Seattle, i vilken folkmakt skulle betyda lika mycket som företagens makt, där ekonomin var i centrum och folk började föreställa vem de skulle kunna vara och hur deras ekonomier och samhällen skulle kunna kan se ut. Det var också här som The Black Block, det effektiva Svarta Blocket, blev ett begrepp och talesätt (Rebecca Solnitt).
 • 2010. Salemmarschen var en årlig nazistdemonstration i Salem från år 2000. Genom åren har Info-14, Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Svenska motståndsrörelsen och Nordiska förbundet deltagit i demonstrationen. Varje år motdemonstrerade de autonoma och andra grupper, tills marschen lades ner år 2010 (sv.wp.org).
 • 2011 påbörjade arbetande människor i Grekland kampanjen ”Vi kommer inte att Betala” mot stigande priser, med folk som vägrar att betala motorvägsavgifter, biljetter till kollektivtrafiken och vissa läkare vägrar även att ta ut patientavgifter för sin behandling (libcom).
 • 2012. Ojnareskogen. I juli 2012 slog Fältbiologerna, fristående aktivister och engagerade privatpersoner läger i Ojnareskogen. Tillsammans med lokalbefolkningen protesterade lägret mot avverkningarna på plats och hindrade maskinerna att påbörja avverkning av Ojnareskogen. Under augusti 2012 hölls flertalet demonstrationer runt om i Sverige under devisen att Ojnareskogen ”inte bara är en fråga som är viktig för Gotlänningarna utan det berör alla i hela Sverige”. Den 26 augusti 2012 anlände en stor polisstyrka till Gotland, den 28 augusti började polisinsatsen. Lokalbefolkningen engagerades och blockerade polisen med traktorer. Den 1 september avbröts avverkningarna sedan Mellanskog dragit sig ur.(sv.wp.org).
 • 2012. Den autonoma gruppen Allt åt Alla som numera finns i hela Sverige gjorde sig kända genom en mycket lyckad ”Överklassafari” till Saltsjöbaden och andra överklassområden i Stockholm 2012. ”Det är grundläggande att vi själva är medansvariga subjekt för hur klasskampen utvecklas och att vi kollektivt är delaktiga i skapandet av nysammansättningen av klassen i alla samhällets sfärer. De självorganiserade kamper vi utkämpar idag är fröna till det framtida klasslösa samhället. Vi vill i slutändan att världen ska tillhöra alla, att vi ska leva på lika villkor. ”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”(AåA). En välbehövlig och långvarig diskussion i media om ”klass” blev ett av resultaten av aktionen.
 • 2015. I Malmö/Lund-området har många framgångsrika husockupationer (den längsta är Borgen) genomförts. Kampen för ett Allaktivitetshus 1969 fick en delseger i Kulturmejeriet 1985, och 2015 fick Lund äntligen sitt Allaktivitetshus Vilda Väster. 2008 tog vi huset Smultronstället, ett tiotal ockupationer till och både det året och nästa spred sig ockupationerna över hela Sverige, ett trettiotal om året. En annan ockupation som ledde till hus är Bergatrollens kamp i Nyköping, och huset lever än idag med många aktiviteter. Ungdomshuset i Köpenhamn vräktes men fick nya permanenta lokaler efter massiva demonstrationer. Den allra långvarigaste ockupationen är Christiania, också i Köpenhamn (K&P).
 • 2016. Copwatch. Polisen utgör ett allt större hot mot vanliga medborgares fri- och rättigheter och deras säkerhet. Rose City i Portland, USA, har parollen ”Don’t call a cop, call a friend!” Polisen bojkottas, vännerna anlitas. Copwatch är ett nätverk av aktivister som finns i hela USA och Canada och sedan 1 Maj 2015 också i Lund och nu senast på anarkism.info. Man dokumenterar polisvåld, bidrar med första hjälpen och löser konflikter. Bara det en seger över repressionen – som vi efter George Floyd-mordet säkert kommer att få höra mera av. https://rosecitycopwatch.files.wordpress.com/2010/03/alternatives-to-police-draft.pdf(Rose City Copwatch).
 • 2017. Greta Thunbergs ”Fridays for Future” utvecklas till en internationell massrörelse med målet att stoppa klimatförändringarna genom en omfattande omställning. Ett bra exempel på vad en enstaka aktivist kan åstadkomma.
 • 2020. BLM. I Minneapolis efter George Floyd-mordet beslutade ledningen att avskaffa polisen i dess nuvarande form och utveckla en annan organisation för allmänhetens säkerhet.

blackblock


Auktoritär Maktgalen, förtryckande, tyrannisk, förslavande. Motsats till anti-auktoritär. Skall ej förväxlas med auktoritativ som betyder vederhäftig, pålitlig.

Aylan Kurdi, 3 år. Sedan den döde 3-årige pojken Aylan Kurdi spolades upp på stranden i Bodrum i Turkiet 2015 reagerade hela Europa på flyktingkatastrofen som följt på Syrienkriget. Civilsamhället mobiliserades, demonstrationer och möten hölls på central nivå. En vändpunkt för opinionen i flyktingfrågan. Aylan dog inte förgäves. Se även: »Ingen människa är illegal

B

Micke

Bakunin Michail Aleksandrovitj Bakunin, född 30 maj 1814, död 1 juli 1876, var en rysk agitator. Han var och är en av anarkismens förgrundsgestalter. Efter 12 års fängelse och deportation flydde han från Sibirien 1860. Opponent till Marx i Första Internationalen. Förutsåg statssocialismens urartning.  Talade i Sverige 1863 och -64.”Om alla styr finns inga styrda och därmed ingen stat”. 2014 firades hans 200-årsjubileum med en internationell anarkistkongress i hans födelsehem Premukhino.

• Att läsa: Centralism eller självförvaltning? Federativs 1980. Mark Leier: Bakunin.The creative passion. A biography. S.t Martins Press 2006.

Bandiera Rossa De italienska kommunisternas och socialisternas sång

Avanti popolo, alla riscossa
Bandiera rossa, bandiera rossa
Avanti popolo, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà

Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il socialismo e la libertà

(Man kan också sjunga ”Bandiera Negra” i refrängen!)

Barrikad  En barrikad är ett viktigt hjälpmedel, vägspärr och fäste i gatustrider i tätorter.

Barricade_rue_SoufflotBild t.v: Barrikad i Paris, 24 juni 1848.

En barrikad (av franska: barricade, ursprungligen av vulgärlatin: barrica, ”fat”, ”tunna”) är alltså en tillfällig anhopning av föremål avsedd att förhindra passage, ge skydd mot anfall eller isolera ett område. Ordet har under modern tid framför allt associerats med gatustrider mellan ordningsmakt och civilbefolkning. Sedan franska revolutionen har revolter i städer ofta haft stor politisk betydelse och att bygga barrikader har då varit ett sätt att manifestera motstånd mot såväl polis som politiker. Man kan bygga en barrikad av gatsten, av kullvälta bilar eller av annat bråte i närheten. En populär aktivitet i samband därmed är att elda bildäck, som brinner med tjock svart rök. I revolutionens Barcelona 1936 byggde t.om. barnen sina små barrikader, och i majrevoltens Paris 1968 utvecklades barrikadbyggandet till skön konst i kampen mot polisen. Louise Michel var en av Pariskommunens hjältemodiga försvarare 1871, och hon bemannade in i det sista en egen barrikad som blev något av en livsstil. En barrikad skall hållas bemannad dygnet runt i skift enligt överenskommelse, och det är viktigt med kommunikation mellan de olika barrikaderna. Små, portabla och smidigare barrikader kan också användas. No surrender. Vi ses på barrikaderna!

Barrikader2Bild t.v: Skiss över barrikader under gatustriderna i Quartier Latin, Paris maj 1968. Varje vänsterpolitisk studentfalang t.ex. Federation Anarchiste hade sin egen favoritbarrikad, men de flesta var den upproriska allmänhetens. Även i dagens territoriella stadskamper, som när Lund blev en nazifri zon 1991-2008, har barrikader visat sig användbara.

(Bildkälla: Rene Vienet: Enrages and Situationists in the Occupation Movement: Paris, May, 1968).

Barnfattigdomen är ett verkligt problem i Sverige. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnen släppte i februari 2011 sin åttonde rapport om barnfattigdomen, Barnfattigdomen i Sverige 2010, och analysen visar att Sverige inte tar Barnkonventionen på allvar. Ökningen fortsätter. Vänstersossen Håkan Juholt skrev den 27/9 2011 på Sydsvenskans kultursida en artikel om en föreställning av Les Miserables där han aktualiserade den svenska barnfattigdomen.  www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1550905/Hakan-Juholt-om-samtidens-olycksbarn Janne Josefsson/UG försökte senare relativisera begreppet, utan påtaglig framgång.

Batkogruppen är en kommunistisk teorigrupp som bland annat ger ut tidskriften Dissident. (”Batko” var Nestor Makhnos ryska smeknamn, ung. ”lille far”). Batkogruppen startades vintern 2003. De definierar sig som odogmatiska kommunister, men utgår från den anarkistiska idétraditionen. De ser som mål ”att självkritiskt analysera, och med en öppenhet gentemot andra teorier, utveckla revolutionär kommunistisk teori för praktik.” Deras tidskrift heter Dissident. info@batko.se

Batong En batong är ett slagvapen, vanligen tillverkat av hårdgummi med en metallisk kärna. Batonger utan metallkärna anses faktiskt vålla svårare skador än batonger med metallkärna. Användes av svensk polis fram till mitten på 1990-talet. Polisen bar vit batong. Polis, väktare och militärer bär fortfarande samma batongtyp fast i svart utförande. Men en del har nu på senare tid teleskopbatong. Dock ej militärpolis, som i enlighet med sina civila kollegor bar vita. Numera används denna typ vanligast av väktare. Många varianter av batong finns: expanderbar batong, elbatong och fjäderbatong är de mest kända varianterna. Även den sydafrikanska flodhästpiskan är en variant på batongen. Se: » Polis

Bergatrollen. En framgångsrik husockupantgrupp och kulturförening i Nyköping som gjort det stora huset Magasinet till ett allaktivitetshus för alla sedan 2010. Man har många aktiviteter, bl.a. har det hållits ett live (rollspel) som utspelats i kontexten ”arbetarråden har tagit makten i Sverige”.  Adress: Magasinet, Periodgången 2, 61137 Nyköping.  bergatrollen@live.se

Bella Ciao är en italiensk kampsång från andra världskriget, som handlar om partisaner (frihetskämpar som i norra Italiens bergstrakter bekämpade fascismen). Sångens ursprung är något osäker men den tros ha fått sina influenser från gamla folkvisor. Den finns idag i flera olika översättningar. Den svenska sånggruppen Bella Ciao tog sitt namn från sången.

När jag steg upp ur min säng i morse
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
När jag steg upp ur min säng i morse
Stod fienden invid min dörr

Å Partisaner, jag vill gå med er
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Å Partisaner, jag vill gå med er
Jag fruktar inte döden mer

Och när jag stupar i frihetskampen
O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Och när jag stupar i frihetskampen
Så måste ni begrava mig

Högt upp bland bergen där vill jag vila
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Högt upp bland bergen där vill jag vila
I skuggan av en vacker ros

Och alla människor som går förbi där
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Och alla människor som går förbi där
Ska säga vilken vacker ros

Den vackra rosen är partisanens
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Den vackra rosen är partisanens
Som gav sitt liv för friheten
Som gav sitt liv för friheten

(Courtesy: Stockholms Anarkafeministiska kör; italienska originalet).

Bilism Det finns 3 miljarder bilar i världen. 4000 människor omkommer varje dag – det dör fler människor i trafikolyckor än i krig. Privatbilismen står för inte mindre än 20% av den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Ofarliga, förnyelsebara drivmedel och kollektivtrafik är alltså att föredra, om man inte bor oerhört isolerat. Se även: »Global uppvärmning »Peak oil

Blekingegadegruppen (av borgarpressen kallade Blekingegadebandet) var en liten grupp (alltså inte en ”liga”) ytterst välorganiserade och oegennyttiga blekingegadeantiimperialistiska danskar baserad i Köpenhamn. Gruppen uppstod inom Gotfred Appels politiska grupp Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) på 1970-talet. De rånade banker, postkontor, värdetransporter samt tömde vapenförråd under 20 års tid utan att åka fast. Syftet var att skicka pengar och vapen till PFLP (Folkfronten för Palestinas befrielse). Gruppen greps 1989 och i samband med detta avslöjades ett av deras tillhåll på Blekingegade i Köpenhamn; de döptes därefter till Blekingegadeligan. Gruppens huvudsakliga medlemmar var Holger Jensen (död 1980), Jan Weimann, Niels Jørgensen (död 2008), Torkil Lauesen, Carsten Nielsen, Peter Døllner, Bo Weimann och Karsten Møller Hansen. Gruppen planerade även en kidnappning av svenske miljardären Jörn Rausing.

• Att läsa: Øvig Knudsen, Peter; Norlin Margareta (2009). Blekingegadeligan: 1. Stockholm: Karneval. Libris 11336734. ISBN 978-91-85703-27-2, samt Øvig Knudsen, Peter (2009). Blekingegadeligan: 2. Den hårda kärnan. Stockholm: Karneval. Libris 11380304. ISBN 91-85703-34-6 samt deras egen berättelse inifrån: Gabriel Kuhn: ”Rån för Revolutionen”, Koloni/Verbal 2014, ISBN 978-91-86923-06-8. De förstnämnda böckerna är halvdokumentära, i deckarstil, den sistnämnda en politisk bok av gruppens egna medlemmar.

Blockad Detta är ett lagligt fackligt stridsmedel: att ingen tillåts arbeta på en arbetsplats som står under blockad. De som hindrar tillträde till den blockerade arbetsplatsen kallas blockadvakter. Polisen har kritiserats hårt för sin ovana att bryta upp blockader med pepparspray. Två ord som rimmar på varandra är blockadbryteri och klassförräderi. Gissa varför!

Med blockad menas också en demonstrationsmetod: en väl sammanhållen folkmassa, i armkrok, som ställer sig i vägen för polisen, som i Lund 1991 och 1992. No pasaran!

Bokcafét i Jönköping är en partipolitiskt obunden kulturförening med socialistisk grundsyn. Vårt syfte är främst att till låga priser förmedla intressant litteratur. Med vår verksamhet, som bl.a. inbegriper föredrag och studiecirklar, vill vi stimulera självständigt, kritiskt tänkande och egna initiativ. Bokcafét i Jönköping vill verka för solidaritet mellan förtryckta grupper, för ett klasslöst samhälle. Enklast får du tag i våra böcker och övriga varor genom att besöka vår lokal på Kulturhuset i centrala Jönköping. www.bokcafet.se

Bombliberal Liberaler påstår sig vilja en sak (frihet) men gör en annan (bombar fattiga nationer). USA har genomfört 1,2 invasioner av andra länder om året sedan det bildades. Exempel på bombliberaler är skribenterna på Sydsvenska Dagbladets ledarsida.

Bonanno, Alfredo M. född 1937, är en italiensk insurrektionell anarkist som har haft stor betydelse för denna politiska riktning genom att skriva essäer som Armed Joy, The Anarchist Tension med flera. Han är redaktör för Anarchismo Editions. ”Det finns någonting hos anarkister som gör att dom inte tappar modet ens under de svåraste perioderna i historien”.

Borgarklassen Se: Klass

Brand Brand är en svensk anarkistisk tidning som utkommit sedan 1898, alltså i inte mindre än i 114 års tid, med redaktionen förlagd på olika platser i landet, f.n. i Stockholm. Med fokus på illustrativa och analytiska texter och bilder lyfter den politiska kamper och enande element i dessa. Exempel på personer som skrivit för Brand genom åren

Gustav Hedenvind-Eriksson
Hinke Bergegren
Ivan Oljelund
Moa Martinson (skrev under pseudonymen Helga Johansson)
Harry Martinson
C.J. Björklund
Carl-Emil Englund
Erik Asklund
Eyvind Johnson
Jan Fridegård
Ivar Lo Johansson
Artur Lundkvist
Vilhelm Moberg
Albert Jensen
Elise Ottesen-Jensen ”Ottar”
Nils Ferlin
Helmer Grundström
Eva X Moberg

http://www.tidningenbrand.se

Brexit. Storbritanniens utträde ur EU är allmänt känt som Brexit, en sammanslagning av ”brittiska” och ”exit”. Efter en folkomröstning den 23 juni 2016 i vilken 52% av de avgivna rösterna var för att lämna EU, den brittiska regeringen har för avsikt att åberopa artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (det formella förfarandet för att dra tillbaka) i slutet av mars 2017. Motståndet mot EU lever – nästa Svexit!

Brytfest En brytfest är en snabbockupation av en plats eller en lokal under festliga former, där man bryter sig in, festar och lämnar platsen. En ganska ny aktionsform som kan jämföras med de tidigare Reclaim-aktionerna. I Lund genomfördes brytfester 2013 på Revingegatan och i Gamla Observatoriet samt 26/4 2014 i Bytaregången, för att på ett positivt sätt visa på allmänhetens anspråk på dessa platser. Brytfesten på Stenkrossen fick berättigad kritik men ledde indirekt till att Stenkrossen och dess aktiviteter fick vara kvar. Det har alltså visat sig att noggrann research före aktionen och viss uppsikt under dess genomförande är nödvändig.

Burke, Tarana se: #mee too.

Bush George Walker Bush, född 6 juli 1946,USA:s president 2001-2009. I presidentvalet anklagades han för valfusk. Före sin politiska karriär var han affärsman inom oljebranschen och delägare i basebollaget Texas Rangers, ett exempel på Statens och Kapitalets symbios. Han är ökänd för sina anfallskrig mot fattiga nationer och sin konservativa religiösa fanatism. ”Kriget mot terrorismen” och Guantanamo-lägret som upphävde all rättssäkerhet på obestämd tid var hans initiativ. Dessutom var han bristfälligt begåvad, vilket tydligen inte utgjorde något hinder. Hans anhängare kallas vitsigt för ”bushoisin” (bourgeoisien).

Butler, Judith född 24 februari 1956, professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley. Feministen Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. Judith Butler argumenterar för att vår kännedom om våra egna och andras kroppar inte kommer till genom en naturlig process, utan konstrueras. Hon har också gett viktiga bidrag till queer-teorin. • Att läsa: Judith Butler: Genustrubbel. Daidalos 2007  samt Undoing Gender , 2004. ISBN 0415969239

BZ  Den nutida, europeiska husockupantörelsens ursprung är förlagd till 1970-talets början. I stadsdelen Kreuzberg i Västberlin bodde uppemot 20 000 människor i ett alternativt kollektivsamhälle med bostäder, butiker, daghem och verkstäder. Lokalerna var ofta ockuperade rivningshus. Myndigheterna svarade med avhysning. Detta utgjorde bakgrunden till BZ-rörelsen, ”besättarna”, som spred sig över Europa; i Holland under beteckningen krakers och i England squatters. Ockupantrörelsens symbol, en diagonal ”blixt” med en pil, inskrivet i en cirkel, blev också vanligt förekommande. Tyskland och England har haft en särskilt livlig rörelse som på sina håll har ockuperat hela kvarter eller landområden mycket länge. Fristaden Christiania i Köpenhamn är den mest långvariga ockupationen av alla. En välkänd ockupation på senare tid är Ungdomshuset på Jagtvej 69 i Köpenhamn. Se även: »Husockupation.

Böter Dagsböter till ett mindre belopp är ett vanligt straff för politisk aktivism. Därför behövs en gemensam kassa för sådana böter, och Solidaritetsfonden för vänsteraktivister i Skåne, Skånska Bötesfonden,  är en sådan. För en liten summa varje månad blir du medlem. Gå med!

C

Castoriadis, Cornelius född i Konstantinopel 1922, död 1997, ekonom, filosof och socialist. Startade gruppen och tidskriften Socialisme Ou Barbarie i Frankrike. • Att läsa: Castoriadis: Arbetarråd och ekonomi i ett självförvaltat samhälle. India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2006.

Chavez se: »Venezuela

Chomsky, Noam Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, Pennsylvania, USA, språkforskare vid Massachusetts Institute of Technology, frihetlig socialist och sylvass kritiker av USA:s utrikespolitik. • Att läsa: Noam Chomsky: Att förstå makten. 2007 (en av hans bästa).

CHOP (Capitol Hill Occupied Protest zone) är namnet på den polisfria zonen i Seattle, juni 2020 i efterdyningarna av mordet på George Floyd. Sex hela kvarter har befriats, och stämningen under de första dagarna var extatisk.Utställningar, gratis filmvisning och debatter pågick. Polisen planerar ett återtagande; en frizon är alltför utmanande och kan sprida sig. Det hoppas vi på! https://komonews.com/news/local/how-chaz-became-chop-seattles-police-free-zone-explained Se även: Floyd, George.

Civil olydnad  Uttrycket kommer från den amerikanske anarkisten Henry David Thoreau, 1849. Det är en form av politisk aktivism som går ut på att öppet, utan våld, bryta mot lagen eller vägra följa vissa myndighetsbeslut och vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen. Syftet är, förutom den direkta effekten av vägran, att utmana den lydnad som möjliggör det förtryck, orättvisa eller missförhållande olydnaden vänder sig mot. Genom att ta konsekvenserna undergrävs den rädsla för straff som är en av förutsättningarna för lydnaden. Kända företrädare för civil olydnad som Leo Tolstoj, Mahatma Gandhi och Martin Luther King kopplar ihop civil olydnad med ickevåld. Civil olydnad ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. • Att läsa: Statens Offentliga Utredningar, SOU 99:101 Olydiga medborgare. Se även: Direkt aktion

Cis se: »Hbtq

Cleaver, Harry Harry Cleaver är mest känd som författaren bakom Att läsa kapitalet politiskt, en autonom läsning av Karl Marx’ Kapitalet. Cleaver undervisar i marxism och marxistisk ekonomi vid University of Texas i Austin, USA. Han blev anställd efter omfattande aktivitet av studenter på 1970-talet. Han är idag aktiv i Zapatisterna i Chiapas i Mexiko.

Copwatch  Polisen utgör ett allt större hot mot vanliga medborgares fri- och rättigheter och deras säkerhet. Rose City cop3Copwatch i Portland, USA, berättar i denna länk hur dom löst problemet, under parollen ”Don’t call a cop, call a friend!” Polisen bojkottas, vännerna anlitas. Copwatch är ett nätverk av aktivister som finns i hela USA och Canada och sedan 1 Maj 2015 också i Lund. Man utgår från självhjälpsgrupper i civilsamhället typ kvinnohus, jourtelefoner och Anarchist Black Cross, filmar polisincidenter, ger juridisk rådgivning, löser konflikter och upprätthåller den lokala ordningen underifrån helt utan Statens hjälp. Liksom Megafonen, Pantrarna, Linje 17 med flera försöker göra här i Sverige. Vilket också kan förhindra uppkomsten av högerns s.k. medborgargarden ur det vacuum som lätt uppstår i polisens frånvaro. Allra bäst går det förstås när Staten & Kapitalet helt har ersatts av en bättre samhällsordning. Men vi kan börja ta hand om varandra redan nu. copwatch.com  Se även: » Röda Garden.

Corona-krisen 2020. När viruset covid-19 spred sig från en djurmarknad i Wuhan, Kina images.jpegi januari 2020 kom hela världen att påverkas. Överallt tvingades människor att isolera sig, använda munskydd och till ”social distansering”. Många dödsoffer, främst äldre,  krävdes bara under de 4 första månaderna av pandemin och ekonomin stod nästan stilla.  Framförallt visade pandemin på de kapitalistiska samhällenas oförmåga att skydda sin befolkning. Till det positiva hörde den ömsesidiga hjälp som spontant uppstod över hela världen, en vi-känsla som bar på löften om en samhällsförändring; en bred insikt om att liv är viktigare än pengar.

Cybernetik Styrning av (kapitalistiska och teknokratiska) system. • Att läsa: Tiqqun: Cybernetikens hypotes.Korpen 2013.

Cyklopen  är ett kultur- och aktivitetshus som drivs ideellt och ordnar konserter, föreläsningar och olika typer av workshops. Men mest av allt är det en plats att träffas och umgås, en plats där en inte måste betala för att få vara och där alla är välkomna, i Högdalen i Stockholm. https://cyklopen.se/

D

Danuta Danielsson (1947–1988) är den polskjudiska kvinna som finns på den ikoniska Årets Bild 1985 där hon 13/4 dammar till en nazist (Seppo) med sin handväska. Hennes mor dödades i Auschwitz.  Skulpturen ”Med handväskan som vapen” av Susanna Erwin väckte stor uppståndelse då kulturnämnden i Växjö 2015 nobbade den med motiveringen ”våld mot oliktänkande”. Hela Sverige fylldes sedan av handväskor på diverse statyer – som en solidaritetshandling.

Debord, Guy Född 28 december 1931 i Paris, död 30 november 1994 i Auvegne, Frankrike. Guy Debord var författare, filmskapare och en av grundarna till grupperna Lettristiska Internationalen (1952-1957) och Situationistiska Internationalen (1957-1972). Hans viktigaste verk är boken Skådespelssamhället, som hade en avgörande betydelse för Majrevolten 1968 och även påverkar dagens autonoma rörelse. Se även: » Raoul Vaneigem, » Giorgio Agamben.

Delegat En när som helst avsättbar kamrat som har ett bundet mandat (bestämt och begränsat uppdrag) att framföra arbetarrådets mening. Han eller hon har ingen egen makt och inga särskilda fördelar, till skillnad mot dagens yrkespolitiker.

Demonstration Rättigheten att demonstrera sin avvikande åsikt, protest mot eller stöd för en fråga garanteras i grundlagen, och denna lag står över den lokala ordningsstadgan. Polisen kan inte förbjuda en demonstration och det behövs därför inget tillstånd, men dom kan däremot ha synpunkter på ordnings- och trafiksituationen. Se även: » Utrustning för demonstrationsdeltagare.

Demokrati Borgerlig demokrati innebär att annars passiva väljare vart fjärde år röstar på liknande politiska partier som skall bilda regering. Dessa yrkespolitiker gör sedan som dom vill, det vill säga det som marknaden bestämmer, i ytterligare fyra år. Vid en folkomröstning kan politikerna upphäva folkets beslut. Den ekonomiska makten påverkas överhuvudtaget inte. Liberal indirekt demokrati är demokrati light. Detta system kan också kallas för skendemokrati eftersom styrande och styrda inte är desamma. ”Väljarna” alieneras från de ”valda”. Se: » Direktdemokrati

Den sociala fabriken är ett begrepp från »Paul Mattick som används av de autonoma för att beskriva hur kapitalet idag för att tygla arbetarklassen har omformat hela samhället, att det blivit en social fabrik där arbetsdagen pågår dygnet runt och grovt kan delas in i tre faser: produktion, konsumtion och reproduktion. Dessa är inte uteslutande, utan sammanfaller ofta. Motståndet måste därför vara aktivt i hela vardagslivet.    • Att läsa: Hardt/Negri: Imperiet. 2000.

Dialektisk historiematerialism Kortfattat kan man säga att materialistisk dialektik är en filosofi utvecklad av  Marx  och Engels inspirerad av Hegel. Marx utvecklade en dialektisk historiesyn, historiematerialismen. Dialektiken indelar världen i motsättningar. I samhället är det klasskampen och kampen för produktionen som driver utvecklingen framåt. Borgarklassens kapitalism är tesen, klasskampens socialism är antitesen och det klasslösa samhället syntesen, men tolkningen skall inte göras mekaniskt utan dynamiskt.

Denna Marx’ upptäckt har på naturvetenskapens område jämförts i betydelse med Darwins evolutionsteori och Kropotkins inbördes hjälp.

• Att läsa: Arnold Ljungdal: Marxismens världsbild. 1947, som gör en mycket grundlig genomgång av begreppen. Online på:  http://www.marxists.org/svenska/ljungdal/1947/varldsbl.htm Här finns oanade djup att dyka ner i för den som är hågad.

Direkt aktion Utvecklades av den syndikalistiska fackföreningen CGT i Frankrike. Att agera direkt och utan ombud. Kan t.ex. vara att släppa ut minkar, att gömma flyktingar eller att genomföra en blockad. Sabotage, av franskans sabot (träsko), innebär t.ex. att man stoppar det löpande bandet med en träsko eller annat föremål i maskineriet för att få en paus.

Direktdemokrati Den äkta formen av demokrati innebär att makten och rätten att nätdemokratibesluta finns kvar i de minsta enheterna, som kan vara stormötet, arbetarrådet, kvarterskommittén eller liknande. Dessa råd väljer när som helst avsättbara delegater som också har kvar sitt vanliga arbete. Råden sammansluter sig sedan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Occupy-rörelsen gjorde viktiga erfarenheter i stor skala av direktdemokratiska mötestekniker och offentliga folkförsamlingar. EZLN har också goda kunskaper på området, liksom Schweiz i viss mån. Med dagens digitala tekniker kan en beslutande direktdemokrati införas omgående; om det dröjer beror det på att yrkespolitikerna inte vill skiljas från sina feta privilegier. Bäst harmonierar direkt demokrati med ett frihetligt socialistiskt samhälle.

Djurrätt Alla levande varelser har rätt att leva ett fritt och naturligt liv. Men djuren dödas, förtrycks och utnyttjas av människan. Detta accepteras inte av djurrättsaktivisten, som vill avskaffa denna form av förtryck. Animal Liberation Front, ALF, är den internationella organisationen. Släpp minkarna loss, det är vår!

Donald Trump, president. Är inte klok.

Durruti, Buenaventura Buenaventura Durrudti Dumange, född 14 juli 1896, död 20 november 1936, var en spansk anarkokommunist och antifascist. Durruti deltog som 14-åring i en strejk vid järnvägen och bildade under repressionsåret 1934 affinitetsgruppen »”Los Solidarios”. Han hade en egen kolonn som stred emot Franco under Spanska inbördeskriget 1936-1939. Barcelona och Madrid försvarades framgångsrikt, och när fascistkuppen slagits ner där tågade man mot Zaragoza. Columna Durruti bestod av 6000-10000 beväpnade spanjorer, fransmän, italienare och amerikaner med högkvarter i Bujaraloz, och därifrån utförde man avgörande militära operationer. Längs sin väg kastade man tillbaka fascisterna och överlämnade makten i byarna till böndernas och arbetarnas råd att genomföra kollektiviseringen.

Vi bär en ny värld här i våra hjärtan, och den världen växer för varje minut.

• Att läsa: Paz, Abel: Durruti in the Spanish Revolution. AK Press 2006. ISBN-13: 9781904859505

E

Egendom I de nomadiserande jägar- och samlarsamhällena var föda, redskap och  jaktvapen i hög grad gemensamma. Egendom uppstår först som en primitiv form av ackumulerat (samlat) överskott, som under historiens gång från 10.000 f.kr. och framåt av t.ex. bofasta hövdingar och storbönder har formaliserats och förvandlats från utsäde, boskap och andra nyttigheter till handelsvaror och från allmänningar till enskilda markområden som även knutits till maktutövning och våldsanvändning. Ordet ”Privat” kommer av latinets privare, beröva. Privat ägande är alltså enligt denna historiska kunskap en avspjälkning av och inskränkning på det ursprungliga gemensamma ägandet, något filosofen Jean-Jaques Rousseau beskrivit som alla sociala missförhållandes ursprung. Det allmänna berövas sin gemensamma egendom för privat bruk. Ackumulerad egendom hos några innebär nämligen också egendomslöshet hos andra. Överskott på ett håll betyder underskott på ett annat — om det inte fördelas. Qu’est-ce que la propriété? ”Vad är egendom?” av Pierre-Joseph Proudhon, Paris 1840, är den franske politiske tänkarens mest kända skrift i vilken han besvarar titelns fråga med frasen La propriété – c’est le vol! ”Egendom är stöld!”. Denna utveckling kan följas från medeltid och renässans över till industriell nutid då vi talar om privat ägande av produktionsmedel samt privat förmögenhet; kapital. Slaveri, livegenskap eller lönearbete återstår då för den egendomslöse, och nu är klasskampen i full gång. Personliga tillhörigheter är däremot trivialt i sammanhanget och förekommer i alla samhällsformer. Din tandborste kommer inte att kollektiviseras i revolutionen, så var bara lugn! Se även: »Vara och »Privat.

• Att läsa: Friedrich Engels: Familjens, privategendomens och statens ursprung. 1884.

Edward Joseph Snowden, född 21 juni 1983 i Elizabeth City Edward_SnowdenNorth Carolina, är en amerikansk så kallad whistleblower och tidigare CIA-anställd som arbetade som konsult åt USA:s nationella säkerhetstjänst National Security Agency. Snowden läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt såsom Prism och Boundless informant (gränslös informant), och dokument som han menar visar att USA bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen, bland annat i Hongkong och fastlands-Kina. Snowden lämnade ut dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post i juni 2013. I Sverige har samarbetet mellan NSA och FRA (som har ”ett hemligt avtal”) auktualiserats.

”Den amerikanska administrationen kommer inte att kunna mörklägga detta genom att fängsla eller mörda mig. Sanningen är på väg och den kan inte stoppas. Jag vet att jag kommer att få lida för mina handlingar. Jag ångrar ingenting”, har Snowden uttalat. Han har numera fått asyl i Ryssland och arbetar där på ryska Facebook.

Ekonomi (från gr. oikos, ”hus” och nomos, ”lag”) sysslar med hushållning av nyttigheter. Kapitalistisk ekonomi grundas på den kaotiska marknaden och den största möjliga vinsten, socialistisk ekonomi grundas på planering och rättvis fördelning. Att ett ekonomiskt system utan profit och kaotisk marknad inte skulle fungera är alltigenom en myt som upprätthålls av finanskapitalets särintressen, av ”1 %” mot oss övriga ”99 %”. Se: » Parecon. Se även: sv.wikipedia.org/wiki/Anarkistisk_ekonomi

Ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas beroende av sin omvärld. Naturens ekologi är en känslig kedja av samband. Människan måste ta hänsyn till detta och till andra levande varelser för att inte riskera sin egen överlevnad. En radikal miljöpolitik är alltså nödvändig, något som t.ex. gruppen Radikalekologisk Aktion står för. Sol-, vatten- och vindkraft etc. måste användas i stället för kärnkraft och olja. Eko är logiskt! Se även: »John Zerzan, »ELF

Elin Ersson, 21, räddade en utvisad afghan och stoppade deportationen från Landvetters flygplats 2018 genom att vägra sätta sig ner i planet. Piloten får inte lyfta förrän alla passagerare sitter ner. Efter en viljornas kamp som Elin direktsände på Facebook fick mannen och Elin (med glädjetårar) lämna planet, under applåder. Aktionen blev en världsnyhet. Motstånd lönar sig! https://www.facebook.com/elin.k.ersson/videos/1015…

elin-ersson-swedish-activis

Earth Liberation Front (ELF),”Jordens Befrielsefront” eller The Elfs (Älvorna), är ett kollektivt namn för autonoma individer och grupper som  använder ”ekonomiskt sabotage och gerillakrigsföring för att stoppa exploateringen och förstörelsen av den naturliga miljön”. Organisationen bildades i Brighton, Storbritannien 1992. Den har varit aktiv bl.a. i USA, Kanada och Island, totalt 17 olika länder. ELF är en militant miljögrupp som försvarar naturen mot övergrepp och miljöförstöring och den samarbetar också med ALF (Animal Liberation Front) som specialiserar sig på djurrättsaktioner.

Enhedslisten – De Rød-Grønne (Enhetslistan – de röd-gröna) är det mest vänsterorienterade partiet, antifascistiskt och feministiskt, med representanter i danska Folketinget. Partiet grundades vid ett samarbete mellan Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti och Socialistisk Arbejderparti år 1989. Vid valet 2011 fick partiet 6,7 procent, vilket är partiets bästa valresultat hittills, och tolv mandat i Folketinget. I kommunalvalet 2013 gick man ännu starkare framåt. Endhedslisten är det enda parti i Folketinget som inte har någon partiledare, i stället har de en kollektiv ledning. Johanne Schmidt-Nielsen är politisk talesman och företräder partiet i partiledardebatter och liknande sammanhang. Enhedslisten har ingen ungdomsorganisation, men hänvisar sina unga medlemmar till Socialistisk Ungdomsfront som har ett samarbetsavtal med Enhedslisten.    http://www.enhedslisten.dk       Se även: » Syriza » Podemos

Eric Torell. 2/8 2018 sköt tre poliser med sju skott ihjäl en 20-årig autistisk yngling, Eric Torell, med Downs syndrom som hade en leksakspistol. De letade efter en man i Vasastan – som redan satt häktad (!) och påstod att 20-åringen som enligt mamman var på en 3-årings nivå och helt harmlös, ”uppträdde hotfullt”. Tre skott i magen dödade honom. Detta utlöste ett brett raseri i befolkningen och en förnyad debatt om polisens funktion och beväpning.

Epsilon Jonny Lindholms förlag som översätter och ger ut Noam Chomskys böcker. http://www.epsilonpress.se/

EU Europeiska Unionen är en överstatlig organisation som har utvecklats till de rikas union, ”Fästningen Europa”, som skall hålla fattiga människor utanför. ”Nej till EU” bekämpar denna utveckling.
http://www.nejtilleu.se/

Eurabia (av Europa och Arabien) är en konspirationsteori. Mytens upphovskvinna Gisèle Littman alias Bat Ye’or hävdar att Europa håller på att bli en del av arabvärlden. Invandring av och höga födelsetal bland muslimer i Europa anförs ofta som förklaring. I teorin ingår en föreställning om att den muslimska befolkningen kommer att bli i majoritet i flera av Europas traditionellt kristna länder inom några decennier. De uppskattningar som gjorts av den förväntade ökningen av antalet människor från muslimska länder har dock aldrig stannat på en högre siffra än 8 % av Europas totala befolkning för år 2030 – inkluderat Balkan och Ryssland som har de största muslimska grupperna. ”Tanken om Eurabia är en klockren konspirationsteori” säger islamologen Jonas Otterbeck, verksam vid Lunds universitet och Malmö högskola 5/9 2009 i SdS. Han jämför Eurabiateorin med gamla antisemitiska föreställningar om hemliga judiska maktnätverk.

Extremism. Vi måste alla sluta tala om ”extremister” och därmed sluta spela med i Säpos språkspel. Det finns inga extremister. Det finns vänsteraktivister. Det finns nazister. Men ingen kallar sig själv för extremist. Svepande och oprecist, avsett att förolämpa, säger det bara att avsändaren vill framhålla sin egen inbillade politiska normalitet. ”Jag är centrum och ni är periferin”. Men centrum är inte på något sätt en gång för alla givet och periferin växlar också över tiden och från plats till plats. Annie Lööf (c) tar begreppet till nya höjder genom att beteckna de försynta reformisterna i Vänsterpartiet som extremister (jan. 2019). Ordet extremism är både relativiserande och nedsättande på en och samma gång, därför borde det vara oanvändbart i en seriös debatt. Efter den sociala revolutionen slipper vi höra denna benämning för då har ex-extremisterna åter blivit vanligt folk och nazismen har försvunnit.

extremism

F

FAI Federación Anarquista Ibérica grundades 1927 och var den spanska anarkismens jättelika revolutionära arbetarorganisation. Tillsammans med syndikalistiska CNT Confederación Nacional del Trabajo hade man 1936 drygt 2 miljoner medlemmar, ett ungdomsförbund och ett kvinnoförbund. FAI var revolutionens spjutspets.  Här finns en intervju med Souchy ur Brand nr 8/1936 som berättar om FAI direkt från källan. Se även: » Durruti

Fanor Den röda fanan blev arbetarklassens symbol redan under Franska Revolutionen 1789-1793. Den svarta fanan infördes av kommunarden (deltagaren i Pariskommunen) Louise Michel 1883. Den svart-röda fanan föddes under Spanska inbördeskriget som en gemensam symbol för FAI:s anarkism (svart) och CNT:s syndikalism (rött), och står idag för anarkosyndikalismen.

Fascism Den starke har alla rättigheter, den svage har inga rättigheter alls och skall bort. Might is Right. Demokrati och frihet skall bekämpas. Blind lydnad mot auktoriteter och militär disciplin i hela samhället. Mussolini, Franco och Pinochet var fascister, och i dag finns fascismen i partier som Le Pens’ i Frankrike och Nationaldemokraterna i Sverige, men även i mer eller mindre listigt maskerade former som Sverigedemokraterna. Mot-jihadisterna, typ English Defense League och Breivik, är också nutida varianter, skillnaden är bara att de hatar muslimer i st. f. judar. Fascismens symbol spöknippena, fasces, finns i den svenska polisens vapen (!). Se även: » Polis

• Att läsa: Harald Ofstadt: Vårt förakt för svaghet. 1972.

Fattigdom kan vara både relativ och absolut men är alltid och i alla sammanhang oacceptabel, oavsett i vilket land den uppträder — alltså även i de länder som kallas rika. Oxfam har räknat ut  att 85 miljardärer äger lika mycket som den fattigaste halvan av hela jordens befolkning (!). “Planetens värsta mördare och den främsta orsaken till dålig hälsa och lidande på den här jorden är listad alldeles i slutet av den Internationella Klassifikationen av Sjukdomar. Den är tilldelad koden Z59.5 – extrem fattigdom”.   – FN:s Världshälsorapport 1995 – sammanfattning. Den nuvarande ekonomiska världsordningen är den yttersta orsaken. Se även: » Barnfattigdom

fattigdom

Fawkes, Guy  Guy Fawkes var en engelsk officer som den 5 november 1605 sökte spränga det engelska parlamentshuset, med kung Jakob I närvarande, i luften med krutladdningar i dess källare. Attentatet uppdagades i sista stund och Fawkes blev avrättad. Filmen ”V för Vendetta” anspelar på Guy Fawkes, och en mask med hans utseende bärs av huvudpersonen i filmen, vilket i sin tur togs upp av hackersgruppen Anonymous samt av många av de protesterande människorna i Den Arabiska Våren och i Occupy-rörelsen 2011, som en symbol för revolt mot överheten. Guy Fawkes Night firas numera över hela världen med stora demonstrationer 5 november.

  ”Remember, remember the Fifth of November,
  The Gunpowder Treason and Plot,
   I know of no reason
   Why the Gunpowder Treason
   Should ever be forgot.
 

Federation Frivilligt ömsesidigt samarbete.

Femfingertaktiken är den ickevåldslig olydnadstaktik som användes av kampanjen BlockG8 för att blockera G8-toppmötet i Heiligendamm den 6-7 juni 2007. Olydnadsformen hämtade inspiration från tute bianches konfrontativa ickevåld och kontrollerade massolydnadsaktioner. Av de tiotusen som tog sig in i den demonstrationsfria zonen runt toppmötet använde sig ca 2 000 av femfingertaktiken. Deltagarna hade övat sig i blockadteknik och beslutsfattande med delegater innan aktionen. Demonstrationen indelades i fem block, eller så kallade ”fem fingrar”. Varje finger hade fanor med en viss färg. Varje finger var i sin tur indelade i vängrupper på mellan 10 till 20 personer. Taktiken innebar att de fem blocken, eller fingrarna, tågade gemensamt som en marsch. När en poliskedja hindrade det första blocket, gick de rakt mot polisen, som därigenom koncentrera sina resurser för att hindra blocket. Då bröt två block ut åt vänster och två åt höger. Dessa delade sig senare ytterligare, så att marschen (handen) delades upp i fem fingrar (block) som löpte parallellt. Poängen med detta var att de utbrytande blocken skulle kunna ta sig runt polisavspärrningen. Om polisen först tvingats koncentrera sina resurser, blev de nu istället tvungna att sprida dem för att kunna hindra de andra fingrarna att ta sig förbi avspärrningarna. När poliskedjan spred ut sig öppnades luckor som fingrarna försökte bryta sig igenom. Genom att omväxlande svärma runt (när poliskedjan samlade sig), och sikta på luckorna (när poliskedjorna spred ut sig) kunde så många deltagare som möjligt försöka ta sig förbi polisavspärrningarna. När en majoritet av demonstranterna brytit polislinjerna och befann sig på båda sidorna av avspärrningarna, kunde man förhoppningsvis få polisen att ge upp avspärrningen och släppa igenom alla – annars fick de som brytit igenom fortsätta vidare på egen hand medan polisen tvingades dela upp sina resurser för att hålla kvar det kvarlämnade fingret. Metoden visade sig särskilt effektiv på de öppna marker, de åkerfält som omgärdade toppmöteslokalen i Heiligendamm. Taktiken användes i stadsmiljö den 6 oktober 2007, under aktionsdagen G13 i Köpenhamn. Genom ickevåldslig olydnad försökte ca 5 000 aktivister ockupera ett nytt ungdomshus på Grøndalsvænge 13, som ersättning för Ungdomshuset som revs 1 mars 2007. Under några månader tränades hundratals aktivister i aktionsformen, att bryta sig igenom poliskedjor utan våld och bildade vängrupper. De fyra blocken hade olika färger (grönt, turkos, rött och neongult) – varje block försökte använda olika taktiker för att ta sig igenom polisavspärrningarna (pressa sig igenom med sköldar, springa runt, användandet av kreativa metoder osv). Det neongula queerfeministiska blocket lyckades ta sig in i huset, men massgreps av polisen. Övriga block utsattes för ett tårgasbombardemang och batongchocker från polisen, trots sin ickevåldspolicy. Polisattackerna möttes av en storm av kritik dagarna efter G13. (Aktipedia).

Senast användes fingertaktiken i Strike Back!-demon i Stockholm 25/8 2018, mot inskränkningar i strejkrätten. https://www.gatorna.info/threads/uppdateras-protester-258-1684/

Feminism Kämpar mot patriarkatet (männens dominans i samhället) och för kvinnans lika rättigheter. Feminismens olika grenar har alla samma mål, jämställdhet på alla plan, och innefattar alltså såväl ekonomisk, social som politisk  jämställdhet. Den norska teoretikern Beatrice Halsaa tror att värdeskalan kommer att omvärderas och bevarandet och reproduktionen kommer att uppvärderas. En tanke som ibland förekommer är att de amorösa dimensionerna i livet kommer att tillåtas ta större plats och kärleken kommer att bli friare. Hos vissa feministiska författare finns en tro på att människan kommer att bli psykologiskt androgyn när könsrollerna blivit irrelevanta.Det påstås ibland att ”Sverige är det mest jämställda av alla länder”, men som serietecknaren Nanna Johansson säger: ”Herregud, vart ska jag då ta vägen?!”

usk

• Att läsa : Ursula K LeGuin: Mörkrets vänstra hand, 1969, är en flerfaldigt prisbelönt sf-berättelse om planeten Vinter där naturen löst dessa problem på ett finurligt sätt. Se även: »Anarkafeminism » Sexpositiv feminism »Judith Butler »Clara Zetkin

Flashmob En flashmob är när en grupp människor plötsligt samlas på en offentlig plats, och där gör någonting oväntat och synkroniserat en kort period och sen skingras direkt efter. Denna aktionsform har utvecklats under 2000-talet. Flash mobs organiseras via internets sociala medier, e-post eller telekommunikation. Man samlas innan till en repetition. Aktionsformen är ofta rolig och framförd till musik. Man ”skapar en situation” – något som situationisterna strävade efter och värdesatte högt. Och det fungerar.

George Floyd. Fallet George Floyd är ett uppmärksammat dödsfall som inträffade i Unknown.jpegMinneapolis i USA den 25 maj 2020. Den 46-årige afroamerikanske mannen George Floyd (född 14 oktober 1973 i Fayetteville, North Carolina och uppväxt i Houston, Texas) avled i samband med ett våldsamt polisingripande. Händelserna filmades av en förbipasserande och videon som spreds på sociala medier visade hur Floyd låg på magen på marken intill en polisbil, medan en polis tryckte sitt knä mot högra sidan av Floyds hals. George Floyd uttryckte flera gånger att han inte kunde andas innan han dog, Floyd blev fasthållen i 8 minuter och 46 sekunder innan han kvävdes till döds. Händelsen har lett till omfattande protester i hela världen mot att svarta utsätts för rasism, övervåld och polisbrutalitet i USA och i andra länder. Minneapolis tänker utifrån det skedda avveckla polismakten i sin nuvarande form. Se även: CHOP i Minneapolis.

Flyers ”Fliegende Blätter”, flygblad, har funnits sedan medeltiden. I dag är flygbladen, förutom sitt politiska budskap, ofta designade och färgillustrerade. De är en del av yttrandefriheten och friheten att bedriva propaganda.

Folkmakt se: Riff-Raff

Free Joel!  Joel Bjurströmer Almgren, 34 är en antifascistisk kamrat som blev freejoel44796420_nattackerad av beväpnade nazister i Kärrtorp 15/12 2013 och försvarade sig och de andra fredliga demonstranterna. Polisen förhöll sig helt passiva under attacken, men AFA, RF och Linje 17 lyckades köra bort dom. Det är uppenbart att det är ett politiskt åtal som väcks mot Joel. Åklagaren väljer att tolka attacken utifrån kålsuparteorins perspektiv, trots att nazisterna var de som hade planerat en attack. Att se Joels handling som ”dråpförsök” och inte som ett handlande i självförsvar blir därför absurt. Att försvara sig mot en nazistattack är att bruka nödvärn, åtalet mot Joel och de andra antifascisterna bör därför bli nerlagt.   https://www.facebook.com/freejoel

Frihet Att kunna följa sina önskemål utan inre eller yttre förtryck som hinder. Handlingsfrihet. Frihet kräver rättvisa, och en bättre term än det liberala frihetsbegreppet är frigörelse.  Michail Bakunin har sagt att ”alla andras frihet utsträcker min egen frihet till det oändliga”. Dagens liberaler skulle däremot inte känna igen friheten om man så kastade den efter dem.

Knutna Nävar: ”Det är något konstigt med friheten”.

Tacka Gud du är lycklig du
som fötts i en demokrati
Här får du arbeta, här får du lön,
här får du vara fri
Det är den bästa av alla världar
och här trycks ingen ned
Men det stämmer inte med verkligheten
och inte med det du ser

Refr.
Det är något konstigt med friheten
något konstigt med friheten
När du och kamraterna kräver den
så finns den inte för er

Det sägs att du har frihet
att ta vilket jobb du vill
Men för den som flyttats till en barack
räcker inte friheten till
Det sägs att frihet, att arbeta
det är en självklarhet
Men när du står bland de arbetslösa
var finns då din valfrihet?

Refr.

Det sägs att du får tillräckligt
betalt för ditt idoga knog
Men när du sålt din arbetskraft
så har du ändå inte pengar nog
Och när du kräver mer
blir friheten en illusion
”Det finns inga pengar att ta av
till dig en så ringa person”

Det sägs att du ändå har frihet
att utveckla din personlighet
Att skapa din egen lycka
och bruka din driftighet
Du närs med en dunkel dröm
om rikedom och makt
Men du får fly till en värld som du aldrig kan nå
av kärlek, lyx och prakt

Refr.

Nej den lilla frihet du har
har din klass fått kämpa sig till
Men i detta system kan du inte föra
den längre än borgarna vill
För borgarnas diktatur
är den verkliga friheten här
Där arbetarklassen förnedras
Och förtrycks av profitbegär.

Frihetlig socialism Ett samlingsnamn för antiauktoritär socialism, anarkism och syndikalism. Frihet + socialism = frihetlig socialism. Motsatsen är auktoritär socialism, t.ex. leninism, stalinism och maoism, som underkastar sig staten och partiet. Det liberala ”frihets”begreppet gäller bara de rika; friheten att äga, utsuga och utnyttja andra.

Fängelse Att spärra in avvikande medborgare som straff för olika handlingar. I USA har detta blivit en lönsam privatindustri med 2,3 miljoner (!) fångar. Fängelse, liksom strafftänkande i allmänhet, är oförenligt med den frihetliga socialismen. Social påverkan och omskolning bör prövas i stället. Bilden t.v. visar en av Michail Bakunins många fängelseceller. Dagens fängelse må se annorlunda ut, men frihetsberövandet är detsamma. Fångarnas egen tidning heter Filen http://tidningenfilen.se/ (f.d. Kåkbladet).

Första Maj 1886 firades 1 Maj första gången av anarkisterna i Chicago med en haymarketdemonstration för 8 timmars arbetsdag där en halv miljon arbetare deltog. Polisen sköt vilt omkring sig på Haymarket, en polisbomb exploderade, 40 personer dödades,  och 5 anarkister dömdes och avrättades i en skenrättegång. 1 Maj är sedan dess arbetarklassens högtidsdag och i Sverige helgdag sedan 1/5 1939.  • Att läsa: Blodig historia bakom 1 Maj.  svt.se

Förtryckssamverkan Hur olika typer av förtryck som drabbar kön, klass och etnicitet förstärker varandra. Den insikten bör hållas levande i kampen. Diskuterades livligt på 1990-talet; idag används oftare uttrycket intersektionalitet med delvis samma innebörd men med människors helhetssituation i fokus. http://intersektionellsolidaritet.wordpress.com • Att läsa: Sandra Dahlen: “Krokben och utsträckta händer.” Intersektionella perspektiv på makt. Allt om Jämställdhet 2012.

G

G20. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (G-20, G20, Group g20of Twenty) är en grupp bestående av nitton större ekonomier samt Europeiska unionen. Jättelika motståndsaktioner med 100.000 aktivister från hela världen demonstrerade vid G20s toppmöte i Hamburg 7 och 8 juli 2017 och svarta blocket var större än någonsin under rubriken ”Welcome to Hell!”

Gatorna.info Revolutionär infoportal för autonom organisering: http://gatorna.info

Gatans parlament är ett uttryck som användes av Per Albin Hansson i början av seklet och som plockades upp av vänstersocialisten Zeth ”Zäta” Höglund i en diskussion om rösträttsrörelsen 1917. Det har senare använts i en rad skilda sammanhang för att beskriva grupper i positiv eller negativ bemärkelse som arbetar utomparlamentariskt och med direkt aktion som metod. Det användes exempelvis av dåvarande borgarrådet Hjalmar Mehr för att beskriva de som stred för almarnas bevarande i Kungsträdgården. Gatans Parlament kallade sig den grupp som tog över Reclaim the Streets roll som gatufest-arrangör i Stockholm. 1999 arrangerade Gatans Parlament sin första gatufest, under parollen Reclaim the City, varav förvirringen hos svensk massmedia som ibland kallade dessa för Reclaim the Streets. Gatufesten hölls på Götgatsbacken, Södermalm. Man har senare ordnat gatufester den första maj några år i rad, bland annat på Folkungagatan vid Medborgarplatsen, Södermalm, och på Stureplan, Östermalm. Se även: » Brytfest.

Gatukonst De som bor i en stad skall ha rätt att dekorera och modifiera den för att ge stadsmiljön en mänskligare och mindre opersonlig karaktär. Gatukonsten har funnits sedan 1980-talet, den är spontan och obeställd men ofta mycket uppskattad. Den innefattar t.ex. stencils (Banksy), graffiti (spraykonst), tags, illegal mosaik, illegal stickning (stolpvärmare), illegal skulptur (Hyenorna på Stureplan, bild t.v.: courtesy Gatukonst.se), stickers (klistermärken) och affischering. Trottoarmålning är ett liknande fast äldre fenomen. Se även: » Graffiti

• Att läsa: Nygren, Josefin: Ingen reklam, tack! Samtida illegal konst i det offentliga rummet. Inst. för konstvetenskap, Umeå Universitet 2003 (uppsats).

G8 De rikaste ländernas klubb för inbördes beundran.

Gatans Parlament är titeln på en dikt av ungsocialisten Elis Höglund 1926. Det blev snart ett bevingat uttryck som användes om utomparlamentarisk opposition i allmänhet.

***

För länge re’n i riksdagshusens salar

man schackrat med vår frihet och vårt bröd,

nu är det tid, att folkets stämma talar

ett mäktigt språk, som färgar jorden röd,

och kommer himmelen att dystert glöda

utav den vilda världsbrand vi ha tänt –

ve er, tyranner! Till att er föröda

konstitueras Gatans Parlament.

***

Gatsten huggen fyrkantig sten till gatubeläggning och ett klassiskt revolutionärt vapen. I Paris är det så ofta använt att man fått göra om gatorna. De gatstenar du såg den 30:e november 1991 i Lund kom aldrig att kastas. Det räckte med att hålla i dom!

Gatsten, gatsten//Vilken kraft den har//Den går igenom mediabruset//Om man slänger den i självförsvar//Till och med ett kärringkast//Som bara når halvvägs fram//Gatsten i kilo eller hektogram…                  — courtesy: Jan Hammarlund
  

• Att läsa: ”Hvorfor kaster I med sten?” I: De Autonome. En bog om og af den autonome bevægelse. S. 44-54. Autonomt Forlag, Kbh 1995. ISBN 87-985027-0-0 samt ”Till gatstenens politiska kulturhistoria” på Konst & Politik: https://anarchyisorder.wordpress.com/2017/10/20/till-gatstenens-politiska-historia/

Generalförsamling Se Arbetarråd

Generalstrejk Strejkens högsta stadium är generalstrejken, då samtliga arbetsplatser i ett land står stilla. I Paris 1968 genomfördes världshistoriens första vilda generalstrejk av 10-12 miljoner arbetare. Världens hittills största Generalstrejk genomfördes 8-9 januari 2019 i Indien då 200 miljoner arbetare (!) beräknas ha deltagit (bilden). En generalstrejk kan vara början på en revolution. Se även: »Revolutionär situation.

indien


Gentrifiering (av engelska gentry, fint folk) är ett begrepp inom stadsplanering och byggnadshistoria som betecknar att arbetarklass och boheme trängs ut ur ett område och övre medelklass flyttar in, varvid fastighetsvärden, priser och hyror höjs och allmänna platser, gator och torg privatiseras av bostadskapitalet.

Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade nybyggen, gallerior och befrämjande av lyxkonsumtion eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga befolkningens. Hyresrätter ombildas till bostadsrätter eller gated communities. Exempel på  gentrifierade områden är SoHo och Greenwich Village i New York, Södermalm i Stockholm, Haga i Göteborg och Nöden i Lund.  Gentrifiering kan också ingå i en strategi för s.k. City branding, dvs marknadsföring av staden. Rätten till staden är ett uttryck som myntades av den franske sociologen Lefebvre och står i dag för ett organiserat motstånd mot gentrifiering.

• Att läsa: Deutsche/Ryan: The fine art of gentrification. October, Vol. 31, 1984, s. 91-111.

Globalisering Kapitalismen använder idag hela jordklotet som sin marknad. Den flyttar företagen dit arbetskraften är som billigast. Detta resulterar i arbetslöshet i västvärlden och slavlöner i u-länderna. Den globala rättviserörelsen bekämpar denna utveckling, bland annat genom World Social Forum och under Den Arabiska Våren 2011 av OWS, Occupy-rörelsen.

Global Intifada Global Intifada är ett socialistiskt nätverk. Organisationen säger sig själva främst bekämpa imperialism och kapitalism genom direkt aktion. Exempel på detta är angreppen med brandbomber mot danska ambassadens och ryska ambassadens bilar under 14 januari 2005 respektive 24 mars 2005. Attentaten skedde som en protest mot den danska immigrationspolitiken och stöd till kriget i Irak och det ryska kriget i Tjetjenien. Global Intifada tog på sig skulden för utplaceringen av brandbomber vid Försvarets materielverk (FMV) i Stockholm 28 augusti 2006. Som anledning angav organisationen till media att FMV aktivt köper militär utrustning av Israel. Organisationen säger sig dock bara använda sig av våld som en sista utväg.

Globalisering underifrån Globalisering underifrån är en svensk utomparlamentarisk aktivistgrupp. De hämtar mycket inspiration från boken Imperiet och andra autonomistiska traditioner. De bildades i Stockholm inför protesterna i Prag år 2000 och i Göteborg inför EU-toppmötet 2001. Idag finns bara stockholmsgruppen kvar.
De har genomfört flera uppmärksammade aktioner, bland annat en husockupation tillsammans med Stockholms hemlösa.

Global uppvärmning Jordens temperatur ökar, med torka, översvämningar, orkaner, smält inlandsis på Antarktis och alltmer extremt väder som resultat. Den kapitalistiska produktionsordningen släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären. Oljeberoendet måste brytas före 2050. Detta kan bara ske genom en planerad världsekonomi, koldioxid-ransonering med 90% och ofarliga, förnyelsebara energikällor. Se även: » Peak oil » Bilism
• Att läsa : Lynas, Mark: Sex grader. Ordfront 2007.

Goldman, Emma född 27 juni 1869 i Kaunas, Litauen död 14 maj 1940 i Toronto, var anarkist och feminist, sammanboende med anarkisten Alexander Berkman. Talade i Stockholm 1922 0ch i Lund 1932 då hon varnade för den växande fascismen i Europa. En av »Anarkafeminismens grundläggare.
• Att läsa: Emma Goldman: Anarkistiska Minnen. Federativs 2006.

Graffiti (italienska graffito, ”ristning”) är text eller bild som legalt eller illegalt anbringas på offentliga platser. Graffiti har funnits åtminstone sedan antiken, i Grekland och Romerska riket. Gränsdragningen mellan klotter och graffiti kan göras genom att graffiti i motsats till klotter vanligen innebär att stilen är viktig. Den klassas idag som en modern konstform, spraykonst, och kan förutom på väggar också ses i gallerier runtom i världen. Graffiti är ett kulturellt undergroundfenomen, men den rymmer också revolutionära möjligheter. Politisk graffiti förekommer även i gatukonsten, t.ex. på Irland och i Palestina.
• Att läsa : Jacobson, Staffan: Den Spraymålade Bilden. Lund 1996.

Gratis Att användas fritt utan betalning. Ett av språkets vackraste ord.

Graeber, David (1981-2020). Briljant anarkistisk antropolog.

”En revolution i världsskala kommer att ta mycket lång tid. Men det är också möjligt att inse att den redan börjar hända. Det enklaste sättet att tänka på det är att sluta tänka på revolution som en sak – ”revolutionen”, det stora katastrofala avbrottet – och istället fråga ”vad är revolutionär handling?” Vi kunde då föreslå: revolutionär handling är varje kollektiv handling som avvisar, och därför konfronterar, någon form av makt eller dominans och därmed återupprättar sociala relationer – även inom kollektiviteten – i det ljuset. Revolutionär handling behöver inte nödvändigtvis syfta till att välta regeringar. Försök att skapa autonoma samhällen inför makten (med Castoriadis definition här: de som utgör sig själva, som tillsammans gör sina egna regler eller principer för drift och kontinuerligt omprövar dem), skulle till exempel nästan vara per definition revolutionära handlingar. Och historien visar oss att den kontinuerliga ackumuleringen av sådana handlingar kan förändra (nästan) allt.”

– David Graeber, Fragment of an Anarchist Anthropology (2012).

Greenpeace är en utomparlamentarisk och aktivistisk miljöorganisation som sedan 1971 med stort mod och uppfinningsrikedom sätter käppar i hjulen för miljöbovar i alla länder och på alla hav. I små snabba gummibåtar utmanar dom bolagsjättarna. En lista över deras mest framgångsrika aktioner finns här: http://www.greenpeace.org/sweden

En ännu mer miltant miljöorganisation är Earth Liberation Front, »ELF http://www.originalelf.com

Greta Thunberg, 16, startade ”Skolstrejk för klimatet” 20  augusti  2018 genom att sätta sig med ett plakat framför Riksdagen i Stockholm. Snart spred sig klimatstrejken till ungdomar över hela världen som en massrörelse för planetens överlevnad. Hennes initiativ spreds internationellt också under hashtaggarna #FridaysforFuture #Klimatstrejka eller #ClimateStrike och hade i slutet av september uppmärksammats av TV-medier i ett flertal länder samt av FN:s generalsekreterare António Guterres. Greta har också blivit nominerad till Nobels fredspris.

greta


Gula Västarna Gilets Jaunes är betecknngen på ett storskaligt uppror i Frankrke med början hösten/vintern 2018 mot nyliberalismen och president Emmanuele Macron. Hela Paris dominerades av veckolånga kravaller när 50 000 sanscoulottes från landsbygden intog gatorna. En kravlista publicerades. Revolten är spontan, uthållig, ledarlös, välorganiserad, anarkistisk och  ultrademokratisk och har hittils (jan. 2019) pågått i nio veckor.

paris


Guldfiske Mathias Wågs blogg: https://guldfiske.se Redaktör för anarkistiska tidningen Brand. Se även: Journalistpris-belönade grävande Researchgruppen: https://research.nu

Göteborg 30/9 2017. NMRs demo på c:a 400 pers möttes av 10.000 motdemonstranter. Nassarnas demo tog slut innan den börjat, de fick bara gå mellan två Ica-butiker innan de straffat ut sig. En lysande seger för antifascismen och ett bedövande nazifiiasko, https://anarchyisorder.wordpress.com/2017/09/30/kronika-309-110-2017-stoppa-nazisterna-309-i-goteborg/

H

Heather Heyer  Amerikansk antifascist som mördades i en bilattack i Charlottesville 12/8 2017, 32 år gammal, av nazister och rasister. Donald Trump beklagade ”våldet från båda sidor” (sic). Rest in Power Heather Heyer!

Hen är ett könsneutralt pronomen som kan användas i stället för ”han” och ”hon”. Enligt en teori lånades ordet ursprungligen in från finskans könsneutrala pronomen hän på 1950-talet, men det blev allmänt långt senare och slog igenom i hela samhället först 2012.  • Att läsa: Fria Tidningen: När hen blev du med svenska folket.

Hill, Joe  alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en syndikalistisk fackföreningsman (IWW), diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu både museum och SAC:s industrisekretariat, och kallas Joe Hill-gården. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska protestsångare, och han nämns som inspirationskälla för musiker som Woody Guthrie, Bob Dylan, John Lennon och Joan Baez.

Hipster Hipstern har kallats ”en ironisk rebell utan agenda” och är ett subkulturellt och individualistiskt 90-talsfenomen med en särskild relation till American Apparel, dock inte helt omöjlig att påverka politiskt. • Att läsa: http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/hipstern-en-ironisk-rebell-utan-agenda/

Hbtq-personer och Cis-personer  Hbtq: Homosexuella, bisexuella, transpersoner samt personer utanför normen, queer. Skall inte diskrimineras. När det gäller kön används cis för att beskriva en person vars tillskrivna kön är detsamma som hens könsidentitet, t.ex. hos heterosexuella.

Husbyrevolten I maj 2013 sköt polisen under mycket oklara omständigheter ihjäl en WEB_INRIKES69-årig invånare i hans hem i den hårt segregerade förorten Husby i Stockholm. Lokalorganisationen Megafonen och lokaltidningen Norra Sidan avslöjade händelserna som väckte ilska och bestörthet hos de flesta invånarna, vilket efter polisens följande brutala insatser utvecklades till ett fullskaligt upplopp med gatustrider, brända bilar och många skadade. Upproret spreds under den kommande veckan till andra förorter och därefter även till andra städer norr och söder om Stockholm. Syndabockar jagades och några ungdomar dömdes, men de ansvariga poliserna och politikerna gick fria. Megafonen och dess systerorganisation Pantrarna i Göteborg fortsätter att organisera, debattera förortens villkor och agera mot orsakerna. Liknande uppror av liknande orsaker inträffade i Watts 1965, Los Angeles 1992, i Paris 2005, i London 2011 och Husby lär inte bli det sista. • Att läsa: Krönika #138. Revolten i Husby.

Husockupation Husockupation är benämningen på den situation som uppstår då en fastighet tas över av allmänheten. I vissa länder har husockupationer legaliserats. I Sverige har husockupationer förekommit sedan 1969. En stor husockupation under 2007 var den på Ungdomshuset, Jagtvej 69 i Köpenhamn. Kommunen hade gett ockupanterna besittningsrätten 1982 men senare sålt huset till en kristen sekt. Världsomfattande solidaritetsaktioner och massiva upplopp följde på polisens stormning och rivning av fastigheten. En ny fastighet, G13, ockuperades senare. Gruppen lyckades till sist och fick ett nytt och stadigvarande hus på Dorotheavej 61, vilket också inspirerade andra husockupanter i Europa. Den första ockupationsvågen i Sverige inleddes i Lund med Västra Mårtensgatan 1969, och den andra vågen utgick också från Lund med Smultronstället 2008 (bilden ovan). En bejublad Ockupationsfestival hölls året därpå 16-17 maj. Den 24/1 2015 invigdes Lunds Allaktivitetshus Vilda Väster på Stenmästaregatan 7c. 45 års kamp gav slutligen resultat..! Se även: » BZ samt:

I

Identitetspolitik Politiska ställningstaganden som grundar sig på egenintressen och individernas egna sociala intressegrupper. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper. Aktuellt bl.a. hos HBTQ-rörelsen och funkisrörelsen.

Identitär  Den identitära rörelsen – med ursprung i fransk högerextremism –  skiljer sig inte från nazism och fascism mer än därigenom att de listigt nog inte använder dessa beteckningar; man strävar efter ett mindre frånstötande yttre och en kvasikulturell fernissa men ideologin är i huvudsak densamma. I Sverige finns tankesmedjan Motpol med förgreningar bl.a. inom SDU, Sverigedemokraternas (förra) ungdomsförbund. Andra kopplingar till identitärerna är Nordisk Ungdom, Metapedia, portalen Nordisk.nu och gruvbolaget Wiking Mining AB. ”Alt-right”-strömningen i USA associeras också med identitärerna. Ännu ett wieselord.  • Att läsa: Matthias Wåg: De vill störta Åkesson (AB).

Iglesias Turrion, Pablo Ledare för det antikapitalistiska partiet Podemos, professor i statsvetenskap, skribent och Pablo_Iglesias_Turrión_by_Olaf_Kosinsky_-14_(3)TV-personlighet, med en bakgrund som autonom aktivist. • Att läsa: Röda Lund:”Kort samtal med Podemos”. Se även: » Podemos  » Indignatos

Infoshop.org är en onlineresurs för informaton och opinion om anarkismen och många andra ämnen. Nyheter uppdateras dagligen. Den största och äldsta anarkistiska websidan som funnits på nätet sedan 1995. Omkrng 50,000 männskor varje månad använder tjänsterna och läser sidorna. Kontakt: infoshopdotorg@gmail.com

Imperialism USA-imperialismen söker hela tiden lägga under sig andra länder, med våld, hot, propaganda eller ekonomiska medel. I genomsnitt har man genomfört 1,2 invasioner av annat land – om året! USA:s dominans ökade katastrofalt efter Sovjetunionens fall 1989, och i det s.k. kriget mot terrorismen efter 9/11 har man skaffat sig ny anledning att undertrycka andra nationer. 700 militärbaser finns utplacerade över hela jorden, och därifrån utgår drönare mot godtyckliga civila mål. Den israeliska imperialismen riktar sig både mot Palestina och grannländerna, och den ryska imperialismen utvidgar sitt strategiska närområde, enligt dem själva för att undgå inringning av NATO.

Imperiet se: Antonio Negri

India Däck var en firma som importerade bildäck från Indien, vars namn och lokal på Bankgatan i Lund de frihetliga socialisterna övertog 2000, och India Däck Bokcafé flyttade så till St. Algatan 3 under 2002 och där finns man ännu kvar med en ideell verksamhet som påminner om det ursprungliga Lunds Bokcafé, men med en mer frihetlig och utomparlamentarisk profil, vilket väl också kan sägas återspegla den nutida lundavänstern. Förutom kaffe, the, kakor och mackor etc arrangeras fester och filmkvällar, föredrag, studiecirklar, utställningar, sport och andra gemensamma aktiviteter, och man deltar också i olika politiska arrangemang med andra vänstergrupper, exempelvis Skåne Socialt Forum, 30:e november och 1 maj. Men det viktigaste är kanske bokförsäljningen, där radikal litteratur letas upp eller importeras och säljs. En förlagsverksamhet har startat som bl.a. producerat en bok om anarkismens historia och en om arbetarrådens relevans i vår tid. Kontakt: http://www.indiadack.net

Indignados Den spanska upprorsrörelsen som sedan 15 maj 2011 genomfört omfattande protester i Den Arabiska Vårens och OWS’ anda, med det yttersta målet att införa politisk direktdemokrati och ekonomisk demokrati. De spanska indignerade hade en berömd föregångare under Franska Revolutionen 1793, Les Enragés — De Rasande.   http://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%932012_  Spanish_protests » Pablo Iglesias stora socialistiska parti » Podemos (Vi kan) har också sina rötter i denna rörelse.

Ingen människa är illegal Nätverket Ingen Människa är Illegal (IMäI) är ett nätverk som består av asylrättsaktivister. Nätverket har funnits sedan slutet av 1990-talet och bildades på Färnebo folkhögskola. Förebilden var det tyska asylrättsnätverket Kein Mensch ist Illegal. Nätverket sysslar bland annat med att på olika sätt hjälpa asylsökande som nekats uppehållstillstånd och andra som befinner sig utan tillstånd i Sverige. Nätverket Ingen Människa är Illegal kämpar för människors rätt att söka sig till och få stanna både i Sverige och inom EU samt för att förändra den svenska och europeiska asyl- och flyktingpolitiken. Nätverket Ingen Människa är Illegal är en del av den utomparlamentariska vänstern. Det som skiljer nätverket från andra asylrättsgrupper är bland annat att det inte erkänner gränser annat än som en konstruktion som inte är moraliskt bindande. Man anser att en människa som är född på en viss plats inte har större rätt till denna plats än någon annan och att alla har rätt att röra sig fritt. Nätverket Ingen Människa är Illegal har aktiva lokalgrupper bl.a. i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Östersund. Motsvarigheter till nätverket finns i Australien (No one is illegal), Danmark (Intet menneske er illegalt), England (No one is illegal), Kanada (No one is illegal) och Tyskland (Kein Mensch ist Illegal). Se även: » Papperslös  » Aylan, 3år

Internationalen Denna arbetarklassens främsta hyllningssång skrevs av kommunarden Eugene Pottier när han satt i fängelse efter Pariskommunen 1871. Den anspelar på Första Internationalen, Internationella Arbetarassociationen, som bildades i London 1864. Här följer den av sossarna censurerade 5:e versen:

Till krigets slaktande vi dragits, vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits, nu vill vi skapa evig fred.
Om de oss driver, dessa kannibaler, mot våra grannar än en gång, vi skjuter våra generaler och sjunger broderskapets sång!

|:Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär!:|

Internet är en anarkistisk uppfinning. Informationen vill vara fri, liksom människan.

Insurrektionell (upprorsinriktad) anarkism är en gruppering inom den anarkistiska rörelsen med drag från Bakunin och influenser från den autonomt marxistiska rörelsen. De menar att det är klasskonflikten som ska organiseras och inte arbetarklassen som sådan. Istället förespråkar de lösare organisationer, som bland annat affinitetsgrupper (vängrupper), se: » Solidarios. Organiseringen ska vara ett verktyg för varje enskild konflikt. Den insurrektionella anarkismen bygger vidare på till exempel direkt aktion, autonom organisering, icke bokstavstrogenhet och handlingens propaganda. Det var i Italien på 60- och 70-talet som det växte fram en specifik riktning, då med Alfredo M. Bonanno i spetsen. Viktiga böcker är ”Armed Joy”, ”The Anarchist Tension” och ”From Riot to Insurrection”. I Sverige har strömningen vara ganska okänd tills Batkogruppen publicerade en rad översättningar och texter i sin tidskrift Dissident. Många av de som är influerade av den insurrektionella anarkismen idag hämtar också mycket inspiration från tänkare som till exempel Gilles Dauvé, Jacques Camatte och Gilles Deleuze. Se även: » Batko

Internationella kvinnodagen / 8 mars » Clara Zetkin

Invandrare En dryg miljon svenskar var invandrare i USA under 1850-talet och framåt. De invandrare som kommer till oss idag skall tas väl om hand. I synnerhet de som söker asyl, vilka vi är skyldiga att skydda. Den statliga invandringspolitiken är rasistisk och ovärdig ett land som påstår sig vara demokratiskt. Att gömma flyktingar och bekämpa rasismen är därför både riktigt och nödvändigt. Se även: » Ingen människa är illegal  » Aylan Kurdi

IRPGF är en internationell anarkistisk militant rörelse med säte i Rojava men även på många andra håll. En internationellt uppmärksammad aktion var när de infriade löftet efter IS-massakern på homosexuella i Orlando, nämligen ”Vi kommer att resa regnbågsflaggan i Raqqa!” Vilket de också gjorde. På banderollen kunde man läsa: ”Dessa bögar dödar fascister”. IRPGFs långsiktiga mål anses vara att sprida den anarkistiska revolutionen från Rojava och ut över världen. I sin svartröda himmel applåderar Durruti, FAI och CNT, får vi förmoda!

Vilka vi är. Det internationella revolutionära folkets guerilla-styrkor (IRPGF) är ett militant beväpnad självorganiserad och horisontell arbetarkollektiv för att försvara sociala revolutioner runt om i världen, för att konfrontera staden och staten direkt och främja anarkismen. Vi erkänner och bekräftar den principiella åtgärd som innebär principiella politiska krav. Vi är inte ett politiskt parti eller en plattform utan snarare ett beväpnat kollektiv bestående av kamrater med olika anarkistiska ståndpunkter. IRPGF: s kollektiva enhet manifesterar sig i praxis av militant handling som vi anser är en förutsättning för att uppnå befrielse. Vår roll är tvåfaldig; Att vara en väpnad styrka som kan försvara emancipatoriska sociala revolutioner runt om i världen samtidigt som det är en kraft som är kapabel till uppror och kamp mot alla patriarkala former av makt var de än existerar.

Se även: https://anarchyisorder.wordpress.com/2017/05/27/anarkistiska-guerillan-irpgf-i-rojava-vilka-vi-ar-och-vad-vi-strider-for/


irpg

En IRPGF-kämpe i vapen i Rojava.

Läs en längre intervju med IRPGF på: https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/05/08/anarchist-armed-struggle-in-rojava-and-beyond-an-interview-with-the-irpgf/

I stundens hetta – tio år av massaktioner är en antologi om autonoma strategier och taktiker under 2000-talet utgiven av Mathias Wåg på Roh-nin förlag 2011. Texter av Class War, Wu Ming, Vita Overallerna, Disobbedienti, Osynliga Partiet, Den Osynliga Kommittén, Tiqqun, Free Association, Turbulence, CrimethInc, No Border, Antifascistisk Aktion, Avanti mfl.

IWW International Workers of the World, anarkosyndikalistisk militant fackförening, bildad 1905 i USA och med hundratusentals medlemmar runt om i världen. » Joe Hill och » Paul Mattick var några välkända IWW:are, eller wobblies som de också kallades.  http://www.iww.org

J

Jacob, Marius Alexandre Marius Jacob (1879-1954), mera känd som Marius Jacob, var en fransk anarkist och illegalist som under La Belle Epoque mellan sekelskiftet och Första Världskriget förbluffade sin omgivning med modiga och eleganta Robin Hood-dåd. Ligan hette ”Nattens arbetare”. Han kallades ”gentlemannatjuven” och flera filmer kom att göras om hans liv. (Se: ”Varför jag stal”, det briljanta försvarstalet, på denna blogg.)

Jonsson, Karl-Bertil Karl-Bertil Jonssons jul är en berättelse av Tage Danielsson animerad av Per Åhlin 1975 (Bild: courtesy Per Åhlin) som visas i STV varje julafton. Den fjortonårige Karl-Bertil, som är en stor beundrare av Robin Hood, tar på sig sin fars något för stora tomtekläder och delar ut rika människors julklappar i slumkvarteren. Dessa gåvor är paket som han har smusslat undan under sitt feriearbete på postens paketavdelning, och vilkas adressaters inkomster han kontrollerat i taxeringskalendern. Hans far, som är varuhuschef, blir upprörd över sonens brottsliga tilltag, men det visar sig att de rika som berövats sina julpaket mest är glada över att slippa dem. Filmens miljö är en blandning av olika tidsepoker och innehåller en mängd ”hintar”. Vissa repliker liksom filmen i sin helhet har mer eller mindre nått kultstatus.

Jämlikhet Med social jämlikhet menas att alla ska ha samma ekonomiska förutsättningar och behandlas lika, dvs ekonomisk demokrati. Med jämställdhet menas mäns och kvinnors lika rättigheter och bemötande. I ingendera fallen avses kollektiv eller individuell likformighet.

Jönköpings Bokcafé är ett välsorterat socialistiskt bokcafé i Jönköpings kulturhus vars verksamhet startade med en ockupation 1982 och efter en långvarig konflikt med stadens moderater till sist fick sin fortsatta existens framgångsrikt tryggad. http://www.bokcafet.se/

K

Kafé 44, vanligtvis kallat 44:an, är ett berömt café med konsertlokal på Tjärhovsgatan 46, Södermalm i Stockholm. Känt som samlingsplats för bland annat anarkistiska, syndikalistiska, anti-fascistiska och utomparlamentariska grupperingar. 44:an är även ett populärt tillhåll för punkare och vänsterskinheads. Kafé 44 är indelat i tre grupper vilka arbetar ideellt med att driva de olika huvudgrenarna inom kafét – Bokhandeln INFO, Dagfiket och Scen 44.   http://kafe44.org

Kapitalism Kapitalist är den som äger ett produktionsmedel t.ex. en fabrik. Avsikten är att göra vinst. Kapitalisten framställer inte det som behövs utan det som kortsiktigt lönar sig, och vill därför att arbetaren ska ha så låg lön som möjligt. Kapitalisten arbetar inte, han äger. Arbetaren äger inte, han arbetar. Det finns tre vanliga sorters kapitalism: privatkapitalism, statskapitalism och finanskapitalism. Alla borde bort så fort det bara går. Däremot måste vi ha en produktion, företag och handel, men dessa ska inte vara kapitalistiska utan socialistiska.

Kapitalets krigskonst. Om logistik och antilogistik.  Von der Kriegskunst des Kapitals av TOP Berlin. Svensk översättning:  https://gatorna.info/threads/kapitalets-krigskonst-561/  Den engelska versionen finns här.

Karavan. Manifestation som rör sig en lång sträcka och som genomförs med olika transportmedel (buss, cykel, vagn, bil, tåg eller till fots). Den radikala karavanen kan under resans lopp stanna och hålla manifestationer på vägen, och möta nya människor. Karavanen i sig är ett medel för att sätta en kampanj, en idé i rörelse. Den har en riktning, men framför allt en resrut i etapper. Zapatisternas karavan till Mexiko City i februari – mars 2001, kallad den upproriska värdighetens karavan, var en symbolisk marsch mot huvudstaden. Men den hade även viktiga delmål att stanna vid, som i staden Nurio, där det hölls en nationell konferens för ursprungsfolken, som besöktes av en mängd representanter från Mexikos olika urbefolkningar. Zapatistkaravanen utmärkte sig också genom att hela tiden hålla offentliga föredrag för att försvara ursprungsbefolkningens kamp. Miljontals personer kunde därför följa med några enskilda etapper på resan, vilket även tusentals aktivister från hela jorden gjorde. Peoples Global Action organiserade 1999 en karavan, Intercontinental Caravan (ICC), från syd, med en kärna beståendes av 400 indiska bönder, upp till G8-mötet i Köln den 18 juni, för att avslutas på den globala antikapitalistiska aktionsdagen framför makthavarnas toppmöte.

Karavanen kan hjälpa till att cirkulera och förbinda kamper så de blir gemensamma: Indymedia har till exempel organiserat karavaner där de rör sig igenom kämpande områden där kommunikationen har varit svår att genomföra. De reste igenom Sydamerika under vintern 2002, sedan i Palestina i april samma år för att utveckla och hjälpa till med olika lokala alternativmedia. Karavanen kan vara ett sätt att förbinda olika områden i samma land, för att visa på de skarpa kontrasterna när dessa hamnar på samma plats. Så har tanken till exempel varit med förortskaravanerna, ”klassresan”, som hållits i Stockholm (2000) och Göteborg (2003 [[1]], 2007 [[2]]), där man organiserat en demonstration med förortsbor och förortskultur i rikemansgetton. Gatans parlament beskrev taktiken i kallelsen inför Osynliga partiets Reclaim the city i Stockholm 2006: ”Vi uppfann inte de motsättningar som kom till uttryck, men när förorten tar sig in till centrum, när de poler som är skilda möts, då blir en annars dold antagonism synlig. Om Stureplan automatiskt går sönder när tillräckligt många förortsungdomar samlas, säger det något om tillvaron för oss. Det säger något om rika och fattiga, något om var möjligheter och konflikter finns.”[3]   (Aktipedia).

2018 bildades en helt annan sorts karavan av flyktingar från Centralamerika till USAs gräns mot Mexiko. Trump välkomnade dem med militär rustad till tänderna.

Kjöllra DN:s ledarskribent Hanne Kjöller har fått ett föga smickrande nyord uppkallat efter sig av Åsa Linderborg m.fl. som blivit ett populärt begrepp på de sociala medierna. Eller om det är ett nygammalt ord som återuppstått – under medeltiden ofta anlitade en ”kjöllr”, exempelvis en bydåre, när man behövde skarva ihop en historieskrivning med gissningar.

Klass Till arbetarklassen hör alla som producerar. Till borgarklassen hör de som inte producerar något men äger produktionsmedlen.   ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp”, säger Marx. Han talar om arbetarklass (proletariat) och borgarklass (bourgeoisie). Klass är ett ekonomiskt begrepp, skilt från det sociologiska begreppet ”socialgrupper”. Bakunin vurmade  för trasproletariatet, Göran Therborn uppehöll sig särskilt vid mellanskiktet och Strindberg talade om överklass och underklass. Situationisterna menar att ”proletär är den som inte har någon makt över sitt eget liv och är medveten om det”. Flera försök till utvidgningar av klassbegreppet har gjorts, som Antoni Negris ”multitude”, mängden eller myllret, som betecknar de förtryckta folken under den globala kapitalismen, medan Occupy-rörelsen säger att ”vi är 99%” mot finanskapitalets 1%. I ett internationellt perspektiv säger David Harvey (1998) att ”det globala proletariatet är större än någonsin”. Förhållandet mellan klasserna, den exploaterande minoriteten och den exploaterade majoriteten, är antagonistiskt (oförsonligt). Borgarklassen besegrade på sin tid feodaladeln och har makten idag, men genom klasskampen (som ständigt pågår och tar sig mycket skiftande uttryck) kommer borgarklassen i sin tur att kunna besegras av arbetarklassen. Slutmålet för klasskampen är det klasslösa samhället som anarkisterna vill uppnå momentant (direkt) genom att under den sociala revolutionen avskaffa kapitalismen och dess stat. Leninisterna vill istället förstärka Staten (proletariatets diktatur) och väntar sig därpå att den ska ”vittra bort”, vilket inte är speciellt logiskt och förmodligen leder till att det klasslösa samhället antingen fördröjs eller uteblir. Reformisterna strävar varken efter revolution eller klasslöshet utan nöjer sig med ett parlamentariskt lappande och lagande på kapitalismen, i en stämning som varierar med konjunkturerna från självgodhet till håglöshet.

Kolla!  ”Kolla! -Magasinet för det permanenta äventyret” var ett livsstilsmagasin bl.a. inriktat på kampen om det offentliga rummet och med viss situationistisk tendens,  som gavs ut 4 nummer per år. Kolla! hade en spridning över hela Norden men främst i Sverige. Tidskriften finns inte längre, men i bloggosfären kan man exempelvis hitta Sverige.pk.

Konsensus Diskussionen leder till samförstånd utan omröstning.

Kontrarevolution Efter revolutionen kommer det under en viss period att finnas risk för att det gamla systemet hämnas, vill ta revansch eller återkommer, som vid massakern efter Pariskommunen 1871 eller Den Vita Terrorn efter Finska revolutionen 1918. ”Efter den feodala revolutionen kunde den tidigare slavägarklassen återuppstå som feodal aristokrati och efter den borgerliga revolutionen kunde den feodala aristokratin återuppstå som borgarklass, vilket dessa klasser också gjorde. Men efter den socialistiska revolutionen kan den störtade borgarklassen inte återuppstå som annat än borgarklass, vilket gör den borgerliga kontrarevolutionen till den mest frenetiska och mest terroristiska av alla kontrarevolutioner”, säger Proletären helt riktigt om detta. Folkbeväpning, hög politisk medvetenhet och folkmajoritetens helhjärtade stöd är det bästa skyddet mot kontrarevolution. Kontrarevolutioner är alltså vanligen mer våldsamma än revolutioner, och skall därför med alla medel förhindras. Men det är också mycket viktigt att hotet från en kontrarevolution inte skapar paranoia eller får motivera en polisstat. Revolutionen får inte stagnera utan dess landvinningar måste föras vidare och fördjupas från den ena generationen till den andra tills de är stadigt förankrade i vardagslivet.

• Att läsa: Någon seriös forskning (och dit kan man knappast räkna Henry Kissingers ”A World Restored” 1973 eller Svante Nordins artikel i Tvärsnitt  4/10 2006) har egentligen inte presenterats. För en historisk översikt, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-revolutionary

Kommunism Det har inte funnits någon kommunism, om man nu inte räknar med jägar- och samlarsamhället på stenåldern. Kommunismen ligger i framtiden. Systemet i Sovjetunionen, Kina och vissa andra länder var inte kommunism utan statskapitalism som idag har återgått till privatkapitalism. På den statskapitalistiska basen fanns ibland vissa ansatser till en socialistisk överbyggnad, som på Kuba (även kallad realsocialism) men kommunism är något annat. ”Att vara kommunist är att vara mot Staten” har Antonio Negri sagt i det sammanhanget. Däremot finns det enskilda personer och grupper som kallar sig kommunister, och då syftar dom vanligen på kampen för ett stats- och klasslöst samhälle. Latinets ”Communis” betyder ”gemensamt” och en annan term för kommunism är helt enkelt klasslöshet.  • Att läsa: Badiou, Zizek m.fl.”Kommunismens idé”. Tankekraft 2011. (En positiv uppdatering för 2000-talet som inbegriper  folklig voulontarism och kampen för det gemensamma).

Kropotkin, Peter Pjotr Aleksejevitj Kropotkin, född 9 december 1842, död 8 februari 1921, var en rysk naturforskare, agitator, revolutionär och anarkist. Bland Kropotkins många verk kan nämnas Inbördes hjälp (1902) där han tar avstånd från  ”kampen för tillvaron” i dess socialdarwinistiska form och argumenterar för att det inte är konkurrensen utan samarbetet som är motorn i evolutionen. Detta har bekräftats av nutida forskning, bl.a. av primatforskaren och beteendevetaren Frans De Waal.

Kommunalism Denna typ av anarkism utgår från Murray Bookchins tankar om ”kommunernas kommun”, den direktdemokratiska församling som samhället bör byggas underifrån med. Bookchin var en av de första ekologiska (gröna) anarkisterna. Murray Boochin inspirerade PKKs Abdullah Öcalan som förde vidare idéerna till revolutionen i kurdiska >> Rojava 2013.

Kriser och konjunkturer är i den kapitalistiska ekonomin inbyggda och ofrånkomliga. Kravet på ständig expansion leder till överproduktion som leder till depression och under-konsumtion, och så vidare i ständiga cykler. Arbetarna ska ha låg lön men samtidigt hög konsumtion – en av många inbyggda motsättningar. De för kapitalismen ”normala” konjunktur-svängningarna är plågsamma i sig men blir plötsligt särskilt dramatiska, med massarbetslöshet, krig, hungersnöd, miljöförstöring, kolonialism och fattigdom i spåren. Åtminstone sedan merkantilismens era har stora ekonomiska kriser av detta slag förekommit.

Tulpanmanin i Holland ledde till fantasipriser på tulpanlökar. År 1634 steg efterfrågan brant, och två år senare hade priset tredubblats på vanliga lökar; de exklusiva än mer, vissa upp till 12 gånger. Folk drogs med i allt högre grad; vissa sålde hus och jord ofta till underpris för att kunna delta i handeln. Det året ökade en lök ”Centen” från 40 till 350 floriner på några månader (1 florin = 3,537 gram guld). Handeln nådde sin zenit vid årsskiftet 1636-1637. I februari 1637 sprack hela tulpanbubblan. Den tredje samma månad slutade priserna stiga, och folk fick bråttom att realisera sina vinster. Terminerna blev snabbt värdelösa, och vid veckans slut gick lagren med lökar inte längre att sälja. Massor av människor ruinerades, och Nederländerna gick in i en ekonomisk depression.

Potatispesten på Irland 1845-48 var ekonomin inte kapabel att hantera, 1 miljon dog i svält och 2 miljoner utvandrade till USA. 1:a världskriget banade väg för Börskraschen på Wall Street i New York 1929 som blev inledningen på en världsdepression. Miljontals människor blev arbetslösa eller ruinerade, hyperinflation plågade särskilt Tyskland, och detta bildade sedan bakgrund till 2:a världskriget. Sovjetunionens fall 1989 och den nyliberala ”chockterapin” förvärrade åtminstone kortsiktigt försörjningsläget för stora befolkningsgrupper och befolkningen minskade med 10%. I oktober 2008 inträffade en kredit-, finans- och börskrasch i USA som spred sig till resten av världen och som vi ännu inte sett slutet på. Vissa områden i USA blev avfolkade eller decimerade när folk fick överge sina hem och arbetsplatser.  Islands och Greklands ekonomi kollapsade på ett sätt som förut bara upplevts i Latinamerika, med undernäring, utvandring, ökning av suicidfall och avstannade samhällsfunktioner. Tidigare kriser har delvis kunnat avledas med olika ekonomiska standardinstrument, men de ser nu ut att bli allt djupare. Eftersom kapitalismen numera är total och världsomspännande blir dess cykliska kriser samtidigt också hela planetens. Å andra sidan kommer en social revolution eller liknande motreaktion i så fall också att kunna bli världsomspännande, något som bl.a. Rosa Luxemburg på sin tid diskuterade och som vi ser vissa förebud om idag. 

http://chartporn.org/2012/01/18/financial-crises-1810-2010/   (Grafisk framställning av finanskriser 1810-2010.)  • Att läsa: David Harvey: Kapitalets gåta och kapitalismens kriser. Tankekraft 2011 samt Christopher Wood: The Bubble Economy. Solstice Publishing, 2005.

Kritik av aktivismen. Inom den frihetliga vänstern förs sedan länge en debatt om aktivismen. Utmanar den systemet eller är den främst till för aktivisten själv? Om man bortser från dualismen aktivism/anti-aktivism och vill nyansera debatten så blir kanske frågan istället varför och hur man utövar aktivism. Det gäller att hitta Statens och Kapitalets ömma punkter (Jmf Det Stundande Upproret) och agera med kirurgisk precision – om det nu är möjligt. Intelligentare och vassare akitioner och väl förberedda kampanjer. Situationisterna behärskade den konsten och utvecklade också helt nya motståndsformer. Våra egna erfarenheter säger oss kanske att Ockupationsfestivalen i Lund 2009 som spred husockupationer över tid och rum, AåA:s Överklassafari 2012 som fick många att diskutera och problematisera klass igen eller för första gången och SUFs Osynliga Partiet som gav borgarna rysningar mot en minimal ansträngning valåret 2006 var lyckade. Men vi måste bli ännu bättre, och det tror vi absolut att vi kan bli. https://gatorna.info/threads/preem-lysekil-och-aktivismens-kollaps-2752/

Kronstadt Matroserna i Kronstadt-fästningen utanför Petrograd gjorde uppror mot Lenin, Trotskij och kommunistpartiet 1921 med slagordet ”All makt åt sovjeterna – inte åt partiet!” De blev hänsynslöst massakrerade. Annars hade ryska revolutionen antagligen kunnat få ett helt annat, direktdemokratiskt och rådsstyrt förlopp. I stället för arbetarrådens makt blev det nu Stalins våldsamma terror och byråkratvälde, stagnation och därefter hela systemets undergång. Detta misstag får inte upprepas i framtiden. • Att läsa: Ida Mett: Kronstadt 1921. Libertad 1968. Nedan några sällsynta journalfilmer och andra bilder från denna händelse.

Kärnkraft Kärnkraften är livsfarlig i alla led: vid brytningen av uran, vid transporter till och från kraftverket, under produktionen och efteråt när plutoniumavfallet ska förvaras. Trots olyckorna vid Three Mile Island, Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima är kärnkraften kvar, men flera länder avvecklar den nu, som exempelvis Tyskland och Japan. Det finns i själva verket gott om fullgoda ersättningar som är mindre allmänfarliga, men politikerna försöker ändå på alla sätt att komma runt resultatet av folkomröstningen 1980, där det beslutades att kärnkraften skall avvecklas före 2010. (Torbjörn Fälldin lovade t.o.m. före 1985!) Barsebäckreaktorerna är hittills de enda som stängts (1999). Ingenstans har ett slutförvar för avfallet ännu byggts, och ingenting annat som avses hålla i 100.000 år har byggts förut i historien. Kärnkraftsmotståndaren Tage Danielssons monolog i ämnet, ”Om sannolikhet” (1979) är berömd.

Kärrtorp Den 15 december 2013 anordnade nätverket Linje 17, döpt efter den del av tunnelbanans gröna linje som passerar, en antirasistisk demonstration. Detta efter att hakkors hade målats på många ställen, bland annat i Kärrtorps gymnasium, och Svenska motståndsrörelsen hade setts marschera och göra hitlerhälsning på Kärrtorps idrottsplats. Bland de 500-700 deltagarna fanns både barn och gamla. En grupp på 30-40 nazister från Svenska motståndsrörelsen, beväpnade med knogjärn och stavar, attackerade mötet och slängde in flaskor, brinnande föremål och bengaliska smällare. Den närvarande polisen ingrep inte. Medlemmar från AFA och RF som var med i demonstrationen gick däremot till motangrepp. Folksamlingen gick sedan mot nazisterna och drev dem framför sig tills man var inne i skogen. Flera skadades, 28 personer omhändertogs av polisen och tre häktades efter några dagar. Som svar på naziattacken kallade Linje 17 till en ny manifestation den 22 december. På grund av stor förväntad tillströmning flyttades den till Kärrtorps idrottsplats. Man marscherade från Kärrtorps centrum. 20 000 människor (36.220 i hela landet) deltog, den största manifestationen i sitt slag under hela efterkrigstiden. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna fanns i publiken. En stor rad artister framträdde, både lokala och kända förmågor. Antirasismen segrade igen!

kärrtorp

L

Lagar Lagarna i ett kapitalistiskt samhälle är klasslagar som främst tjänar den härskande klassen och privategendomen. ”Vi vet vad lagarna är och vad dom är värda! Dom är spindelnät åt de rika och mäktiga, järnkedjor för de fattiga och svaga, fiskenät i händerna på de regerande”  säger  Pierre-Joseph Proudhon. Moral och samvete är i allmänhet en helt annan sak än lagarna. Vi behöver kanske någon sorts regelverk för mänskliga relationer liksom vi har ett för trafiken, men det skall i så fall vara grundat på socialistiska och frihetliga värderingar. Se även: » Olagligt.

Lapidofobi, rädsla för stenar, vanligt bland borgerliga ledarsidesskribenter. Kromofobi, rädsla för färg, är däremot mer vanligt bland företrädare för nolltolerans mot graffiti.

Ledare och ledda

sob


Hur ser vänsterns opposition mot stat och kapital ut? Vill den något helt annat eller sitter den fast i förlegade teoretiska och praktiska organisationsformer, nu och inför framtiden? Alla socialister är överens om att de viktigaste motsättningarna i samhället är arbete – kapital (kapitalismen) och kvinnors underordning av män (patriarkatet), plus en mängd andra förtrycksmekanismer som summeras upp i intersektionell teori. Här går vi inte in på denna, utan vår uppgift är att peka på vilken dimension som saknas. Och då menar vi i hierarkierna i allmänhet och i motsättningen Ledare – Ledda i synnerhet. Franska Socialisme ou Barbarie och engelska Solidarity talade om Ordergivare och Ordertagare, och menade samma sak: Ledare och Ledda.

Denna analys krockar omedelbart med den leninistiska uppfattningen om Partiets Ledande Roll (Ledarna, Auktoriteterna) och den s.k. demokratiska centralismen (Hierarkierna), främst betonad i maoismen (den kinesiska stalinismen) men också i  andra mer eller mindre auktoritära vänsterideologier som trotskismen. Detta är deras blinda fläck. Om vi beskriver Arbetarråden som den proletära demokratin par excellence, är det erfarenhetsmässigt så i historien att denna är inkompatibel med ett monolitiskt auktoritärt Parti, ”kommunistiskt” eller ej. Arbetarrådens makt utesluter varje annan, avskild makt och då är den direkta demokratin total.

Ledare och Ledda.

Det finns två sorters Ledare: de som tillsatt sig själva och de som är valda. Och två sorters Ledda: ofrivilligt ledda och ”frivilligt” ledda. En vald ledare som inte kan avsättas när som helst står i motsats till demokratin lika mycket som den ledare som har tillsatt sig själv. Den enda formen av ledarskap som är demokratiskt är en tillfällig delegering utan egen, avskild makt. Bara då kan någon frivilligt låta sig ledas, vanligen i en akut situation som t.ex. i krig. Om soldaterna själva får välja sina befäl är de frivilligt ledda.

Auktoritet, auktoritär, auktoritativ.

”Auktoritet, av latin auctoritas, bemyndigande; myndighet, att ingiva respekt, fullmakt eller tillstånd att göra någonting, eller förmåga att driva igenom sin vilja, någon med legitim makt” påstår Wikipedia. Auktoriteten måste bemyndigas av de som auktoriteten har myndighet över, men detta förekommer nästan aldrig. Utövandet av auktoritetens makt är auktoritärt, dvs med tvång och våld. Därför är auktoriteter otänkbara i ett direktdemokratiskt samhälle. Att vara auktoritativ innebär något helt annat, nämligen att vara kompetent och pålitlig.

Hierarki.

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche ”förste”, ”härska”) betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även i överförd bemärkelse inom vetenskapen, till exempel systematik. En hierarki brukar visualiseras genom en pyramid eller en triangel, som åskådliggör dels ordningen, dels mängden av personer i olika skikt av organisationen: det blir färre och färre mot toppen och fler mot basen. Staten och militären är typiska, och typiskt ineffektiva, men hierarkier förekommer alltså också inom företag, inom sjukvården, inom familjen och i andra sammanhang – vanligen helt i onödan.

Platt organisation.

En annan slags organisationsform är en så kallad platt organisation, där det inte finns någon överordnad och där man har en horisontell arbetsdelning. Platt organisation är ett uttryck som avser en horisontellt och inte en vertikalt uppbyggd organisation. Den kan ha ett samordnande centrum eller sakna ett sådant, men makten och inflytandet är jämnt fördelad och inte uppdelad i nivåer av hierarkier. Direktdemokrati är ett viktigt inslag. Exempel på en nutida platt organisation är EZLN, Zapatistarmén för nationell befrielse, i Chiapas, Mexiko.

Så – hur är vänstern rustad för dessa organisationsformer, nu och i framtiden? Klart är att den utomparlamentariska vänstern, miljörörelsen, kvinnorörelsen, djurrättsrörelsen, den autonoma och den antifascistiska rörelsen kvalar in här. En del av den övriga vänstern tänker och handlar fortfarande utifrån vad som i huvudsak är förlegade borgerliga organisationsformer. Först när dessa övergivits kan ”vänstern” enas och bli slagkraftig igen – på frihetlig och antiauktoritär grund.


råd


Likalön är ett mycket måttligt krav, eftersom de flesta löneskillnader är irrationella och bara orsakar splittring, vilket just är arbetsgivarens avsikt. Men vi kan inte nöja oss med likalön utan måste sträva efter att helt avskaffa (se:) » Löneslaveriet.

Livsstilism se: » Identitetspolitik.

Los Solidarios Den första affinitetsgruppen, en sorts vängrupp av aktivister, bildades 1934 av Ascasodurrutijoverkamraterna Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti och Gregorio Jover (bilden) samt Juan Garcia Oliver. Det var kärnan, men andra anarkister deltog också till och från. Gruppen byggde på att man var kompisar, kände varandra mycket väl och hade samma politiska idéer. Allt detta var ett nödvändigt stöd och en trygghet när man gjorde illegala aktioner (bankrån, attentat, vapentillverkning t.ex.) och i rent nödvärn gentemot spanska  Statens pistoleros (dödspatruller riktade mot arbetarklassen). Borgarpressen kallade dem för ”De tre musketörerna” under en mycket äventyrlig odyssé genom Europa och Latinamerika. Man stöttade FAI, socialistiska bokcaféer, Ferrer-skolor, nödställda familjer etc. med pengar eller vapen, och man påverkade hela rörelsen aktivt – inte genom ett ”ledarskap” utan som efterföljansvärt exempel på respekterade och modiga kamrater. Affinitetsgruppen blev därefter en typisk anarkistisk organisationsform och finns än idag. Se även: » Durruti  »Batko

Ludditerna eller maskinstormarna var en samhällsrörelse bland engelska arbetare som under det tidiga 1800-talet protesterade genom att förstöra textilmaskiner mot den industriella revolutionens förändringar som hotade deras arbeten. Rörelsen, som startade 1811, var uppkallad efter en troligtvis fiktiv ledare, Ned Ludd. Deltagarna iakttog sträng disciplin och alla former av våld mot människor var bannlysta. 1812 blev emellertid en grupp ludditer nedskjutna av militär, som tillkallats av en arbetsköpare. Denne mördades som hämnd och som motåtgärd stiftades starkt repressiva lagar och en massrättegång i York 1813 resulterade i ett flertal dödsstraff och deportationer till kolonierna. Ludditerna har sin nutida motsvarighet i anarkoprimitivismen se: » John Zerzan: Maskinernas skymning, Anarchos 2010. Jmf även » ELF.

Luxemburg, Rosa född 5 mars 1870 (eller 1871) i Zamo i Polen, mördad 15 januari 1919 i Berlin, polsk-tysk socialist och revolutionär filosof som spelade en viktig roll i den tyska revolutionen 1918. Opponent till Lenin. Se även: » Mattick, Paul

• Att läsa: The Complete Works of Rosa Luxemburg, Vol. 1-14, Verso 2012 (under utgivning).

Löneslaveri Slaveri mot lön kallas löneslaveri. Eller med ett finare ord ”arbete”, se även: »Arbete, »Arbetare

M

Maskering En balaclava (skidmask) är en naturlig säkerhetsåtgärd t.ex. i demonstrationer som nazister filmar. Får man dölja sin identitet när man röstar borde man också få göra det när man demonstrerar. Nu är maskering förbjuden, men kamouflagemålat ansikte är det inte (än).

Mattick, Paul (1904-1981) tysk rådskommunist, marxist och anti-leninist. Deltog i det tyska rådsupproret 1918, skrev ett flertal böcker om arbetarkontroll och myntade begreppet ”den sociala fabriken”. Emigrerade till USA där han blev medlem i » IWW.

Majrevolten Majrevolten kallas de oroligheter, strejker och den påföljande politiska kris som ägde rum i Frankrike under maj och juni 1968. Den vildaste delen av revolten, med  gatukravaller i Paris mellan studenter och polis, varade mellan 3 maj och 30 maj och det är oftast de veckorna man menar när det gäller den revolutionsartade situation som då rådde. 12 miljoner arbetare gick ut i vild generalstrejk i sympati med studenterna, och en mängd universitetsbyggnader och fabriker ockuperades. Majrevolten var en del i den radikala, anti-auktoritära vänstervåg som drog över hela världen under dessa år, och kan sägas vara höjdpunkten på denna vänstervågs politiska kraft i Europa. Dess inflytande och inspiration finns ännu kvar. La lutte continue!

• Att läsa: Kurlansky, Mark: 1968. Ordfront 2006.

Marx, Karl Karl Heinrich Marx, född 5 maj 1818 i Trier, död 14 mars 1883 i London, var en tysk författare, journalist, intellektuell, samhällsforskare, ekonom, historiker och filosof, arbetarrörelsens mest inflytelserike tänkare, upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism. Hans viktigaste verk är ”Kapitalet” och tillsammans med vännen Engels ”Kommunistiska Manifestet”. I finanskrisens spår köpes och  läses Marx’ verk numera som aldrig förr och även av riskkapitalister, som gärna vill veta hur det hela ska sluta.

• Att läsa: Manifestet är  bra som nybörjarbok. Förutom Marx själv, Harry Cleaver m.fl. finns exempelvis Terry Eagleton: Varför Marx hade rätt. Tankekraft 2011, som bemöter 10 vanliga invändningar på ett lättillgängligt och t.om. underhållande sätt. Sven-Eric Liedman har skrivit Marx – en biografi, 2015. Se även: Dialektisk historiematerialism

Medborgarlön, basinkomst eller citizen wage, är en idé som först framfördes av Marx’ svärson Paul  Lafargue i boken Rätten till lättja där han argumenterade mot lönearbetet som ett mål i sig. André Gorz och Lasse Ekstrand skrev böcker på temat medborgarlön under 1990-talet, och en period hade det stöd hos Miljöpartiet. Flera nobelpristagare har uttalat sig positivt, liksom spanska vänsterpartiet Podemos. Det handlar om en ovillkorad grundinkomst lika för alla, som skulle ersätta nuvarande transfereringar. Försök pågår i flera olika länder.  Motsatsen till medborgarlön, se: » Arbetslinjen.   • Att läsa: Lasse Ekstrand: Arbetets död och medborgarlön. 1996.

#Me too. Det började med afroamerikanskan Tarana Burke i Bronx, fortsatte med den amerikanska skådespelaren Alyssa Milanos tweet om filmmogulen Weinstein som anklagades för mångåriga sextrakasserier och övergrepp, där hon uppmanade andra kvinnor att svara med “me too”, och växte under oktober 2017 till en tsunami av berättelser från kvinnor på alla håll över världen och i alla yrkeskategorier.  I Sverige gjorde kampanjen särskilt intryck: vi talar om en feministisk revolution här. Vilket var välbehövligt. Tyvärr kom en del oskyldiga i kläm av bara farten, men kampanjen var i huvudsak helt riktig. Det var heller aldrig meningen att angripa sexualiteten generellt, bara patriarkalt beteende och övergrepp.  Även framledes kan man flirta och ragga – men ömsesidigt och  frivilligt. Sunt förnuft.

metoo

Michel, Louise Louise Michel, född 29 maj 1830 i Haute-Marne, död 9 januari 1905 i Marseille, var en fransk anarkist, feminist, lärarinna och aktiv som barrikadkämpe och ambulanskvinna under Pariskommunen 1871. Hon deporterades till den franska kolonin Nya Kaledonien 1873-1880. Under de år hon tillbringade där skaffade hon kunskap om och förbindelser med kanakerna – öns urinvånare och kunde ge dem visst stöd mot kolonialisterna. Åter i Paris fortsatte hon sin politiska gärning. Hon ledde vid ett tillfälle en demonstration mot hungerpolitiken och till Pariskommunens minne. Man behövde en fana av något slag, och Louise tog då av sin svarta sidenunderkjol och fäste den vid ett kvastskaft. På det viset fick anarkismen sin svarta fana.  ”Det är makten som är förbannelsen och det är därför jag är anarkist!” Se» Barrikad

Militant Ordet betyder ”stridbar” på svenska, men det har olika nyanser i olika språk.

Militär. Militären bygger på blind lydnad och är fascistisk till sin natur. När den härskande klassen i ett kapitalistiskt samhälle ställer upp en reguljär armé sker det under förevändning att nationens gränser ska försvaras mot angrepp utifrån. Inte sällan används militären istället för att invadera andra nationer och hota världsfreden. Den allmänna värnplikten ersätts gärna av en yrkesarmé som skall kunna skjuta på arbetare utan skrupler. Den viktigaste uppgiften för en sådan armé är nämligen inte den yttre fienden utan egentligen den inre, den subversiva arbetarklassen.

Det frihetligt socialistiska alternativet är folkbeväpning och en arbetarmilis som själv väljer sin stab. Decentraliserad gerillakrigföring med folkets stöd har gång på gång visat sig överlägsen traditionella arméer. ”När gerillan tar strid med en starkare fiende drar de sig tillbaka när han rycker fram; ansätter honom när han gör halt; slår till när han är trött; förföljer honom när han drar sig tillbaka” säger Mao Tse Tung i en av sina militärpolitiska skrifter.

• Att läsa: Carlos Marighella: Liten handbok för stadsguerilla. Gidlunds 1970.

Molotovcocktail En Molotov-cocktail (”mollis”) är ett enkelt vapen som består av en vanlig glasflaska fylld med en lättantänd vätska, vanligtvis bensin och olja eller alkohol (metanol eller etanol), och en tändanordning eller tygtrasa som stoppas ned i flaskhalsen.
Vapnet används genom att tända fyr på tygtrasan och sedan kasta flaskan på ett utvalt mål. Flaskan splittras när den träffar sitt mål och den lättantända vätskan flammar upp över målet. Molotovcocktails är både lätta att tillverka och att skaffa innehållet till, och har därför blivit ett vanligt vapen i gerillakrig och vid gatuupplopp.         • Att läsa: Salka Sandén: Deltagänget. Vertigo 2007.

Monarkin är en pinsam feodal kvarleva som är helt emot demokratins principer, människors lika värde och allt sunt förnuft, och den skall givetvis omgående avskaffas. För Sverige – ur tiden!

Monsanto  22/5 2015 var det demonstrationer världen över med uppskattningsvis 3,5 miljoner deltagare. Protesterna riktades monsanto-evil-tomatomot världens största GMO-företag Monsanto som hotar att förstöra ländernas egna, småskaliga, självständiga matproduktion. I Indien tar en bonde i halvtimmen livet av sig för att familjen svälter till följd av skulder till Monsanto. Här i Skåne genmanipulerar Monsanto just nu våra sockerbetor. Vem släppte in dom? Och vem kastar ut dom?

Motkraft är en webbportal för den utomparlamentariska vänstern, med syfte att ge olika vänstergrupper en plattform där de kan publicera sina nyheter. Nyheterna skrivs av besökarna själva. 1997 kom det första nyhetsbrevet ut, endast på e-post. Frågor som klasskamp, antisexism och antifascism är återkommande teman. Förutom nyheter kan man även ta del av en kalender, temasidor och en aktuell sammanställning över olika grupper och organisationer via ”röda sidorna”. Adress: http://www.motkraft.net/

Manifestet Kommunistiska manifestet (Manifest der Kommunistischen Partei), skrift utgiven 1848 av Karl Marx och Friedrich Engels på uppdrag av den internationella organisationen Kommunisternas Förbund. Både inledningen och avslutningen av manifestet är berömda rader i den politiska historien. Manifestet börjar ”Ett spöke går runt Europa – Kommunismens spöke” och avslutas ”Proletärer i alla länder, förenen eder!” http://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm

Muslim En som tillhör den muslimska religionen betraktar Allah som sin gud, Koranen som sin heliga skrift och Muhammed som den främsta profeten. Han eller hon ber fem gånger om dagen vänd mot Mecka och gör vanligen en pilgrimsresa dit. Islam är världens näst största religion med 1,5 miljarder bekännare, flertalet fattiga människor. Det finns många olika riktningar inom islam, både ifråga om religionen och om politik på höger-vänster-skalan. Rasister och nazister har numera bytt hatobjekt från judar till muslimer, som felaktigt utpekas som syndabockar för allt ont. Men man kan vara motståndare till ISIS grymheter eller talibanernas kvinnosyn utan att generalisera om hela arabvärlden; det finns socialism där också, vilket exempelvis det palestinska folkets kamp och Den Arabiska Våren visat.   •  Att läsa: Mattias Gardell: Islamofobi. Leopard förlag 2010. Se även: »Eurabia.

Mutteorin En kontroversiell men logisk teori utvecklad av Gotfred Appel under 1970-talet i danska KAK (Kommunistisk Arbetskreds). Arbetarklassen i de imperialistiska staterna i väst är mutad med profiterna från Tredje Världen, de utgör en arbetararistokrati och har därför inget objektivt intresse för revolutionen. Stödet ska istället riktas mot de revolutionära befrielserörelserna i Syd. Se: »Blekingegadegruppen

N

Nationalism Nationer och nationsgränser är egentligen helt onödiga. Det enda man kan ha dem till är att kriga om eller betala tull för. Däremot är folklig gruppgemenskap inte fel om den inte går ut över dem som är utanför. Allsång på Skansen eller fotbollslandskamper är okej för dom som deltar, men den sorts nationalism som rasister och nazister propagerar är mycket farlig eftersom den utesluter och hotar andra på godtyckliga grunder. Firandet av Nationaldagen i Sverige har dragit till sig nazister. Detta måste vi naturligtvis bekämpa. ”Arbetarklassen har ingen nation” brukar man säga. Gränserna går inte runt länderna utan genom dem, mellan proletärer och borgarklass. En internationell kampenhet och solidaritet över hela världen är mer naturlig. Motsatsen till en nationalist är en kosmopolit (världsmedborgare). ”Hela universum ska bli en enda union” har den franske anarkisten Ravachol sagt en gång.

Negri, Antonio född 1933 i Padua, italiensk politisk teoretiker och moralfilosof, känd som medförfattare till Imperiet och sina verk om Spinoza.

Nilsson, Petter (även känd som ”ToppPetter”), född 1983, svensk politisk aktivist på vänsterkanten, vinnare av realityserien Toppkandidaterna i Sveriges Television 2006. Om sin egen politiska tillhörighet har han sagt: ”mest av allt är jag marxist, men min politiska praktik har alltid varit i den frihetliga vänstern”.

Nolltaxa » Planka.nu

November, 30:e Mördarkungen Karl XII residerade i Lund 1916-18. 1856 började man fira hans dödsdag med fackeltåg. Under slutet av 1980-talet hade detta utvecklat sig till en nynazistisk manifestation. 30/11 1991, i samband med den nynazistiska offensiven i Sverige, bestämde sig en bred antirasistisk koalition (samarbete) i Lund för att stoppa marschen. Man genomförde en blockad på Stora Södergatan mot fackeltågets marschriktning, med barrikader och tillresta BZ-aktivister från Danmark. Polisen gav upp och fackeltåget inställdes. Detta blev slutet på Karl XII-firandet 30/11 som numera istället räknas som en antirasistisk märkesdag i Lund. Sen 2008 har heller inga oroligheter rapporterats. Fackeltåget är numera nerlagt. Nästa mål blev att stoppa den nazistiska Salem-marschen i Stockholm, även den numera nedlagd, liksom nerlagda SvP:s parad i Jönköping 1 Maj. Motstånd lönar sig.

Nyliberalism Ekonomen Milton Friedman var rådgivare åt Chiles fascistiske diktator Pinochet. Han förespråkade en chockterapi – en totalt kaotisk kapitalism utan regler. Margaret Thatcher i England och Ronald Reagan i USA hängde också på. Resultatet blev arbetslöshet, ökade klassklyftor och större skillnader mellan de rika, som fick det bättre, och de fattiga, som fick det sämre. Arbetslöshet ansågs önskvärd för att den minskade inflationen. Alla verksamheter skulle privatiseras, även skola, sjukvård och omsorg. Denna öppet arbetarfientliga politik har än i dag sina fåtaliga anhängare, exempelvis i Reinfeldts regering.
• Att läsa: Naomi Klein: Chockdoktrinen. Ordfront 2007.

Nynazism Nynazism, nyfascism, benämning på den nazism som har funnits kvar efter Nazitysklands sammanbrott 1945. Nazism och nynazism räknas till extremhögern, dit även massmördaren Anders Breivik hör. Nynazister har både i Sverige och utomlands varit inblandade i flera uppmärksammade våldsdåd, till exempel mordet på syndikalisten Björn Söderberg, antirasisten John Hron och polismorden i Malexander. Tidskriften Expo beräknar att de svenska nynazisterna hittills utfört 23 rent politiska mord på invandrare eller andra motståndare de sista 25 åren. Totalt 46 mord har begåtts av svenska nazister 1983-2017. Organisationer är/var  bl.a. Svenskarnas Parti, Nationell Ungdom, Info 14, NMR Nordiska Motståndsrörelsen och Nordisk Styrka, en utbrytare ur NMR,, ND (Nationaldemokraterna), AfS (Alternativ för Sverige), Salemfonden, SDL, Avpixlat, Realisten med flera, men även Sverigedemokraterna härstammar ytterst från nynazismen. Ideologin präglas genomgående av nationalism och rasism samt en nostalgisk inställning till Tredje riket. Se även: » November, 30:e.

Nyssnazism  En rolig och användbar neologism som skapades av journalisten Andres Lokko i SvD 6/8 sommaren 2018 och som snabbt togs upp i språket. Typiska nyssnazister är Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige: de var nyss nazister (är det kanske fortfarande) men kallar sig nu demokrater med mera. Och stövlarna står putsade i garderoben för framtida behov. https://www.svd.se/hur-langt-maste-nyss-nazisterna-ga-innan-alla-sager-nej

O

Ockupera Universitetet är en radikal aktivistgrupp på svenska universitetsorter som uppstod 2013 i protest mot en hotande privatisering av den högre utbildningen. ockuperauniversitetet.blogg.se

Ofog – Direkt aktion för fred är ett svenskt nätverk som sedan 2002 arbetar mot militarism och kärnvapen och för en fredligare värld med ickevåldsmetoder och civil olydnad. Man har främst gjort sig känt för direkt aktion mot kärnvapen och vapenindustrin. Man utför symbolisk avrustning genom skadegörelse av vapendelar, men även andra demonstrationer i syfte att få mediauppmärksamhet kring vapenexportens konsekvenser.   Se även: » Civil olydnad, » Pacifism www.ofog.org/

Olagligt Om det vore så enkelt att lagligt är rätt och olagligt är fel! Men ibland kan det vara tvärtom. Exempelvis är det olagligt men ändå rätt att gömma flyktingar, och lagligt men ändå fel att döda djur. Samvetet står över lagen. Se även: »Direkt aktion, »Civil olydnad, »Lagar.

Operaismo (”arbetarism”) eller Autonom Marxism är en variant av marxism som utvecklades operaismounder femtio och sextiotalet i framför allt Italien. Teorierna vidarutvecklades på sjuttiotalet av den italienska autonomia-rörelsen. Dessa marxistiska teorier, som lägger sin fokus på arbetarklassens självständiga kamp mot att inordnas i kapitalet och ser denna kamp som kapitalets drivkraft, har kommit att kallas i anglosaxiska världen för autonom marxism. Den autonomistiska teoribildningen har aldrig varit homogen eller stillastående. Under 80-talet och 90-talet korsbefruktades teorierna med fransk poststrukturalism. I Italien fick dessa tankar sitt starkaste fäste kring de autonoma sociala centrena. En stor del av denna teoretiska diskussion finns populariserad och sammanfattad i Toni Negri och Michael Hardts bok Imperiet (Aktipedia).

Osynliga partiet, förkortas ( ), är en kampanj skapad av delar av den svenska utomparlamentariska vänstern, bland annat Syndikalistiska ungdomsförbundet, inför riksdagsvalet 2006. Idén beskrivs enligt följande på en blogg som drivs av anhängare till Osynliga partiet: ”Osynliga partiet är en benämning på den mångfald av vardagligt och ansiktslöst motstånd som de utan reserver är inblandade i, oavsett om de lönearbetar eller inte. Partiet sammankopplar enskilda kamper för högre reallön och förbättrad livskvalitet – exempelvis maskning, arbetsvägran, snattning, piratkopiering och plankning. Genom handling, teori och mytbildning sätts dessa i ett kollektivt (gemensamt) sammanhang. Osynliga partiet är inte en organisation och har inga företrädare eller representanter. Osynliga partiet är en öppen gemenskap som endast utgörs av de handlingar som kan svara mot idén, oavsett om de görs i dess namn eller ej.”
Osynliga Partiet har på sin hemsida meddelat att kampanjen är nerlagd sedan den 16 september 2006. Men borgarna ska inte sova gott för det, för sen kom den….

Osynliga Kommittén. Den Osynliga Kommittén är den grupp anonyma författare som ligger bakom boken Det stundande upproret.  Texten  översattes till flera språk och spreds snabbt som en löpeld över klotet, då den betraktades som den första moderna manualen för uppror i vår tid. Det stundande upproret är alltså ett franskt anarkokommunistiskt verk som framlägger hypotesen om den stundande kollapsen av den kapitalistiska kulturen. Boken är författad av Den osynliga kommittén, en anonym grupp som den franska polisen hävdar har sitt ursprung i gruppen Tarnac 9. Boken publicerades ursprungligen 2007 hos det franska förlaget La Fabrique.

Utgångspunkten för Det Stundande Upproret är revolten, från vardagens mikronivå till storskaliga masskonfrontationer. Bakom vår tids konflikter, kravaller och upplopp upptäcks en dold värld av nya relationer, gemenskaper och förhållanden som ger upproret kraft”.

Utmärkt TVreklam på bästa sändningstid fick boken när Glenn BeckFox News hoppade jämfota av ilska och hojtade att ”Detta är en mycket farlig bok!” Försäljningen sköt genast i höjden. Och 2011 kom sen Indignatos i Spanien, Den Arabiska Våren och Occupy-rörelsen i USA. Alla hade dom säkert läst boken.  Tarnac 9-gruppen bleb 2018 frikända från alla anklagelser. •   Att läsa: Det Stundande Upproret. Pluribus Förlag, Lund 2010. ISBN 978-91-977875-2-9. År 2014 kom uppföljaren ”Till våra vänner”.

P

Pacifism Pacifismen (av pax, fred) ser frågan om (politiskt) våld som en moralisk fråga. Den menar att fysiskt våld och peacedödande aldrig kan försvaras oberoende av situationen. I fredsrörelsen på 1950- och 80-talet var detta en vanlig strategi. Det är få men moraliskt beundransvärda personer som varit pacifister hela livet; Tolstoj, Gandhi, M L King brukar anges som exempel, men dom var inte dogmatiska. Man kan också vara pacifist på det personliga planet utan att ta avstånd från fattiga människors rätt att bekämpa sin förtryckare eller sina ockupanter med vapenmakt. Den autonoma rörelsen är inte pacifistisk, dvs den är inte principiellt  emot våld i alla lägen. Man tar avstånd från att döda människor — i motsats till polis, militär och nazister. Däremot ser man fysisk konfrontation som ett nödvändigt medel att användas när inget annat får effekt. Antifascism är alltid självförsvar. ”Tjuren Ferdinand” är en tecknad film med pacifistisk tendens som ses av de flesta svenska familjer varje julafton vid tretiden.

Papperslös  (från franskans sans papiers) eller irreguljära immigranter syftar på flyktingar utan uppehållstillstånd. De måste gömma sig för myndigheter och lever i en totalt utsatt och rättslös situation. Organisationer som Ingen Människa är Illegal, Asylgruppen, SAC och enskilda aktivister arbetar för deras sak på olika sätt. I USA finns minst 8 miljoner papperslösa, i Sverige c:a 35 000. 2013 började gränspolisen att använda den rasistiska REVA-metoden mot papperslösa, vilket väckte kraftigt motstånd. Se även: »Ingen Människa är Illegal, »Prekariat, »Invandrare.

Parecon Förkortning för Particepatory Economy, ”deltagande ekonomi” vilket är den frihetligt socialistiske ekonomen Michael Alberts och den globala rättviserörelsens alternativ till privatkapitalism och statskapitalism. Man vill bygga ekonomin och samhället underifrån och med direktinflytande.
• Att läsa: Parecon: livet efter kapitalismen. Ordfront 2004.

Pariskommunen I tre revolutionära månader våren 1871 existerade den första kommun där arbetarklassen infört den frihetliga socialismen. Paris befolkning försvarade kanonerna på Montmartre som Versaille-regeringen ville återlämna till Preussen när kriget mot denna stat förlorats 1870. Man valde ett råd och påbörjade arbetarvänliga reformer. Louise Michel var en av Kommunens stridbaraste kämpar. Karl Marx menade att detta var formen för arbetarmakten. Till slut besegrades kommunen av den militärt överlägsna pakten Versaille-Preussen, och c:a 30 000 människor arkebuserades. Men minnet lever och detta var bara en generalrepetition.
• Att läsa: Maclellan, Nic: Louise Michel. Ocean Press 2004.

Parlamentarism Denna form av formell, indirekt, representativ borgerlig demokrati infördes först i England under 1700-talet, då enbart aristokratin och överklassen var representerad. Idag associeras den med allmänna val och demokrati, men det är en borgerlig form av demokrati som fortfarande inte gynnar arbetarklassen, inte innebär ekonomisk demokrati eller folkflertalets direkta medverkan utan främst främjar Statens, yrkespolitikernas och arbetsgivarnas intressen. Se även: »Direktdemokrati.

Parti Ett politiskt parti är en buffert (stötdämpare) mellan väljarna och politikerna. Det har till uppgift att göra alla radikala förslag nerifrån ofarliga och urvattnade, att kohandla om viktiga principer och att främja yrkespolitikernas egna karriärer och ekonomi. Det är ett förlegat sätt att bedriva politiskt arbete på. Ett s.k. kommunistiskt parti spelar med i samma spel, oavsett vad man själv påstår, och i skarpa lägen har man inte så sällan haft en rent kontrarevolutionär roll. Utomparlamentariskt arbete i sociala rörelser är i allmänhet både snabbare, effektivare och mer demokratiskt.

Partikrati Indikationer på att en stat är en partikrati (sv.wikipedia.org):

 • Avsaknaden av bindande folkomröstningar (referendum)
 • Endast folkvalda kan rösta om lagförslag.
 • Regeringssammansättningen avgörs av partirepresentationen i parlamentet
 • Folkvalda kan endast nomineras genom registrerade och godkända partier
 • En enpartistat är en extrem form av partikrati.

Fyra av dessa fem kriterier gäller också Sverige.

Patriarkat Den könsmaktsordning där män styr över och förtrycker kvinnor. Feminismens huvudfiende. Patriarkatets materiella bas är privategendomen, som Engels en gång påpekat. Patriarkatet kan därför inte avskaffas helt inom kapitalismen. Se även: » Feminism och » Egendom.

Pegida Europeisk antimuslimsk organisation på nedåtgående.

Peak oil Oljeproduktionstopp, engelska peak oil, är den tidpunkt då den globala oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta. Detta inträffar då produktionen av olja från nya fyndigheter inte kan kompensera för avtagande produktion. Olja är en ändlig resurs. Vissa anser att peak oil inträffat redan 2004-2006, medan andra menar att det dröjer till 2015-2030. Alla är ense om att oljan kommer att ta slut och att detta kommer att kraftigt påverka världsekonomin. En hållbar och rättvis internationell produktionsordning och energiteknik är alltså både nödvändig och brådskande, och en social revolution med planekonomi är det snabbaste sättet att genomföra detta.   • Att läsa: Forsberg, Björn:  Omställningens tid. Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Karneval, Sthlm 2012. ISBN 978-91-85703-62-3. Se även: » Global uppvärmning

Pepparspray även kallat OC-spray (Oleoresin Capsicum) är ett icke-dödande kemiskt ämne som vanligtvis används av polisen och kriminalvården vid upplopp. I Sverige kräver innehav av pepparspray att man har en vapenlicens. Från början användes saften från olika pepparfrukter, till exempel chili, därav namnet. Fortfarande är naturlig pepparspray vanligast, men syntetiska medel har testats. Den svenska polisen har fått allvarlig kritik för sin lättsinniga användning av pepparspray mot såväl fackliga blockader som 1 maj-tåg. Skölj omedelbart ögonen med vatten!

Piratbyrån Lobbyorganisation och tankesmedja som i mitten av 2003 skapades för att stödja de som kopierar information och kultur fritt. Utgångspunkten för organisationen är att eftersom datorernas framväxt gjort det möjligt att ge alla med Internet tillgång till all digital information ska denna utveckling inte hämmas av upphovsrätt eller annan immateriell (som inte är fysisk) egendom. Namnet anspelar på branschorganisationen Svenska Antipiratbyrån, vars syfte är att ”värna och främja bolagens upphovsrättigheter”. Piratpartiet (pp) ställer numera upp i valet. Det är det enda parti som ställer sig solidariskt med husockupationer.

Planka.nu Planka.nu är en syndikalistisk kampanj som arbetar för nolltaxa– en helt skattefinansierad kollektivtrafik. Kampanjen startades av Syndikalistiska Ungdoms-förbundet i Stockholm 2001 och har sedan spridit sig till Göteborg, Östergötland och Helsingfors. Kampanjen är nu avknoppad från Syndikalistiska Ungdomsförbundet och bedrivs inom ett löst sammansatt nätverk. Planka.nu har fått mycket uppmärksamhet för en verksamhet där man i praktiken genom direkt aktion praktiserat nolltaxa och genom att uppmana och underlätta plankning. Bland annat driver man bötesfonder för plankare och ger tips på hemsidan om hur man undviker kontroller och tar sig förbi spärrlinjer. Planka.nu har också i samarbete med flyktinggömmar-organisationen Ingen Människa är Illegal betalat färdbevis till papperslösa invandrare som riskerar att åka fast i de med polisen samordnade biljettkontroller. Planka.nu kallar sin bötesfond för p-kassan. Alla aktiva medlemmar i planka.nu arbetar ideellt och p-kassans pengar går uteslutande till planka.nu:s verksamhet, tilläggsavgifter och tryck av flygblad, affischer m.m. till olika informationskampanjer. I och med SLs prishöjningar 2004 ökade Planka.nu:s aktivt betalande medlemmar i Stockholm från ca. 300 till idag c:a 700. Staden Tallin i Baltikum är den första europeiska huvudstad som infört allmän nolltaxa inom kollektivtrafiken, och fler städer väntas följa efter. 2014 har fyra kommuner inklusive Kiruna infört nolltaxa. Se även: » Gratis.

Podemos (”Vi kan”) är ett spanskt antikapitalistiskt politiskt parti som uppstod i januari 2014 ur proteströrelsen mot korruption, nedskärningar och social ojämlikhet [1]. En av partiets grundare och talespersoner är Pablo Iglesias Turrión, professor i statsvetenskap, skribent och TV-personlighet. Partiet fick cirka 8 procent av rösterna i valet till Europaparlamentet 2014 och tilldelades fem mandat i Europaparlamentet. Partiet tillhör GUE/NGL-gruppen där bland annat svenska Vänsterpartiet ingår. Se även: » Syriza och » Enhedslisten.

Polis Polisen är en del av statens våldsapparat. Den anser sig ha ”rätt” att misshandla ”misstänkta” människor, rida på dem med polishästar som i Limhamn 2014 eller skjuta dem i ryggen som i Göteborg 2001. En polis blir praktiskt taget aldrig straffad oavsett vilket brott han kan ha begått. Något IQ-test krävs inte av polisaspiranter. Däremot måste man kunna släpa en docka på 77 kilo 15 meter för att godkännas som polis. En större andel av poliskåren än svenskar i övrigt står politiskt till höger eller är högerextrema. Den lätt pinsamma dokumentären ”Malmöpolisen” i SVT bekräftade alla våra farhågor om den kår som kallar invandrare för ”apejävlar som ska steriliseras” och bara lyckas lösa några ynka procent av alla brott. I ett frihetligt socialistiskt samhälle finns inga poliser. En lokalt förankrad beväpnad och demokratiskt vald arbetarmilis kommer att ansvara för konflikthantering och allmänhetens säkerhet. En mycket utförlig kritik av den svenska polisen och förslag till alternativ finns  här. Se även: » Fascism.

• Att läsa: Poliskultur. Michael Lundh berättar i DN om sin tid i ”Baseballigan”.

Polisförhör Den enda regel som gäller är: säg ingenting alls utom namn och adress. Det är det enda du har skyldighet att uppge. Den ende du kan tala med är din försvarsadvokat eller ditt rättsbiträde. Tro inte på vad förhörsledarna säger (dom kan t.ex. påstå att dina medåtalade redan erkänt) och lämna framförallt inte uppgifter som kan skada dina kamrater.

• Att läsa: Gatupolitikens lagar. Federativs 2005. http://federativsforlag.se/gatan.htm och Åsa Ågren: Aktivistens lagbok. Federativs 2012. ISBN 978-91-86474-63-8. Läs och var bra förberedd!

Populism, med eller utan rasism och syndabockstänkande men vanligen med en falskt ”folklig” högerprofil, får fotfäste endast om man skapar ett ojämlikt samhällssystem. Det är alltså inte populismen som är problemet utan det ojämlika samhällssystemet. Där människor känner materiell, social och mental trygghet får inte populismen näring. Det svenska typexemplet är f.d. partiet Ny Demokrati.

Polkagriswikin http://www.polkagris.nu/wiki/Huvudsida Trevlig och läsvärd teoriwiki med rötter i Arbetarmakt/Folkmakt/Riff-Raff, rådssocialismen mm. Se även dess fortsättning Krigsmaskinen: https://www.krigsmaskinen.se/index.php/Huvudsida

Prekariat är ett begrepp som används för att beskriva dem vars anställning eller uppehälle är osäkra eller tillfälliga. Det gäller t.ex. de som har provanställning, jobbar svart, har vikariat, praktik, går på bidrag, saknar medborgarskap. Inte sällan går dessa olika former in i varandra, exempelvis kan man jobba svart samtidigt som man lyfter bostadsbidrag, man kan studera samtidigt som man har ett vikariat och så vidare. ”De prekära” står därför ofta utanför fackets skydd. • Att läsa: Guy Standing: Prekariatet. 2013.

Privat som i ”privat egendom” betyder etymologiskt ”beröva”, lat. privare, alltså egendom som rövas från det allmänna och privatiseras.

Profit Detta är en viktig del av kapitalistens vinst. Det han stjäl av mervärdet på ditt arbete genom utsugning och behåller för sig själv. Profiten måste alltid öka och är den högsta universella lagen i vårt samhälle. Det som går före allt annat under förskönande beteckningar som  ”lönsamhet”. Men man måste inte tillverka stolar för att dom går att sälja med profit — utan för att dom behövs att sitta på! Detta kallas social motivation och är mycket bättre i långa loppet än profit. Att läsa: Karl Marx: Lön, pris, profit (1865).

Proletär shopping kallades de stöldraider som utfördes av den autonoma rörelsen i Italien under 1970-talet i varuhus och snabbköp. Idag används begreppet om all liknande verksamhet. Stöldraiderna i Italien var ett av flera sätt att bedriva självreducerande verksamhet (självstyrd prissänkning) på. Det man lyckades komma över delade man ut i fattiga kvarter i staden.

Priderörelsen, av engelskans gay pride (”homosexuell stolthet”), är en del av gayrörelsen som propagerar för att människor Prideska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuella läggningar ska betraktas som något positivt och för att sexuell läggning och könsidentitet ska erkännas som en essentiell del av en personlighet och därför inte kan ändras med viljan. Priderörelsens främsta symbol är regnbågsflaggan. Andra symboler är den grekiska bokstaven lambda, samt den rosa och den svarta triangeln, som återtagits från sin tidigare användning. Upphovet till priderörelsen finns i Stonewallupproret 1969. I Sverige firas Pride regelbundet på många håll, senast i Lund 2015. Några av de största tågen går i Berlin och i San Fransisco. Anarchopride är den anarkistiska varianten som bl.a. vill motverka kommersialiseringen av tåget och radikalisera det.

Pussy Riot är en militant feministisk rysk punkgrupp, konstnärskollektiv, aktivistgrupp pussyriot_almedalenoch performancekollektiv. Bandet bestod från början av 11 kvinnliga medlemmar i åldrarna 20-33 år. De genomför ofta aktioner med spontanspelningar och genom musiken försöker de belysa frågor om yttrandefrihet och jämställdhet, ofta med en tydlig kritik mot Rysslands president Vladimir Putin. Under VM i Moskva 2018 stal de hela uppmärksamheten genom att storma planen, high5:a spelarna och kräva att Putin släpper alla politiska fångar. Femen är en liknande grupp från Ukraina som drar uppmärksamhet till sitt feministiska budskap med nakna överkroppar.

En svensk Femenaktivist är Jenny Wenhammar som åtalades för förargelseväckande beteende vid en Pegidademo men frikändes då hennes barbröstade aktion var att betrakta som en opinionsyttring enligt rätten. Motstånd lönar sig.

Q

”Q” är namnet på en roman av författarkollektivet Luther Blisset som handlar om det tyska bonde-upproret på 1500-talet. Slagordet på den tiden var Omnia omnibus som är latin för ”Allt åt alla!”

Queer ”Utanför (den heterosexuella) normen”. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig. Ingår i hbtq-begreppet. Se: Judith Butler  • Att läsa: Fanny Ambjörnsson: Vad är queer? N&K 2006. ISBN 978912711320 samt HBTQ

 

R

Radikal Ordet kommer ur latinets radix som betyder rot. Att vara radikal är att gå till roten. Roten till det onda är staten och kapitalismen. Som ska ryckas upp med rötterna!

Rasism Rasism är den felaktiga föreställningen att det finns mänskliga ”raser”, som hund- och kattraser, och att vissa av dessa är bättre eller sämre än andra. Hudfärgen tillmäts stor roll. Det engelska imperiet motiverade kolonialismen och slaveriet med rasistiska argument, och  Nazi-tyskland drog dessa till sin spets genom att förinta sex miljoner judar, zigenare och andra misshagliga personer. Rasismen är irrationell (icke förnuftsbaserad) och har inget behov att fylla.

”Det finns inga som helst vetenskapliga hållpunkter för att det finns mänskliga ‘raser’ som har gener som andra saknar. Den genetiska skillnaden inom en ‘ras’ är större än skillnaderna mellan grupperna”.
— Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala biomedicinska centrum / TT / SvD 99-05-21.

Ibland kan rasister tala om ”kulturer” i stället för raser, vilket kanske låter bättre, men innebörden är ändå precis densamma.

Rasifierad är en term som beskriver personer som, på grund av sina (kroppsliga) utseenden, blir tillskrivna en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den. Uttrycket beskriver en process, att bli tillskriven någonting, och pekar därför på att “ras” är en social konstruktion.

Reappropriering Att ta tillbaka en plats, ett objekt, ordet, kunskap, tid, rum… Reappropriering är en antikapitalistisk kampform: det handlar inte om att byta ägare utan om att ifrågasätta det privata ägandet och om att få direkt tillträde till den samhälleliga rikedomen. Man återtar objekt som har privatiserats och vars användande är varufierat och som kan förvandlas till gemensamma och levande platser för kreativitet. Den brittiska rörelsen Reclaim the Streets sätter återtagandet av det offentliga rummet i centrum för sina kamper: parker, gator, museer, statyer, allt förvandlas under aktionen, allt får en ny innebörd. Om gatan är vår är den inte längre en kontrollerad plats där endast genomfart är möjlig. Den är inte längre bilarnas rike, eller oljudens och föroreningarnas: den är ett dansgolv och en strand. Om väggarna är våra är de inte längre gråa och tråkiga utan fulla av meddelanden och blir till platser för uttryck. Att ockupera en tom lägenhet för ha någonstans att bo eller en byggnad för att skapa ett självförvaltat socialt center är också exempel på reappropriering, liksom återtagandet av kunskapsproduktonen från marknadens klor (Aktipedia).

Reclaim Återtagande av gaturummet. Reclaim the Streets startade i England 1991 som en rörelse mot rivningar och onödiga motorvägar, men spred sig över världen som en utmaning mot bilism, reklam och kommersialism. Man anordnar allmänna gatufester för att visa vad invånarna skulle vilja ha istället för den kommersiella stadsmiljön. Man utvecklade en demonstrationsmetod som gick ut på att arrangera gatufester där man ockuperar en bit av en gata, en gatukorsning eller hela kvarter, beroende på hur många deltagare som kommer dit, för att stoppa biltrafiken. Uttrycket Reclaim the streets kommer ursprungligen från ett tillägg i Marx’ kommunistiska manifest.
Metoden har senare spritt sig och det arrangeras Reclaim the Streets-fester över hela världen. I Stockholm fanns en löst sammansatt grupp som arrangerade ett antal gatufester under namnet Reclaim the Streets. Gruppen löstes till slut upp i skuggan av Gatans Parlament som började arrangera gatufester under parollen Reclaim the City, men andra grupper utanför Stockholm arrangerar då och då gatufester under namnet Reclaim the Streets. Det första Reclaim the Streets-arrangemanget i Sverige utanför Stockholm arrangerades i Malmö. Där kallar man sig numera Gatuaktionen. Nya aktionsformer är ”brytfesten” som är ett hemligt kalas i ett för ändamålet ockuperat hus.

Regeringskrisen 2019. Det började direkt efter valet med att Alliansen röstade bort Stefan Löfven som statsminister – utan att ha ett alternativ eller någon plan. Det fortsatte under en månadslång kaotisk regeringslös period där talmannen föreslog ny statsminister som alltid röstades ner. Alliansen delades i två läger. Och kulminerade med en S/MP/C)L-överenskommelse som innehöll en aggressiv högerpolitik med en klausul om att ”vänsterpartiet (som har 8% precis som C)inte skulle ha något inflytande under mandatperioden”. I skrivande stund (14/1) har Sverige ännu ingen regering och framförallt ingen politik utom en allmän arbetarfientlig liberalism. En revolution hade varit mindre komplicerad och betydligt mer demokratisk. Fortsättning följer!

Researchgruppen Är ett framgångsrikt kollektiv av grävande journalister. När 2014 års Guldspadar delades ut stod Researchgruppen tillsammans med Expressen som vinnare i klassen webb. Det var grävet ”Avpixlat avpixlade” som med motiveringen ”för en banbrytande och innovativ research som innebar ett genombrott och gav ny kunskap om det anonyma näthatet” vann juryns gillande. SD avmaskerades mycket effektivt. Flera avslöjanden följer – fascisterna kan aldrig känna sig säkra. http://research.nu/

researchgruppen

Revolt En revolt är ett uppror. Ett kortare revolutionsförsök som förändrar tänkandet men som inte nått ända fram. Exempel: Pariskommunen 1871, Tyskland 1918, Kronstadt 1921, Ungernrevolten 1956, Majrevolten i Paris 1968.

Revolution  En revolution är ett folkligt uppror i full skala och med längre varaktighet, där man lyckas förändra samhället socialt i socialistisk riktning. Exempel: Spanien 1936, Kuba 1959, Portugal 1974, Nicaragua 1979, Chiapas i Mexico 1994. Revolutioner är vanligare (och därmed mer historiskt realistiska) än vad borgarna vill medge. 56 större sociala, ekonomiska eller politiska revolutioner inträffade under 1900-talet. Förutom folkmajoritetens stöd krävs vanligen organisering, beväpning och ett basområde (foco). ”När är en revolution laglig?” frågar August Strindberg. Han svarar själv: ”När den lyckas”. Så länge Staten, Kapitalet och klassamhället finns kvar kommer revolutioner att uppstå, besegras eller vinnas. Världsrevolutionen är dess högsta stadium.

• Att läsa: Mary Charlesworth: ”Revolution. Människors försök att förändra samhället från 1755 till våra dagar.” Eurobook Limited 1973. ISBN 91-7128-143-6; samt • Ernest Mandel: The Marxist Case for Revolution Today. 1989 (som är en mer analyserande artikel som finns på MIA).

Revolutionära Fronten (RF) var en svensk utomparlamentarisk militant RFklasskampsorganisation som arbetade för socialism, internationalism och antifascism 2002-2015. Revolutionära Frontens mål var att avskaffa dagens samhälle genom revolution för att ersätta detta med ett socialistiskt. Organisationen bestod av olika lokala grupper som arbetar på sina respektive orter i Stockholm, Örebro, Linköping och Göteborg.  I slutet av september 2015 avslutade man sin verksamhet, men den fortsätter på andra håll.     http://revfront.org

Revolutionär situation  En begränsad men alltid intensiv period varunder motsättningarna i samhället skärps, folkmajoriteten upplever situationen som outhärdlig och vill kämpa för en önskvärd förändring, det parlamentariska läget är oklart och den härskande klassen vacklar. Generalstrejk och massmöten är vanliga i sammanhanget. Den revolutionära situationen kulminerar vanligen i en fullskalig revolution, som i Ryssland 1905, men kan också klinga av, som skedde med den revolutionära situation som rådde i Sverige 1917.

• Att läsa: Revolutionary Situation. The Great Soviet Encyclopedia, 1979. A. Neuberg: Armed Insurrection. NLB 1970.

Riff-raff riff-raff, svensk teoretisk tidskrift med undertiteln »kommunism och klasskampsteori». Ges ut sedan 2001. Sedan 2004 även förlag. Startades av organisationen Folkmakt, men ges sedan nr 3-4 ut som fristående tidskrift. Tidningen publiceras också i sin helhet på Internet på riff-raffs webbplats. Förutom medlemmar ur Folkmakt och fristående personer, har medlemmar från den autonomistiskt inspirerade kommunistiska gruppen Kämpa tillsammans! gått in i redaktionen. Tidningen publicerar framförallt tung teori, tillsammans med översättningar av tidigare oöversatt material av Karl Marx och Friedrich Engels. Enligt egen utsago är riff-raffs syfte »inte att bevara eller skapa någon politisk ideologi, utan snarare att diskutera och bidra till en öppen, kritisk och sammanhängande teori om kapitalismen och dess möjliga överskridande». Teoretiskt är man inspirerade av ultravänstern, eller vänsterkommunismen, och den italienska operaismon, men strävar efter att gå bortom båda dessa genom ett återvändande till Marx. Förutom från nämnda riktningar och Marx hämtar man teorier från andra marxister, såväl som från anarkister och situationister. Trots sin svårtillgänglighet har man haft en hel del inflytande på den utomparlamentariska vänstern. Detta har bland annat visat sig i att många har tagit upp deras koncept om ansiktslöst motstånd och militanta undersökningar. Det senare går ut på att man ska företa undersökningar på sina arbetsplatser och rapportera det i skriftlig form. Genom det ska man lättare sprida kunskap och se nya möjligheter i och hinder för arbetsplatskampen. I undersökningarna läggs ofta fokus på det ansiktslösa motståndet, dvs. kamp som sker i det fördolda, utomfackligt och där öppna strider inte tas om man inte är säker på att man kan vinna dem. Ofta försöker man visa hur arbetare kommer i motsättning till fackföreningarna och hur de senare försöker tämja och neutralisera klasskampen.

Rojava  Rojava är det kurdiska autonoma området vid gränsen mellan Turkiet och Syrien, influerat av Murray Bookchins kommunalistiska anarkism. PKK, YPG och YPJ har upprättat ett självstyrande ekologiskt samhälle och är f.n. de enda som bekämpar Daesh/IS på marken. • Att läsa: Anarkismen lever: Rojava.

Rojava

Rom-registret I september 2013 avslöjade DN att polisen i Lund hade ett rasistiskt register över 5000 romer, ostraffade, inklusive barn och avlidna. Redan 1935 fanns sådana antiziganistiska register, och dessa upprätthålls alltså än idag tack vare polisens fascistiska värdegrund som inte ändrat sig över tiden.

Råd Se: Arbetarråd

Röda Garden Röda garden av beväpnade, revolutionära arbetarstyrkor förekom i Finland rödagardetunder oroligheterna 1905-06 och under revolutionen 1918. Revolutionsåret 1917 förekom röda garden i Ryssland, vilka senare uppgick i Röda armén. I Kina avser beteckningen rödgardister – de studenter och unga lärare som under kulturrevolutionens första år (1966-69) var Mao Zedongs redskap i den politiska kampen. Röda gardet var alltså de röda i Finlands socialistiska kamporganisation under början av 1900-talet. Under Finska inbördeskriget kämpade de röda gardena mot de vita skyddskårerna. Under kriget var Kullervo Manner det röda gardets överbefälhavare. Andra framträdande rödgardister var Kustaa Salminen och Ali Aaltonen. Att läsa: • Mankinen; Palmer: Finlands röda garden

En anarkistisk variant, rödsvarta garden om man så vill, var arbetarmilisen i Spanska Revolutionen 1936-39, som bildades utifrån FAI och CNT:s organisationer för att upprätthålla den frihetliga ordningen och slåss mot fascisterna. De särskilda Patrullerna kunde bestå av två personer, gärna en man och en kvinna, med varsitt gevär och rödsvarta armbindlar, som ersatte den borgerliga polisen och avpatrullerade ett visst område eller en viss sträcka efter ett schema.

spanien

Dessa garden kan komma till användning också i vår tid, när borgerligt fascistiska medborgargarden behöver bemötas och polisen inte bryr sig. Ett liknande initiativ kan ses i Cop Watch, en rörelse mot polisbrutalitet som uppstod i USA och Canada och också fått avläggare i Sverige. Även här patrullerar man två och två, med mobilkamera och enkel första hjälpen-utrustning. Tanken är att övervaka så att ingen polisbrutalitet förekommer, alternativt att dokumentera den. Det kan framför allt vara en trygghetsskapande åtgärd vid demonstrationer. Se: » Cop Watch.

S

SAC Den största syndikalistiska fackföreningen SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation, bildades 1910 och 1922 hade man 32 000 medlemmar. Alla yrkesgrupper organiseras i samma förbund. LS:n, de Lokala Samorganisationerna, är självstyrande. Strejkrätten är lokal. Ombudsmännen är underställda medlemmarna. Det s.k. registret var en egenskapad och mycket effektiv metod i lönestriderna. På senare år har SAC reorganiserats och radikaliserats. C.a 5000-9000 medlemmar. Tidningen heter Arbetaren och förlaget Federativs. Se även: » SUF, » Syndikalism

Salem En kommun i södra delen av Stockholms län. Salem är bland annat känt för den nazistiska Salemmarschen som hållits där i december varje år 2000-2010. Inför 2005, 2006 och 2007 års Salemmarsch hade kommunstyrelsen i Salem, utan resultat, uppmanat polismyndigheten att avslå nazisternas ansökan om demonstrationstillstånd. Men kommunen stod på sig och 2011 flyttades marschen in till City och genomfördes på samma tid och plats som Nobelfesten. Därefter lades marschen ner, liksom det skedde i Lund med Karl XII:s fackeltåg 30/11 1991. Motstånd lönar sig!

Samtalskompassen Samtalskompassen är en statlig propagandasajt i stil med ”Forum för Levande (Skevande) Historia”, som riktar in sig särskilt på vänsteraktivister som man kallar för extremister och » våldsbejakare. Grundligt utskrattad är intervjun med den fiktiva ”Erika, 21” och att man klumpar ihop » Allt åt Alla med Al-Qaida. Spionchef var Mona Sahlin, vilket gett upphov till uttrycket ”Sahlinismen – den nya McCarthyismen”. En riktig kalkon. • Att läsa: Experter och extremister på Konst & Politik.

Seattle 1999  The Battle of Seattle är namnet på den jättelika och framgångsrika Black-Bloc1proteströrelsen och upproret mot WTO:s (Världshandelns organisation) möte i Seattle i oktober 1999. För första gången fick den globala rättviserörelsen ut sitt budskap på bred front, och anarkistiska Black Block, Svarta Blocket, blev en maktfaktor i rörelsen genom sin militanta effektivitet. Mötet avbröts, både staden och polisen var lamslagna, men inga dödsoffer krävdes. Se även: Svarta Blocket.

Semantisk krigsföring Krigsföring utan skottlossning. Orden är en maktredskap. Ofta rör det sig om ord som används i politiken, som i sina formuleringarna använder en vokabulär som aldrig är neutral. Det rör sig även om en massmedial vokabulär som i de flesta fallen tar över de officiella formuleringarna, men i vissa fall kan även aktivisters vokabulär tas upp. Aktivisters kampanjer för uppehållstillstånd åt invandrare har till exempel genomfört ett genomslag av ordet ”papperslösa”, som därigenom slår ut det mer negativa begreppet ”illegala” migranter. Syndikalisterna har exempelvis fört en semantisk kamp att ersätta det förskönande begreppet ”arbetsgivare” med det mer korrekt beskrivande ”arbetsköpare”. Det semantiska kriget är ofta ett tecken som förannonserar en kommande kamp eller konfliktfråga. För när man ändrar orden vill man i verkligheten förändra sakernas tillstånd. Steget från att kallas ”antiglobaliseringsrörelse” till ”globaliseringsrörelse” innebär exempelvis ett steg att sätta i rörelse en positiv kraft istället för att bara bedriva en reaktiv politik som rörelse (Aktipedia). ”Fake news”, falska nyheter, och ”alternativa fakta” har varit i svang som begrepp sedan det amerikanska valet 2016-2017. Det handlar om allt från rykten till konspirationsteorier, desinformation och medvetna lögner som sprids i stor skala på nätet, ofta i politiskt syfte. Man har t.om. myntat begreppet pre-true/post-true. Detta är överhetens lömska dimridåer i den ”semantiska krigföringen” mot väljarna. Men de går alltså att överlista. >> Situationisternas tekniker kan vara till stor nytta här.

Sexism Sexism (från engelskan sex, kön, och -ism, ideologisk riktning) eller könsrasism, innebär fördomsfull diskriminering, förtryck och utnyttjande av människor enbart på grund av kön.

Sexpositiv feminism är en feminism med en friare syn på t.ex. sexualitet, relationer, pornografi och prostitution än vad som annars är fallet. Författaren och självförsvarsexperten Petra Östergren är ett exempel.

Sharp, Gene (f. 1928) har skrivit boken From Dictatorship to Democracy, A Conceptual Framework for Liberation 1993, som översatts till 30 språk och använts flitigt under den Arabiska Våren och OWS-protesterna 2011. Den är en manual för övergång från diktatur till borgerlig demokrati medelst civil olydnad och icke-våld, och Henry David Thoreaus filosofi utgör grunden. Se även: Revolution; Det Stundande Upproret

Showan Shattack  Antifascist, MFF-supporter mm som natten till den 9/3 2014 hörde till de som oprovocerat attackerades av knivskärande nazister på Möllan i Malmö. Showan svävade länge mellan liv och död av sina skador. Som en reaktion på detta demonstrerade 10 000 i Malmö och ungefär lika många i resten av landet under parollen ”Kämpa Showan! Antifascism är självförsvar!”

Självförvaltning Självförvaltning är en organisationsform för arbetsplatser där de anställda själva fattar besluten, till skillnad från den mer auktoritära formen där en arbetsledare eller chef ensam fattar beslut. Exempel på självförvaltning i vår tid finns i bl.a. Venezuelas 100.000 arbetarägda fabriker. Självförvaltning måste kombineras med en revolutionär utveckling i hela samhället för att fungera optimalt; risken finns annars att man bara kommer att självförvalta sin egen utsugning.

• Att läsa: Castoriadis: Arbetarråd och ekonomi i ett självförvaltat samhälle. India Däck Bokcafé Förlag, Lund 2006.

Skolan Skolans uppgift i klassamhället är dels att vara en social sorteringsmaskin (sköta urval efter samhällsklass). Dels att disciplinera (tämja) och förvara den farliga ungdomen på ett säkert ställe. Under tiden man går i skolan kan man försöka tänka själv, kritisera och ifrågasätta. Francisco Ferrer hette en frihetligt socialistisk pedagog som startade New School-rörelsen och drev skolor och högskolor i Spanien och i USA.

• Att läsa: Spring, Joel: Frigörelsens pedagogik. Federativs 1980.

Skådespelssamhället Vår arbetskraft, och till och med skola, vård och omsorg, har blivit en vara bland andra på marknaden. Arbetsuppgifterna verkar inte ha samband med produkterna. I en ständig cirkelgång av varor får vi en alltmer passiv roll. Vardagslivet är kolonialiserat av varuformerna. Upplevelser i andra hand och kopior blir vanligare än direkt upplevd erfarenhet och original. Vi översköljs av bilder, reklam och andra representationer. De kommersiella krafterna har fått plundra och banalisera till och med upplevelsen av att vara människa. I detta skådespelssamhälle är vi bara åskådare. Endast kampen för den sociala revolutionen kan bryta denna förtrollning och återföra oss till verkligheten som aktiva och skapande människor.

• Att läsa: Debord, Guy: Skådespelssamhället. Daidalos 2002. (Boken är inte direkt lättillgänglig, men man kan ha nytta av att ha läst t.ex. Henry Lefevbre eller Lukacz innan).

Slagord att ropa i kör på demonstrationer finns många exempel på här: http://slagord.tumblr.com (Slagordboken). Radikalt innehåll, gärna vitsigt, rytm och rim är viktigt, typ ”Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag!”

Slaveri Under 1700-talet och fram till 1800-talets mitt var slaveriet motorn i världshandeln, den s.k. slavtriangeln mellan Amerika, Europa och Afrika. Med övertagandet av den västindiska ön Saint Barthélemy blev Sverige 1785 en slavnation. Grunden för USA:s välstånd var (förutom utrotandet av indianerna) de svarta slavarbetarna i sydstaternas bomulls- och tobaksindustri. En sydstatsläkare, Samuel Cartwright, menade att många av slavarna i USA led av en mentalsjukdom han kallade  drapetomania och som yttrade sig som en obetvinglig drift att fly från slaveriet. Det lagliga slaveriet avskaffades men ersattes av det illegala slaveriet som är minst lika omfattande. Slaveriet finns alltså fortfarande kvar exempelvis i form av barnarbete i Tredje världen och straffarbetet i de amerikanska privatfängelserna. Trafficking är en organiserad form av könshandel som påminner mycket om slaveri. Och kvar finns också löneslaveriet som är slaveri mot lön.

• Att läsa: Marcus Rediker: Slavskeppet. Karneval förlag 2008.

Socialism Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Ta där det finns och lägg där det fattas!  www.socialism.nu  är ett forum för socialister i allmänhet och revolutionärer i synnerhet.

Socialistiska Partiet Socialistiska partiet, trotskistisk organisation, formellt registrerad som svenskt politiskt parti hos valmyndigheten för riksdagsval och därmed inte en del av den autonoma eller utomparlamentariska vänstern, som den dock ibland samarbetar med. Partiet är en sektion av världspartiet Fjärde Internationalen, som grundades internationellt 1938. 1969 startades en svensk sektion av Fjärde Internationalen. Socialistiska partiet ger ut en veckotidning som heter Internationalen och en teoretisk tidskrift vid namn Röda Rummet. Partiets ungdomsorganisation kallas Ungsocialisterna. För autonoma och anarkister är Ungsocialisterna namnet på Hinke Bergegrens frihetligt revolutionära organisation 1897-1910, som föregick syndikalistiska SAC. Trotskys ”insats” i Kronstadt 1921 och skriverier om Spanien 1936 är dock fortfarande en sten i skon. www.socialistiskapartiet.se/

Solanas, Valerie 1936-1988, radikalfeministisk författare känd för SCUM-manifestet (1967). Solanas liv var tragiskt, med inslag av narkomani, mentalsjukdom och prostitution. Hon var den som sköt Andy Warhol. Men hennes texter betraktas i dag som geniala, för språket och för den dramatiska driven. Sara Stridsberg har översatt Scum till svenska, och Tur-teatern har gjort en uppsättning 2012 som blivit en skandalsuccé. Ty Solanas ord är ännu rena dynamiten.

Solidaritet Att hjälpas åt, att dela rättvist, att ta hänsyn också till de svagaste.

SPT – Särskild polistaktik De olika utredningarna efter Göteborg 2001 resulterade i att Rikspolisstyrelsen i mars 2004 beslöt att upprätta en ny nationell Särskild polistaktik, SPT. Särskild polistaktik bestod av tre delar: ett mobilt insatskoncept, civila gripanden och dialogpoliser. Taktikens grund var att stimulera processer av ickekonfrontation och deeskalering i samband med demonstrationer. I praktiken blev detta bara ett manipulativt kompliment till traditionellt polisarbete och varken polisens eller folkmassans våld minskade, tvärtom. Hästar, hundar och Deltabussar kan användas ihop med SPT, vilket var fallet i det mycket brutala polisingripandet i Limhamn 23 augusti 2014.

• Att läsa: Matthias Wåg: Mjukare polistaktik gav hårdare tag. Arbetaren 16/6 2011. http://arbetaren.se/artiklar/mjukare-polistaktik-gav-hardare-tag/   samt RPS: Nationell Polistaktik, insats mot folkmassa (2007) http://www.sverigescenen.com/imf.html

Sprayfärg Färg som förpackats med drivgas i en metallbehållare och kommer ut som aerosol när man trycker på munstycket. Belton och Montana är populära märken vid graffitimålning. Bilden visar ett gäng Krylon i förf.:s garderob 1990. Se även: » Graffiti.

Staten Staten är inte detsamma som ”samhället”, som civilsamhälle, vård-skola-omsorg, staten1administration, kommunikation eller förvaltning. Staten är våldsapparaten: polis, säkerhetspolis, militär, domstolar, fängelser samt vissa massmedia och vissa myndigheter. Deras uppgift är att bevara den orättvisa samhällsordningen med våld, propaganda eller bådadera. Cicero menade att ”Statens syfte är att försvara den privata egendomen.” Staten måste avskaffas tillsammans med kapitalismen eftersom dessa är sammanvuxna i ett. En klokare social ordning kan sedan byggas med direktdemokratiska arbetarråd. ”Staten är det kallaste av alla monster”. – F. Nietzsche. Smash the State! Här finns en kort text av Anarchimedia om Staten, på svenska Konst&Politik: https://anarchyisorder.wordpress.com/2017/08/29/staten/

Stickers eller klistermärke är en bit papper eller plast med klister på baksidan. Där brukar en vaxad yta hindra att klistret förlorar sin fästande förmåga innan ögonblicket då klistermärket ska sättas upp. Politiska slagord eller motiv är vanliga, och blir därmed en sorts enklare affischering. Stickers används också inom gatukonsten. Se: » Gatukonst

Strejk Ordet kommer från 1700-talets England, där strejkande sjöman revade segel generalstrejk.jpg(strike) på båtarna. Ett av arbetarklassens viktigaste vapen mot arbetsgivaren är att vägra arbeta när lönen är för låg eller villkoren i övrigt är för dåliga. Detta kräver sammanhållning och envishet. Strejkbrytaren är en förrädare av allra värsta slag och numera ganska ovanlig.

Strejkerna i Sverige har pågått ända sedan 1500-talet, med särskild intensitet under mellankrigstiden och 1970-talet. Saltsjöbadsavtalet 1938, arbetsgivarnas §32 och MBL-avtalet sökte reglera strejkerna, utan större framgång. De vilda strejkerna fick ett kraftigt uppsving under 1970-talet, med bl.a. gruvstrejken i Malmberget/LKAB 1969 och Skogsarbetarstrejken 1975. Världens största » Generalstrejk genomfördes 8-9 januari 2019 i Indien då 200 miljoner arbetare (!) beräknas ha deltagit.  Se även: sv.wikipedia.org/wiki/Strejk

SUF Syndikalistiska Ungdoms Förbundet nybildades 1993 och är fristående från SAC. Det är en radikal, facklig, anarkosyndikalistisk organisation som genomfört många uppmärksammade och lyckade direkta aktioner i Sverige. SUF:s tidning heter Direkt Aktion.

Sverigedemokraterna När Sverigedemokraterna bildades  ur BSS (Bevara Sverige SD-Jimmie-Åkesson-med-järnrörSvenskt) 1988 var det en nazistisk organisation. Det är det fortfarande även om ”judar” som hatobjekt numera bytts ut mot ”invandrare” i allmänhet och ”muslimer” i synnerhet. Vilket de s.k. järnrörsskandalerna 2010-2012 påminde oss om. ”Ekeroths järnrörsfilm kan beskrivas som den kanske bästa mediala skildring som gjorts av Sverigedemokraterna. Allt finns med; sexismen, intoleransen, våldet, rasismen, lögnerna, den dubbla bokföringen och ögontjäneriet. I princip varje scen kan placeras in i en större kontext vad gäller Sverigedemokraternas verksamhet, historia och ideologi”  kommenterade Gellert Tamas i AB. Brottsligheten inom SD är högre än både svenskars och invandrares, konstaterar han i en annan artikel. SD har insett att ingen vill ha nazismen och låtsas därför att man är ett demokratiskt parti som bara vill diskutera invandringspolitiken. Bakom denna fasad gömmer sig en brutal rasism som kommer att avslöja sig så fort man fått politiskt inflytande. Det är var och ens uppgift att se till att detta aldrig inträffar.
• Att läsa: Slätt, Rickard: Sverigedemokraterna från insidan. H&H 2004.

Svarta blocket är en benämning på svartklädda och eller maskerade anarkistiska eller autonoma demonstranter. Begreppet blev känt efter kravallerna i Seattle 1999 och i media mer etablerat i Sverige efter Göteborgskravallerna 2001. Det svarta blocket i Tyskland uppkom i samband med demonstrationerna mot byggnationen av kärnkraftreaktorn i Brokdorf 1977-1980. Polisen gick då till attack mot de demonstranter som ockuperat Hafenstraße i Hamburg och Kreuzberg i Berlin. Demonstranterna hade där upprättat ett slags basläger med egna institutioner och kollektiv livsstil. Detta föregicks av polisattacken i juni 1980 mot de 5000 demonstranter som ”slagit läger” i Gorleben, Wendland och de massarresteringar som Berlins stadsregering och andra myndigheter gjorde under den därpå följande vintern. Demonstranterna svarade då med att ockupera nya ställen, då de blev borttvingade från de gamla. Numera finns Svarta Blocket (Black Bloc) i tusental på demonstrationer i hela världen. Se även: Seattle 1999.

Svenska Akademien är en svensk reggae/hiphop/ragga-grupp från Landskrona. Svenska Akademien bildades 1999 av Carl-Martin ”Sture Allén d.y” Vikingsson (Sture Allén d.y. är en blinkning till Svenska Akademiens Sture Allén), Kristoffer ”Risto” Hellman och Simon ”Don Cho” Vikokel. Snart kom även Ivan ”GeneralKnas” Olausson med i gruppen. Texterna är samhällskritiska och uppskattade bl.a. i den autonoma vänstern.

Syndikalism (från fr. Syndicalisme, fackförbindning) är en samling tankar, rörelser och avsikter som delar det gemensamma målet att förändra det kapitalistiska samhället genom aktioner från arbetarklassen. För syndikalister är fackförbunden inte bara de praktiska verktygen för att omforma kapitalismen, utan även verktygen för att styra samhället enligt majoritetens intressen. Industri och regering i ett syndikalistiskt samhälle skulle styras av sammanslutningar av fackförbund. Syndikalistiska fackföreningar skiljer sig från exempelvis socialdemokratiska då man försöker åstadkomma en plan organisation med stort självbestämmande. Målsättningen för den fackliga organisationen och verksamheten skiljer sig också åt, och kan sammanfattas i en anti-auktoritär socialism, som skiljer sig mycket från partikommunismen och socialdemokratin. Frihetlig socialism uppges i SAC:s principförklaring vara samhällsmålet. Se även: » SAC, » SUF

Sången om reaktionen är en progglåt först framförd av Freedom Singers, DFFG:s sånggrupp c:a 1965-1975, som ger en kort historielektion om klasskampen. Texten lyder:

”År 1815 så bildade furst Metternich och Tsaren en helig allians
 alla furstar i Europa skulle slå sig ihopa och förgöra den frihet som fanns.
 
(Refräng:) Och de mördade och hängde och förföljde och bevaka
och det varade i månader och år,
men historien den kan man inte vrida tillbaka
och tyrannerna får skörda vad de sår.
 
När en tid var förfluten då var pakten sönderbruten
och de mäktigas planer kom på skam,
och fogarna knakade och tronerna skakade där nödvändigheten gick fram.
En vår i Paris tog de fattiga makten och tre månader hade man den,
sen började jakten och den blodiga slakten när förtryckarna tog den igen. (refräng)
 
När en tid var förfluten var den ryske tsaren skjuten
och erövrat och stormat hans slott,
och de härskande klasserna gick under för massorna och skördade vinden de sått.
År 1918 så sköts Spartakisterna och alla reformisterna såg på,
så uppfanns nazisterna av imperialisterna och sen var det åter dags att så. (refräng)
 
När en tid var förfluten då var makten redan bruten
och det kärvade i Hitlers krigsmaskin,
då började bankirerna att ångra besluten, ty de röda de nalkades Berlin.
-27 i Shanghai sköt man ner de personer som förhindrat en skälig profit,
med ett par miljoner amerikanska patroner och order direkt ifrån Wall Street. (refräng)
 
När en tid var förfluten la i sista minuten
compradorklassens båtar ut från kaj,
ty ur sådden av döda kom arméer av röda och nu trängde de in i Shanghai.
Det finns de som aldrig kan lära av historien och det väntar nya skördar längre fram,
ty nu sår reaktionen ut sin draksådd på nytt igen, i Irak, i  Palestina och Iran*.(refräng)”
 
(*Anm. – eller vilka länder som f.n. hotas av imperialismen).

Syriza Radikala vänstern, i Grekland mer känt som ΣΥΡΙΖΑ, är ett antikapitalistiskt politiskt parti. Partiet var syriza1ursprungligen en koalition av vänsterorienterade politiska partier i Grekland och bildades år 2004. Den 22 maj 2012 ombildades koalitionen till ett politiskt parti, för att kunna erhålla de 50 extra mandat som tilldelas det största partiet i de grekiska parlamentsvalen. Partiet leds av Alexis Tsipras som också är partiets gruppledare i Hellenska parlamentet. I valet 2015 gjordes Syriza till största parti. Man kan jämföra Syriza med Podemos i Spanien och Enhetslisten i Danmark.

Säpo (Säkerhetspolisen) har bl.a. till uppgift att avslöja utländskt spionage och att svara för statsledningens säkerhet. Mellan spionavslöjandena är det glest och varken Olof Palme eller Anna Lind hade livvakter när dom hade behövt det som mest. Däremot har Säpo gjort sig kända för omfattande, ingående och långvarig registrering och övervakning av politisk aktivitet på vänsterkanten, ibland med tonåriga informatörer och genom FRA. Från IB-affären och Sjukhusspionen på 1970-talet till 2000-talets s.k. våldsbejakare. Nynazismen bagatelliseras. En tänkbar förklaring skulle kunna vara den (topphemliga) politiska orienteringen inom verksamheten.

• Att läsa: Tonåring värvades som infiltratör av polisen. Uppdrag Granskning, SVT.se

Söderberg, Björn Björn Mikael Söderberg, född 1 april 1958 i Spånga, död 12 oktober 1999 i Skärholmen, var en fackligt aktiv syndikalist som mördades av nazisten Hampus Hellekant utanför dörren till sin lägenhet i Sätra, sydväst om Stockholm. Han ligger begravd på Sandsborgskyrkogården. Björn Söderbergs Minnesfond har 2000 inrättat Civilkuragepriset, som utdelas för modig arbetsplatskamp.    Pristagare:

2017: Lisen Brunberg
2016: Leo Heyman
2015: (Inget pris delades ut)
2014: Daria Bogdanska
2013: Atbin Kyan och Iraj Yekerusta
2012: Warrent Lorena Estrada Lara
2011: Linda Moestam
2009: Arbetarna på Lagena distribution
2008: Niklas Svenlin
2007: Amalia Alvarez
2005: Lina Billberg
2004: Anita Noorai Aggarwai
2002: Brevbärare i Mölndal
2001: Fredrik Pettersson
2000: Amanuel Asmelash

T

Tamimi, Ahed (f.2001) är en palestinsk flicka som blev världsberömd när hon örfilade tamimiupp en israelisk soldat 15/12 2017, och blev symbol för det nutida palestinska motståndet som bekämpar de illegala israeliska bosättningarna. För örfilen fick hon åtta månaders fängelse och släpptes 29/8 2018. Hon fortsätter kampen.

Terrorism Med terrorism avses en stat som terroriserar (sätter skräck i) sin egen eller andra länders civilbefolkning. Ordet används också felaktigt om frihetskämpar. ”War on Terror”  initierades av George Bush efter 9/11, med invasioner i Mellanöstern, Guantanomobasens olagliga verksamhet, tortyrcentraler och drönarattacker som exempel. Bush använde också ordet ”korståg”. USA:s strävan efter världsherravälde och kontroll över jordens oljeresurser är det egentliga bakomliggande motivet. Stella Rimington, tidigare chef över den brittiska underrättelsetjänsten MI5, har kritiserat kriget mot terrorismen som en ”stor överreaktion” och har fördömt militariseringen av USA som fel sätt att tackla problemet på. I januari 2009 skrev den brittiske utrikesministern David Miliband att ”begreppet är ytterst vilseledande och felaktigt” och sade senare ”Historiker kommer att bedöma om [begreppet] har gjort mer skada än nytta.” Idag är stödet för ”kriget mot terrorismen” minimalt men skadorna är mycket omfattande. Usama bin Ladin dödades av Obamas Navy Seal agenter – i realtid – 2/5 2011 utanför Islamabad i Pakistan, men hade då redan uppnått det främsta målet nämligen att USA:s närvaro i Saudiarabien med den heliga staden Mecka tvingats upphöra. Al-Qaida lät meddela att ”han fortsätter kampen från andra sidan”.

Tarnac 9 Fransk kollektiv aktivistgrupp. se: » Det Stundande Upproret.

Tess Asplund, 42. Den modiga afrosvenska kvinnan som ställde sig med höjd knuten näve i vägen för Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Borlänge 1 maj 2016. ”Jag var inte rädd, jag var förbannad”. David Lagerlöfs foto blev viralt och spreds i hela världen.

borlänge

Tupamaros (Efter inkaledaren Tupac Amaru, se bild). Den första stadsgerillan som Tupac Amarobildades i Montevideo, Uruguay och var som mest aktiv 1968-1973. Man inledde med Robin Hood-aktioner som att kapa bilar med livsmedel som delades ut till den fattiga befolkningen. Kampen trappades sedan upp med bankrån, kidnappningar och väpnad ockupation av polisstationer och hela städer. Inspirationskälla till alla efterföljande stadsgerillor. Ombildades senare  till politiskt parti; Uruguays nuvarande president är en f.d. Tupamaro och det finns också sedan 1990 en Tupamaros-gerilla i Venezuela. • Att läsa: Väpnad kamp av RF. (Tupamaros, 1-2, Röda Brigaderna, 1-2). • Marighella, Carlos, Liten handbok för stadsgerilla. Gidlunds, Sthlm 1970.

Tårgas Tårgas är en giftgas som ej är livshotande utan endast sätter demonstrerande personer ur funktion för en stund genom att orsaka ögonsveda och tårflöde. Tårgas klassas som en nervgas och är följaktligen ett kemiskt vapen. Det är en aerosol vilket innebär att den inte är en gas, utan består av finfördelade partiklar (idhf-kristaller) som är lättflyktiga. I Sverige klassas tårgas som gatustridsmedel och all handel och innehav av tårgas inom rikets gränser är förbjuden, Polisen och Försvarsmakten är undantagna. Av någon outgrundlig anledning. Gasmask eller andningsmask rekommenderas. Under protesterna mot polisrasismen i USA 2020 uppfann en demonstrant en ny metod att bli av med tårgas: en handhållen och batteridriven lövblåsare visade sig effektiv för att driva bort tårgas!

Tårtningens historia  Tårtning som politisk protestmetod är en ganska ung företeelse, Tårtaoch belgaren Noël Godin räknas som en föregångare. Han och hans organisation ”Patissiers sans Frontières” (franska för ”Konditorer utan gränser”) började tårta folk på 1970-talet. Hans kriterier för att välja ut sina offer är att vederbörande ska vara ”mäktig, självupptagen och sakna humor”. Världens då rikaste man, Bill Gates, har tårtats av ”Patissiers sans Frontières” 1998. Amerikanen Al Decker är en annan förgrundsgestalt. Mest känd är han för att 1998 ha tårtat den nyliberale ekonomen och ekonomipristagaren Milton Friedman under en konferens om den offentliga undervisningens privatisering. Attacken planerades av ”the Biotic Baking Brigade” (BBB), en rörelse som Decker varit med att grunda och som kämpar med hembakta tårtor och veganpajer mot kapitalistiska förgrundsfigurer. Bill Gates, Milton Friedman och Helmut Kohl hör alltså till de kända personer som blivit tårtade under 1990- och 2000-talet. I Sverige tårtades Leif Pagrotsky och Marit Paulsson under ett EU-möte i Lund av ”tårtkvinnan” och ”tårtmannen”, två aktivister i 20-årsåldern, 7 mars 2001. Bosse Ringholm tårtades samma år 17 april, Kung Carl XVI Gustav tårtades 5 september, också samma år. Sporadiska tårtningar har förekommit sen dess, men Jimmy Åkessons betårtning 6/11 2013 med Irene Matkovitzc, 60, som träffsäker avsändare kanske talar för en ny våg av politiska bakverk, vem vet? 18 augusti under valrörelsen 2014 blev Göran Hägglund (kd) tårtad i Göteborg under ett torgmöte.

Aktionsformen har tydligen ännu inte uttömt sina sista kalorier – det är ju också en både ofarlig och rolig politisk aktivitet som främst drabbar den tårtade på det symboliska planet. Att likna detta vid våld kan vi bara skratta åt. Humorn i klasskampen är alltid på proletariatets sida.  Och den som sig i leken ger får leken tåla, det gäller även malliga makthavare och pösiga politiker!

U

Ungsocialisterna  Ungsocialisterna var namnet på Hinke Bergegrens frihetligt revolutionära organisation 1897-1910. Man drev en oförskräckt revolutionär linje inom SAP och 1906 bröt man sig ur. Med 378 lokalavdelningar i hela landet var dessa anarkokommunister en stor och aktiv organisation. Man startade och övergick 1910 till SAC syndikalisterna och SUF, varifrån många av dagens autonomer kommer.  • Att läsa: Karl Fernström: Ungsocialismen. En krönika. Federativs 1950. (En läsupplevelse, rikt illustrerad.) Bilden nedan visar Lunds Ungsocialisters möte 1910 i Folkparken under parollen ”Död åt militarismen!” Polisen försölte ta banderollen men misslyckades. Agitatorn Hilma Hovstedt överst i vit blus. Alla damerna har moderna hattar. Det ser riktigt gemytligt ut.

ungsoc2

U-länder Ett u-land är ett fattigt land, vanligen definierat som låg BNP per capita. Motsatsen är i-land. Ordet u-land är en förkortning med två möjliga utläsningar: Den ursprungliga betydelsen var ”underutvecklat land”, men numera brukar termen ”utvecklingsland” användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential. Ibland används begreppen Nord och Syd som ett alternativ till i-land och u-land. Anledningen är att de fattigare länderna till stor delen ligger i tropikerna eller på södra halvklotet, medan de flesta i-länder traditionellt funnits i den norra tempererade zonen. Benämningen u-land har kritiserats då den placerar ett stort antal länder med helt olika förutsättningar i samma kategori. Detta kan tolkas som att länderna fungerar likadant och kan lyftas till välstånd på samma sätt, vilket dock inte alls är en självklarhet. U-länderna i Tredje Världen är fattiga först på grund av i-ländernas kolonialism och därefter på grund av i-ländernas politiska och ekonomiska utnyttjande genom orimliga skulder och orättvisa handelsavtal. Ett sätt att stödja Tredje Världen är att bekämpa imperialismen på hemmaplan. Ett annat sätt är att stödja befrielserörelser ekonomiskt, som ”Ship to Gaza”-aktionen eller Blekingegadeligans stöd till PFLP.  Statlig ”U-hjälp” blir däremot ofta missriktad, t.ex. på grund av korrumption eller för att insatserna hamnar på fel ställe. • Att läsa: Franz Fanon: ”Jordens fördömda”. Leopard 2007.

Utrustning för demonstrationsdeltagare varierar efter omständigheterna, men utöver banderoller, fanor, flygblad och sångtexter kommer här några exempel.

gasmask

 • Karta och tidtabeller
 • Mobiltelefon med numret hem, till demonstrationsledning och live-uppdatering
 • Ryggsäck, innehållande stor vattenflaska typ Ramlösa, ombyte, gasmask eller andningsmask, cykelhjälm, visselpipa, smällare, bengal, kanonslag etc
 • Balaclava eller palestinasjal,  lämpliga skor
 • Lila svarta-boken  eller Crimethinks An Anarchist Cookbook, mp3-spelare.
 • Demonstrationens arrangör brukar behöva en megafon.
 • Obs! Glöm inte debriefing/självhjälpsmöte efteråt!
 • Gasmask, softguns och annan utrustning att köpa finns t.ex på Röda Stjärnan.
 • Här är en länk som argumenterar för att smällare är överlägsna sten och flaskor som gatustridsvapen: https://gatorna.info/threads/smallare-istallet-for-stenar-och-flaskor-164/
 • Från en skogsockupation i Tyskland 2020 hämtar vi detta tips som omöjliggjör polisens identifriering: Superlim och glitter på händerna! Idiotsäkert. Se även: >> Aktivisttips.

Utsugning Ekonomisk rovdrift på mervärde och hänsynslöst utnyttjande av arbetskraft.

V

Val  1) Ett ”val” är inom den traditionella politiken den process varigenom en eller flera personer utses till ett politiskt uppdrag, att bli en ledamot med öppet mandat och lön eller

2) att ett av flera beslutsalternativ bestäms efter en viss process, som allmänna ”val” eller (icke beslutande) folkomröstning.

Valet är i ett kapitalistiskt samhälle ett skådespel och ett skenval mellan likartade partier och yrkespolitiker. Vi får ”välja” mellan statens partier till vänster och kapitalets partier till höger, alla på en borgerligt liberal skala. Resultatet blir i praktiken ungefär detsamma (pest eller kolera) oavsett valutgången, och väljarna har en underordnad och vanligen helt passiv roll. Den ekonomiska makten påverkas naturligtvis inte. Men det kan förstås finnas ett riktigt behov på kort sikt av att välja pest före kolera eller tvärtom. Detta kallas av någon anledning för demokrati men borde egentligen heta demokrati light. Det verkliga valet står mellan statskapitalism och frihetlig socialism, eller om man hårdrar det mellan anarkism och fascism, och detta avgörs inte i riksdagsvalet utan i arbetsplatskampens vardag och ytterst i den sociala revolutionen. Först då kan en sann demokrati, med meningsfulla val, bli verklighet.
If voting changed anything they’d make it illegal.” –Graffiti, N.Y.
Se även: » Direktdemokrati

Vaneigem, Raoul är författare, filosof och anarkist. Han föddes i Belgien 1934, Vaneigem_Raoulstuderade romantikens filologi på Université Libre i Bryssel fram till 1956, gick med i Situationistiska Internationalen (I.S.) 1961, skrev sitt berömda Traktat om vardagslivets revolution, ”Traité du savoir-vivre à l’usage des jeunes générations”, 1967. Är än idag aktiv. Du hittar en intervju med honom och några av hans verk i kategorien ”Översättningar” på denna blogg. Du hittar hans senaqste artiklar (engelska) på sajten Not Bored! Se även: » Debord, Guy.

VaraAtt vara eller bli en vara, det är frågan”, kunde en modern Hamlet ha sagt. En vara är en nyttighet, ett objekt eller en upplevelse, levande eller dött, som exponeras, säljs, köps och konsumeras på en marknad. Varan har två väsentliga värden: bruksvärdet (nyttan) och bytesvärdet (priset). Under kapitalismen dominerar det senare helt det förra. Varan påverkar inte bara ekonomin utan också det sociala livet genom att ersätta mänskliga relationer med varurelationer. Därav bidrar den till alienationen och till skådespelssamhället. Se även: » Egendom. • Att läsa: Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar. W&W 2012; • Kajsa Ekis Ekman: Varat och varan. Leopard 2011.

Vegan Vad man äter eller inte äter får var och en bestämma själv. Men det finns starka politiska orsaker till att inte äta kött. För djurens skull, för miljöns skull och för den egna hälsans skull. En vegetarian äter inte kött, en vegan äter varken kött, fisk, ägg, mjölk eller andra djurprodukter. Att små ursprungsbefolkningar lever på att jaga och fiska är inget stort problem. Det är däremot den storskaliga köttindustrin och det industriella fisket, liksom läder- och pälsindustrin. De skapar mycket lidande för djuren och stora miljöproblem för människorna. En övergång till vegetarisk kost kan alltså vara en meningsfull politisk handling. Det finns ungefär 100.000 veganer i Sverige.

Venezuela är ett land i Latinamerika med 25 miljoner invånare. Sedan president Hugo Chavez (1954-2013) kom till makten 1998 har omfattande reformer i frihetligt socialistisk och direktdemokratisk riktning införts, något som Chavez kallade ”en explosion av rådsmakt”.
Chavez’ egen position stod inte utanför all kritik, men han verkar ha lyckats underlätta en samhällsutveckling åt rätt håll, vilket här betyder självorganisering underifrån. Chavez’ efterträdare är Nicolas Maduro.

• Att läsa: Jon Weman: Vardagsrevolution i Venezuela. Temabilaga, Arbetaren, nr 50/ 2005.

Westberg, Hannes född 14 oktober 1981 i Göteborg, blev skjuten av polisen när han kastade en sten som inte träffade sitt mål i polisens riktning i samband med oroligheterna under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Han var vid tillfället 19 år gammal. Han skottskadades livsfarligt, överlevde nätt och jämnt och dömdes senare till fängelse för våldsamt upplopp. Hannes Westberg tillhörde den utomparlamentariska vänstern. I ett TV-framträdande i STV gick hans far till hårt angrepp mot polisens agerande.

Anders Svensson, blog.zaramis.se, kommenterar 2007 : ”De är kvar i den naiva synen att det var de ’autonoma’ som orsakade kravallerna i Göteborg 2001. Ingen som är det minsta insatt anser idag att det gick till på det viset. Inte polisen, inte vi som noga utrett det hela. Ingen. Utom de oinsatta”.

Vilda Väster är Lunds Allaktivitetshus på Stenmästarevägen 7 C vid Hårlemans plats. Det invigdes 24/1 2015.

Vita overallerna italienska: Tute Bianche, är en aktionsform som användes av bland annat Ya Basta! och bibendumGlobalisering underifrån mellan åren 1994 och 2001. Aktionsformen gick ut på att med hemmagjorda skydd av till exempel hockeyskydd, skumgummi, liggunderlag och annat som kan fungera som dämpande mot polisens batongslag, tränga sig igenom polisavspärrningar. Ovanpå skydden bar gruppen vita overaller inspirerade av Michelingubben och för att synas. Michelingubben, Bibendum, är däckföretaget Michelins maskot, en figur helt iklädd vita bilringar. De vita overallerna agerade ofta i samband med stora internationella politiska toppmöten. En grupp medlemmar tryckte och gungade sig igenom polisleden och skydden skulle göra att de kunde ta emot slag tills polisen inte kunde stå emot och hålla kvar aktivisterna.

Aktionsformen utvecklades av italienska Ya Basta! Starkt inspirerade av, men också samarbetandes med, (se:) Zapatisterna i Mexiko.

World Social Forum startades 2002 i Porto Allegro som en del i den globala rättviserörelsen och har i dag regelbundna arrangemang över hela världen. Ett internationellt Forum hölls i Malmö 2008.

Våld, våldsbejakare ”Det är organiserat våld i toppen som skapar individuellt våld i botten”, har Emma Goldman sagt. Det finns flera sorters våld. Våld mot levande varelser är alltid värre än våld mot egendom, trots att det för staten, kapitalet och lagen nästan är tvärtom. Det är också stor skillnad på våld i självförsvar av den svagare och oprovocerat (ej framkallat) våld av den starkare. Våld ur underläge är moraliskt rätt och våld ur överläge är moraliskt fel oavsett vad lagen säger. Men våld är bara försvarbart om inga andra metoder fungerar, och det kan bara användas för att förhindra ett större lidande än vad som då uppstår för stunden. Den ockuperade har rätt att använda vapen mot sin ockupant, och fattiga människor har rätt att använda vapen mot sina rika förtryckare. Det ekonomiska och strukturella våldet under kapitalismen är lika allvarligt som det militära och polisiära våldet. Motstånd mot detta våld med sådana vapen som fattiga alltid använt är däremot försvarbart och ibland också helt nödvändigt. Om vi lyckas avskaffa våldets sociala orsaker genom att avskaffa staten och klassamhället kan vi komma att få leva i en värld med evig fred. Låt dig inte påverkas av borgarpressens bild av de autonoma som allmänt störiga eller som ”våldsbejakare” vilket är Magnus Ranstorps språkliga missfoster. Historikern Heléne Lööw säger att det finns en uppsjö av definitioner av våldsbejakande extremism men varken den nationella samordnarens, Säpos eller polisens definitioner är vetenskapliga, menar hon. Den propagandabilden är alltså falsk. Våldet kommer inte nerifrån och från vänster utan uppifrån och från höger, vare sig militären skjuter arbetare i Ådalen 1931 eller polisen skjuter arbetare i Sharpville 1960.  • Att läsa: Flyghed, Janne: Politiskt våld i Europa. Studentlitteratur 1998, samt Riff-raffs analys av våldet i ”Klasskrig i Barcelonahttps://gatorna.info/threads/klasskrig-i-barcelona-1745/#

X

The Ex, slanguttryck för expropriation, det vill säga återtagande av egendom från det privata till det allmänna som användes under Spanska revolutionen 1936. Det skedde under ordnade former för att undvika plundring. Det finns också en bildsamling från det året i bokform med samma namn.

Malcolm X eg. Malcolm Little, född 19 maj 1925 i Omaha, Nebraska, USA, död 21 februari 1965 i New York City, New York, USA, var en afroamerikansk medborgarrättskämpe och muslim. • Att läsa: Malcolm X/Alex Haley: Malcolm X självbiografi. Ordfront 1993.

Y

Yelah – fett med frihet, dissar auktoriteter! Fanns på www.yelah.net och hade både nyhetsbevakning, debatt och textarkiv av mycket hög kvalitet. 1994 startade Yelahs ansvarige utgivare Pelle Sten och hans gymnasiekompisar i Helsingborg fanzinet ”Svart Press” som senare utvecklades till nättidningen Yelah.net. Numera är Yelah en mediegrupp med både förlag, radio och nättidning. Yelah produceras ideellt och i princip vem som helst med en idé som går i linje med kollektivets ideologi är välkommen att medverka. Pelle Sten säjer själv att de ”arbetar med opinionsbildande journalistik, att journalistisk objektivitet är en myt -– syftet med Yelah är att förändra”.

Ytlighet Ytlighet är typiskt för ett konsumtionssamhälle. Vi ska hela tiden konsumera, underhållas, distraheras och tänka på vårt utseende, ålder och vår vikt. Reklam och mode anger stilen. ”Vi undanhålls helheten genom att vi fokuseras på detaljerna”. Vi ska inte fundera på de djupare frågorna, som t.ex.: varför är vissa rika och andra fattiga? Och vad kan vi göra åt detta? Finns det något bättre sätt?

Yttrandefrihet I ett kapitalistiskt samhälle begränsas yttrandefriheten i praktiken av de som har den ekonomiska och politiska makten, borgarklassen och dess medier. 82% av all media i Sverige är borgerligt kontrollerad. Nynazisterna gömmer sig gärna bakom yttrandefriheten, som dom tänker avskaffa för alla andra. I ett kapitalistiskt samhälle är yttrandefriheten mest inskränkt för vänsteroppositionella, medan hets mot folkgrupp accepteras. Yttrandefriheten på internet är oskattbar och vi skall inte acceptera några som helst inskränkningar typ FRA-lagen, NSA eller ACTA-avtalet.

YPG, YPJ Folkets försvarsenheter (kurdiska: Yekîneyên Parastina Gel‎, IPA: [jɑkinæjen pɑrɑstinɑ gæl]; arabiska: وحدات حماية الشعبypg_ypj_pkk_rojava_kobani_kurdistan_by_doganerol1-d8d78uy‎), även känt som YPG, är den revolutionära beväpnade grenen av Demokratiska unionspartiet i Rojava. I YPG ingår även Kvinnornas försvarsenheter (YPJ). Flera svenskar slåss med YPG mot Islamiska staten, däribland Jesper Söder, 24. Man kan jämföra med de svenska frivilliga i Spanska revolutionen 1936 som också slogs mot fascism för frihet. Kobane will never surrender!

Z

Zapatisterna i Chiapas 1994 inledde Zapatisterna i Chiapasdistriktet i Mexico en offensiv mot regeringen, följd av en vapenvila. 1996 höll man ett internationellt möte mot nyliberalismen. Subcommandante Marcos är zapatisternas talesman. Han är underställd det direktdemokratiska Indianrådet. I Chiapas byar har man genomfört ett fungerande frihetligt socialistiskt samhälle sedan ett par decennier nu. Representanterna är tillsagda att ”styra lydandes”. • Att läsa: Subcomandante Marcos: Från sydöstra Mexicos underjordiska berg. Karneval 2007.

Zerzan, John (född 1943) är en amerikansk filosof som förespråkar grön anarkism och primitivism.

Zengakuren. Miliitant japansk studentorganisaton på 1970-talet. Enhetlg klädsel och beväpning, strikt discipln. Hindrade USAs President att landa i Tokyo där de ockuperat flygplatsen. Samarbetade med de franska situationisterna. Fruktade av polisen. Bild nedan.


Zenga2


Clara Josephine Zetkin, (1857-1933) var en tysk kommunist och kvinnorättskämpe. clara-zetnikHon var aktiv i det radikala Spartacusförbundet och vän med Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj. Clara Zetkin var en av de mest framträdande kvinnorna inom den socialistiska rörelsen i Europa. År 1910 lanserade hon den Internationella kvinnodagen som ännu firas av feminister i hela världen 8 mars. • Att läsa: Gunnel Adelstam: Arbete, bröd, frihet – historien om 8 mars, Internationella kvinnodagen, klasskamp och kvinnokamp. 1986.

Zionism var från början Theodor Herzls rörelse bland judar i diasporan för upprättandet av staten Israel som ett skydd för judeförföljelserna i Europa. Europeerna orsakade judarnas lidande men istället för att själva gottgöra det exporterade man det och lät palestinierna ta konsekvenserna. Efter 1948 fördrevs 700.000 palestinier i Nakba, ”den stora katastrofen”, och zionismen utvecklades till en aggressiv apartheidnationalism som utesluter varje form av samexistens med det palestinska folket, som den inte erkänner som ett eget folk med anspråk på Palestina utan föraktfullt kallar för ”araberna”. Det finns tre mer eller mindre troliga scenarier för denna till synes olösliga konflikt: två självständiga samexisterande stater invid varandra, ett enda land där israeler och palestinier har samma rättigheter och lever i fred, samt en total militär seger för endera sidan. I vilket fall måste Israels ockupation och förtryck av palestinierna omedelbart upphöra, och där har USA en nyckelroll och ett avgörande ansvar.

Å

Åldersmaktsordningen. Liksom könsmaktsordningen och liknande system diskriminerar, innebär åldersmaktsordningen att mycket unga och mycket gamla behandlas som irrelevanta och utesluts från demokratisk påverkan.

Åtal Ett åtal som anger brottet bestäms på en häktningsförhandling, och därpå följer en Omslag.inddrättegång som är en ritual där den åtalade skall förklara sig skyldig/icke skyldig, anklagas, försvaras, dömas eller frikännas. Att ha en advokat eller ett rättsbiträde man litar på är att rekommendera, inte minst om det gäller ett politiskt brott/en politisk rättegång.

• Att läsa: Gatupolitikens lagar. Federativs 2005 och uppdateringen Åsa Ågren: Aktivistens lagbok – Juridisk handbok för politiska aktivister. Federativs 2012.

Ä

Älska Att älska sina kamrater är viktigare än att hata sina fiender. Klasshat är sunt och riktigt, men kärleken till andra är en revolutionärs viktigaste egenskap. Eller med Ernesto Che Guevaras ord: ”En sann revolutionär låter sig vägledas av den kärlek han känner för sina medmänniskor. Det är omöjligt att föreställa sig en genuin revolutionär som saknar denna egenskap”.  Och Michail Bakunin har dessutom sagt att ”Total frihet och total kärlek, det är vårt mål”. Det klass- och statslösa autonoma samhället skulle mycket väl kunna bli en ”Ocean of Love”.

Ö

Övervakning. Staten älskar att kontrollera sina undersåtar, och till sin hjälp har den rättsväsende, polis, säkerhetspolis och fängelser. Den elektroniska övervakningen är särskilt svår att kontrollera eftersom den är hemlig. Det s.k. kriget mot terrorismen har gett staten befogenheter att anklaga, fängsla och straffa vem som helst utan att ange orsaken. Det var detta som George Orwell varnade för i sin bok ”1984”. Under 2013 exploderade NSA-skandalen, då Edward Snowden avslöjade att amerikanska NSA avlyssnar alla hela tiden, på nätet och i andra sammanhang. Svenska FRA är också medbrottslingar i denna härva. Snowden fick senare asyl i Ryssland. 35 europeiska toppolitikers mobiler har NSA också kontroll över. Sammanlagt ett vardagsspioneri som det ökända Stasi i DDR aldrig kunnat drömma om.

Övergångssamhället Den samhällsform som utgör övergången från kapitalism till frihetlig socialism genom den sociala revolutionen. Under denna period som bara kan vara temporär och tidsbegränsad måste både staten och kapitalet avskaffas och ersättas med någon form av arbetarråd, direktdemokrati och självförvaltning.

***

LÄTTLÄSTA BÖCKER, LÄNKAR, MEDIA,INFOSHOPS & GRUPPER, MM.

Böcker

Prole.info: Arbete Gemenskap Politik Krig Anarkistiska Studier Förlag 2010. (Utmärkt introduktion till samhällsproblemen och deras lösning med mycket bilder och lite text.) På engelska är Colin Wards suveränt illustrerade A Grahic Guide to Anarchism, Anne Bonnie Books u.å. den bästa. • Walter, Nicholas: Om Anarkismen. hem.passagen.se/cyberc/anarkism/text/anarkism/walter.htm • Lund/Warlenius: Revo! Federativs 1999. • Brand: Lila Svarta. Handling organisering motstånd. Sthlm 1992. http://www.afa-jonkoping. antifa.se/texter/lila_svarta.htm • Kämpa tillsammans: Vi vill ha allting! En introduktion till den autonoma marxismen. Subversiv Media, 2003. Och så förstås Jacobson, Staffan: Anarkismens Återkomst. India Däck Förlag Lund 2006 och den eminenta Johansson/Ericson: Anarkisterna i klasskampen. Bonniers 1969.

***

Litet ABC-rim för
autonoma i alla åldrar.


Al-Quaida är ett farligt djur
Som finns i Pakistans natur


Bomba mera, det går bra
Tycker man i USA


Centern hatar arbetsrätt
Dummaste förslag vi sett


Dokusåpa är det när
Ingen orkar se det där


Elbolagen avregleras
Räkningarna maximeras


Fynda, skynda, allt ska bort
Av vår välfärd inom kort


Göran Persson lever flott
På skattemedel i sitt slott


Högerextremisterna
Bör lämna landet nu ida’


Internationell solidaritet
Abetarklassens kampenhet


Jagar vänsteraktivister:
Anti-terror-terrorister


Kapitalet vinner valet
Därför går det också galet


Liberalen Littorin
Förebild för högersvin


Mördarsnigeln i sin bur
Är ett mycket hungrigt djur


Nittonhundranittioett
Blev 30:e november fett


Oroväckande klimat
Kräver mer än bara prat


Polisens bästa vän är nassen
Båda var dom sämst i klassen


Quasimido i Notre Dame
Nådde inte ända fram


Revolutionären vill
Både allt och lite till


Säpo tycker ej maskering
Underlättar registrering


Tårgas i den luft vi andas
Gör att sorg och glädje blandas


Ungdomshus behövs förstås
Om ungdomarna ej ska slåss


Världen är så stor, så stor
Större än rasisten tror


Xtrapris på köttprodukter
Inga angenäma lukter


Ytbehandling med graffiti
Very nice and very pretty


Zapatisten i tropiken
Vänstervrider politiken


Åsbrink, Dennis, Feldt med flera
Kunde Sverige ruinera


Äckligt är det med reklam
Borde bort från hela stan


Övervakning”, Orwell sa
”Blir total en vacker da’”


Anm.: Illustrationerna till ”ABC för autonoma” är antingen public domaine eller detournement av författaren. Förordet ”Vi autonoma!” : courtesy Subversiv Media.

***

62 kommentarer på “ABC för autonoma

 1. F
  11 februari, 2012

  Du skriver i inlägget om Marx att han skrev Kommunistiska Manifestet med Hegel. Borde det inte stå Engels?
  Tack för ett riktigt bra inlägg, mycket trevligt och lättillgängligt.

  Gilla

  • Konst & Politik
   14 februari, 2012

   Hej F! Du har förstås rätt och jag hade fel. Fattar inte varför jag förväxlade Hegel med Engels…! Jag har rättat detta nu, och jag är tacksam för att Du påpekade det. Och tack för berömmet också.

   Gilla

 2. Pingback: VALEXTRA. Liten bildbilaga. Nu med tårt-extra som grädde på moset! | Konst & Politik

 3. Pingback: Homepage

 4. Johnk242
  28 september, 2014

  You are my inspiration , I have few web logs and very sporadically run out from to brand. edekkaedecdf

  Gilla

 5. Johna137
  28 september, 2014

  Hello, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, kafekaefbkdk

  Gilla

 6. Pingback: hanuman chalisa yantra

 7. Pingback: Shift Schedules

 8. Pingback: Gerard Walsh RBS

 9. Pingback: Gerard Walsh Cork

 10. Pingback: Robin Residences

 11. Pingback: www.pahirelondon.co.uk

 12. Pingback: used car search engine reviews

 13. Pingback: xarelto lawsuit help

 14. Pingback: Philadelphia Car Accident Lawyer www.vimeo.com/82343157

 15. Pingback: http://www.youtube.com/watch?v=lH7bmrWyG7I

 16. Pingback: Chase ECigs Journal

 17. rättsårev
  7 november, 2014

  hej! bra ABC men på hbtq-delen är det på sin plats med en ändring då trans ej har något med sexualitet att göra eller att älska vem en vill. 🙂

  Gilla

  • Konst & Politik
   7 november, 2014

   Ok. Det står såhär: ”Hbtq-personer Homosexuella, bi-sexuella och transsexuella personer. Sexuell läggning är inget man väljer utan något man föds med och skall inte diskrimineras”. Jag har kanske missuppfattat något och det är bra att Du påpekar det. Hur tycker Du att det ska stå?

   Gilla

  • Konst & Politik
   7 november, 2014

   Eftersom Du inte har svarat, eller inte hunnit kanske, har jag nu ändrat i ABC-texten. Nu står det såhär:

   Hbtq-personer Homosexuella, bi-sexuella, transsexuella och personer utanför normen, Queer. Skall inte diskrimineras.”

   Jag hoppas det blir tydligare så och färre missförstånd. Meningen var ju att förklara hbtq-begreppet!

   Gilla

   • Konst & Politik
    7 november, 2014

    Här är den slutliga redigeringen:

    Hbtq-personer och Cis-personer Hbtq: Homosexuella, bi-sexuella, transsexuella samt personer utanför normen, queer. Skall inte diskrimineras. När det gäller kön används cis- för att beskriva en person vars tillskrivna kön är detsamma som hens könsidentitet. En cis-person skall heller inte diskrimineras.”

    Hoppas nu att allting blev rätt; detta är inte mitt specialområde!

    Gilla

 18. Johnd597
  8 november, 2014

  whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the great work! You know, many individuals are searching round for this info, you can aid them greatly. aeefddbbeeck

  Gilla

 19. Tusse
  15 november, 2014

  Egendomligt hur inte bara små oberoende, utan även internationellt kända, däckfirmor dyker upp i sammanhanget.

  Gilla

 20. Tusse
  16 november, 2014

  Åh, där är den berömda artikeln, tänkte jag, men SDS hade redan hunnit ta bort länken. Men det är sådant som händer när folk röstar på Kalle Anka.

  Gilla

  • Konst & Politik
   16 november, 2014

   Jag kan en annan anekdot (som är ‘djupt lögnaktig’ påstod en besserwisser).Sam Ask & Co hade varit på systemet. I Lundagård fick dom plötsligt för sig att åka till Köpenhamn. Punschflaskorna de bar på lämnades i ett ihåligt träd där de antogs vara i gott förvar. Hemkomna från Köpenhamn – det drog förstås ut på tiden – upptäckte de till sin fasa att parkförvaltningen fyllt hålet med cement.(Det gjordes flera sådana operationer på träden, järnband mm för att hindra ras av fallande grenar). Frågar du mig så tror jag att även detta inträffat i verkligheten…

   Gilla

 21. Tusse
  17 november, 2014

  Vi kanske får svaret nu i dagarna, träden skall ju avverkas? Skulle gärna vilja vara med då.

  Gilla

 22. Pingback: Årsrapport 2014 för Konst&Politik. | Konst & Politik

 23. Smithg315
  18 augusti, 2016

  Very good blog post.Really thank you! Fantastic. aeefdegefabedaae

  Gilla

 24. Smithb0
  18 augusti, 2016

  I am so grateful for your blog article.Really thank you! Fantastic. fgdcddbkecagfekd

  Gilla

 25. Johnd768
  17 oktober, 2016

  whoah this blog is wonderful i like reading your articles. eabegcaeddda

  Gilla

 26. Smithe343
  17 oktober, 2016

  Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI’m satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. defdegcdededeefd

  Gilla

 27. Pingback: Krönika 23-24/7 2017. Svenska vänstersajter. | Konst & Politik

 28. marreallday
  25 juli, 2017

  Jag kan inte sluta läsa! Jag har inga ord. Det känns som om man hittat hem (och aldrig vill jag bli ensam/övergiven igen- för då kommer jag aldrig bli fri.) Det här kan man för alltid gå tillbaka och läsa i! Tack för den bäste bloggen jag någonsin hittat. Tack.

  Gilla

  • Konst & Politik
   25 juli, 2017

   Det är reaktioner som din som ger denna blogg och vad den vill förmedla mening.

   Gillad av 1 person

   • marreallday
    29 juli, 2017

    Jag är rädd för att jag gillat för mycket av dina inlägg på sistone . Och skriver för mycket. Jag blir lätt för mycket av allt. 😨 Det är därför jag inte kan vara på Facebook . Och jag är besatt av The Walking Dead. Och nu har jag hittat ett mobilspel från det jag inte kan lägga ifrån mig . Jag vet inte vad jag ska ta mig till med mig själv .

    Gilla

   • Konst & Politik
    30 juli, 2017

    Det är OK, det är lätt att det blir så. Ha det bra, Marre.

    Gilla

   • marreallday
    30 juli, 2017

    Ha det bra.

    Gilla

 29. Pingback: Krönika 31/8-1/9 (3) 2017. To See or to Nazi. | Konst & Politik

 30. Tax Accountants in Dartford
  9 januari, 2018

  Very nice article, just what I wanted to find.

  Gilla

 31. Animeindo
  27 januari, 2018

  You are so interesting! I do not suppose I’ve truly read through something
  like that before. So good to find another person with a few genuine
  thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up.
  This site is one thing that’s needed on the web, someone with some originality!

  Gilla

 32. Brisbane Stock Photos
  28 januari, 2018

  I am sure this post has touched all the internet visitors,
  its really really pleasant post on building up new website.

  Gilla

 33. buspironecomprare.center
  12 februari, 2018

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

  Gilla

 34. achetertadacip.promo
  23 februari, 2018

  Awesome article.

  Gilla

 35. Pingback: Krönikan 9/3-10/3 2018. Trump och Kim möts. | Konst & Politik

 36. Pingback: S.k. experter på s.k. extremister. | Konst & Politik

 37. Pingback: NÅGRA AUTONOMA SEGRAR i olika länder och vid olika tidpunkter; favorit i repris. | Konst & Politik

 38. Konst & PolitikStaffan
  1 juli, 2020

  (Ny post.Går inte att redigera just nu – skriver här ist.)

  CHOP – DEN POLISFRIA ZONEN I SEATTLE, JUNI 2020.

  Vad händer när polisen helt lämnar en stadsdel? De senaste veckorna har det hänt i Seattle, där aktivister ockuperat sex kvarter. När SvD:s Malin Ekman tillbringar två dygn i zonen möter hon bara lugn, idealism och kampvilja (svd). I det omkring sex kvarter stora området CHOP – Capitol Hill Occupied Protest zone – i Seattle ligger en polisstation som polisen övergav för cirka tre veckor sedan och den stora Cal Anderson-parken. Mängder med aktiviteter som gratis filmvisning, utställningar och debatter pågår och stämningen är extatisk. Nu planerar polisen att återta den polisfria zonen med våld. Försvara CHOP! Upprätta flera  befriade områden! https://komonews.com/news/local/how-chaz-became-chop-seattles-police-free-zone-explained

  Gilla

 39. Pingback: RÄTTEN TILL SJÄLVFÖRSVAR. | Konst & Politik

 40. Konst & Politik
  25 mars, 2021

  Manuelly. Sorry ‘bout that! ❤

  Gilla

 41. image
  2 augusti, 2021

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your
  great post. Also, I have shared your site in my social networks!

  Gilla

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades på 31 januari, 2012 av i * ABC FÖR AUTONOMA och märktes , , .

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: