Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, aktivist, konstkritiker & lundabo.

Gamla Café Athen i våra hjärtan

Cafe Aten på 1970-talet. Foto courtesy Student i Lund

Det gamla Café Athen och det nya.

1973 stängdes hela Lunds mysiga vardagsrum Café Athen på AF-borgen. Det stängdes trots vilda protester från de frekventerande studenterna, från dess förman Margareta Larsson och från de icke-borgerliga studentpolitikerna, och skulle förbli stängt i 30 år. Man slumpade bort möblemanget. Akademibokhandeln tog över lokalerna.

Varför stängdes Café Athen?

Stängningen av Athen handlade om politik. Ett av de påstådda skälen till avvecklingen var ”den bristande ordningen”. Nu var detta i allt väsentligt en myt. Det tidiga sjuttiotalet präglades av studentradikalismen som hade Athen som ett av sina högsäten, och som högern uppfattade som ett störande moment. Det fanns också ett begynnande drogproblem i hela västvärlden, men vid denna tid och i synnerhet i Lund rörde det sig inte om tunga droger, trots polisens intensiva intresse. Inga preparat var vanligare på Athen än på övriga platser i staden, men polisen lyckades skapa en indignerad stämning i pressen mot Athen som nedläggningsivrarna sedan tacksamt tog för sig av. Både alkohol och tobak var alldagligt vid denna tid och inte heller där utmärkte sig Athenpubliken, även om en och annan säkert under årens lopp varit överförfriskad. Men några ordningsproblem utöver det vanliga fanns det inte, vilket framgick av en intervju med den som bäst av alla borde känna till detta.

Athens förman om ordning och oordning

”Athens förman Margareta Larsson upplevde inte annat än att ordningen var god. Trots detta beslöts det med borgerlig majoritet 1973 att stänga Athen, ett bland studenterna mycket kontroversiellt beslut. En plausibel teori är att den moderata Fris-ledningen var missnöjd med att Athen blivit vänsterns högkvarter.”(1)

”Jag har tillsammans med kamrater från Lilla Teatern regelbundet besökt Athen i ett år och aldrig sett något bråk”, säger Margareta Larsson, som tillsatts som förman för Athen. ”Det finns enligt min mening inget fog för den otäcka bild som målats upp. Men många som inte besöker Athen och därför inte vet vad de talar om säger: ’Usch nej, jag skulle aldrig vilja gå dit”.

I samma artikel i Sydsvenskan erkänner polisen i efterhand att man inte gjort några beslag av betydelse på Athen. (2)

Nej, i själva verket var stängningen en veritabel avrättning utförd av högerkoalitionen Fris i AF:s styrelse, på det som på den tiden kallades för Det Röda Lund.(3) Alltunder utstötandet av ihåliga ursäkter, referenser till ”ordningsproblem” och krokodiltårar inför de upprörda studenter som inte ville bli av med sin enda naturliga samlingsplats. Kostnaderna för (den kommunala) vakthållningen påstods också vara en bidragande orsak. Till och med det avgångna Progressiv Studentfront PSF:s beslut att öppna Athen för allmänheten användes som argument. Inte för att åter införa studentlegitimation vid ingången utan för att lägga ner alltihop. Vissa ledamöter i AF:s styrelse påstår än idag, senast i Under Lundagårds Kronor 2005,(4) att de var ”tvingade” att stänga Athen, men detta stämmer alltså inte.


Affisch av Föreningen för Atens bevarande 1973. Foto courtesy Student i Lund

Athens stängning 1973. Foto courtesy Student i Lund

PSF avgick i kårvalet efter 100 dagar i kårstyrelsen 1972. Fris-ledningen ville nu att allt som påminde om PSF skulle bort. Styrelsen fick Athen att stänga, väl medvetna om hur detta skulle kommas ihåg av historien.(5) Namninsamlingar gjordes av Föreningen för Athens Bevarande, men förgäves. När sedan Akademibokhandeln tagit över lokalerna och dessutom konkurrerat ut Lunds Bokcafé som gick i konkurs 1980 hade detta antiradikala korståg nått sitt mål. AF:s ekonomi blev däremot inte bättre av stängningen, mest på grund av amatörmässiga fastighetsaffärer.

Studenttidningen Lundagård tillägnade Athen en Q-dikt — kanske den vackraste i tidningens historia — med blinkningar både till Akademibokhandeln, Tegnér och Karin Boye:

Det är vaktat när det skymmer
— är kanske inte det tillräckligt?
Det går en boklukt genom mänskovimlet
blott en dagslängd från Aten:
visst gör det ont när koppar mister
sin andes stambord i världen

En nostalgisk återblick på gamla Athen (6)

Athens förhistoria på 1830-talet utspelades i all enkelhet på den sedan länge rivna Sylwanska gården. Det gamla Athen var från 1850-talets början på AF-borgen ett klubbrum i engelsk stil, inte särskilt stort men under 1900-talets första decennier skådeplats för det klassiska lundensiska student- och överliggarlivet, komplett med Sam Ask, punsch och växlar. Först 1953 fick Athen sin riktiga form, när man vid en mycket omfattande ombyggnad blåste ut alla mellanväggar på första våningen och fick den berömda caféoceanen, som med läsrummet en halvtrappa upp inräknad mätte nära 10 000 kvadratmeter, och därmed blev åtminstone norra Europas största studentcafé. Som en större lantegendoms yta fast inomhus och mitt i Lund. Med öppettider 8.30-23.30 alla dagar i veckan.

Aten på 1950-talet. Foto courtesy Student i Lund Aten på 1950-talet. Foto courtesy Student i Lund


 

 

 

 

Klubbatmosfären fanns kvar i de bortre regionerna, där de tunga möblerna, Marcus Larsons tavla och schackborden dominerade. Här satt vanligen fris:arna och moderaterna. I mitten och längst fram fanns en blandning av äldre och mera casual cafémöbler i sextiotalsstil, däribland karmstolar med svart läder i rygg, sits och armstöd. Men alla var trivsamma — och slitstarka, vilket behövdes, eftersom denna del befolkades av vanliga studenter och lundabor. Golvet var belagt med Ifö-mosaik från den berömda verkstaden i Bromölla. På ömse sidor om de två entrédörrarna fanns vänsterns samlingsplats respektive den långa smörgåsdisken där man köade för kaffe, te, öl, havrekakor och räkmackor. Ljuset från Lundagård ur de stora höga fönstren dämpades vid behov effektivt av tunga, vinröda sammetsdraperier där cigarröken ringlade sig fram i kvällsljuset. När man banat sig väg genom ingången, förbi Tua och Disquen, pressbyråkiosken, bokborden och den överbelamrade anslagstavlan och upp, så förde sista trappstegen i vestibulen(7) till de läderskonade entrédörrarna och dörrvaktens vakande blickar. Och därpå öppnade sig detta caféhav med en suck av tacksamhet, överbefolkat, sorlande och muntert konverserande. I en hörna pågick en muntlig tentamen, i en annan en politisk diskussion, i en tredje en av Clartés sammankomster, allt inunder schackspelarnas mumlande. Det luktade läder och cigarr, fontänen porlade, det talades all världens tungomål. Många färgstarka lundaprofiler och merparten av den skånska kultureliten vistades här dagligen. Besökarna själva var förstås Athens viktigaste innehåll, men utformandet av lokalen de vistades i underlättade deras relationer. Arkitekten Eva Dalman kallar gamla Athen i en artikel i Arkitekttidningen för ”ett kreativt rum”.(8)

OttoSÖverliggaren Otto Steiman, ”Den siste Athenaren”, djupt försjunken i Lunds Dagblad på Café Athén.

Det nya Athen

Det nya Athen är rent och snyggt vilket är ett rimligt resultat av en uppfräschande renovering men i jämförelse med det gamla Athen ack så sterilt. Nu kan man förstås invända att liknande kommentarer fälldes redan 1953 när lokalen var ny. Man reagerade mot ödsligheten, som då antagligen var en effekt av själva storleken, men menade också att det skulle bli intimare när det väl var ”inrökt och insuttet”.(9) Så blev det ju också. Kanske Nya Athen bara behöver några år på nacken för att åter bli trivsamt. Det skulle nog vara praktiskt möjligt att med en engagerad konservators hjälp och till en rimlig kostnad återskapa Athén exakt som det såg ut före 1973 – men bara själva inredningen och naturligtvis inte den historiska kontexten.

Biedermeierstilen återfinns numera i någon mån endast på Övre Athen, medan Café Athen gjorts vit och ljus och möblerats med stålrörsmöbler. Det gamla Athens inventarier såldes alltså på en hjärtslitande auktion i Stora Salen efter stängningen 1973. Nog fälldes en tår i smyg. Alla karmstolar och chippendalefåtöljer försvann, och vad som sedan återstod spriddes ut i hela AF-borgen. Målningarna, inklusive den skandalomsusade Karl X-tavlan (som enligt konservatorn knappast var äkta) och Marcus Larsons action-painting av en brinnande ångbåt (i folkmun Skeppsbrottet) återfinns idag på Övre Athen tillsammans med förgyllda speglar, bonade parkettgolv och polerade stilmöbler. Den röda galonsoffan där den yttersta vänstern fanns parkerad under studenrevoltens dagar står numera i korridoren utanför Lundagårds expedition. De tunga ekborden verkar vara försvunna, de konstfullt snidade möblerna från 1920-talet likaså. Liksom den lilla charmiga fontänen, byggd av sten från Abbekås på femtiotalet, prydd med en skulptur av konstnären Ivar Johnson för 19 000 kronor – och demolerad å det lömskaste av Akademibokhandeln vid en av dess expansioner. Den tänktes ersättas med en scen, men efter att man övergivit den idén finns idag bara fontänens övertydliga frånvaro kvar. På gott och ont upptar ännu Akademibokhandeln en del av caféets ursprungliga golvyta, och detta beror inte på att man marknadsför kurslitteratur (begagnad kurslitteratur säljs billigare på annat håll) utan främst på att AF behöver hyresinkomsterna.

lundsbokcafe

Lunds Bokcafé på S.t Petri Kyrkogata 1970-1980.

När caféet nyöppnade 2005 efter ett trettioårigt uppehåll var förväntningarna höga. De överlevande gamla athenare som åter kom dit möttes dock av en besvikelse, och återvände i de flesta fall till de numera hemvanda vattenhålen India Däck Bokcafé, Café Ariman, Marthas café eller Smålands. Några menade att detta bara var moderaternas sista spikande i Det Röda Lunds kista, andra menade att efterfrågan på en akademisk herrklubb av äldre sort inte kunde vara särskilt stor, även om den hade demokratiserats under PSF:s tid, och att ett nytt Athen måste möta den nya tidens krav. I själva verket borde nog Athen ha K-märkts redan under 1970-talet, men nu finns det inte längre och de som befolkade det har skingrats för alla vindar — eller närmare bestämt högervindarna under 1980-talet.

Men vem vet hur det kommer att gå. Athen är fortfarande en politisk fråga. Under 2000-talet har en ny, frihetlig vänster formats och växt till sig i Lund. Behovet av social gemenskap, gemyt och trivsel får tillgodoses i de ganska nerslitna lokaler den radikala vänstern numera förfogar över och har visat sig kunna överleva där. Fördelen är då att man helt och hållet slipper ifrån den studentikosa överklasskulturen.

Och på sin himmelska parnass bland molnen sitter De Sista Athenarna (10) vid sina ölglas, schackbord och cigarrer och blickar ner på oss alla med ömhet och medlidande.

Det är intressant att se hur AF på sin hemsida idag helt hoppar över Athens historia och framför allt dess katastrofala nedläggning 1973. (11) Kanske tycker man bara att det var väldigt länge sedan. Man blickar framåt istället och det gör man genom en tydlig ekonomisk och kommersiell medvetenhet. Nog är det bättre att AF-borgen finansieras genom leasing som nu sker än att, som det föreslogs en gång, sälja hela AF-borgen eller fylla nedervåningen med spelautomater eller något lika inkomstbringande. LCD-displayer har ersatt anslagstavlan; öppet har man bara på kontorstid numera för kvällar och helger är det stängt. Kaffet kostar 17:- koppen. (12) Och kanske vill dagens studenter hellre ha en ljus lokal med internetuppkoppling än en nedsutten, inrökt men ack så trivsam atmosfär. Hellre plats för tentaläsning än för aktivism och intellektuell utveckling. Oavsett vad dom vill är detta vad dom fått, och besöksfrekvensen sägs befinna sig i stigande. Det är bara att önska den nya generationen Athenbesökare lycka till. Men det skadar aldrig att kunna sin historia.

Den 9 juni 2015 blir sista dagen man kan köpa kursböcker i AF-borgen. Sedan stänger Akademibokhandeln i studenternas högborg för gott, efter fyra årtionden. Jag jublar. Äntligen kan hela Café Athens ursprungliga yta komma till nytta. Ta bort bokhyllorna och återställ genast fontänen som Akademibokhandeln rev! Då kan Athen bli sig likt igen.

Noter
(1) Här har wikipedia för en gångs skull rätt. Athen (studentlokal) http://sv.wikipedia.org/wiki/Athen_%28studentlokal%29 Anm: Stavningen av caféets namn har många olika och lika accepterade varianter, men för konsekvensens skull föredras "Athen" i det följande.
(2) Sydsvenskan 6/3 1972.
(3) Blomkvist/Salomon (red): Det Röda Lund. Universitetshistoriska sällskapet 1998. N.B.: Högervriden '68-skildring.
Knappast någon som ännu är "röd" har velat eller tillåtits deltaga i denna antologi. Därför är det gott om borgerliga "ack-så-ung-och-dum"-resonemang. Och vad ärkekapitalisten Hans Rausing har i denna bok att göra är ett fullständigt mysterium. Bättre kan ni, universitetshistoriker!)
(4) Svegfors, Mats: Varför vi tvingades (sic!) lägga ner Atén. I: Under Lundagårds kronor. Från 1950 till stängningen av Athen. Sjätte samlingen. Lund 2005.
(5) Sydsvenskan 6/3 1973.
(6) Jacobson, Staffan: Dialog om frihet. Roman om den heta sommaren i Lund 1968. RD förlag, Malmö/Lund 2001.
(7) Målande beskriven i en roman av Lång, Öjevind: Själens Ghetton. Norstedts 1971, ISBN 91-1-715481-2
(8) http://www.arkitekt.se/s65225Ev
(9) Kvällsposten 10/10 1953.
(10) Legendariske överliggaren Otto Steiman (1886–1960)hade detta smeknamn, “Den Siste Athenaren" (efter ett epos av Viktor Rydberg).
Inskriven vid universitetet 1913–1960 fick Ottos beteckning sin innebörd av att han tillbringade nästan hela sin tid på etablissemanget Atheneum.
Under sina 94 terminer tenterade han ett betyg historia (ungefär motsvarande en termin) och inget annat. Men — sist ut på
gamla Athen när det stängdes var Jan "Sokrates" Winter, en konstnär och aktivist som drev sin ateljé som "Gallerie Sol".
(11) www.afborgen.se 
(12) Kaffepriset enligt Lundagårds kaffetest 15/4 2014, där Café Athens lokal också beskrivs som "tråkig".

Litteratur:
En helt underbar liten bok om europeiska intellektuellas
cafékultur är Daniel Hjort: Kaféliv. Författare på kafé under 100 år.Wien/Prag/Budapest/München.
En bok för alla 1996. ISBN 91-7488-855-6

One comment on “Gamla Café Athen i våra hjärtan

  1. Pingback: Krönika #801. Gamla Cafe Athen kan återskapas! | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: