”Men Lund blev en nazifri zon. Konfrontationerna tvingade politikerna att agera”. — Petter Larsson i Sydsvenskan om Karl XII-aktionerna 1991 och 2008.