Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, aktivist, konstkritiker & lundabo.

USAs KRIG – LISTA.

USAs mord, krig, statskupper och invasioner av andra länder, ett urval.

Courtesy källor: http://economicsandpeace.org, http://www.riktpunkt.nu, http://www.krystall.com, counterpunch, en.wp.org, m.fl.

usa


  • Kolonialkriget 1775 – 1783. USA och Frankrike mot Brittiska Imperiet. Började som en skatterevolt i Boston där kolonisterna klädde ut sig till indianer för att dessa skulle få skulden för det s.k. ”te-kalaset”. En ärorik ”revolution”? Nja. England förlorade, USA/Frankrike vann; det var den franske greven Jean-Baptiste Rochambeau med sina 10.000 franska utbildade soldater som vann kriget mot England åt George Washingtons outbildade lilla milis. Men de svarta slavarna (10 miljoner) och indianerna (5 miljoner) fick inte vara med och dela ”friheten”: vit överhöghet etableras. Minst fyra amerikanska presidenter var slavägare: George Washington, Andrew Jackson, James K. Polk och Thomas Jefferson.
  • Första Berberkriget mellan USA och nordafrikanska muslimska stater.
  • 1812 års krig mellan USA, Storbritannien och Kanada
  • Creekkriget 1813 – 1814 då indianerna tvingades avträda stora delar av Alabama och Georgia till USA. Mellan 1790 och 1890 var kolonisterna i krig med olika indianstammar 60 gånger med uppemot en halv miljon döda.
  • Monroedoktrinen slogs fast av president James Monroe 1824 och följdes upp av The Roosevelt Corollary 1904 där det sägs att USA har rätt att ingripa som ”internationell polis” (international police power) mot stater i Karibien och Centralamerika (USAs ”bakgård”). Det tillägget åberopas flitigt som stöd för USA:s olagliga och ännu pågående kupper och CIA-inblandning i Latinamerika.
  • Indian Removal Act 1830. Indianerna fördrevs och spillrorna samlades i reservat; antalet stammar och individer minskade i nivå med ett folkmord. Först i våra dagar har nativiteten åter ökat.
  • Black Hawk kriget 1831 – 32, då alla indianer tvingades flytta väster om Mississippi.
  • Mexikansk-amerikanska kriget 1847. Mexico förlorade hela Texas. Lynchningar av mexikaner i USA blev vanligt sedan dess.
  • Slaverimotståndaren John Brown anklagas av slavstaten Virginia för ”förräderi mot staten” och hängs 2/12 1859. .
  • Amerikanska inbördeskriget 1860 – 65. På ytan handlade det om den svarta folkgruppen, men slaveri förekom också i Nord och den egentliga konflikten rörde regionala, politiska och ekonomiska skillnader mellan det industrialiserade Nord och det agrara Syd. När jordbruket mekaniserades var slaveriet ett föråldrat produktionssätt men det var ändå de  kämpande svarta och abolitionisterna som gav systemet dödsstöten.
  • För att svälta ut comancherna och andra indianstammar utrotades bisonoxarna systematiskt av staten, militären och järnvägsbolagen. 1860 fanns 60 miljoner djur i hela Nordamerika men 1894 fanns bara 800 individer kvar och reservaten blev ursprungsbefolkningens enda överlevnadsalternativ.
  • I Mankato, Minnesota efter Dakotakriget 1862 blev 38 Dakotaindianer samtidigt avrättade genom hängning på direkt order från den gudalike presidenten Abraham Lincoln.
  • Slaget vid Little Bighorn ägde rum 25-26 juni 1876 i närheten av floden Little Bighorn i Montana och är det mest kända slaget under stora siouxkriget i USA. Det hade upptäckts guld i Black Hills som var indianernas område och som nybyggarna gjorde anspråk på. General Custer utkämpade sitt sista slag här och indianerna vann.
  • Ogiala-hövdingen Crazy Horse mördas, obeväpnad, av en amerikansk soldat den 5/9 1877.
  • Sioux-hövdingen Sitting Bull och hans son mördas av amerikansk polis 15/12 1890.
  • Massakern vid Wounded Knee ägde rum 29 december 1890 och resulterade i att USA:s kavalleri, lett av överste James Forsyth, dödade närmare 300 lakotaindianer.
  • Spansk-amerikanska kriget 1898 på Filippinerna och i Karibien. USA erhöll kolonialstyre över Filippinerna, Puerto Rico och Guam och ockuperade Kuba.
  • Ku Klux Klan bildades 1866. 3.959 svarta män, kvinnor och barn blev offentligt lynchade med rasistiska motiv i de tolv Sydstaterna mellan 1877 och 1950. Som förevändning till lynchningarna anfördes ofta ”Jim Crow”, som var en sorts rasistisk uppförandekod mellan svarta och vita, utan stöd i lagen.
  • Red Scare I. Haymarket-massakern på anarkister i Chicago 1869. 40 dödade, många skadade, fyra anarkister hängdes oskyldiga. Det visade sig senare att en polisspion låg bakom den bomb som utlöste händelserna. 1915 avrättas invandraren och syndikalisten Joe Hill på felaktiga anklagelser. Den politiska lagen Anarchist Act infördes 1918, med deportationer och förföljelser av oppositionella. 1927 avrättades anarkisterna Sacco och Vanzetti i elektriska stolen oskyldigt anklagade för mord. 1920-1932 hade LAPD i Los Angeles en särskild polisstyrka, ”The Red Squad”, vars enda uppgift var att jaga, misshandla eller döda vänsteraktivister. Under bl.a. Richard Nixon fanns en House Committee on Un-American Activities (HCUA), 1938-1975.
  • Filippinsk-amerikanska kriget (forts.) – 1913.
  • Invasionen av Haiti 1915-1934.
  • WW I, WW II. USA kom in sent i bägge krigen och när civilbefolkningen i Hiroshima och Nagasaki atombombades (200 000 dödades omedelbart, mångdubbelt fler av brännskador och strålning) var Japan redan besegrat. Än idag föds japanska barn med genetiska skador av radioaktiviteten. USA lade beslag på avancerad militär teknik och tekniker från nazisterna och japanerna för egna behov. Det var Röda Armén som till slut krossade Hitlertyskland.
  • Grekiska inbördeskriget 1946 – 49, där USA var inblandat.
  • 1949 Syrien: coup d’état (CIA).
  • 1949–1953 Albanien (CIA).
  • 1951–56 Tibet (CIA)
  • 1956–57 Syrienkrisen (CIA).
  • Red Scare II. Häxprocesserna mot förmodade amerikanska kommunister, bl.a. i Hollywood men också i administrationen pågick under hela Kalla Kriget, genom senator J. McCarthy särskilt mellan 1947-1957. Många liv och karriärer förstördes, makarna Rosenberg dömdes till döden, en avrättning som senare betraktats som felaktig.  Full paranoia spreds i befolkningen innan McCarthy, kolerisk och alkoholiserad, avled 1957.
  •  COINTELPRO var ursprungligen ett verktyg skapat av J. Edgar Hoover för att skapa splittring och oreda inom USA:s kommunistiska parti. Men under åren 1956–1971 (då Cointelpro upphörde) försökte man också splittra och antasta en mängd andra organisationer och sammanslutningar som Vietnamrörelsen, Socialist Workers Party, Svarta pantrarna, Malcolm X Nation of Islam, Martin Luther Kings Southern Christian Leadership Conference med flera. USAs egen inrikes dödspatrull.
  • Indokinakriget där USA blandade sig i 1950.
  • Koreakriget 1950 – 53, där USA påstods använda biologiska stridsmedel i stor skala: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08854300.2016.1265859  C:a 4 miljoner dödsoffer; en hel generation nordkoreaner utplånades. Kriget är i princip ännu pågående, dvs utan fredsavtal. Detta bildar i sin tur bakgrunden till Nordkoreas kärnvapeninnehav.
  • Mossadeq i Iran 1953 (CIA).
  • 1954 – CIA genomför statskupp mot president Jacabo Arbenz Guzman i Guatemala som nationaliserat United Fruit Co. Send the Marines!
  • Emmett Till, en 14-årig svart pojke blev bestialiskt misshandlad, torterad, dödad och dränkt 1955 av två vita vuxna män i Mississippi. Han hade hälsat på en vit kvinna (jmf: Jim Crow). Ingen straffades för detta mord trots att mördarna erkänt och var välkända av lokalbefolkningen.
  • MK-Ultra var ett hemligt, olagligt mänskligt forskningsprogram inom beteendemodifikation som drevs av CIA. Programmet startade i början av 1950-talet och stoppades slutligen 1973. Då hade man bl.a. utsatt ett stort antal okända personer för mycket höga hallucinogendoser i experimentsyfte och utan deras vetskap, ibland med dödlig utgång. Man prövade också hypnos, elchocker och lobotomi. Syftet var att inhämta tekniker för ”hjärntvätt”, ett fenomen som visade sig vara en myt.
  • Mordet på Kongos president Patrice Lumumba 1961 – CIA i samarbete med Belgiens underrättelsetjänst. Resultatet blev en statskupp och en destabilisering av centrala Afrika som märks än idag (se: Rwanda 1994).
  • Sukarno i Indonesien 1965 (CIA). Massakern 1965–1966 var en utrensning av misstänkta kommunister i Indonesien som pågick från oktober 1965 till mars 1966. Omkring en miljon människor uppskattas ha dödats av antikommunistiska delar av armén under ledning av general Suharto i samarbete med civila (jmf: Rwanda 1994).
  • Bloody Sunday, den 7 mars 1965, då kravallpolis gick till brutal attack mot den fredliga marsch mellan Selma och Montgomery, där bl.a. ledaren för medborgarrättsrörelsen i Selma, Amelia Boynton Robinson, skadades svårt.
  • 1966 Ghana coup d’état (CIA).
  • 1967 delaktighet i mordet på Che Guevara och guerillan i Bolivia (CIA).
  • Statskupp i Brittiska  Guayana 1953 (CIA).
  • Statskupp i Laos 1958-60 (CIA).
  • Statskupp i Honduras 1960 (CIA).
  • Statskupp i Ecuador 1960-63 (CIA).
  • Statskupp i Guatemala 1963 – igen. (CIA).
  • Statskupp i Bolivia 1964 (CIA).
  • Statskupp i Zaire 1965 (CIA).
  • Vietnamkriget 1965 – 75. USA förlorade men har ännu inte betalt krigsskadestånd. Napalm användes i massor mot civila. Förutom Vietnam bombades också Laos och Kambodja intensivt. Den fasansfulla massakern i Song My inträffade 16 mars 1968, ”straffet” blev 3 dagars husarrest för den ansvarige officeren Calley. Kulmen på kriget nåddes med bombmattan över Hanoi julen 1972. Flygbesprutningen med det dioxinhaltiga avlövningsmedlet Agent Orange orsakar än i dag missbildningar hos vietnamesiska barn. Antalet dödsoffer i dessa krig var c:a 4-6 000 000.
  • Inbördeskriget i Guatemala 1960 – 96, där USA i högsta grad var inblandat.
  • Invasionen i Grisbukten på Cuba organiserad av CIA 1961. Den misslyckades totalt och USA fick köpa loss sina tillfångatagna legotrupper med medicin och barnmat för 53 miljoner dollar.100 exilkubaner omkom. CIA utsatte Fidel för minst 400 mordförsök – som inte lyckades. Som försvar mot kommande invasioner installerade Sovjet kärnvapen på Cuba.
  • Cubakrisen oktober 1962. Kennedy var en hårsmån från att atombomba och utlösa tredje världskriget; Chrustjev räddade världen från atombombskriget genom att dra tillbaka sina kärnvapen och utverka ett löfte bl.a. om ett slut på invasionsförsök från USA på Cuba.
  • Sihanouk i Kambodja 1970 (CIA).
  • Fascisten Pinochets kupp mot och mord på folkvalde presidenten Allende i Chile 1973 med CIA som uppbackning. Minst 3000 dödsoffer. Därpå satte USA in Milton Friedmans pojkar med nyliberal chockterapi.
  • Statskuppen i Argentina 1976-1983 hade USAs Henry Kissingers uttalade stöd. 30 000 oppositionella mördades under ”det smutsiga kriget”. Fängslade motståndsmän och -kvinnor bakbands, drogades och släpptes nattetid från flygplan långt ute till havs – som hajmat. De var sedan ”försvunna”. Operation Condor var ett samarbete mellan latinamerikas fascistjuntor där CIA hjälpte till bl.a. med tortyrinstruktörer.
  • Morden på medborgarrättsrörelsen Svarta Pantrarna 1971-74 av FBI och CIA.
  • Statskupp i El Salvador 1972 (CIA).
  • Statskupp i Sydkorea 1979 (CIA).
  • Statskupp i Liberia 1980 (CIA).
  • Statskupp i Chad 1982 (CIA).
  • Statskupp i Fiji 1987 (CIA).
  • Statskupp i Honduras – igen – 2009 (CIA).
  • Stödet till de barbariska Contras i Nicaragua 1979-1990 (CIA).
  • Invasionen av Grenada 1983.
  • USA-invasionen av Panama 1989.
  • Kuwaitkriget 1990
  • Invasionen av Haiti – igen – 1994.
  • Rwanda. 1994 massakrerade tutsi 1000 000 hutuer i Rwanda i en etnisk-religiös konflikt. Bill Clinton som var USA:s president vid den här tiden ljög det rwandiska folket rakt i ansiktet när han plågad av sitt dåliga samvete under ett besök i landet efter folkmordet hävdade att han inget visste. Det fasansfulla är att endast en liten förstärkning av den väpnade FN-styrkan hade behövts för att avstyra folkmordet vilket ju gör omvärldens inklusive Belgiens, USAs och de kristna kyrkornas skuld ännu större. I Kongo fortsatte kriget 1996 med fem miljoner döda. Destabiliseringen pågår ännu i denna dag i Afrika.
  • Jugoslavienkriget 1991 – 95. 150 000 döda, 4 miljoner flyktingar.
  • Bosnienkriget 1992-1995. C:a 100 000 dödade soldater och civila.
  • Det s.k. Kriget mot terrorismen 2001 – ff. Vi minns alla hur George W Bush och hans regering ljög om att Irak hade massförstörelsevapen för att ha en förevändning att störta diktatorn Saddam Hussein och lägga beslag på hans olja. Något som ledde till en explosion av terrorismen i världen. Tortyrscenerna i  Abu Ghraib och det utomrättsliga koncentrationslägret Guantanamo blev en annan konsekvens. Detta visar hur en politisk lögn kan få katastrofala följder. Hittills har alltså effekten varit den rakt motsatta: Osama bin Ladin dödades men IS/Daesh kom istället. Ungefär 30 000 personer i snitt har dödats årligen internationellt av terrorister (dvs. religiösa och politiska fascister) efter 9/11.
  • Afghanska kriget 2001 – 02 med fortsättning. Under den anti-sovjetiska jihaden i Afghanistan på 1980-talet fick bin Ladin och hans soldater understöd med amerikanska och saudiarabiska medel. Vissa analytiker tror enligt BBC att Bin Ladin själv hade säkerhetsutbildning från CIA. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1670089.stm 8 000 döda, 25 000 sårade. Fundamentalisterna fick alltså amerikanska vapen av Jimmy Carter och lade därmed grunden till Talibanerna, till al-Qaida och en destabilisering av Mellanöstern.
  • Irakkriget 2001 – 2003 med fortsättning. Utrikesminister Madeleine Albright ansåg att 500 000 döda irakiska barn p.g.a. blockaden var ”ett pris värt att betala”. 150 000 övriga dödsoffer. Destabilisering av Mellanöstern.
  • Libyenkriget 2011-. Khadaffi lynchas. 30 000 döda. Destabilisering av Mellanöstern. Det är en påminnelse om att det inte går att bomba fram demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och välstånd. En påminnelse om att västvärldens krig mot andra stater snarare skapar kaos, fattigdom och grova människorättskränkningar. Som i Libyen 2017 tagit sig uttryck i slavhandel.
  • Syrienkriget 2011- med USA inblandat, först genom bulvaner. c:a 500 000 döda (fram till 2017), 3 miljoner flyktingar (sedan 2013). Destabilisering av…ja, du förstår.
  • Ukraina 2013 -: USA som inspiratör och inblandat i den högerextrema Kievregimens statskupp. 4 317 döda varav minst 23 barn i Östra Ukraina, 9 921 skadade, 730 000 flyktingar till Ryssland, 466 829 internflyktingar. Den högerextrema ukrainska gruppen Högra Sektorn samt fotbollshuliganer låg bakom branden i fackföreningshuset i Odessa 2014 där 50 innebrändes och ytterligare 174 skadades. De högerextrema ska också ha attackerat personer som försökt fly ut ur det brinnande huset medan polisen förhölls sig passiva. Fascismen breder åter ut sig i Europa med flera högerextrema partier och regimer.
  • Ekonomiska kriget mot Ryssland 2014 – med USA som ledande.
  • USA:s Kubablockad och sanktionspolitik från 1962 som fortfarande pågår efter drygt 60 år. Obama bytte taktik och verkade för att Cuba så småningom skulle bli kapitalistiskt. Glöm det! Trump har återgått till den tidigare misslyckade strategin.
  • Drönarkrigen i Pakistan, Jemen, Afghanistan, Somalia, Libyen, Irak  m.fl. med många tusen utomrättsliga offer, även oskyldiga civila. Styrs från Vita Huset.
  • USA:s militära och politiska stöd till Israel i alla Palestinakonflikterna där Israel hela tiden testar amerikanarnas allra effektivaste vapen (vit fosfor exempelvis) mot levande mål, palestinier. Det finns tre länder som använt utarmat uran (DU) i sina vapen: USA, Israel och Storbritannien. Dessa vapen har använts i krigen i Irak, Afghanistan samt Jugoslavien och av Israel i Libanon. Israel har fått sina vapen från USA.
  • Krigshändelser med USA-stöd i Syd- och Mellanamerika under årtionden. CIA agerar bl.a. i Venezuela och Brasilien mot folkvalda vänsterregeringar.
  • Angola-Moçambique-krigen 1975–2002 med USA-stöd av ultrahögerns Unita. Amerikanska ”experter”, sydafrikanska trupper.  Idag sitter istället vänsterns MPLA i Angolas regering. Folk dör fortfarande av de otaliga markminorna i hela regionen..
  • Dödsstraffet och fängelsesystemet. USA är det enda västland som fortfarande praktiserar dödsstraff. 1935 avrättades 197 personer. 1130 avrättningar med olika morbida metoder har verkställts sedan 1976. Väntan på straffet (the Death Row) kan vara i åratal eller i decennier. Med bara 5% av världens befolkning har USA mer än 20% av världens fängelsepopulation – vilket gör det till världens största fängelse. 2 miljoner fångar, 1% av befolkningen, varav de flesta är svarta eller hispanics. Privata fängelser är vanliga, och vinsten på fångarnas obetalda arbete (jmf: slaveri) ses som mkt lukrativ. Fångarna förvägras grundläggande mänskliga rättigheter och får t.ex. inte rösta.
  • Polismorden på obeväpnade svarta i USA ökar hela tiden; uppmärksammade fall var Trayvon Martin (2012), Michael Brown, Jr (2014) och Freddie Gray (2015). BLM (Black Lives Matters) bildades 2012 med mönster från Medborgarrättsrörelsen.
  • Antalet mord i USA var 2013 c:a 5 per 100 000 invånare, vilket är högst av alla utvecklade länder (Sveriges siffra är c:a 1 per 100 000). 2017 förekom 50.636 skjutningar med 12.654 offer. 2015 förekom 375 masskjutningar inklusive skolskjutningar. I Chicago mördas uppemot 1000 personer årligen (Stockholm c:a 10). 600 miljoner vapen med licens innehavs av amerikaner 2017, illegala vapen oräknade. Kan här möjligen finnas ett samband? Nej, säger NRA (National Rifles Association). Inga vapenrestriktioner väntas under Trumps regim. Majoriteten av alla seriemördare internationellt är amerikaner.
  • Under sitt sista år som president släppte ”den motvillige liberale krigaren” Obama 26 171 bomber, tre bomber i timmen, dygnet runt, enligt en utredning av Council on Foreign Relations.
  • Donald Trump flygbombar Afghanistan och Syrien 2017 i ett alltmer eskalerat och kaotiskt krig. IS besegras i sitt sista fäste Raqqa av kurdiska YPG i oktober. USAs militära närvaro i Afghanistan förstärks. Trump och Kim hotar varandra med utplåning. Den största terroristfinansiären Saudiarabien gynnas med en vapenaffär på 3000 miljarder dollar. CIAs budget 2017 var på US$ 39.7biljoner.

***

 

4 comments on “USAs KRIG – LISTA.

 1. Pingback: OM KRIGET, FREDEN OCH USA:S UNIKA AGGRESSIVITET. | Konst & Politik

 2. Pingback: Krönika 13-14/6 2017. Kapitalismens brott mot mänskligheten. | Konst & Politik

 3. Pingback: Krönika 11/7 2017. Alla partier ljuger. | Konst & Politik

 4. Pingback: Krönika 10-11/8 2017. Konst & Revolution. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 14 augusti, 2016 by in * KRÖNIKAN, * USA:S KRIG - LISTA.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: