Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

PUSSY RIOT vs. RYSKA STATEN.

pussy riot2


Sommaren 2012 dömdes tre av de modiga medlemmarna i Pussy Riot, Nadezjda Maria_AlekhinaTolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj till två års fängelse för ”huliganism efter att utan kyrkans medgivande ha genomfört en regimkritisk performance framför ett altare i Kristus Frälsarens katedral i Moskva i februari. Och 2018 stormade de planen under den pågående VM-finalen i fotboll mellan Frankrike och Kroatien. Matchen spelades i Moskva. Spelarna svarade med en glad high-five men Putin var inte lika munter får man förmoda. Flera av medlemmarna har sökt asyl i Sverige undan förföljelse. Inom nutidskonsten uppfattas deras aktioner som performance. Pussy Riots politiska filosofi och aktivism ligger mycket nära både situationismen och feminismen – vilket också framgår av texten, implicit i början och explicit i slutet. Dagens situationister är inte särskilt många (vilket de aldrig strävat efter) men har ett kvalitetsmärke par excellence.


***


Maria Alekhina: Försvarstal inför rätten 8/8 2012.

Denna rättegång utgör ett talande exempel. Regeringen skämmer ut sig, inte bara en gång, och den kommer att skämmas för den också i framtiden. Varje moment i denna rättegång har varit godtyckligt. Hur blev vår inblandning, i början blygsam och ganska bisarr, förvandlad till en sådan enorm olycka? Det är uppenbart att detta skulle vara omöjligt i ett vettigt samhälle. Som stat har Ryssland länge verkat vara en organism eroderad av sjukdom. Och den här organismen reagerar på ett ohälsosamt sätt när man rör vid en av dess påföljande abscesser. Först led den av denna sjukdom i tystnad. Då hittade den en lösning när man talade om den. Och denna rättegång är den typ av diskussion som regeringen klarar av. Denna tribunal är inte en grotesk och grym mask; den är ”ansiktet” på diskussionen som det praktiseras i vårt land. På en social nivå, för att ta upp ett problem genom diskussion, måste det finnas en situation, en motivation. Det som är intressant är att redan från början har vår situation blivit depersonaliserad.

För när vi talar om Putin är det inte Vladimir Vladimirovitch Putin som vi har i åtanke. det är Putin som ett system som skapats av honom, kommandokedjan i vilken praktiskt taget hela förvaltningen sker manuellt. Och denna kommandokedja tar inte hänsyn till, tar absolut inte hänsyn till massornas åsikt. Och det här är det som stör mig mest: undvikandet att ta hänsyn till de yngre generationernas åsikter. Och ledningens ineffektivitet framträder nästan överallt.

I det här slutanförandet vill jag tala om mina egna erfarenheter med att konfrontera systemet. Utbildningen, som finns där bildandet av den sociala personen börjar, ignorerar vad som utgör denna person, att sörja för individen. Ett hån mot kulturell, filosofisk utbildning, ett hån mot den grundläggande kunskapen om det civila samhället. Officiellt är alla dessa frågor en del av utbildningsprogrammet. Men de lärs på sovjetiskt sätt. Resultatet: marginaliseringen av modern konst i varje individs sinne. Frånvaron av intresse för filosofisk reflektion; könsstereotyper; och den försvunna plats där människor fanns placerade som medborgare.

Moderna utbildningsinstitutioner lär människor att leva automatiskt, från och med barndomen. Utan att beakta dessa barns ålder odlar dessa institutioner grymhet och repression mot minsta avvikelse. Från barndomen glömmer människan bort sin frihet.

Jag har erfarenhet av ett psykiatrisk sjukhus för minderåriga. Jag kan bekräfta att alla ungdomar som i större eller mindre grad uppvisar anti-konformistiskt beteende kan vara internerade där. I dessa anläggningar finns det ett antal barn som hamnar där efter att ha varit i barnhem. Ja, i vårt land är det normalt att placera barn som har flytt från ett barnhem på psykiatriska sjukhus. Och där får de lugnande medel som Aminazin (Hibernal) som användes för att undertrycka sovjetiska dissidenter på 1970-talet.

I dessa anläggningar är det straffet som är prioriterat, inte psykologisk omvårdnad. All kommunikation baseras på rädsla och tvång. Dessa barn blir oundvikligen ännu mer grymma än de var. Många av dem är analfabeter. Och ingen gör någonting för att rätta till situationen. Raka motsatsen. Allt görs för att bryta ner minsta lust för självutveckling. På sådana ställen måste människan stänga av sig och förlora all sin tillit till världen.

Det här är vad jag vill säga: en sådan uppfostran av människan förbjuder medvetenhet om individuell frihet, inklusive religionsfrihet, och detta påverkar hela befolkningen. /…/

Vad gäller mig är att när jag kastade mig in i den ekologiska kampen för att rädda Krasnodarskogen blev jag medveten om intern frihet som grund för handling. Detta var meningen och den omedelbara betydelsen av åtgärden som sådan.

Jag har inte upphört att bli förvånad över att i vårt land måste man samla flera tusen människor för att stoppa olagligheter hos en handfull byråkrater. Vår rättegång är ett slående bevis på detta faktum. Det krävs resurser från tusentals människor över hela världen för att bevisa det uppenbara faktum att alla vi tre är oskyldiga. Hela världen säger att vi är oskyldiga. Hela världen har sagt det under konserter, på Internet, i pressen och av lagstiftarna.

De första ord som den brittiske premiärministern sade till vår president berörde inte de olympiska spelen. I stället frågade han honom: ”Varför är tre oskyldiga unga kvinnor i fängelse? Det är synd och skam.” Men det som förvånar mig ännu mer är att människor inte tror att de kan påverka makten på något sätt. När vi organiserade manifestationer och möten för att försvara Krasnodarskogen, när jag samlade underskrifter för petitioner, frågade många människor mig – och med fullständigt uppriktig förvåning: ”Vem skulle kunna vara intresserad av sådana saker?” Ja, kanske håller jag med, det är den sista gamla skogen i Ryssland, men vad rör det mig, den här skogen i Krasnodar-regionen? Vad betyder det för mig om vår premiärminister, Dmitri Medvedevs hustru vill bygga ett hus där och förstöra det enda bevarande beståndet av enbärsträd i Ryssland? ”

Det var så folk reagerade. Ett annat bevis på att folket i vårt land har upphört att tro att landet tillhör sina medborgare. De har slutat att tänka på sig själva som medborgare. De tänker helt enkelt på sig själva som en automatiserad massa. De förstår inte att en skog tillhör dem, även om den inte ligger i närheten av deras hem. Jag har även kommit att tvivla på att de är medvetna om att deras egna hem tillhör dem. Om en grävmaskin kom till ingången till deras byggnad och krävde att de evakuerade platsen och sade till dem: ”Ursäkta oss, vi kommer att riva ditt hem och bygga ett hus för en byråkrat”, då skulle de samla ihop sina saker och sina påsar och de skulle lämna huset. Och de skulle stanna där, på gatan, vänta lugnt på att makten skulle berätta för dem vad de måste göra i nästa steg. De är helt apatiska; det är väldigt sorgligt.

Efter sex månader i en cell har jag förstått att fängelset är Ryssland i miniatyrform. Samma kommandokedja, där åtgärdandet av det minsta problem är det exklusiva och direkta beslutet av chefen.

Jag har levt i frånvaron av en horisontell fördelning av de funktioner och befogenheter som skulle göra varje persons liv väsentligt enklare; även i avsaknad av enskilda initiativ. Här regerar skvallret. Och allmän misstänksamhet. I fängelset, precis som i resten av landet, är allt baserat på depersonalisering och avveckling av individen i dess funktioner. För både anställda och fångar. De hårda reglerna i ett fängelse, som man snabbt finner sig i, liknar reglerna för det liv som man påför varje person från det ögonblick han eller hon föddes. Inom ramen för dessa regler fäster folk sig vid obetydliga saker. I fängelset kan en filt eller något annat endast förvärvas efter tillstånd från chefen. På utsidan är motsvarigheten den sociala status som folk är särskilt uppbundna till. Vilket alltid har förvånat mig mycket.

Det finns också något viktigt här: det ögonblick då man blir medveten om regimen som ett skådespel. Vilket i verkligheten betyder kaos; det betyder att bakom fasaden finns det desorganisering och ett misslyckande att optimera majoriteten av processerna. Detta gynnar inte en god politisk funktionalitet. Tvärtom är människor mer och mer desorienterade, både i tid och rum. Medborgaren, var han än befinner sig, vet inte vem han ska ta upp det med för att lösa det eller det problemet. För att lösa ett problem måste han rikta sig till fängelsets chef. På utsidan kallas chefen Putin.

Vi står emot det Putinska kaoset som bara är en regim. Vi tillhandahåller en sammansatt bild av systemet där, enligt oss, alla institutioner har genomgått en mutation, samtidigt som de behåller sitt yttre utseende. En sammansatt bild av det system som förstör det civila samhälle som är ganska kärt för oss. Våra texter, även om de använder en direkt stil, utför inte något direkt. Vi anser att de är en konstnärlig form. Men motivationen för dem är densamma. Vår motivation är direkt uttryckt. Denna motivation uttrycks mycket väl av dessa ord från evangeliet [Matteus 7: 7]: ”Fråga, och det kommer att ges dig svar, sök, och du kommer att finna, knacka, och det kommer att upplåtas.” Och jag och alla vi andra tror uppriktigt att det kommer att upplåtas för oss. Idag är vi inlåsta. I fängelse.

Det är väldigt märkligt att myndigheterna, genom att reagera på våra handlingar absolut inte har beaktat sina tidigare historiska erfarenheter med heterodoxins, anti-konformismens manifestationer. Den sovjetiska dissidenten Bukovski skrev på 1970-talet: ”Detta land är eländigt om enkelhetens ärlighet i bästa fall uppfattas som hjältemod och i värsta fall som ett psykiatriskt problem.” Det var inte så länge sedan, men alla verkar som om den stora terrorn eller försöken att motsätta sig den aldrig funnits. Jag tror att vi anklagas av människor som saknar minne. Många av dem har sagt, ”Han är besatt av en demon, varför lyssnar du på honom”? Dessa ord [Mark 3:21] utropades av judarna som anklagade Jesus Kristus för blasfemi. De sa: ”Vi kommer att stena dig för blasfemi” [Johannes 10:33].

Det är anmärkningsvärt att detta är just den bibelvers som den rysk-ortodoxa kyrkan hänvisar till när den uttrycker sin åsikt om blasfemi. Denna åsikt har vederbörligen noterats i ett dokument som placerats i våra domstolshandlingar. Genom att uttrycka denna åsikt hänvisar den rysk-ortodoxa kyrkan till evangeliet som en oföränderlig religiös sanning. Evangeliet anses inte längre vara en bok som är känd genom uppenbarelsen, som den var i början. Idag anses Evangeliet vara ett antal citat från vilka man kan ta ett och annat och använda det där det verkar passa en bäst. Och den rysk-ortodoxa kyrkan tar inte ens i beaktande det sammanhang där ordet ”blasfemi” användes. I det här fallet tillämpades det på Jesus Kristus.

Jag tror att religiös sanning inte borde förbli odödlig. Att de immanenta vägarna för andens utveckling, mänsklighetens prövning, dess dubbelhet, dess separation måste förstås. Att alla dessa saker borde upplevas. Den som måste genomleva alla dessa saker för att konstruera sig själv. Att det bara är efter att ha levt det hela som mänskligheten kan nå någonting och fortsätta att utvecklas. Den religiösa sanningen är en process, och inte ett slutgiltigt resultat som du kan använda när det verkar bra för dig. Och allt som jag har sagt om dessa processer begrundas inom konst och filosofi. Inklusive samtidskonst.

En konstnärlig strävan kan, och enligt mig måste, bära en inre konflikt. Och jag är särskilt irriterad av användningen av ”så kallad” när våra anklagare nämner samtidskonst.

Jag måste påpeka att samma villkor gällde under aktionen av poeten Brodsky. Hans agerande gällde en dikt, men vittnena mot honom hade aldrig läst den. Precis som några av vittnena i vår rättegång, vilka inte var närvarande vid vårt ingripande, men som tittade på ett klipp på Internet. Det är troligt att våra ursäkter också presenterades med åklagarens generaliseringar som ”så kallad” ånger. Det är en förolämpning. En moralisk fördom. En skada. Eftersom våra beklaganden uttryckligen var uppriktiga. Man kan inte föreställa sig i vilken utsträckning jag ångrar att så många ord sades och att ni aldrig förstod något av dem. /…/ För mig är denna rättegång en ”så kallad” rättegång.

Och jag känner ingen rädsla för er. Jag känner ingen rädsla för lögner, jag känner ingen rädsla för färdiga berättelser, jag känner ingen rädsla inför denna dåligt förtäckta bluff, jag känner ingen rädsla för domen i denna så kallade tribunal. Eftersom nii bara kan beröva mig er så kallade frihet. Det är den enda friheten som finns i Ryska Federationen. Ingen kan ta bort min inre frihet.

Den friheten lever i ordet, friheten fortsätter att leva tack vare glasnost, när tusentals människor läser och hör det. Den friheten fortsätter i varje person som inte är likgiltig och som hör oss här i landet. I alla dem som i sig själva har hittat återskenet av dessa processer, liksom Franz Kafka och Guy Debord. Jag tror att det är just rättrådigheten och kraften i talet och törsten efter sanningen som har gjort oss alla litet friare. Vi kommer att få se det.

— Maria Alekhina, 8 augusti 2012.


PussyRiot1

Maria Alekhina t.v.

***

Översatt från Helmut Brents franska översättning av det ryska originalet, genom NotBORED! 27 oktober 2012. Rättelser gjorda i samråd med Stepan Mikhaylenko och den ursprungliga ryska texten den 21 november 2012. Till svenska med en lättare redigering Staffan Jacobson 5/4 2019.

***

Pussy Riot-aktivisterna Lusine Djanjan och Alexej Knedijakovskilj med barnen Tigran och yngste sonen Levon, fick i maj 2019 asyl i Sverige.

***

Se även på denna blogg:

Pussy Riot Strikes Again! https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/08/20/carol-ehrlich-situationism-och-anarkistisk-feminism/

Carol Ehrlich: Situationism och Anarkistisk Feminism. https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/08/20/carol-ehrlich-situationism-och-anarkistisk-feminism/

***

 

Annons

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: