Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, aktivist, konstkritiker & lundabo.

200 MÅLNINGAR – 200 Paintings; with English introduction

”Staffan Jacobson – en originell och intressant bekantskap”. — Dala Demokraten 23/9 1978
Staffan Jacobson är författare, konstnär och forskare född i Vingåker 1948 och boende i Lund sedan 1959. Han uppmuntrades att teckna och måla av bildläraren Sven Hemmel, Ture Sventon-illustratören, på Katedralskolan. Blev den yngste illustratören någonsin i Lunds Veckoblad. Debuterade på Galleri HS i Lund 1965. Utbildad på Gerlesborgsskolan i Bohuslän och på Grafiska Tecknare i Lund. Deltog i samlingsutställningar på Lunds Konsthall 1968 och 1969, därefter en lång rad separatutställningar i Falun, Malmö och Lund samt illustrationsuppdrag åt Liber förlag. Tecknade serier och porträtt på 1980-talet.
Konstvetenskapliga studier från 1987 och framåt. Sverige-Amerika Stiftelsens forskningsstipendiat i USA 1990. Filosofie doktor i konstvetenskap 1996. Under flera decennier avyttrade han en hel del av sin produktion till människor och institutioner som uppskattade den, för att under 2000-talet samla målningarna med tanke på en katalog men utan några pretentioner i övrigt. Ovärderlig stimulans har han fått i affinitetsgruppen kring India Däck Bokcafé i Lund.
Katalogen återger 100 exempel på S.J.:s konstnärliga verksamhet främst under 2000-talet och huvudsakligen olja på duk eller pannå. Någon gång förekommer en sparsam inblandning av collage, vanligen olja på papper som sedan klistrats in i målningen. Urvalet har gjorts från ett större material som också innehåller akvareller, teckningar, skisser och i en del fall foton som visar olika stadier i en viss målnings tillkomst.
Figurativa eller ej har hans målningar ofta en sagoaktigt karaktär. Höga träd belysta bakifrån, skogsgläntor, kvinnoansikten, flygödlor, ädelstenar och drömbilder. Politisk poesi möjligtvis. Kolorismen är central. Det utopiska målet har alltid varit ‘en hittills osedd färg’
———————-
”Staffan Jacobson, An Original and Interesting Acquaintance”. — Dala Demokraten 23/9 1978
S.J. is a writer, artist and researcher, born at Vingåker, Sweden 1948 and living in Lund since 1959. He was encourged to draw and paint by his art teacher at the Katedralskolan, Sven Hemmel, illustrator to the books of the Sture Sventon character; detective storys for young people. First exhibition at the HS Gallery in Lund 1965. Educated at the Gerlesborg school on the Swedish west coast and at the school for Graphic Drawing in Lund. Took part in collective exhibitions at Lunds Konsthall 1968 and 1969, then had a series of separate exhibitions in Falun, Malmö and Lund. Various commissions as an illustrator for the Liber publishing house in Lund.
Drew several comic magazines and portraits in the 1980’s. Art History studies from 1987 onwards. Was awarded the Art History scholarship from the Sweden-America foundation in the United States 1990. Ph. D. In Art History in 1996. Over a period of several decades he donated a part of his artistic production to people and instituitions who showed appreciation of his art, but during the first decade of this century he made a collection of his paintings with a view to publishing a catalogue, with no other particular pretensions in mind. Received invaluable inspiration from the group around the India Däck bookcase in Lund.
The catalogue gives some 100 examples of S.J:s artistic activity during the 2000’s, mainly oil painting on canvas or panel. In between appears a small number of collages, mostly oil on paper glued on to the painting. The selection has been made from a larger material also containing water colours, drawings, sketches and in some cases photos showing different stages in the creation of a certain painting.
Figurative or not, his painting often displays a fairy-tale like atmosphere. Tall trees with the light coming from behind, sun spots, female faces, pterodactyls, gems and dream images. Political poetry, possibly. The colour aspect is vital. The utopian goal has always been ”a hitherto unseen colour”.
Transl. courtesy H.K.
Utställningar i urval
”Ung Konst”. Galleri HS, Lund 1965.
”Lunds Konsthalls Samlingsutställning”. Lund  1968.
”Lunds Konsthalls Samlingsutställning”. Lund 1969.
”Staffan Jacobson”. Galleri Apella Victoria. Falun 1978.
”Illustrationer”. Lund 1979.
”Illustrationer”. Malmö 1980.
”Miniatyrmålningar”. Kantarellen. Malmö 1981.
”Kepihumi”. Galleri Sonson. Lund 1984
”Staffan Jacobson”. Vita Huset, Lund 1990.
”Citat om Konst”. Lunds Konsthall/Palmkrons Förlag 2002.
”Kvinnoporträtt”. India Däck Bokcafé. Lund 2006.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2008.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2009.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2010.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2011.
”Nya målningar”. India Däck Bokcafé. Lund 2012.
”Målningar & akvareller”. India Däck Bokcafé. Lund 2013.
”6 målningar”. Vilda Väster, Lund 2015.
 
Representerad på Habo Gård, Habo, Allhelgona församlingshem, Lund, Svenska Institutet, Paris(?), Svenska ambassaden, Berlin(?), India Däck, Lund, Vilda Väster, Lund samt hos ett flertal privata samlare.
 
”If painting weren’t so difficult, it wouldn’t be fun”. — Edgar Degas
———–
Här nedan visas thumbnails av målningarna i numerisk ordning. Om Du klickar på bilden visas den uppförstorad och ytterligare uppförstoring gör du genom att klicka med förstoringsglas-symbolen på bilden. Målningarna kommer i en enda lång spalt så att Du kan rulla neråt och se dom en efter en. På slutet ett bildspel. / Below thumbnails according to numbers and titles. With a click on the image you have severalmagnifying options. At the end a screenplay.

© S.Jacobson 2012.


1 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

2 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

3. ”David Silverman”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm. © S.Jacobson

4 ”Ädelstenar”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm. © S.Jacobson

5 ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

6. ”Utan titel” . 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

7 ”Glänta”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

8 ”David Silverman 2”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

9 ”Utan titel”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

10 ”Adam & Eva på café.” 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

11 ”Stilleben 1”. 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

12 ”Jimi Hendrix spelar i Lund” 2000-10. o.p.p 41 X 33 cm.© S.Jacobson

13 ”John Lennon”. 2000-10. o.p.d 60 X 70 cm.© S.Jacobson

14 ”Bob Dylan.” 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm. Tillhör E.H.© S.Jacobson

15 ”Joan Baez”. 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm.© S.Jacobson

16 ”Yoko Ono”. 2000-10. o.p.d 46 X 38 cm. © S.Jacobson

17 ”Utan titel”. 2000-10. o.p.d 80 X 100 cm. © S.Jacobson

18 ”Trädet som växer ur stenen”. 1979. o.p.d 80 X 100 cm. © S.Jacobson

19 ”Sitter du nu och drömmer över maten igen?” 1978. o.p.d. 63 X 95 cm. Tillhör R.J. © S.Jacobson

20 ”Jord”.o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

21 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

22 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

Lägg till en bild

23 ”Skog 1”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

24 ”Skog 2”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

25 ”Sakralt rum”. Hommage á Mircea Eliade. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

26 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

27 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

28 ”Meditation”. o.p.d. 1987. 80 X 100 c. Tillhör F. © S.Jacobson

29 ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm.© S.Jacobson

30 ”Motsols vintermorgon.” 1980. o.p.d. 80 X 100 cm. Tillhör C.H. © S.Jacobson

31 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

32 ”Utan titel”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

33 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

34 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

35 ”Anarkismens Återkomst”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson
36 ”Fritt efter/Hommage á Francis Bacon”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

37 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

38 ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

39. ”Hommage a´ Gustaf Mahler”. o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm.© S.Jacobson

40. ”Utan titel ”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

41. ”Utan titel” . o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm.

träd

42. ”Hommage a´Dick Bengtsson 1”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm © S.Jacobson .

43. ”Kvinna i angorakofta”. O.p.p. 2000-2010. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

44. ”Stilleben 2”. 2000-10. Olja/akvarell på pannå och digitalt collage. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

45. ”Frihet”. o.p.p. 2000-10. 41 x 33 cm. © S.Jacobson

46. ”Utan titel”. o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör/Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

47. ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. Tillhör /Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

48. ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson

    49. (t.v) ”Utan titel” . Foto av detalj från #55, ”Stor frihetlig målning”.o.p.d. 2000-10, © S.Jacobson

  

  50 ”Utan titel” . o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. Tillhör /Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson
  51 (”Utan titel”. o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. © S.Jacobson
 
52. ”Ädelstenar 2”. o.p.d. 2000-10. 80 X 100 cm. © S.Jacobson
53. ”Skog 3”. o.p.p. 2000-10. 41 X 33 cm. © S.Jacobson

54. ”Utan titel”. o.p.d. 2000-10. 80 x 100 cm. Tillhör/Hommage á Vilda Väster, Lund 2015. © S.Jacobson
SFM55. ”Stor frihetlig målning” 1999-2010. 120 X 245 cm. Tillhör/Hommage á India Däck Bokcafé, Lund. © S.Jacobson

56. ”Gypsy Fantasy 1” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

57. ”Gypsy Fantasy 2” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

58. ”Utan titel.” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

60. (ovan t.h.) ”Here comes the sun… ”O.p.p.3×44 cm. © S.Jacobson 2000-10.

61. ”Utan titel.” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

62. ”Exit”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

63. ”Caritas”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

64. ”Frihet 2”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

65. ”Utan titel”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

66. ”Potlatch.” Olja på papper och o.p.p. 41 X 33 cm. 2011. © S.Jacobson.

67. ”Hommage a´ Dick Bengtsson 2” o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-10. © S.Jacobson

   68a. (t.v) ” Antonia Bakunin, ‘Sibiriens Ros'”. o.p.p. 41×33 cm. ©S.Jacobson 2012.
   68b. (nedan) ” Michail Bakunin talar'”. o.p.p. 41×33 cm. ©S.Jacobson 2012. Tillhör K.

  

69. ”Gypsie Fantasy 3”. o.p.p. 41 X 33 cm. 2011. © S.Jacobson

70. ”Ädelstenar 3″. o.p.p. 41 X 33 cm. 2000-2010. © S.Jacobson

71. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

72. ”Självporträtt 2”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

73. ”Gem stones & event horizon”, 0.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

74. ”Hommage á Dick Bengtsson 3” o.p.p. 41 x 33 cm. 2011.© S.Jacobson

75. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

76. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

77. ”Frank Zappa”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

78. ”Skog 4” o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

79. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

   

80. ”Utan titel”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson       81. Skog 5″. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

    82. (t.v.) ”Historiens ängel (W.B.)” 41 x 33 cm. o.p.p. 2011 © S.Jacobson
    83. (t.h.) ”Utan titel”. 41 x 33cm. o.p.p. 2011 © S.Jacobson

 

                                                                                                          84. ”La Société du spectacle”. o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

            86. (t.v.) ”Portal”. 41 x 33 cm. o.p.p. 2011. © S.Jacobson

 

               87. (t.h.) ”Utan titel”. 41 x 33 cm. O.p.p. 2011. © S.Jacobson
            
88. ”To dance beneath the diamond sky…” 41 x 33 cm. o.p.p. 2011. © S.Jacobson

89. ”Horisontlinje”. 41 x 33 cm. O.p.p. 2011. © S.Jacobson

90. Blå x 4″. 33 x 24 cm. O.p.p. med digital efterbehandling. 2011. © S.Jacobson

91. ”Oh Happy Day !” 41 x 33 cm . O .p .p . 2011. Tillhör S.H. © S.Jacobson
92. (t.v.) ”9/11 målad 2/11”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2001 . © S.Jacobson

 

93. ”Färgmaskin”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . Tillhör J.J. © S.Jacobson

94. ”Dragonfly”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . © S.Jacobson

95. ”Warrior ”. 41 x 33 cm . O .p .p . 2011 . © S.Jacobson

96. ”Dragonfly with aoum signs” . 41x 33 c m . O .p .p . 2011.© S.Jacobson

97. ”Green onion flowers”. O.p.p . 41 x 33 cm . 2011 © S.Jacobson

98. ”Trädgården/The Garden”.o.p.p. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

99. ”Lejoninnan från Lund”. O.p.p. och olja på papper.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

100. ”Utan titel”. O.p.p. och digital efterbehandling.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

101. ”Sitting Bull 1”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

102. ”Sitting Bull 2”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

103. ”Susan Sontag 2”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

104. ”Brontë”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson. Tillhör S.R.

105. ”Utan titel”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

106. ”Skarabé v.1”. O.p.d. 80 x 100 cm. 2011. © S.Jacobson

107. ”Färgmaskin 3”. O.p.d. 41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

108. ”Finanskrisen”. O.p.p.41 x 33 cm. 2011. © S.Jacobson

      

108. ”Moksha”. O.p.p.41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson
                                                                                                                                            109. ”Valborg”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. Hommage á Mi Tunbjer. © S.Jacobson

Man2

bugscaterp

(T.v.) 110. ”A”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson
                                                                                                                                                               (T.h.) 111. ”Skalbaggar”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

Scarabe1

                                                                                                                             112. ”Skarabé 1”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

Skarabe2

                                                                                                                              113. ”Skarabé 2”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

115

114. ”Syrénbersån”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2012. © S.Jacobson

Ledde

115. ”Ledde”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson
Gopi                                                                                                                                   116. ”Gopi”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson
A
                                                                                                                                       117. ”A”. O.p.p. 41 x 33 cm. 2013. © S.Jacobson

Durruti2

118. ”Durruti”. 41 x 33 cm. 2014. © S.Jacobson.

Självporträtt2

119. ”Självporträtt 2”. 41×33 cm. 2014.©S. Jacobson.
Ursula
120. ”Ursula K. Le Guin”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.

Enannanvärld

121. ”En annan värld”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.
140
122. ”Frukt”. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.

124

125. Parkmorgon 2. 41×33 cm. 2014.© S.Jacobson

dansös

126. Dansös. 41×33 cm. 2014. © S. Jacobson.

Hjärnor1127. Ovaler 1. 41×33 cm. 2015. © S. Jacobson.

hjärnor2128. Ovaler 2. 41×33 cm. 2015.©S. Jacobson.

Hjärna4jpg129. Oval 3. 41×33 cm. 2014.©S. Jacobson.

Oval130. Oval 4. 41×33 cm. 2015.©S. Jacobson.

Skarabé2131. Scarabé, gems and jelly beans. 100×80 cm. 2007-2015.©S. Jacobson.135.

Joe Hill132. Joe Hill. 2015.©S. Jacobson.

bug10133. Bugs. Mixed media on canvas. 41×33 cm. 2015.©S. Jacobson.

orkidénöjd

134. ”Orkidé.v.4” o.p.p. 41×33 cm. © S.Jacobson 2015.

Månar

135. ”Månar”. o.p.p. 41×33 cm. © S.Jacobson 2015.

Tavla2

136. ”Vattenfall”. o.p.d. 100x 80 cm.© S.Jacobson 2015.

139139. ”Frukt 2”. o.p.p. 41×33 cm. © S.Jacobson 2015.Oval

Oval. 2015.

OvalOval 2. 2015.

Splasha3

Sekvens. 2015.

oval6oval 6. 2015.

stardustStardust. 2015.

fruktFrukt. 2015.

Fantasy

Fantasy. 2015.

Vandrare2

Vandrare v.1. 2015.

148

.Vandrare v.2 2015

ovalnät2

Gestalt. 2015.

trollsländor

Lotus. 2015

* * *

avocado3

Avocado theme. 2016.

avocado pop art

Avocado pop art. 2016.


abstract

Gestalt 2.

156

Utan titel.opd 2016.

oval13

Gestalt 2.

oval12

Gestalt 3.

ovalxtra

Ny oval.

Lupiner-1

Lupiner i månsken.  1990. Färgfoto, 2,5 min bländare, digitalt redigerat.

Diamond2

The Gift. O.p.p. Dig. efterbehandling. 2016.

konkret2

Konkret. Digitalbehandlad. 2016.

Äpple. o.p.p. and digital art. 2016..jpeg

S,Jacobson: Äpple: O.p.p. , digital art, 2016.

170.jpg

Vandrare 3. O.p.p. 2016.

169.jpg

Mistel. Digital art 2016.

168.jpg

Sunset Valley. O.p.p. och digital EFB. 2016.

juveler5

Juveler. O.p.p med digital efb. 2016.

wizard8

Wizard. O.p.p.

gla%cc%88nta2

Glänta 2. O.p.d. 2017.

konkret5

Konkret 5. 2017.

konkret8

Konkret 8. 2017.

konkret17

Purple Rain. Digital art 2017.

konkret11

Konkret 11. 2017.

konkret12

Konkret 12. Olja och akryl på duk. 2017.

181

Stor målning 2. O.p.d. 2017.

lotus3

Lotus2. O.p.p. dig.ebh. 2017.

187.jpg

Fjärilsblomma. Olja på papper på pannå, 2017.

188

S. Jacobson: Utan titel. O.p.p. 2017.

Janis

Janis. O.p.p. 2017.

190

Fågel 2. O.p.p/mixed media. 2017.

191

Collage14. mixed media 2017.

kanin2

A-kanin. O.p.p. 2017

bits2

Bits & pieces. O.p.p. 2017.

bug4

Bug4. Mixed media på pannå, dig. efterb.  2017.

Skog8

Skog. o.p.p. 2017.

bug5

Bug 5. mixed media, o.p.p. + digiyal efterb. 2017.

skarabé

Skarabé. Mixed media och olja på papper på pannå, 2017.


Detta bildspel kräver JavaScript.

Att måla: en kärlekssaga. Om bild 134 ovan.

Jag älskar att måla, det gör mig lycklig, och det intressanta är vad som händer under målandets gång. Jag kan som i det här fallet börja med vertikala linjer, som i en vacker vävnad. Jag prövar ett tag hur brunt , lila och grönt trivs ihop. Efterhand förvandlas linjerna till en skog med raka träd, och så försvinner träden in i en dimma och blir till bakgrund. I mitten samlas ljuset, och plötsligt står där en orkidé som blir bildens centrum. Och så går jag in på detaljer. Grönska växer upp nerifrån och solskenet blir allt starkare ovanifrån. Både kolibrier, trollsländor, fjärilar, skalbaggar och ormar dyker upp efterhand. Några monsterablad. Och på så sätt börjar jag ofta med en målning som i slutändan blir en helt annan. Det ena leder till det andra och jag vet inte om det är jag själv eller processen i sig som styr. Och när målningen är färdig är också ett omedvetet men samtidigt tydligt val. Så kan det gå till och det är helt enkelt underbart. Färgerna i detta fall blev lila och mörk purpur med ljusa fläckar i blomman, mörkgrön undervegetation och ett varm gult ljus ovanifrån. Tillhör Joel, 40.

Anm.: Denna sidas omröstning avslutades 29/8 2011. Era omdömen var mycket positiva och Konst & Politik tackar för Ert intresse. Som ni märker kommer det uppdateringar med nya målningar då och då; men det får ta den tid det tar; jag är mycket självkritisk. 16/11 hade 100 målningar kommit på plats och sommaren 2014 ytterligare ett tjugotal, likadant 2015.

2010 var det mest produktiva året någonsin sedan min all time high i början av 1960-talet. En utställning och komplett katalog i tryck är nästa steg, men det blir förstås en ekonomisk fråga och jag säljer inte gärna det jag gjort. Ni hittar dessa målningar upplagda också på sajten deviantart om ni söker på artsaveslifes.

Love, Peace & Understanding — anarchy is order

15 comments on “200 MÅLNINGAR – 200 Paintings; with English introduction

 1. Issac Maez
  14 december, 2012

  I simply want to tell you that I am all new to blogging and honestly liked you’re blog. Probably I’m want to bookmark your site . You absolutely have great article content. Bless you for sharing your web-site.

  Gilla

 2. stop acne breakouts
  24 maj, 2013

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

  Gilla

 3. Good
  10 juni, 2013

  Great write-up. I am a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

  Gilla

 4. Chiropractor in Seattle
  10 juni, 2013

  Very interesting post. Great Job! Just what I was looking for!

  Gilla

 5. Google
  24 april, 2014

  Sites of interest we’ve a link to.

  Gilla

 6. Pingback: My Homepage

 7. Pingback: Krönika #259 | Konst & Politik

 8. Pingback: Några namn i Lunds konsthistoria | Konst & Politik

 9. the lovely dragon
  22 september, 2014

  I love you.

  Gilla

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: