Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

300 citat om konst (300)

Staffan Jacobson(red):

300 av världens bästa konstcitat.

Palmkrons förlag/Lunds Konsthall 2002. ISBN 91-89638-01-8

                     En heterogen samling citat om konst, särskilt måleri, från många olika tidsperioder, i alfabetisk ordning. Förordet finns i ”Ett Vackert Liv” på denna blogg.    För noter och källanvisningar se pappersutgåvan.

1

Adams, Scott:

Kreativitet är att få göra misstag. Konst är att veta vilka av dem som skall sparas.

2

Adrian-Nilsson, Gösta:

Konstnär är den, som förstår att på ett personligt sätt i bild uttrycka universella sanningar.

3

Aguéli, Ivan:

Konsten är motsatsernas enande.

4

Alexander, Sidney:

[Om Chagall] Visst drömde han – men med ögonen vidöppna.

5

Almqvist, J.C.L.:

Konsten/…/utgör ett återkommande till menniskans ursprungliga tillstånd, /…/der tvisten emellan viljans autonomi och förnuftets postulater icke mera gifves.

6

Karin M. Andersson:

Som konstnär är man alltid naken.

7

Anonym kv. konstnär:

Mina tavlor kan på ett magiskt sätt skilja de goda människorna från de dåliga. De goda tycker om dem.

8

Aristoteles:

All konst består i att få något att finnas till.

9

Art Club 2000:

Konsumtionen bestämmer produktionen.

10

Atkinson, Brooks:

Det underbara med kameran är inte dess förmåga att förvandla fotografen till konstnär, det är ingivelsen den ger honom till att fortsätta se.

11

Bacon, Francis:

Det finns ingen utsökt skönhet som inte har någon egendomlighet i proportionerna.

12

Bacon, Francis:

(Konst är) en metod att öppna känslomässiga områden snarare än att främst illustrera ett objekt.

13

Bach, Johan Sebastian:

Jag har fått arbeta hårt. Var och en som arbetar lika hårt kan nå lika långt.

14

Bærtling, Olle:

Den enda lag som gäller inom konsten säger att det finns inga lagar.

15

Bakunin, Michail:

Lusten till förstörelse är också en skapande lust.

16

Balkenhol, Stephan:

Jag /…/ föreslår en historia utan att berätta slutet.

17

Bankier, Channa:

För mig är bra konst berättelser som är oberoende av vad de är gjorda av eller på, eller när.

18

Baudelaire, Charles:

Att fatta skönheten är en tvekamp, där konstnären skriker av fasa innan han besegras.

19

Baudelaire, Charles:

Olycklig är kanhända människan, men lycklig är konstnären som begäret söndersliter.

20

Beckmann, Max:

Vad jag vill visa i min konst är den idé som är dold bakom den så kallade verkligheten.

21

Beecroft, Vanessa:

Jag är intresserad av skillnaden mellan vad jag förväntar mig och vad som sedan verkligen händer.

22

Beethoven, Ludwig van:

Sann konst blir oförgänglig.

23

Bellman, Carl Michael:

“O, gudar, vilken konst sig höjer–”

24

Beuys, Joseph:

Varje människa är [potentiellt] en konstnär.

25

Benjamin,Walter:

För framväxande, levande former [av konst] gäller att (de) i sig har något värmande, användbart, slutligen lyckliggörande, som gör att de “dialektiskt” upptar kitschen i sig, därmed närmar sig massan och ändå övervinner kitschen.

26

Berg, Rabert:

I historiens ljus handlar all konst om meningen med livet – och om hur livet skall levas.

27

Bergman, Hjalmar:

Vad livet vägrar oss, det skapa vi i vår konst.

28

Bergman, Ingmar:

(Om att se film) Skuggorna rör sig,vänder sina ansikten mot mig, vill att jag ska uppmärksamma deras öden. Sextio år har förflutit men eggelsen är alltjämt densamma.

29

Bierce, Ambrose:

Måleri: konsten att skydda plana ytor mot väder och vind och utsätta dem för kritik.

30

(Bild:)

En plastisk eller plan framställning av ett föremål(s) yttre.

31

Billgren, Ola:

När människor säger till mig att jag tydligen vet precis hur tingen ser ut i verkligheten underskattar de sig själva – det är snarare så att jag vet hur de skall se ut i bilden.

32

Billgren, Ola:

Konst är en personlig kunskapsväg.

33

Bleckner, Ross:

Jag strävar efter ett måleri som är lika komplext som /…/ tanken.

34

Blom, Ann:

Man ska skita i det man blir tillsagd.

35

Bocciono, Umberto:

För vi är unga och vår konst är våldsam och revolutionär.

36

Book, Max:

Jag jobbar likadant som naturen.

37

Bourdieu, Pierre:

Konst är någonting som en person som kallar sig konstnär påstår är konst och som han lyckas övertyga minst en annan person om.

38

Boye, Karin:

Jag ville måla en träsked så,//att mänskorna anade Gud//

39

Brancusi, Constantin:

Alla arbetar för att inte behöva arbeta – utom den verklige konstnären.

40

Braque, Georges:

Man måste nöja sig med att upptäcka och akta sig för att förklara.

41

Braque, Georges:

I konsten är bara ett viktigt: det varom man ej kan tala.

42

Braque, Georges:

Tavlan är färdig när den har utplånat idén.

43

Brecht, Berthold:

Stor konst tjänar stora intressen.

44

Broberg, Robert:

Konsten skall vara till hjälp för människan.

45

Butler, Samuel:

Konstens historia är historien om återkomster.

46

Campbell, Joseph:

Konstnärens uppgift är att mytologisera världen.

47

Carlsund, Otto G.:

Var och en som sysslar med konstens studium, bör vara ett stycke av både historiker, teoretiker och kritiker, men allra helst konstnär.

48

Camus, Albert:

Få människor är i stånd att förstå konsten.

49

Cassel, Arne:

De flesta tavlor äro frågor, lösta i orätt ordning.

50

Cassel, Arne:

Endast den skapande är en rättmätig kritiker.

51

Cennini, Cennino:

(Målarkonsten) begär fantasi och händernas skicklighet; den vill finna nya ting, dolda under naturens kända former…

52

Cézanne, Paul :

Allt i naturen formar sig i enlighet med klotet, konen och cylindern.

53

Cézanne, Paul:

Med ett äpple kommer jag att slå Paris med förvåning.

54

Cézanne, Paul:

Vi lever i en regnbåge av kaos.

55

Chagall, Marc:

Konst är en oavbruten ansträngning att tävla med blommornas skönhet utan att  lyckas.

56

Chenevix. R.:

Arkitektur är frusen musik.

57

Cheval, Ferdinand:

En obemärkt hjältes pantheon.

58

Chirico, Giorgio:

Om ett konstverk verkligen skall bli odödligt måste det överskrida alla mänskliga gränser.

59

Cicero:

Alla konstarter som hör till människolivet är med subtila band förenade i en ömsesidig relation.

60

Cocteau, Jean:

En konstnär kan inte tala om sin konst mer än vad en växt kan tala om växthusodling.

61

Constable:

Jag har aldrig sett någonting fult i hela mitt liv.

62

Constable:

När jag målar glömmer jag att konst existerar.

63

Cousin, Victor:

Konsten för konstens egen skull.

64

Crumb, Robert:

De e´ bara streck på papper, gott folk!

65

Crumb, Robert:

Det måste väl vara bättre att jag tecknar det än att jag gör det, inte sant?

66

Dagerman, Stig:

Det är alltid av trots som den väsentliga konsten skapas, den som räddar människan åt livet.

67

Dahl, Peter:

Vad vill jag? Skapa liv, stämning, uttryck.

68

Dali, Salvador:

Det finns bara en skillnad mellan en vansinnig människa och mig. Jag är inte vansinnig.

69

David, Jacques- Louis:

Att förläna sina tankar kropp och perfekt form, det – och endast det – är att vara konstnär.

70

Degas, Edgar:

Det är först när han inte vet vad han gör som målaren gör bra konst.

71

Degas, Edgar:

Om inte måleriet vore så svårt vore det heller inte så roligt.

72

De Geer, Carl Johan:

Vad konstnärerna kan göra är att tänka – och det behövs.

73

De Kooning, Willem:

I konsten är den ena idén lika bra som den andra.

74

Delacroix, Eugéne:

Måleriet är en bro som förenar målarens och betraktarens sinnen.

75

Delacroix, Eugéne:

Måleriet är det svåraste och mest segdragna av alla yrken.

76

Delacroix, Eugéne:

En målnings främsta dygd är att vara en fröjd för ögat.

77

Denis, Maurice:

Det kan vara bra att komma ihåg att en målning – innan den blir till en stridshäst, en naken kvinna eller någon slags anekdot – egentligen är en plan yta bestruken med färger påförda i en viss ordning.

78

Derkert, Siri:

Jag avskyr egentligen allt som är perfekt.

79

Destouches, P.N.:

Kritiken är lätt och konsten är svår.

80

Dickie, George:

Ett konstverk är (i sin klassifikatoriska bemärkelse) en artefakt som en eller flera personer på en viss samhällsinstitutions (konstvärldens) vägnar har tilldelat ett status som möjlig för dess uppskattning.

81

Dubuffet, Jean:

Enligt min uppfattning/…/är måleriet ett rikare språk än ordets [och] det är /…/överflödigt att söka andra skäl för konstens existens.

82

Dubuffet, Jean:

Jag syftar mot en konst som ansluter direkt till vårt vardagsliv/…/och är ett djupt och omedelbart uttryck för våra verkliga liv och sinnesstämningar.

83

Dubuffet, Jean:

Den sanna konsten befinner sig alltid där man inte väntar sig den.

84

Duchamp, Marcel:

Det är betraktarna som gör verken!

85

Dürer, Albrecht:

Konsten ligger i sanning dold i naturen. Den som kan dra fram den, han har den.

86

Dylan, Bob:

En dag// Kommer allting att förändras// När jag gör// Mitt Mästerverk.

87

Edfelt, Johannes:

Det finns en källa, och dess sorl är frid// det finns ett leende, som aldrig slocknar.

88

Edwards, Folke:

…att förändra världen. Göra den mer mänsklig, rättvis och fri.

89

Ehrensvärd, Carl August:

Hvad ligger för en konst i de Fria Konsterna? – Konsten at välja det vackra.

90

Eins, Stefan:

Konst och skapande kan uppstå var som helst, och konst kan skapas och uppskattas av folk oavsett om de är kända eller okända, utbildade eller outbildade, fattiga eller rika.

91

Einstein, Albert:

Det mystiska är det mest vidunderliga vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap.

92

Ekelöf, Gunnar:

Konstens egentliga mål är att bli ett med livet.

93

Ekelöf, Gunnar:

Det är inte konstverket man gör// Det är sig själv.

94

Ekman, Marie-Louise:

1. Var glad. 2. Se till att du har ett eget rum att gå in i. 3. Se till att du alltid har rena penslar.

95

Emerson, Ralph Waldo:

Konsten är en svartsjuk älskarinna.

96

Esaissen, Tor:

Konstnärens mission i samhället är att få människorna att tro litet mer på sig själva.

97

Fahlström, Öyvind:

Betrakta konst som ett sätt att uppleva en förening av “nöje” och “insikt”.

98

Flaubert, Gustave:

Geni är resultatet av tolv timmars flit per dag under femtio år.

99

Focillon, Henri:

Ju mera konstnären slösar, dess rikare blir han.

100

Forster, E.M.:

Konstverket/…/ infriar vad samhället ofta har lovat men aldrig hållit.

101

Forster, E.M.:

Konstverket är det enda materiella föremål i universum som har en inre harmoni.

102

France, Anatole:

Konstnären bör älska livet och visa oss att det är skönt. Utan honom skulle vi tvivla på det.

103

Freud, Sigmund:

Fantasiernas drivkraft är otillfredsställda önskningar, och varje enskild fantasi är en uppfyllelse av en sådan önskan, en korrigering av en otillfredsställande verklighet.

104

Fry, Roger:

Det verkar som om konsten hade fått tillgång till själva underlaget för livets alla känslofärger, till något som ligger på botten av alla särskilda och speciella sinnesrörelser i det verkliga livet.

105

Fröding, Gustav:

“Så jag målar, donna Bianca, ty det roar mig att måla så!”

106

Futura 2000:

Jag försöker göra något som är intressant, helt enkelt.

107

Glassie, Henry:

Folkkonst är en del av livets erfarenheter.

108

Gabo, Naum (Om skulpturen):

I. Den består av konkret och formbundet material. II Den är avsiktligt uppbyggt av människohand i tre rumsdimensioner. III. Den är skapad endast för detta syfte, för att synliggöra de känslor konstnären önskar att kommunicera till andra.

109

Gaudi, Antonio:

Alla hörn och kanter kommer att försvinna/…/ Solen kommer att lysa in från alla sidor, och vi kan ana hur det ser ut i paradiset.

110

Gauguin, Paul:

Konst är antingen plagiat eller revolution.

111

Giacometti, Alberto :

Konst är ingenting annat än ett sätt att se.

112

Giacometti, Alberto:

Antingen föremål eller poesi.

113

Goethe, Johann Wolfgang von:

För varje konstverk, stort eller litet, beror allt ända in i det minsta på konceptionen.

114

Goethe, Johann Wolfgang von:

Mot kritiken kan man varken skydda sig eller försvara sig: man måste trotsa den. Och däri finner den sig så småningom.

115

Goethe, Johann Wolfgang von:

Där ljuset är starkast är skuggorna som djupast.

116

van Gogh, Vincent:

Jag kan inte hjälpa att mina målningar inte säljer. Men inte desto mindre kommer man en dag att inse att de är värda mer än priset på färgen.

117

van Gogh, Vincent:

För närvarande är emellertid skaparlusten i min knotiga kroppshydda så stark att jag går rakt på målet; därav uppstår en uppriktighet som kanske ibland är äkta i det jag känner, under förutsättning att motivet lämpar sig för mitt brutala och valhänta utförande.

118

van Gogh, Vincent:

Måleriet är en trosuppfattning och den påtvingar oss plikten att bortse från den allmänna opinionen.

119

Graffiti, Paris maj 1968:

allt är DADA

120

Graffiti, Paris maj 1968:

Vem skapar? Och för vem?

121

Graffiti, Paris maj 1968:

konsten existerar inte, konsten det är ni (Péret)

122

Graffiti, Paris maj 1968:

konsten är en akademisk neuros.

123

Graffiti, Paris maj 1968:

konsten är död – Godard kan inte göra något åt det

124

Graffiti, Paris maj 1968:

poesin är på gatan (F G Lorca)

125

Graffiti, Paris maj 1968:

kultur är som sylt – ju mindre man har desto mer smetar man ut den

126

Graffiti, Paris maj 1968:

Den vackraste skulpturen är en gatsten i nyllet på en snut

127

Graffiti, Paris maj 1968:

spontanitet – kreativitet – liv

128

Gudmundsson, Arni:

Konst är kärlek, personlig frihet och ett sätt att leva.

129

Hausswolff, Annika von:

Konstverk är ett bevismaterial.

130

Hallden, Kjerstin:

Frihet, jämlikhet och målarskap.

131

Haring, Keith:

Det är fortfarande möjligt att skapa något nytt.

132

Heidenstam, Verner von:

En konstnärs rätta namn det är hans verk.

133

Hellsing, Lennart:

(Konsten) är de tunna joniska pelare av ljus och andlighet som bär upp vår civilisation /…/Sviktar dessa pelare begravs vi alla i ett rykande virrvarr av järnskrot och cement/…/

134

Hemingway, Ernest:

Men folk kommer att förstå/…/ Det tar bara tid och det krävs bara tillförsikt.

135

Hemingway, Ernest:

Jag kunde ställa mig och titta ut över hustaken och tänka: Var inte orolig. Du har alltid skrivit förr och du kommer att skriva nu också. Det enda du behöver göra är att skriva en enda sann mening.

136

Hill, Carl Fredrik:

Såg hur genast penseldraget// Blixtrar som i raseri// Utav härskarlust betaget// Jublande av poesi// Vågar bragden, vågar slaget// Närt av vredens fantasi.

137

Hillersberg, Lars:

Skämtteckningen är det högsta av alla konstnärliga uttryck.

138

Hippokrates:

Konsten är lång, livet är kort.

139

Hofman, Hans:

Ett konstverk är en egen värld i sig som avspeglar sinnesupplevelser och känslor från konstnärens värld.

140

Holzer, Jenny:

Maktmissbruk kommer inte som någon överraskning.

141

Huisman, Denis:

När ett konstverk skänker oss glädje kan vi vara absolut säkra på att det är ett autentiskt mästerverk.

142

Huxley, Aldous:

Varje bra målare uppfinner en ny sorts måleri.

143

Håfström, Jan:

Att arbeta med konst är kanske att återföra människan till ett tillstånd bortom språket /…/

144

Ingres, Jean Auguste Dominique:

Konst görs av konst.

145

(Installation:)

I en redan existerande miljö görs en/…/ insats genom vilken helheten omdefinieras.

146

Isidor, Raymond:

Jag följer min ingivelse som man följer en väg.

147

Ivarson, Ivan:

Jag skulle vilja äta färg.

148

Javacheff, Christo:

Vad som är konst får andra diskutera – jag gör konst och det räcker för mig.

149

Jawlensky, Alexej von:

Konst är längtan efter Gud.

150

Johannesson, Sture:

Man får räkna med att leva i misär några år, men sen har man också en bild som håller.

151

Johnson, Ben:

Konstens fiende är okunnigheten.

152

Jorn, Asger:

”Skandinaviska Institutet för Jämförande Vandalism”.

153

Jorn, Asger:

Går man inte till ytterligheter är det inte värt att gå.

154

Josephson, Ragnar:

Verket bär inom sig spåren av sin tillkomsthistoria.

155

Josephson, Ernst:

Vad tjänar konsten till? 1) Att tolka naturen. 2) Till fritt och självständigt skapande. 3) Att befria sinnena. 4) Att spegla tiden.

156

Jung, C.G. :

Skapandet av något nytt uppnås inte av intellektet utan av lekinstinkten som drivs av en inre nödvändighet.

157

Jönsson, Karl G.:

(Den tecknade serien är) den mest autentiska formen för vårt århundrades drömmar, längtan, storhet och elände.

158

Kandinsky, Wassily:

I en stund som ingen kan förutsäga, ur en källa som i dag är förborgad för oss men omöjlig att hejda föds konstverket.

159

Kandinsky, Wassily:

Att tala om det hemliga med hjälp av något hemligt. Är inte det innehållet? Är inte detta det medvetna eller omedvetna målet för den tvingande skapardriften?

160

Kant, Immanuel:

[Konsten/det sköna väcker ett:] intresselöst välbehag.

161

Kirchner, Ernst Ludwig:

Konstnär blir man av förtvivlan.

162

Kjörup, Sören:

Estetiken är en filosofisk disciplin som först och främst vill säga att den inte är en vetenskap.

163

Klausen, A.M.:

Med konst menas ett föremål, verbalt uttryck eller annan handling med en form medvetet gjord av en eller flera människor/…/av vilken krävs att en publik skall kunna uppfatta denna som /…/ unik.

164

Koestler, Arthur:

Kreativitet: en läroprocess där lärare och elev är samma person.

165

Kokoschka, Oscar:

Själens liv uttrycker människan i sin konst.

166

Klee, Paul:

Jag låter linjen ta en promenad.

167

Klee, Paul:

Konstnären gör det fördolda synligt.

168

Klee, Paul:

Ju mer skräckinjagande världen blir, desto abstraktare blir konsten.

169

Kleinbauer, W. Eugene:

Ett konstverk [är] ett unikt, homogent, komplext, oersättligt, oreproducerbart, på sätt och vis också mystiskt, individuellt helt.

170

Kristina, Drottning av Sverige:

Det fulländade har i alla tider varit lika sällsynt.

171

Lagerkvist, Pär:

Det verkligt konstnärligt sköna vilar på matematisk grundval.

172

Lautréamont:

Vackert som när en symaskin och ett paraply råkar mötas på ett dissektionsbord.

173

Lautréamont:

Dikten skall skapas av alla, inte av en.

174

Lennon, John:

Jag är konstnär och ingen j-a kapplöpningshäst.

175

Leonhardt, Eva:

Jag målar av längtan, lust och kärlek.

176

Leckius, Ingemar:

Han har lärt sig be med penseln, göra allting genomstrålat.// Världen är ett lågande stilleben, en kristallisk yrsel.

177

Lichtenstein, Roy:

Konst är inte något annat än organiserad varseblivning.

178

Linde, Ulf:

Det levande i konsten är ett samtals liv.

179

Linde, Ulf:

(Om Wols:) Att ta del av denna bildvärld är som att uppfatta ett varmt, oroligt vädjande i ett nästan bortsköljt ansikte.

180

Linde, Ulf:

Kriterier? (på konst) – Säg att det ingår ett moment av förälskelse i varje genuin konstupplevelse./…/ Av vilka kriterier vägleds ni när ni blir förälskade?

181

Linnqvist, Hilding:

Det jag kallar den stora konsten är helt enkelt den konst som kräver människans alla förmögenheter för utförandet och vars resultat är sådant att det påkallar intresse av alla förmögenheterna hos betraktaren för att förstås.

182

Loos, Adolf:

All konst är erotisk.

183

Lukianos:

Tårar är konstens begynnelse.

184

Magritte, René:

Konsten upptäcker det mysterium utan vilket världen inte skulle existera.

185

Marc, Dorinel:

På samma sätt som den enskilde individen inte kan leva utan drömmar så kan inte samhället klara sig utan konst.

186

Marcuse, Herbert:

Konsten bekämpar förtingligandet genom att få den förstenade världen att tala, sjunga, kanske dansa.

187

Marées, Hans von:

Jag vill leva, jag vill se på livet som en skänk från gudarna/…/ jag vill ära det och skona det och jag vill att varje minut skall visa mig en ny okänd sida av denna dyrbara gåva.

188

Marinetti, F.T :

Det finns inget mästerverk som inte har ett drag av aggressivitet.

189

Marinetti, F.T :

– Museer, kyrkogårdar!

190

Marner, Anders:

Konst är en funktion.

191

Martinsson, Harry:

Vad man kallar esteticism fanns redan i Altamiragrottan.

192

Marx, Karl:

Om du vill uppleva konsten så måste du vara förberedd för konstupplevelsen; om du vill öva inflytande på andra människor, så måste du vara en människa som är verkligt inspirerande och stimulerande för andra människor.

193

Matz, Richard:

Konst och religion är/…/ingenting förlegat och onyttigt, utan själva det mogna kunnandet, det som får oss att växa i våra rikaste gudomliga möjligheter, vår sanna uppgift…

194

Matisse, Henri:

Konsten /—/ skall vara som en länstol.

195

Matisse, Henri:

Jag tror inte det finns något som är svårare för en sann konstnär än att måla en ros, ty för att göra det måste han först glömma alla målade rosor.

196

Michelangelo:

Den högste konstnär skapar ingen tanke// Som ej ett enda marmorblock kan rymma.

197

Michelangelo:

Jag är ingen målare.

198

Miller, Henry:

Att måla är att älska igen, och att älska är att leva till fullo.

199

Millet, J.F. :

Konsten är en strid.

200

Millet, J.F. :

I konsten måste man släppa till sitt skinn.

201

Miró, Joan:

Målningen uppstår ur penseldragen som ett poem uppkommer ur orden. Innebörden kommer efteråt.

202

Motherwell, Robert:

När penseln gör det den gör kommer den att hitta det man inte kunde göra själv.

203

Mondrian, Piet:

Konstnären har en anspråkslös ställning. Han är i grunden ett medium.

204

Morris, William:

Folklig konst har inte någon möjlighet att /…/ leva överhuvudtaget, förrän den förfärliga klyftan mellan rika och fattiga kan vara på väg att överbryggas.

205

Munch, Edvard:

(Om en egen målning:) Det fattas bara några små fel  för att bli riktigt bra.

206

Möllerström, Sten:

Konst är vad människor, ofta kvinnor, har sysslat med i tusen år: vävning, sömnad, dekoration av sin närmaste omgivning.

207

Nanne-Bråhammar, Marianne:

Konsten idag har fritt spelrum och [sinsemellan] motsägelsefyllda uppfattningar väger lika.

208

Newman, Barnett:

Den första människan var en konstnär.

209

O’Brien, Glenn:

Graffiti är vår tids enda konströrelse.

210

O’Keeffe, Georgia:

Ingenting är mindre realistiskt än realismen. Det är bara genom att välja ut, välja bort och genom att framhäva som vi kan komma åt tingens verkliga innebörd.

211

Oldenburg, Claes:

Konst skall göra något annat än att sitta på sin bak i museet.

212

Oldenburg, Claes:

Konst är en kommunikationsteknik. Bilden är den mest fullödiga tekniken av alla kommunikationsformer.

213

Oldenburg, Claes:

Du står där på stationen och allting är grått och dystert – då plötsligt glider ett av dessa graffitimålade tåg in och lyser upp det hela som en jättelik blombukett från Latinamerika!

214

Olson, Bengt:

När andra redskap inte räcker till för att förstå tar jag till penseln.

215

Ono, Yoko:

Mina föreställningar genomförs /…/ i förundran.

216

Oreglia, Giacomo:

För Dante utgår konsten från livet och återvänder otvetydigt till livet.

217

Ovidius:

Konsten ligger i att hemlighålla den.

218

Palm, Göran:

Vördnaden för konsten utarmar den.

219

Parker, Charlie:

Musiken är den egna erfarenheten; tankarna, visdomarna….om man inte lever den, kommer den inte ut ur hornet.

220

Parker, Dorothy:

Konst är en typ av katharsis.

221

Parsberg, Cecilia:

Egentligen ser den kreativa processen likadan ut överallt. Det är bara det att konstnärer är de som lyckas presentera vad dom gör som konst.

222

Pasternak, Boris:

Stil är att sätta sig själv högre än sitt stoff.

223

Pater, Walter:

All konst strävar utan uppehåll mot musikens villkor.

224

Paul V:

För konstnärer och poeter är allt tillåtet.

225

Picabia, Francis:

Konst är att dyrka misstaget.

226

Picabia, Francis:

Vernissager fyller mig med melankoli – liksom bröllop och begravningar.

227

Picasso, Pablo:

Konsten är en lögn som får oss att se sanningen.

228

Picasso, Pablo:

Smak är kreativitetens fiende.

229

Picasso, Pablo:

Jag söker inte, jag finner.

230

Picasso, Pablo:

En tavla lever endast för betraktaren.

231

Picasso, Pablo:

Måleriet är inte uppfunnet för att pryda lägenheter med. Det är ett vapen till angrepp och försvar mot fienden.

232

Picasso, Pablo:

(Om graffiti) Den är verkligen förbluffande! Vilken fenomenal uppfinningsrikedom man kan finna där ibland.

233

Picasso, Pablo:

Varje barn är en konstnär. Problemet är att kunna fortsätta vara konstnär som vuxen.

234

Pollock, Jackson:

När jag befinner mig i min målning är jag inte medveten om vad det är jag håller på med.

235

Pollock, Jackson:

Varje bra målare målar det han är.

236

Plotinus:

Praktiskt taget alla menar att synlig skönhet är skapad av symmetri mellan delarna och mellan dem och helheten.

237

Pyk, Madeleine:

Jag leker att jag lever.

238

Quik:

Svarta människor skapar konsthistoria här och nu.

239

Rauschenberg, Robert:

Jag gillar levande konst./—/ En målning är bara allt för passiv. Jag vill ge åskådaren en mycket mera aktiv roll. Jag vill att han ska vara en del av mitt verk.

240

Read, Herbert:

I ett konstverk finns alltid ett oåtkomligt odefinierbart element som ger det dess vitalitet, dess magiska kraft att stegra livskänslan.

241

Reddy, Krishna:

Om vi är helt engagerade i och mottagliga för allting i livet får våra uttrycksformer en djupare innebörd.

242

Rembrandt:

(Till en lärling:) Vänj dig vid att riktigt sätta i verket hvad du redan vet, så skall du snart nog komma underfund med de förborgade saker, efter hvilka du nu frågar.

243

Richter, Gerhard:

Hur en målning är gjord är oskiljaktigt från dess mening.

244

Rimbaud, Arthur:

Ett själens språk till själen.

245

Roch, Herbert:

Hos honom [Modigliani] står inte människan i naturen som en sommarfrukt. Hon står i tomheten, i hjärtats ensamhet, sliten ur verkligheten och samtidigt bunden av den, såsom älskade eller hatade ansikten ibland förefaller oss i drömmen.

246

Rodin, Auguste:

(På frågan hur han gör sina remarkabla skulpturer:) Jag väljer ut ett marmorblock och sen hugger jag bort det jag inte behöver.

247

Rothman, Lenke:

Omsorg, omtanke, inre närvaro/…/

248

Rubinstein, Anton:

Att skriva är tillfredsställelse, att trycka är ansvar.

249

Rushdie, Salman:

För konsten i en sekulariserad, materialistisk kultur gäller det att utgöra en sorts ersättning för vad kärleken till Gud erbjuder i den religiösa världen.

250

Ruskin, John:

Betänk att det vackraste här i världen också är det onyttigaste: påfåglar och liljor, t.ex.

251

Ruskin, John:

Konst är det i vilket människans hand, huvud och hjärta sammanlänkats.

252

Satie, Erik:

Innan jag komponerar ett stycke, promenerar jag omkring det åtskilliga gånger ackompanjerad av mig själv.

253

Schopenhauer, Arthur:

All konst består i uppfattandet av det väsentliga.

254

Schiller, J.C.F.:

Konsten är svår och dess belöning tillfällig.

255

Schiller, J.C.F.:

Denna upphöjda sinnesro och andliga frihet är, i förening med kraft och styrka, den stämning, som ett äkta konstverk skall kvarlämna oss i, och det finns ingen säkrare prövosten för den estetiska kvaliteten.

256

Schumann, Robert:

Att bringa ljus i människohjärtats mörker – sådan är konstnärens uppgift.

257

Schwitters, Kurt:

Ta vilken som helst av den omgivande världens uppenbarelseformer – man behöver bara begränsa och rycka den ur sitt sammanhang för att ett konstverk ska uppstå.

258

Shakespeare:

I sitt förakt för naturen gav konsten det livlösa liv.

259

Simonides:

Måleri är stum poesi och poesi är måleri som talar.

260

Slettemark, Kjartan:

Ont skall med konst fördrivas!

261

Sontag, Susan:

Analys är intellektets hämnd på konsten.

262

Spitzweg, Carl:

Att skapa något ger dig liv; sky härvid ingen möda!

263

Strindberg, August:

Det finns ofullkomliga konstverk som tilltala mer än fullkomliga.

264

Suger, Abbé:

Det är bara genom symboler för det vackra som våra utpinade själar kan höja sig från det timliga till det eviga.

265

Svenbro, Annika:

(Om sin egen konst) – att laga det som gått sönder, att försöka passa ihop de utspridda kroppsdelarna.

266

Söderberg, Hjalmar:

Människornas längtan efter kärlek—vårt skönhetssinne har ingen annan källa. All konst, all dikt, all musik har druckit ur den.

267

Södergran, Edith:

Färgernas längtan är blodets.

268

Tanning, Dorothea:

(Om sin egen konst.) Min djupaste önskan: att göra en fälla utan någon utgång varken för åskådaren eller mig.

269

Tharp, Twyla:

Konst är det enda sättet att fly utan att gå hemifrån.

270

Tolstoj, Leo:

Att framkalla hos sig själv en känsla man en gång har upplevt, och så med hjälp av rörelser, linjer, färger, toner eller ordbilder medvetet uttrycka denna känsla så att andra upplever den på samma sätt – det är den form av mänsklig aktivitet vi kallar konst.

271

Toulouse-Lautrec, Henri :

Äntligen kan jag inte längre teckna.

272

Tucker, Ann:

All konst kräver mod.

273

Tzara, Tristan:

Den nye konstnären målar inte längre utan protesterar och skapar direkt.

274

Wagner, Richard:

I framtiden tillhör konsten folket/…/ och det är folket vi har att tacka konsten för.

275

Vaneigem, Raoul:

Framtidens konstverk innebär skapandet av ett passionerat liv.

276

Weimarck, Torsten:

Konstnärsskapet är idag det enda kvarvarande skapandet vid sidan om moderskapet.

277

West, Franz:

Det spelar ingen roll hur konsten ser ut – det viktiga är hur den används.

278

da Vinci, Leonardo:

Du gör fel när du berömmer en sak du inte fullt förstår, men värre när du klandrar den.

279

da Vinci, Leonardo:

Dålig den lärjunge som ej går om sin mästare.

280

Villiers de L’Isle-Adam, Auguste:

Förstå är spegelbilden av att skapa.

281

Wilde, Oscar:

Vad konsten i själva verket speglar är icke livet utan betraktaren.

282

Wilde, Oscar:

En sanning i konsten är sådan att också dess motsats är sann.

283

Wilde, Oscar:

All konst är totalt onyttig.

284

Wilde, Oscar:

Skilda meningar om ett konstverk visar att verket är nytt, komplicerat och levande.

285

Wilde, Oscar:

Livets hemlighet finns i konsten.

286

Willis, Paul:

Även i sina icke-klassiska varianter kämpar konsten med vad som väsentligen är anakronistiska borgerliga uttrycksformer.

287

Vilks, Lars:

Det finns inget bättre beröm för ett konstverk än en polisanmälan.

288

Vilks, Lars:

Konsten är en meningsslukare, i stil med ett svart hål, men har i sig ingen mening att förmedla.

289

Vilks, Lars:

En beskrivning av ett samtida konstverk torde innefatta: 1) Idé, koncept, meningsbildning. 2) Materialiseringar. 3) Social respons. 4) Tidsrum.

290

Wittgenstein, Ludwig:

Etik och estetik är ett.

291

Woolf, Virginia:

I verkligheten har ingenting hänt förrän det blivit beskrivit.

292

Wolgers, Dan:

Så småningom förstod jag att vad jag kommit att bli kallas för konstnär.

293

Wright, Frank Lloyd:

Mindre är bara mer när mer är mindre bra.

294

Wright, Frank Lloyd:

Rummet är konstens andedräkt.

295

Yutang, Lin:

Vi kommer aldrig att förstå konsten och konstens väsen ifall vi inte inser att den helt enkelt består av ett överskott av fysisk energi, fri och ohämmad och existerande för sin egen skull.

296

Zappa, Frank:

Konst är att göra någonting av ingenting och sälja det.

297

Zennström, Petter:

[Det kapitalistiska] systemet ger oss ett liv utan värdighet och de andra [i tredje världen] misär och förnedring. När jag målar är min publik bonden på Jamaica och den arbetslöse hamnarbetaren i Conakry. Dom gillar mina bilder.

298

Zola, Emile:

Ett konstverk är ett hörn av skapelsen sett genom ett temperament.

299

Zorn, Anders:

”Konst” kommer av ”kunna”.

300

Öijer, Bruno K.:

Spräng den förbannade kultureliten!

13 kommentarer på “300 citat om konst (300)

 1. ray ban sunglasses sale
  29 mars, 2014

  Oh man, you are making me hungry – and jealous I didn’t get to spend more time there! Love reading about your adventures!

  Gillad av 1 person

 2. pappeterian
  24 april, 2014

  Apropå ditt citat 124, det är Lorca:
  Poesin går på gatan.
  La poesiá es algo que anda por la calle.
  Poetry is something that walks down the street
  Frederico Garcia Lorca
  mvh
  Lisbeth Nordin

  Gilla

  • Konst & Politik
   24 april, 2014

   Tack för den informationen, Lisbeth! Du har rätt när det gäller primär (F C Lorca) och sekundär (maj 68 graffiti) källa. I den senare formen (Poesin ÄR på gatan) tycker jag nog att den har en självständig existens. Man kan jämföra med Guy Debords graffiti 1953 ”Arbeta aldrig” som är ett citat av Rimbaud. Eller rättare sagt en praxis av poesin. Se vidare ”Radikala citat” (400) på denna blogg. Mvh Staffan/Konst & Politik

   Gilla

 3. pappeterian
  24 april, 2014

  Jo, all text ska få leva vidare och få ett eget liv, jag tycker bara att Lorcas text är så bra , just att den går där på gatan, poesin. Det är både rörelse och närvaro och just poesi och sångbarhet, så jag ville påminna om intertextualiteten och källan utan att för den del tysta andra röster, rörelse och utveckling är liv och Lorca är säkert nöjd.
  mvh
  Lisbeth Nordin även jag bördig från myllan i Vingåker

  Gilla

  • Konst & Politik
   24 april, 2014

   Du har alldeles rätt, och jag har nu infogat Lorca som källa. Det är väldigt roligt att denna citatsamling verkar vara så populär. Ja det kära Vingåker… Du har inte möjligen som jag gått på Kyrkskolan? Jag minns min barndom i Vingåker (1948-1959) som i ett romantiskt skimmer… 1989 gjorde jag ett återbesök i samband med Slottets nyrenovering. Jag hade skrivit en uppsats om Gustav Trolle-Bondes försvunna konstsamling och dess återupptäckt. Allting var precis som jag mindes det, t.om. min gamla lekplats ”djungeln” fanns kvar…

   Gilla

 4. Pingback: Krönika #200 | Konst & Politik

 5. Lindholm
  5 september, 2014

  Efter det här är det inte så mycket mer att citera, kan jag tänka….

  Gilla

 6. Pingback: Årsrapport 2014 för Konst&Politik. | Konst & Politik

 7. Pingback: Krönika 11/7 2017. Alla partier ljuger. | Konst & Politik

 8. Pingback: Krönika 10-11/8 2017. Konst & Revolution. | Konst & Politik

 9. Pingback: RECENSENTERNA OM STAFFANS BÖCKER OCH BILDER. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

Detta inlägg publicerades den 14 januari, 2012 av in * 300 CITAT OM KONST (300).

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: