Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Radikala citat (600 +).

Radikala citat.

Om makt, motstånd och frigörelse. Directors cut i alfabetisk ordning efter författarnamn.

”Låt upproret börja – ingen är fri förrän alla är fria!” — Anarkism.info 2017.

 


Vinjett2


A


Edward-Abbey_000

”Anarkism är demokrati tagen på allvar”. — Edward Abbey (1927-1989)

”Anarkismen är inte en romantisk fabel, den är den hårdhudade insikten – baserad på fem tusen års erfarenhet –  att vi inte kan lämna över ansvaret över våra liv till kungar, präster, politiker, generaler och byråkrater.”   — Edward Abbey (1927-1989)

”Tillväxt för ttllväxtens skull är cancercellens ideologi”. — Edward Abbey (1927-1989)

”Anarkismen är grundad på insikten om att eftersom så få människor är visa nog att härska över sig själva, är än färre visa nog att härska över andra.”   — Edward Abbey (1927-1989)”Ett gäng…och en regering… ingen skillnad”. — Jane’s Addiction, (Rockband) i: sången ”1%”, 1987.


Giorgio_Agamben

”Det nya med den kommande politiken är att den inte längre kommer att kämpa för Statens övertagande – det blir istället en kamp mellan Staten och icke-Staten”. — Giorgio Agamben, (f.1942) filosof

”När rörelsen finns, agera som den inte fanns och när den inte finns, agera som om den fanns”. — Giorgio Agamben, (f.1942) filosof


SA”Det är alltid svårt och skrämmande att försöka förbli en människa”. — Svetlana Aleksijevitj (f. 1948) nobelpristagare i litteratur, DN 9/10 2015.


Hasse

”Redan tidigt blev jag fångad av ett slags icke-statlig socialism, ett slags anarkism. /…/ En syndikalistisk inställning till det icke-statliga, alltså Bakunin, Kropotkin, tycker jag fortfarande inte är så dumma tankar”.  – Hasse Alfredson, (1931-2017) författare, filmregissör, komiker i Dagens Nyheter 2000-01-08

”Det stämmer, jag är någon sorts frihetlig socialist”. – Hasse Alfredson, (1931-2017) författare, filmregissör, komiker


”Åh vad vi har haft roligt!” – Hasse Alfredson, (1931-2017) författare, filmregissör, komiker.


cortez

”Kaptalismen har inte alltid funnits i världen och kommer inte alltid att finnas kvar”. — Alexandria Ocasio-Cortez, min radikala favoritlatina, född i Bronx. ställer upp i kommande presidentvalet i USA.


AåA 

”Vi kan inte buga oss fram till kommunismen. Bara kämpa oss dit. Genom att vägra låta andra sätta våra agendor, definiera våra projekt eller angripa våra breda miljöer. Vare sig angreppet kommer från fascister, säkerhetspolisen, borgerliga ledarskribenter eller liberala expertutredningar”.  —  Utomparlamentariska Förbundet Allt åt Alla.


ainfo

”Vi lever idag i ett livlöst vinterlandskap. Därför sätter vi de institutioner som förtrycker oss i brand, och värmer oss vid elden. Men elden brinner också stark i våra hjärtan, som en längtan efter frihet, en strävan efter anarki.”  — Anarkism.info

”I den sekulära staten är röstandet en religiös handling. Rösten markerar stöd till nationalstaten som entitet, och kan betraktas som en lojalitetshandling eller en form av tillbedjan. Varje parti som idag seriöst aspirerar på makten kommer att ställa sig bakom den hierarkiska ordningen med tillhörande strukturer”. – Anarkism.info

 


Muhammad_Ali_NYWTS

”Jag har inget att förlora på att stå fast vid min övertygelse. Jag hamnar i fängelse, än sen? Vi har varit i fängelse i 400 år”.  – Muhammed Ali, (f. 1942) afroamerikansk världsmästare i tungviktsboxning, vägrar Vietnam-värnplikt 1967.


”Denne man kommer förvandlas till damm och hans kropp blir mat till ormar och myror – och den islamiska republiken kommer stå kvar” ­ — Ayatolla Ali Khameini om Donald Trump.


”Fyra spår har Gud lämnat kvar av Paradiset. Stjärnorna, djuren, blommorna och barnen.”  — Dante Alighieri.


”Yrkesljugare”. —Albin Amelin, arbetarkonstnär,  om politiker.


”Allt du vill ha, men inget du behöver”. Matilda Andersson  i Aftonbladet om Mall of Scandinavia i Solna.


”Solsken, frihet och en liten blomma”. — H C Andersen.


”Vi demokrater är rättslösa. Våra skattepengar går till de som vill mörda oss; partistöd åt SD och enorma polisinsatser för att eskortera nazister. Själva får vi ingenting i form av skydd eller rättvisa. Kontraktet mellan medborgare och stat har därmed brutits ”.  — Henrik Arnstad, journalist och antirasist.


Emile_Armand

”Endast anarkisten kan känna sig själv levande, för anarkisten är unik bland människor. Det är den ende vars uppskattning av livet har sin källa i sig själv, fri från utomstående auktoriteters orena inblandning”. – Emile Armand, individualanarkist (1872-1962) I: ”Se sentir vivre”, 1910.


”Det vi ser är början på en tydlig polarisering mellan klasserna, som kommer ta sig uttryck i en social explosion vid ett givet stadium. Frustrerade på det politiska planet, kan arbetarna och ungdomen bege sig ut på gatan som de gjort så ofta i det förflutna. En upprepning av maj 1968 förbereds. Fast den här gången så kommer det vara på en ny högre nivå, och stalinisterna har inte längre styrkan eller auktoriteten att förråda rörelsen”. – Tidskriften Avanti om läget i Frankrike 2014.


Saint Francis of Assisi

”Börja med att göra det nödvändiga, gör sedan det möjliga, och plötsligt gör du det omöjliga.”— Franciscus av Assisi (1181 –1226)

”Mina små systrar, när ni nu fått säga vad ni sagt, låt nu också mig få höras”. — Franciscus av Assisi (1181 –1226) inleder sin predikan för fåglarna, sen han predikat för Broder Sol, Syster Måne och Moder Jord.


 ”Mycket som har varit rätt historiskt har varit olagligt” — Anonyma svenskar som kör flyktingar från Danmark till Sverige med bil och båt under flyktingkrisen 2015 och riskerar fängelse (AB).


arshinov_peter

”Anarkisterna måste ständigt delta som de allra aktivaste i den revolutionära massrörelsen. Först då kommer denna rörelse att kunna låta de anarkistiska idealen blomstra. Man får inte något till skänks; varje verk kräver hårda ansträngningar och offer. Anarkismen måste förverkliga en sann enhet mellan tanke och handling och tillägna sig en realistisk föreställning om sin historiska uppgift. Anarkismen måste tränga in i massorna och smälta samman med dem”. — Peter Arsjinov (1886–1937), rysk makhnovit och Nabat-ledare.


”Livet är inte bara rågen på fältet utan också suset i rågen”. – Stellan Arvidson.


Julian_Assange1

”När planerna som visar på det auktoritära styret upptäcks skapar det motstånd”. — Julian Assange, (f. 1971) Wikileaks


borlänge

”Jag var inte rädd – jag var förbannad”. — Afrosvenskan Tess Asplund, 42, som ställde sig med knuten näve i vägen för nazistmarschen i Borlänge 2016.


Aristoteles

”Den som har en trädgård och en boksamling saknar ingenting”. —Aristoteles (384 f.kr.-322 f.kr.) filosof


B


”Polisen… är inhyrda fiender mot vår befolkning. De finns här för att sätta svarta på plats och för att skydda de vitas affärsintressen, och någon annan funktion har de inte.” —James Baldwin, svart medborgarrättskämpe.


”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. — FN:s generalsekreterare Ban-Ki-Moon.


”Ja, fattigt folk måste alltid slåss mot dom rika för att få lite rättvisa”.
— Bamse, seriefigur av Rune Andréasson

bamse1


”Ayn Rands ande svävar över mig. Den liknar ett tjockt moln av iskall cigarrettrök som utstrålar obegränsat förakt”.    — Badlands Hyena, sign. William von Pamp, 2013

azara_striped_hyena


”Vi har de uppror vi förtjänar.” – Alain Badiou, (f. 1937) filosof

badiou


”Den stora massan människor är inte identiska, men likvärdiga, och därför jämlika.”   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

bakun

”Staten är en förtärande abstraktion i folkens liv, en väldig kyrkogård där all sann strävan, alla levande krafter i ett land samlas för att fromt och frikostigt låta offra och begrava sig i denna abstraktions namn”. — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Hittills har mänsklighetens historia endast varit en fortgående och blodig slakt av miljoner av fattiga mänskliga varelser till äran av någon obarmhärtig abstraktion – gud, land, stat, nationell ära, historiska rättigheter, juridiska rättigheter och politisk frihet.”          — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Alla andras frihet utsträcker min egen frihet till det oändliga”. — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Vi är övertygade om att frihet utan socialism innebär privilegium och orättvisa, och att socialism utan frihet är slaveri och brutalitet.”  — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Jag är inte kommunist – därför att kommunismen suger upp alla samhällets krafter i staten och blir absorberad i den; för att den ofelbart leder till koncentration av alla produktionsmedel i statens händer; medan jag vill ha ett avskaffande av staten.”  — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Det kommer att bli en kvalitativ förvandling, ett nytt liv, en livgivande uppenbarelse, en ny himmel och en ny jord, en ung och mäktig värld där alla våra nuvarande dissonanser kommer att lösas upp i en harmonisk helhet.” – — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Jag strävar inte efter något annat än att vara människa, och jag kommer att krossa allt som hindrar mig att nå detta mål. Förbannelse över alla institutioner som skapats till människans förnedring. Allt falskt måste förstöras, utan undantag och utan förskoning, så att sanningen kan triumfera. Och den kommer att triumfera!” — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Den revolutionära organisationen måste göra det omöjligt att efter folkets seger etablera någon statsmakt över folket eftersom varje makt, oavsett vad den kallar sig, oundvikligen skulle tvinga in folket i det gamla slaveriet i nya former.” — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Om alla styr finns inga styrda och därmed ingen Stat”.   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Statens storhet och makt betyder slaveri för folket. Folket är statens naturliga och rättmätiga fiende.”   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Varje myndighet är dömd att åstadkomma ont, det ligger i dess natur.”   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Samhällets framtida organisation måste skapas nedifrån och uppåt, genom att arbetarna fritt sluter sig samman i associationer och federationer, först i associationer, sedan i församlingar, distrikt, nationer och slutligen också i en stor internationell, världsomspännande federation. Först då kommer man att ha förverkligat frihetens och den allmänna lyckans sanna och livgivande ordning, denna ordning som inte förnekar den enskildes och samhällets intressen, utan i stället bejakar dem och bringar dem i samklang med varandra.”   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Politisk frihet utan ekonomisk jämlikhet är bara lögn och bedrägeri”.   — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Det är alltid genom att söka det omöjliga som människan har uppnått och insett det möjliga, och de som snällt begränsat sig till vad som föreföll dem möjligt har aldrig kommit ett enda steg framåt”. — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Staten garanterar status quo: de rikas rikedom och de fattigas fattigdom.” — Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Under marxisternas proletariats diktatur kommer partiledarna att koncentrera regeringens tyglar i en stark hand och dela upp massorna i två stora arméer – en industriell och en agrikulturell – under direkt styre av staten.” — Mikhail Bakunin (1814-1876) i prekognitiv insikt

”När arbetarpolitikerna blir delaktiga av borgarklassens levnadsvillkor och omges av en atmosfär av politiska idéer som är allt igenom borgerliga, så kommer de i praktiken upphöra att vara arbetare och istället bli statsmän, de kommer bli borgerliga, ja kanske borgerligare än de borgerliga själva. För människor formar inte sina ställningar, det är ställningarna som formar människorna.”  — Mikhail Bakunin (1814-1876) i prekognitiv insikt

”…ingenjörer, tekniker och experter vilka kommer att bilda en ny privilegierad vetenskaplig och politisk klass.”— Mikhail Bakunin (1814-1876) i prekognitiv insikt

”1848 i Paris var revolutionen en fest utan början och utan slut”.— Mikhail Bakunin (1814-1876)

”Total frihet och total kärlek, det är vårt mål.” — Mikhail Bakunin (1814-1876)


Socialismen vill återge åt folket vad kapitalisterna och junkrarna en gång tillägnat sig på folkets bekostnad. Expropriationen av dem, som hittills exproprierat folket, expropriationen av expropriatörerna, är därför den första förutsättningen för ett socialistiskt samhälle.  — Otto Bauer, 1919.


Balzac

”Bakom varje stor förmögenheten döljer sig ett stort brott.” — Honore de Balzac (1799-1850) författare

   barry

”Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd.”  — Gerald Barry (f. 1952) kompositör

”Det allvarligaste hotet mot demokratin är tanken att den redan skulle vara uppnådd.” — Gerald Barry (f. 1952) kompositör


Lina Ben Mhenni (Noir & Blanc)_1”Alla tunisier var aktivister under revolutionen, ingen var ledare och alla var det, var och en på sitt sätt”. Lina Ben Mhenni, bloggare och aktivist, i: Tunisian Girl .


WB

”Segraren skriver historien”. —Walter Benjamin (1892-1940) filosof

”Apokastasis” (alltings återställande, motsats till Apokalyps) —Walter Benjamin (1892-1940) filosof (Jmf: ”Renovatio Mundi”).

”Vår tids erfarenhet: Att kapitalismen inte kommer att dö en naturlig död”. —Walter Benjamin (1892-1940) filosof

”Det är bara för dem utan hopp som hoppet givits oss”. —Walter Benjamin (1892-1940) filosof

”I den mån kritik är kunskap om konstverket, är den dess självkunskap; i den mån den bedömer det, sker detta i dess självbedömning.” — Walter Benjamin (1892-1940) filosof, i sin doktorsavhandling 1920.


”En nation där 87 procent av de arton till tjugofyra år gamla (enligt en undersökning 2002 av National Geographic Society / Roper Poll) inte kan hitta Iran eller Irak på en världskarta och 11 procent inte kan hitta USA (!) är inte bara ‘trög’. Det skulle vara mer korrekt att kalla den svagbegåvad och därmed möjlig att luras tro på precis vad som helst.”  – Morris Berman (Counterpunch, okt. 2017).


bierce_ambrose

”Historia: en vanligen falsk redogörelse för oviktiga händelser orsakade av övervägande opålitliga härskare och mestadels dumma soldater”.  —Ambrose Bierce (1842-1914)

”Demokrati: Fyra vargar och ett lamm röstar om vad dom ska ha till middag”. —Ambrose Bierce (1842-1914)

”Storföretag(et): En listig anordning syftad till att utvinna individuell profit utan individuellt ansvar.”   — Ambrose Bierce  (1842-1914)


afokus

”Outsourca demokratin till folket.” — Alex Bengtsson, aktuelltfokus.se.


berkman

”Anarkism betyder frivilligt samarbete i stället för påtvingat deltagande. Det betyder harmoni och ordning i stället för slitningar och oordning.” — Alexander Berkman (1870-1936) anarkist

”Med ‘människans grymhet mot människan’ är inte sista ordet sagt. Sanningen ligger djupare. Det är ekonomiskt slaveri, den vilda kampen för smulorna, som har förvridit människorna och gjort dem till vargar och får. Sanningen är att det är systemet snarare än de enskilda människorna som är upphovet till nedsmutsandet och förnedringen.” — Alexander Berkman, (1870-1936) anarkist.


bjork

”Att leva i konkurrens föder rädsla”.   — Nina Björk (f. 1967)


NPG 212; William Blake by Thomas Phillips

”Fantasin är inte ett tillstånd: den är människans själva existens.” – William Blake (1757-1827) konstnär.


napoleon”En revolution är en idé som har hittat sina bajonetter”. —Napoleon Bonaparte


bonanno

 ”Det finns någonting hos anarkister som gör att dom inte tappar modet ens under de svåraste perioderna i historien”. — Alfredo M. Bonanno (f. 1937), anarkist


blekingegade

”Solidaritet är något du kan hålla i din hand”. — Blekingegadegruppen (som under 20 års tid finansierade PFLP i Palestina med pengar från bankrån m.m.)


”Ännu kan vi hindra historiens envisa och skamliga upprepning.” — Håkan Blomqvist (SP) i tal mot Kristallnatten 9 november 2015.


Maria-Pia

”Eftersom makten har makten inympar den dagligen i oss att vi inte kan leva utan maktutövning från ovan. Det tror jag att vi kan, det tror jag är framtiden”.   — Maria-Pia Boëthius (f. 1947), författare

”…hippietiden, en av de mest förtrollande epoker jag upplevt. Unga människor som förespråkade kärlek, gemenskap, egendomslöshet och hygglighet; vi delade allt med varann och var övertygade om att en annan värld var möjlig”.  — Maria-Pia Boëthius (f. 1947), författare i ETC  2014-04-19


breton

”Det var i anarkismens svarta spegel som surrealismen först upptäckte sig själv”.  —André Breton, (1896 -1966), surrealismens grundare.


 ”Att tänka radikalt är att lita på sin egen kraft och att tro på att förnuftets lykta kan visa vägen”.       Thomas Bredsdorff (f. 1937) litteraturvetare.


buddha

”Tro inte på någonting bara för att du har hört det. Tro inte på någonting bara för att det sägs och ryktas bland många. Tro inte på någonting bara på grund av dina lärares eller äldres auktoritet. Tro inte på traditioner för att de ärvts i många generationer. Men när du observerat och analyserat det, när du finner att det stämmer med förnuftet och är gott för allt och alla, då ska du acceptera det och leva upp till det”.  — Siddharta Gautama Buddha ( f. 448 f.kr) filosof

”Du är var du har varit. Du blir vad du gör nu.”
— Siddharta Gautama Buddha ( f. 448 f.kr) filosof

”Om du tänder ljuset för andra, så kommer det också att lysa upp din egen stig.”
— Siddharta Gautama Buddha ( f. 448 f.kr) filosof
Charles_Bukowski_smoking

”Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati så röstar man först och lyder sedan order – i en diktatur behöver man inte spilla tid på att rösta.”  — Charles Bukowski  (1920-1994) författare


bergegren01

”Himlen åt prästerna, helvetet åt kapitalisterna, jorden åt proletärerna!”   —  Hinke Bergegren (1861-1936) agitator

”Kärlek utan barn är bättre än barn utan kärlek”. —  Hinke Bergegren (1861-1936) agitator, om preventivmedel

”Livet – det heliga därför att det kan vara skönt —det må vi akta som en dyrbar skatt, vörda hos andra som en mor vördar och aktar sitt lilla barn. Vi som älskar varje gnista av denna levande skatt, vi vet vad som stulits från våra mördade kamrater! /…/ Knektandan,   i vilken skepnad och klädnad den än må uppträda i är mänsklighetens förbannelse!”  —Ur Hinke Bergegrens begravningstal  för de skjutna arbetarna i Ådalen 1931.


”Arbetarrörelsen borde erkänna den autonoma rörelsens viktiga funktion”.— Jon Bergman: Återuppliva det kollektiva självförsvaret. Flamman 27/8 2014.


Quetzala

”Jag skulle känna mig tryggare på ett kafferep med alla intagna på Kumla och Hall än jag gör om jag tvingas stå i samma snabbmatskö som två snutar.” — Quetzala Blanco, krönikör


 

bookchin

”Kapitalismen kan inte ‘övertygas’ att begränsa tillväxten mer än en mänsklig varelse kan ‘övertygas’ att sluta andas. Försök att implementera ‘grön’ kapitalism, att göra den ‘ekologisk’ är dömt av systemets natur ty det är ett system som kräver oändlig tillväxt.”      — Murray Bookchin (1921-2006) grön anarkist, inspiratör till Abdullah Öcalan och revolutionen i Rojava.


”Om du drömmer i ensamhet är det bara en dröm, om ni drömmer tillsammans är det verklighet.”   — Brasiliansk folksång


photo_bertolt_brecht

 

”Folket har tappat regeringens förtroende. Vore det inte enklare, om regeringen upplöste folket och valde ett annat?”Bertolt Brecht, (1898-1956) dramatiker, Buckower Elegien, 1953.


”Konst är inte en spegel som man håller upp mot verkligheten utan en hammare med vilken man formar den.”   — Bertolt Brecht, (1898-1956) dramatiker

”Ingen kan stå över de kämpande klasserna, eftersom ingen kan stå över människorna. Samhället har inget gemensamt språkrör, så länge det är kluvet i kämpande klasser. För konsten innebär ‘att vara opartisk’ bara att tillhöra den härskande klassen.” – Bertolt Brecht, (1898-1956) dramatiker


sittingbull

”Den vite mannen vet hur han ska skapa rikedomar men inte hur han ska fördela dem”.    — Sitting Bull (1831-1890) siouxhövding.


Byron

Det borgerliga amhället: en upputsad folkmassa som innehåller två varianter: de uttråkande och de uttråkade”.— Lord Byron (1788-1824) poet.


C


john cage, paris 1981

”Zuzuki lärde oss att allt och alla, dvs varje icke-förmimmande och förnimmande varelse, är Buddha. Och dessa Buddhor befinner sig alla i Universums mitt. Och alla genomtränger varandra men står inte i vägen för varandra. Denna lära, som jag helt och fullt ansluter mig till, har fått mig att gå den väg jag har gått.”  — John Cage, (1912-1992) avantagardemusiker (4’33” – det tysta stycket, det preparerade pianot, tidig elektronmusik mm.)


ACamus

”Mitt i vintern upptäckte jag att det fanns en oövervinnlig sommar inom mig.  Och det gör mig glad. För det säger att hur mycket världen än trycker ner mig finns det inom mig något starkare, något bättre, som trycker tillbaka.”   — Albert Camus (1913-1960) författare, filosof.

”Frihet, ‘detta fruktansvärda ord som står inskrivet på stormens vagn’, är den drivande kraften bakom alla revolutioner. Utan den är rättvisa otänkbar för den som gör uppror”. — Albert Camus (1913-1960) författare, filosof

”Enda sättet att effektivt hantera en ofri värld är att bli så fri att hela din existens är en akt av uppror”, —Albert Camus (1913-1960) författare, filosof


”Rasist är det värsta ord jag vet”. – Rasisten Bert Karlsson i manus till SVT-programmet ”Sommar”, 2016. (Du läste rätt, han sa inte ‘rasism är det värsta jag vet’. Inte  radikalt – men vi tar med det som exempel på motsatsen. Inget porträtt här dock, av estetiska skäl.)


stokely-carmichael1

”Vad den liberale vill är förändringar som inte på något sätt rubbar hans egen ställning.” — Stokely Carmichael (1941-1998) Black Panther Party


lewis-carroll-1

”När jag använder ett ord så betyder det just vad jag själv vill att det ska betyda”, sa Humpty-Dumpty. ”Frågan är om du kan göra så”, sa Alice. ”Frågan är vem som har makten, inget annat”, sa Humpty-Dumpty.  — Lewis Carroll (1832-1898): Alice i Underlandet

”Jag undrar om du vill tala om vilken väg jag skall gå nu”, frågade Alice.  ”Det beror på vart du vill gå”, sa Kaninen. ”Det spelar ingen roll”, sa hon. ”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du väljer”, sa då Kaninen.”Bara jag kommer fram någon gång”, la Alice till. ”Jodå, det gör du säkert, bara du går länge nog”, sade Kaninen. — Lewis Carroll (1832-1898): Alice i Underlandet


”Revolution är bättre än resignation.” —Thomas Carlyle (1795-1881)


charlie-chaplin”Jag är bara en clown. Och det placerar mig på en mycket högre nivå än någon politiker.” — Charlie Chaplin (1889 -1977) komiker

”När det gäller politiken är jag anarkist. Jag hatar regeringar och regler och hinder. Står inte ut med inburade djur. Människor måste vara fria”. — Charlie Chaplin (1889 -1977) komiker


”Det finns tillfällen då man måste sprida sitt förakt med sparsamhet, på grund av det stora antal som förtjänar det.” — Chautebriand.chavez4

    ”Kapitalism och exploatering är djävulens metoder. Om man vill betrakta saker genom Jesus Kristus ögon – som jag tror var den första socialisten – är endast socialismen i stånd att skapa ett genuint samhälle.”  — Hugo Chávez, (1954-2013) president

Den socialism som de trodde var död har återuppstått. Sydamerikas och Karibiens revolution kommer att spridas mot Europa… Det är livets revolution! Kärlekens revolution! Det tjugoförsta århundradets revolution! Och det är en absolut nödvändig revolution, som mänsklighetens framtid hänger på”. — Hugo Chávez, (1954-2013) president

”Revolutionen i nord kommer. Jag känner det. Folken i nord, förena er med folken i syd och låt oss genomföra den stora världsrevolutionen mot imperialismen, kapitalismen och döden… Revolutionärer, låt oss rädda denna värld, låt oss rädda framtiden”. — Hugo Chávez, (1954-2013) president


chomsky-close

”Jag ser det som sunt och riktigt att söka upp och identifiera auktoritära strukturer, hierarkier och dominans ur alla livets aspekter och att utmana dem; om inte ett rättfärdigande av dem kan konstateras är de oförsvarliga och borde avskaffas för att bredda utrymmet för mänsklig frihet.”    — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

”Arbetare och deras familjer må svälta ihjäl i denna ekonomiska rationalitetens Nya Världsordning, men diamanthalsbanden är billigare i lyxbutikerna i New York tack vare marknadens mirakel.”   — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

”Om vänstern inkluderade ‘bolsjevism’, då skulle jag helt enkelt inte kalla mig vänster. Lenin var en av socialismens största fiender.”   —  Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

”I det här stadiet av historien är antingen en av två saker möjliga. Antingen tar allmänheten kontroll över sitt eget öde och engagerar sig i samhälleliga frågor, guidade av värden som solidaritet, sympati och respekt för andra, eller, alternativt, kommer det inte finnas något öde för någon att kontrollera alls./…/I den här möjligen slutgiltiga fasen av mänsklighetens existens, är värden såsom demokrati och frihet mer än värden att bevara – de kan mycket väl vara essentiella för vår överlevnad.”   — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

”Anarkokapitalism, enligt min åsikt, är en doktrin som, om den någonsin implementerades, skulle leda till former av tyranni och förtryck som skulle ha få motsvarigheter i mänsklig historia. Det finns inte en minsta chans att dessa (enligt mig, förskräckliga) idéer skulle implementeras, för de skulle snabbt förgöra vilket samhälle som helst som valde att begå detta kolossala fel. Idén om ‘fria kontrakt’ mellan potentaten och hans svältande undersåte är ett sjukt skämt, kanske värt några minuter i ett akademiskt seminarium utforskandes konsekvenserna av dessa (enligt min åsikt, absurda) idéer, men ingenstans annars. ”   — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

” Västmakternas välbekanta bekännelse till pressfriheten är inte särskilt övertygande i ljuset av det verkliga uppträdandet hos media när de går de mäktiga och privilegierades ärenden, som en förmedling av manipulation, indoktrinering och kontroll. En ‘demokratisk kommunikationspolicy’, som kontrast, skulle söka efter att utveckla uttrycksmedel och interaktion som reflekterar intresset hos allmänheten, och att uppmuntra deras självbildning samt deras individuella och kollektiva handlingar.”   — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.

”Om Nürnbergpriciperna följts skulle varje amerikansk president efter kriget blivit hängd”. — Noam Chomsky, (f. 1928) språkforskare och anarkist.


cicero

 ”Statens syfte är att försvara den privata egendomen.” — Cicero (106 f.kr. – 43 f.kr.) filosof


lisa

”När eliten börjar prata om klassorättvisor tydliggörs liberalismens fall. Men varken frihetsavtalsälskande makthavare eller högerpopulistiska överklassclowner vill på riktigt se en jämlik värld. Framtiden ligger i vänsterns händer.”  — Lisa Claesson i Flamman,


Clean

”Graffiti är en av de få konstformer som inte försöker sälja något. Det är människa till människa i ögonhöjd.” — Clean One, graffitimålare, dk


james-connolly

”Det är inte längre möjligt att laga kapitalismen, den måste bort”. — James Connolly, (1868 -1916), irländsk socialistledare.


Cree Indians, Regina, Sask

”Bara efter att det sista trädet har huggits ner, bara efter att den sista floden har blivit förgiftad, bara efter att den sista fisken har blivit fångad, först då kommer du inse att pengar inte kan ätas.”   — Cree folket, First Nation of Native Americans


crumb_selfportrait

”Om jag inte haft tecknandet som säkerhetsventil hade jag suttit i fängelse, på mentalsjukhus eller varit död”.  — Robert Crumb, (f. 1943) seriekonstnär, 2005


— Vilket är det bästa råd du kan ge vår generation? Robert Crumb: — Ja jag vet inte om jag har någon möjlighet att ge någon råd. Det enda rådet jag kan ge till unga är, du vet, lär dig ett hantverk. Lär dig att göra något med dina händer som kommer att få dig genom livet. Och, undvik allvarligt drog- och alkoholberoende. Det förstör bara människor. Du vet, du måste ha kontroll och försöka ha någon form av personlig självdisciplin, i arbete och fritid. Du vet, livet kan inte bara vara en fest hela tiden. Det kan det inte vara. Du måste söka dig själv och göra något slags arbete. Och det andra är – lita inte på auktoriteter. Lita inte på något som kommer från inflytelserika myndighetskällor, varken regeringar eller media eller något stort företag. Det finns så mycket lögner som kommer därfrån. Lita inte på ledare. Lita inte ens på intellektuella tidningar. Ifrågasätt allt. Du måste ifrågasätta allt.   http://blues.gr/profiles/blogs/interview-with-american-illustrator-artist-robert-crumb-widely Övers. S. Jacobson 2019.


D


Dagerman-70

”Vårt behov av tröst är oändligt”. — Stig Dagerman, (1923-1954) författare, syndikalist

”En hungrande människa mindre betyder en broder mer.” — Stig Dagerman, (1923-1954) författare, syndikalist

”Som barn är man alltid diktare. Sen blir man avvand, i de flesta fall. Så konsten att bli diktare är att inte låta livet eller människorna eller pengarna vänja en av med det…” — Stig Dagerman, (1923-1954) författare, syndikalist.


Porträtt_svvit.tif

Är SD ”bara” rasistiskt eller rent av också fascistiskt? Göran Dahl, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet: ”Om jag skulle ge ett enkelt svar blir det, utifrån den definition jag och flera forskarkollegor världen runt använder, ja. Definitionen på fascism utgår ifrån att alla historiska och samtida former av fascism har en gemensam minsta nämnare. Denna är att (1) man är extrem- eller ”ultra”-nationalist. Vidare att (2) man anser att ”Nationen” (en etniskt homogen storhet) är hotad, att den (3) behöver räddas och återvinna sin forna storhet. All fascism innehåller rasism. Av tre möjliga kriterier uppfyller SD två (2 och 3) med råge. Och ett (1) ligger man väldigt nära.”  — Göran Dahl, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet, i metro.se.


tage_danielsson

”Utan tvivel är man inte klok”.  —Tage Danielsson, komiker och författare (1928-1985)

”Med tanke på all terror som är laglig/Är avskyns relativitet beklaglig.” — Tage Danielsson, komiker och författare (1928-1985)

”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna i toppen
kom från roten”

Tage Danielsson, komiker och författare (1928-1985)

”Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen, ökar man världens elände.” — Tage Danielsson, komiker och författare (1928-1985)

”Det är proffsen som gör,
så att rosorna dör,
ge mig hellre en glad amatör! ”

Tage Danielsson, komiker och författare (1928-1985)


Axel_danielsson

”Man vet icke vad massan är, förrän man sett en gatukravall. Och det man kallar jäsning, har man ingen aningen om, innan man hör jäsningen mumla och sjuda omkring en brutal polismakt, som slår åt alla håll, arresterar och skriker och det oaktat ej förmår tysta detta dova, ödesdigra knot, vilket i ett enda ögonblick kan förvandla sig i vilt rytande. Massan, pöbeln, dräggen, man må man kalla det vad som helst, så är det ett underbart väsen, finkänsligare, ömtåligare, modigare, med säkrare instinkter än den fullkomligaste individ. Och dessa, som gå i spetsen under hästhovarna och batongerna och riva upp gatstenarna, dessa så kallade busar, som ingenting har att förlora och icke värdera sitt liv en vitten, emedan det är så fattigt och eländigt -må vi befria oss från gamla fördomar och ta hatten av för dem! De synas icke under vanliga förhållanden, utan komma fram i jäsningstider och bilda revolutionens ursinnigt tappra förtrupp. Och äro de så dåliga som spetsborgaren gärna tror? Vi, som tryckt deras händer i mörka bakgator och sett dem i de svarta ögonen, kunna ej tro på deras onda natur. De äro tillgängliga för alla mänskliga känslor och kunna mer än skolade socialister gripas av entusiasm för ett högt mål. Möta de en inbrytande polisstyrka med stenar och förbannelser, så ser det ej snyggt ut, men det är icke ett utbrott av deras råhet, utan av deras berättigade hat till ett samhälle, som de ej känna annat än av dess våldsamma tryck mot deras skuldror. Dessa oorganiserade, okända, ovänliga kunna dock behärskas av ett ord, en lösen, fullkomligare än de organiserade. För en Marat som satt i källarvalv och svalt för att slippa sälja sig, gingo de i döden. Och de äro alldeles lika i Malmö som i Paris”. – Axel Danielsson (1863-1899) socialdemokrat, ännu radikal 5/6 1890.


Political Activist Angela Davis at Press Conference

”Revolutionen är en allvarlig sak, det mest allvarliga i en revolutionärs liv. När man går med i kampen måste det vara på livstid”. — Angela Davis (f. 1944) Black Panther Party

 ”Den sociala funktion som fängelserna har – den  föreslår jag att vi avskaffar”.  — Angela Davis (f. 1944) Black Panther Party

”Vad det här landet behöver är fler friställda politiker”. — Angela Davis (f. 1944) Black Panther Party

”Jag vill inte längre acceptera det jag inte kan förändra. Jag förändrar det jag inte vill acceptera.” — Angela Davis (f. 1944) Black Panther Party

”Ni som försöker förändra världen och tänker att det är bortkastat arbete för att inget händer. Ge inte upp! Tänk på demonstranterna som promenerade över bron i Selma, i protest mot att svarta inte tilläts utöva sin rösträtt. Många av dem fick aldrig uppleva att de bidrog till att förändra världen. Det kan ta femtio år innan er kamp får genomslag.” — Angela Davis (f. 1944) Black Panther Party


”Visst är det sant att historien skrivs av vinnarna. Men det är motståndet vi minns”. — Nivette Dawod, AB 1/2 2017.


”Det hedrar mig att ni kallar oss gangsters, men ni har ändå fel. Vi är värre än så, vi är situationister”.   — Jacqueline de Jong i Situationist Times.


guy_debord

”Detta samhälles dagar är räknade: dess skäl och dess meriter är vägda på en våg och befunna för lätta; dess medborgare är åtskilda i två grupperingar och den ena önskar detta samhälles död”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof

”Tråkigheten är alltid kontrarevolutionär”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof

Aldrig har censuren varit mer fulländad. Aldrig har de, om vilka man trodde att de fortfarande var fria medborgare i en del länder, haft svårare att göra sin mening hörd så snart det rör sig om en fråga som berör deras faktiska liv. Aldrig har det varit så fullständigt riskfritt att ljuga dem rakt i ansiktet. Åskådaren förmodas helt enkelt vara okunnig om allt, och inte vara förtjänt av att veta någonting. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof,  i ”Kommentarer till Skådespelssamhället””.

”Vi vandrar runt, runt i natten och förtärs av eld.”— Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof

”Arbeta aldrig!” — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof, graffiti 1953 (efter Rimbaud)

”Även om jag har läst mycket, har jag druckit ännu mer. Jag har skrivit mycket mindre än majoriteten av de som skriver, men jag har druckit mer än de flesta människor som dricker.”  — Guy Debord (1931-1994) författare, filosof, i ”Panegyric” (1989).

”Med rådens makt – en makt som måste utesluta varje annan makt – blir den proletära rörelsen sin egen produkt. Denna produkt är inget annat än producenterna själva vars mål blivit inget annat än deras eget förverkligande. Endast på detta sätt kan skådespelets negation av livet i sin tur förnekas”.  — Guy Debord, (1931-1994) Skådespelssamhället, § 117.

”Som borttappade barn lever vi våra ofullbordade äventyr”.— Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof

”Konsten kan upphöra att vara en rapportering av upplevelser och bli en direkt organisation av högre upplevelser. Det handlar om att producera oss själva, inte ting som förslavar oss”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare,  filosof

”Intill stunden för sin fullständiga revolutionära omvandling blir denna värld bara allt mer och mer skrattretande”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filosof

”Allt som en gång kunde upplevas direkt är numera enbart en representation”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filosof

”Inget är mer naturligt att överväga än att allt utgår från en själv, utvalt som världens centrum; man finner sig därmed kunna fördöma världen utan att ens vilja lyssna på dess bedrägliga tjattrande”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof, i ”Panegyric” (1989).

”Just som den tidiga industriella kapitalismen ändrade existensens fokus från att vara till att hava, har den postindustriella kulturen flyttat existensens fokus till att ses”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof

”Alla experter tillhör staten eller media och erkänns bara som experter den vägen. Varje expert tjänar en herre, ty alla de möjligheter till oberoende som fanns tidigare har reducerats till så gott som intet genom det sätt på vilket det nuvarande samhället är organiserat. Den dugligaste experten är helt klart den som kan ljuga. De som behöver experter är förfalskare och idioter, fast av skilda skäl”. — Guy Debord (1931-1994) författare, filmare, filosof


”Det mest heroiska ordet på alla språk är ‘revolution’ ”.  — Eugene V. Debs, amerikansk socialistisk politiker, en av Bernie Sanders förebilder.

 


”Ett djur i ett reservat, en anställd i ett företag”.
Gilles Deleuze, filosof.


john dewey

”Att tala om demokrati är bara struntprat så länge storföretagen styr våra liv genom sin kontroll av produktionsmedlen, tidningarna och alla andra sätt att uttrycka åsikter, propaganda och kommunikation.”   — John Dewey (1859-1952) filosof


bdevlin

”I går vågade jag kämpa. I dag vågar jag vinna”. — Bernadette Devlin (f. 1947) IRA-aktivist


DiktoniusElmer

”Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger”.    – Elmer Diktonius (1896-1961)


disraeli

”Revolutioner går inte att undvika”. – Benjamin Disraeli (1804-1881)


Williamodouglas

”Makten tenderar att utvecklas till en regering av sig självt. Makt över ekonomin borde vara i händerna av folkvalda representanter istället för en industriell oligarki.”   — William O. Douglas (1898-1980) amerikansk HD-ledamot

”Rätten till uppror har sitt ursprung i djupet av vår historia”.  — William O. Douglas (1898-1980) amerikansk HD-ledamot


”Att fråga om konst är viktigt, är som att fråga om hjärtat är viktigt för levande varelser.” — Marianne Lindberg de Geer, konstnär.


pkd

”Vad är det här?” ”Bara en liten mojäng jag byggt. Den här grejen gör det möjligt för medborgarna att föreslå och besluta saker direkt. Varje medborgare kan uttrycka sin vilja långt innan någon gråhårig byråkrat lagt beslag på den”. — Philip K. Dick (1928-1982) SF-författare, i: The variable man.

”Den sista härskaren”. – Philip K. Dick, (1928-1982) SF-författare. titel på novell

”Verkligheten är det som inte försvinner när du slutar tro på det”. – Philip K. Dick, (1928-1982) SF-författare


Dell

”Det mesta som vi betraktar som dåligt uppförande hos barn är ett naturligt uppror mot den vuxnes fantasilösa och despotiska intrång i deras liv.”    – Floyd Dell (1887-1969) författare, journalist


Dolgoff_sam

”Anarkismen är  tillämpandet av anarkistiska principer i den sociala vardagens verklighet. Anarkismens väg är att stimulera krafter som påverkar samhället i en frihetlig riktning.”   — Sam Dolgoff (1902-1990)

”De politiska partierna eller riktigare den inre klicken som kontrollerar dem utser kandidater som väljarna ska rösta på. Kandidaterna uttrycker partiets vilja, inte folkets. Partiernas plattform är utformad för att locka väljarna att rösta på deras kandidater. Sedan lägger det masshypnotiska maskineriet in högsta växeln och press, radio och television indoktrinerar publiken. Den fördummade väljaren lägger sin röst på politiker han aldrig nominerat och aldrig känt, vars namn han glömmer och vars program han kanske aldrig tagit del av. Valsvindeln är över. Väljaren går tillbaka till jobbet (eller till att söka jobb) och politikerna har fria händer att bestämma över miljoner på det sätt som passar dem.” — Sam Dolgoff (1902-1990)


Durruti

”När min fru arbetar, så är det jag som städar lägenheten, bäddar och lagar mat. Dessutom badar jag lillan och byter på henne. Om du tror att en äkta anarkist måste sitta på krogen eller caféet när hans fru arbetar, då har du sannerligen inte fattat mycket.” — Buenaventura Durruti (1896-1936).

”Rädsla och mod ligger varandra mycket nära. Ofta vet jag inte själv var det ena slutar och det andra börjar.” — Buenaventura Durruti (1896-1936).

”Vi önskar inga militära dekorationer och titlar. Vi vill inte veta av några ministerposter. När vi segrat ska vi återvända dit varifrån vi har kommit, till arbetsplatserna. I fabrikerna, i verkstäderna, på fälten ska vi bygga upp det nya frihetliga Spanien.”  — Buenaventura Durruti, (1896-1936) vid Aragonska fronten 1936.

”Anarkister tämjer man inte med fängelse och deportation – de blir bara mer övertygade och målmedvetna”. — Buenaventura Durruti (1896-1936).

”Vi bär en ny värld här i våra hjärtan och den världen växer för varje minut”.  — Buenaventura Durruti (1896-1936).


Clément_Duval

”Stöld är en återbetalning utförd av individen för sin egen del, fullt medveten om andras otillbörliga monopolisering av rikedom.” — Clèment Duval (1850-1935) anarkist och illegalist.


Bob Dylan-

”Följ inga ledare!” — Bob Dylan (f. 1941)

Ge anarkisten en cigarett.” — Bob Dylan (f. 1941) om sig själv i dokumentären ”Don’t Look Back”, 1967.

”Du behöver ingen väderspåman för att se vart vinden blåser”. —  Bob Dylan (f. 1941) i låttext.

”För att vara laglös måste man vara hederlig”. — Bob Dylan (f. 1941) i låttext.

”Du kan finna sanningen, men du måste välja den”. — Bob Dylan (f. 1941)

”The Key is Frank”. — Bob Dylan (f. 1941)  på insidan av omslaget till ”John Wesly Harding”, 1968.

”Det är litet märkligt att se så många unga människor avskärma sig från det autentiska livet med mobiler och iPods i öronen och helt uppslukade av videospel och media. Det står dom förstås fritt att göra det om det nu har något med frihet att göra men priset blir antagligen högt om man ska tillbringa sitt liv tillsammans med alla dessa teknikprylar”.  — Bob Dylan (f. 1941) i Rolling Stone 2009

”Konstens högsta syfte är att inspirera – vad mer kan man begära?” — Bob Dylan (f. 1941)

”Jag låter dig vara i mina drömmar om jag kan få vara i dina”. — Bob Dylan (f. 1941)


E


arnljot-eggen

”Lyssna noga på det makten tiger om”.   — Arnljot Eggen (1923-2009) poet


Johan_Ehrenberg

”Tack vare flyktingmottagande växer Sverige ekonomiskt och socialt och det beror på att vi är fler som kan göra mer. Om vi inte tar tillvara på det, ja, då är felet vår politik, inte de som flyttat hit. — Johan Ehrenberg, ETC.


Elf.

”Eko är logiskt”.   — ELF, (Älvorna) Earth Liberation Front


a

”Det kapitalistiska samhällets kaotiska ekonomi är enligt min åsikt roten till allt ont vi ser omkring oss”.       — Albert Einstein, (1879-1905) fysiker, filosof i Monthly Review, No 1, May 1949

”Gör aldrig något emot ditt samvete även om Staten befaller det”. — Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Och jag är inte säker på det förra”. — Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Kreativitet är intelligens som har roligt”. — Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Information är inte kunskap.” Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Fantasi är viktigare än kunskap”.— Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Lär av gårdagen, lev för idag, hoppas på morgondagen”. — Albert Einstein (1879-1905) fysiker, filosof

”Salud!’ sade han, och grep tag om min hand med båda sina händer. ’Tillåt mig att presentera mig. Mitt namn är Albert Einstein, och jag är också en anti-auktoritär revolutionär!”.   — Svartkatt på anarkism.info om Einstein i Barcelona.


maja

”Jag vet att det alltid kommer att vara arbetslöshet, utsugning och krig så länge kapitalism och imperialism finns kvar. Utsugar- och förtryckarsamhället kommer att bestå om vi inte gör något för att krossa det”. — Maja Ekelöf, proletärförfattare, 1973.


Marie-Louise_Ekman

”Jag har min egen underjordiska befrielserörelse”. — Marie-Louise Ekman (f. 1944) konstnär, filmskapare, Konsthögskolerektor, Dramatenchef.


engelbrecht

”Om I sträven att mera gynna konung än fädernesland, tyranni än oskuld, rövare än landsmän, så behandlar jag Eder från denna dag ej som medborgare, utan som fäderneslandets öppna fiender, och jag svär vid Gud själv, alla oskyldigas försvar, att Eder lön skall varda lika med de grymma fienders, vilka I ansen Eder böra skydda”.— Engelbrekt Engelbrektsson  (c:a 1390-1436) till de i Vadstena församlade herremännen på hösten 1434; efter detta gick herrarna med på upprorsmännens krav.


peterEnglund

”De svenska fotsoldaterna var de oskyldiga offerdjur som nu slängdes upp på stupstocken, som skulle blotas i en strid som inte var deras. De skulle offras för den svenska statens tullar, för aristokraternas stora baltiska jordagods, för handelskapitalisternas runda profiter. Deras liv var som vatten”. — Peter Englund: Poltava. s. 151.


Engels

”Med Guds rike menade Müntzer ingenting annat än ett samhälle utan klasskillnader, utan privategendom och utan en statsmakt, som var oberoende av och främmande för samhällets medlemmar. Alla existerande myndigheter skulle, i den mån de vägrade att underkasta sig och förena sig med revolutionen, störtas. Allt arbete och all egendom skulle delas lika, och fullständig jämlikhet upprättas”.  — Friedrich Engels (1820-1895) om det medeltida tyska bondeupprorets ledare Thomas Müntzer.

”Så länge statens och kapitalets våld kallas rättvisa kommer proletariatets rättvisa kallas våld”. — (tillskrivet) Friedrich Engels (1820-1895).


AEngström

”Disciplin: Den känsla av obehag en underordnad känner i närvaro av en överordnad.”   – Albert Engström, tecknare (1869-1940)


Erlichs72

”En fras som ofta hörs är att vi måste ‘återfå förtroendet för våra ledare’. Snarare än att ‘återfå’ förtroendet måste vi totalt förgöra de sista spillrorna av det.”   — Paul och Anne Ehrlich, befolkningsforskare


Jacques Roux

”Friheten är en chimär när den ena klassen låter den andra svälta!”   — Jacques Roux (1752-1794), Les Enragés, 1793


”När kapitalister pratar om ”den mänskliga naturen” är det alltid med den konstiga idén att vi är ”själviska”. Har de sett på människorna? Människor är naturligt sociala. Människor är naturligt kooperativa. Så byggde vi samhällen. Genom att samarbeta. Socialt. Det är faktiskt det enda sättet att göra det på”. Existential Comics.


F


 Fanon

”För Europas skull, för vår egen skull och för mänsklighetens skull, kamrater, måste vi skifta hamn, utveckla ett nytt tänkande och söka skapa en ny människa”. — Franz Fanon, revolutionär (1926-1961)  i: ”Jordens fördömda”.


sarafalkstad

”Men nej, utanför samhället vill jag inte leva – jag vill ha ett samhälle som det går att leva i”.   — Sara Falkstad Byrne, (f. 1982) poet

”Det är ironiskt att de enda som inte har begripit att vi törstar efter ett mer jämlikt samhälle är Socialdemokraterna”.— Sara Falkstad Byrne, (f. 1982) poet


 Abdul-Fattah-Nabila

”Rätten att få sprida lögnpropaganda som står i direkt motsats till allt vad demokrati egentligen borde stå för verkar gå före allt. Det är i demokratins namn som rektorer konfiskerar banderoller och plakat med bland annat orden ‘Alla är vi lika mycket värda’ ”. — Nabila Abdul Fattah i ETC om SDU:s skolbesök på Globala Gymnasiet


”Konsten måste visa världen som möjlig att förändra – och hjälpa till att förändra den”. Ernst Fischer (1890-1980) konstvetare


leonid-feodorov

”Samvetet står över lagen. Ingen lag som är emot samvetet är bindande”. Leonid Federov (1879-1935)


Dario Fo

 

”Hela världen är vårt hemland. Vår lag är friheten. Vår enda tanke revolutionen i våra hjärtan”.   — Dario Fo, skådespelare (f. 1926)

”Varje konstnärligt uttryck är antingen influerat av eller ett bidrag till politiken”.   —Dario Fo, skådespelare (f. 1926)


Michel_Foucault

”Makt: ett nät av lättrubbade, olikartade, spända styrkeförhållanden”.   — Michel Foucault (1926-1984) filosof

”Där det finns makt, där finns det motstånd.”   — Michel Foucault (1926-1984) filosofCF2

”Polisen används för att förtrycka folket. Det håller inte länge till. De rika blir rikare och de fattiga fattigare. Det kommer att leda till att proteststormen ökar, det kommer att leda till uppror./…/Vi måste erkänna att polisen har använts på ett felaktigt sätt. Så var det under tyska ockupationen under andra världskriget, så var det på militärjuntans tid och så är det i dag. Det kan inte vara vår uppgift att lyda politikernas order när de bara vill skydda de besuttna”. — Polischefen i Aten, Christos Fotopoulos, intervjuas under Euro-krisens revolter.


Flag_of_WHO.svg

”Jordens värsta dråpare och den främsta orsaken till dålig hälsa och lidande på den här planeten är listad alldeles i slutet av den Internationella Klassifikationen av Sjukdomar. Den är tilldelad koden Z59.5 – extrem fattigdom”.   — FN:s Världshälsorapport 1995 – sammanfattning


Anatole_France_1921”I detta jämlika land är det förbjudet för både fattiga och rika att sova under Paris’ broar”.  – Anatole France (1844-1924) författare, nobelpristagare


Pope Francis

”Dyrkandet av den antika guldkalven har fått en ny och hjärtlös skepnad i pengadyrkan och den ansiktslösa ekonomins diktatur som saknar varje humanitärt mål och mening”. — Franciskus I, påve (2013)

 ”Mänskliga rättigheter kränks inte bara genom terrorism utan också av orättvisa ekonomiska strukturer som skapar en enorm ojämlikhet”.  — Franciskus I, påve (2013)

”Liberalism utan restriktioner gör bara de starka starkare och de svaga svagare och stöter ut de mest utstötta”. — Franciskus I, påve (2013)sigmundfreud

”Amerika är gigantiskt, ja — ett gigantiskt misstag”. — Sigmund Freud (1856-1939) psykoanalytiker


erich_fromm

Det är inte den som har mycket som är rik, det är den som ger mycket”. – Erich Fromm (1900-1980) psykoanalytiker


G


Eduardo_galeano_002

”Det enda ordets och den enda bildens diktatur, mycket mer förödande än det enda partiets, ålägger oss ett liv vars exemplariska invånare är en spak konsument och passiv åskådare, byggd på produktionsbandet, följandes den nordamerikanska modellen av kommersiell television.”   — Eduardo Galeano (f. 1940) författare


MKGandhi

”Många människor, och i synnerhet då okunniga människor, vill straffa dig för att du talar sanning, för att du har rätt. För att du är du. Be aldrig om ursäkt för att du har rätt eller för att du är många år före din tid. Om du vet att du har rätt, tala om det. Även om du är en minoritet på en enda person så är sanningen fortfarande sanningen”.  — Mahatma Gandhi (1869-1948)

”Sanning är starkare än makt”. — Mahatma Gandhi (1869-1948)


de gaulle

”Hur skall man kunna styra ett land som har 258 sorters ost?”   — Charles de Gaulle (1890-1970) Frankrikes president.


Goethe_(Stieler_1828)

”Vilken är den bästa styrelseformen? Den som lär oss att styra oss själva”. —  Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) filosof


”Det är organiserat våld i toppen som skapar individuellt våld i botten.”   —  Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

Emma

”Får jag inte dansa så är det inte min revolution!”—  Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Fråga efter arbete. Ger de dig inte arbete, fråga efter bröd. Ger de dig inte bröd då: ta det!” —  Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Själva det faktum att en människa har ett självmedvetande och att varje individ är olik och unik skapar ett behov av att handla fritt. Strävan efter frihet och att få uttrycka sig är ett fundamentalt mänskligt drag.”   —  Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Brännandet på bål och döden i galgen har varit belöningen för mängder med människor som hyst progressiva tankar, och även idag känner tusentals de isiga vindarna i Sibirien och New Caledonia’s torra andedräkt, medan andra fortsätter att ge sina liv för kampen, gömda av de bistra väggarna i djupa fängelsehålor… Och ändå så växte lusten efter frihet, och den växer än idag.”   — Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Anarkismen avser att befria arbetet från dess dödande, avtrubbande aspekt, dess bitterhet och tvång. Den avser att göra arbetet till ett glädjens instrument, av styrka, av färg, av äkta harmoni, så att även den fattigaste människan skall kunna finna både hopp och rekreation i arbetet”.   — Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Framtiden tillhör de som vågar”. —Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Människan har bara så mycket frihet som hennes intelligens får henne att vilja ha och som hennes mod låter henne ta”.   — Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator

”Ge oss det som tillhör oss, och under fredliga former, om inte tvingas vi ta det med våld.”   — Emma Goldman (1869-1940) anarkist, feminist och agitator


underGatstenarna

”Under gatstenarna ligger en sandstrand.”   — Graffiti, Paris maj -68.

”En enda icke-revolutionär weekend är blodigare än en månad av permanent revolution”.   — Graffiti, Paris maj -68.

”Friheten är det brott som innefattar alla andra brott – den är vårt absoluta vapen”.           —  Graffiti, Paris maj -68.

”Låt oss nu inte bara byta härskare – låt oss själva bli härskare över våra liv!”      — Graffiti, Paris maj -68.

”Progressiv är den som kastar en gatsten – anarkist är den som kastar den längre och med precision”. — Graffiti, Paris maj -68.

”Var realist – begär det omöjliga!”      — Graffiti, Paris maj -68.

”Den som gör revolution till hälften gräver sin egen grav.”      — Graffiti, Paris maj -68.

”Spring fort kamrat, den gamla världen är efter dig!”   — Graffiti, Paris maj -68.

Förbjudet

”Förbjudet att förbjuda!” — Graffiti, Paris maj -68.


SaraGraner— Allt jag vill är att bli behandlad som en jämlik kamrat i ett solidariskt samhälle.

— Jojo, du skulle må då va?       Sara Granér (f. 1980) serietecknare


Gramsci”Borgarklassens strävan efter hegemoni är en ambition att förhindra att de underställda blir medvetna om sig själva som en specifik och exploaterad klass.” — Antonio Gramsci (1891-1937) marxistisk filosof


”Anarkismen är den enda riktning vänstern kan ansluta sig till när Staten fallerar”. —Abe Greenwald, Commentary 27/3 2011.


Göran_Greider_Göteborg_2011_01

 ”Vi har glömt bort det eller förträngt det, men under det halvsekel när svensk arbetarrörelse var som mest levande, vital och medlemsrik, fanns det starka anarkistiska impulser i rörelsen. Det är dags att uppvärdera anarkismen!” — Göran Greider, författare (f. 1959) i ETC.

”Politik börjar och slutar på gatorna”. — Göran Greider, författare (f. 1959)

”Socialismen är som ett barn som ritar teckningar. När hon misslyckas med en teckning och river sönder den börjar hon omedelbart på en ny”. — Göran Greider, författare (f. 1959)


guerin

”Anarkismen är framför allt vad man kunde kalla ett uppror i människans innersta. /…/ Det permanenta upprorstillståndet gör att anarkisten känner sympati för den oanpassade, den som står utanför samhället och att han är solidarisk med straffången och varje annan fördömd”. — Daniel Guerin (1904-1988) författare,  marxistisk anarkist.


En målning är alltid en livesändning. Den är alltid ett original, alltid en nu-upplevelse”, — Tomas Gustavsson, målare, bildkonstnär, i Corren.


Che

”En revolutionärs viktigaste egenskap är kärlek”.  — Ernesto ”Che” Guevara (1928-1967) revolutionär

”Det som förslavar människan är inte arbetet utan det förhållandet att hon inte äger produktionsmedlen.”  — Ernesto ”Che” Guevara (1928-1967) revolutionär

”Om du skakar av indignation över varje orättvisa, då är du min kamrat”. — Ernesto ”Che” Guevara (1928-1967) revolutionär


Woody-Guthrie3

”Alla ni fascister – ni kommer att förlora!”. — Woody Guthrie (1912-1967) folkmusiker

 ”Jag älskar en god man som står utanför lagen lika mycket som jag hatar en ond man som står innanför lagen”.  — Woody Guthrie (1912-1967) folkmusiker


GF2

”I revolutionen blir varje kamrat en lekkamrat, varje sak en leksak och varje snut ett kadaver. Våra hjärtan är nu en gång för alla granater: I briseringens ögonblick upphävs staten, varan och löneslaveriet”. — Gyllene Flottan i förordet till ”Instruktion i vapendragning”, september 1971.


H


”Där det finns auktoritet finns där också en naturlig impuls till olydnad”.    — Thomas Haliburton (1796 – 1865)  kanadensisk författare

ThomasChandlerHaliburtonCanada40


”Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Det måste en gång bli så, att klassamhällets Sverige avlöses av folkhemmet Sverige. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage”.   — Per-Albin Hansson 1921, förfalskad av SD. Detta är ett korrekt citat ur ”Folkhemstalet”.

per-albin


”Jag tror att allt handlar om den stora mängd våld vi som barn blir utsatta för, och som vi fortsätter att utöva på våra egna barn inom oss. Egentligen är det märkligt att någon överlever sin barndom. Och frågan är om vi verkligen gör det, kanske dör något väldigt stort inom oss”. — Bob Hansson, poet.

”Se upp för dem som vill vara som de andra – de skyr inga medel.”
— Bob Hansson, poet.


”Du kan fängsla en revolutionär men du kan inte fängsla en revolution.” — Fred Hampton, (1948-1969)  Black Panther Party

hampton_fred


”…ironiskt nog är de bäst organiserade av världens alla motståndare i dag anarkisterna, som energiskt underminerar kapitalismen medan resten av vänstern fortfarande försöker sätta ihop kommittéer.”   — Jeremy Hardy (f. 1961) The Guardian (UK)


”Som alla riktigt bra idéer är anarkismen ganska enkel när det kommer till kritan. Människor är som allra bäst när de lever utan myndigheter och bestämmer saker tillsammans hellre än att lyda order. Det är vad anarkismen innebär – ingen regering”.  — Clifford Harper (f. 1949) konstnär och anarkist.


Hegel

”Frihet är förnuftets kännetecken”.    – G.W.F. Hegel (1770-1831) filosof


heidenstam”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar”. — Werner von Heidenstam (1859-1940), skald som oväntat tog ställning för den allmänna och lika rösträtten.


heller

”De som har makten kommer att göra vad vi låter dem slippa undan med.”   — Joseph Heller (1923-1999), författare


”Sanningen är alltid revolutionär”. — Poul Henningsen (1894-1967) författare, arkitekt


heraclitus

”Ingenting är beständigt utom förändring”. — Heraclitus (535 f.Kr –475 f.Kr.) filosof.


Hermelin

”Den som talar om sin egendom har fällt sin egen dom”. — Eric Hermelin (1860-1944), friherre, dypsoman, översättare av persisk poesi


stphane_hessel_image

“Skapa innebär att göra motstånd. Att göra motstånd innebär att skapa.”     — Stéphan Hessel (f. 1917) Förintelseöverlevare, motståndsman, i: ”Indignez-vous”.

”Jag önskar att alla – var och en av oss – finner sin egen anledning att göra motstånd.” — Stéphan Hessel (f. 1917) Förintelseöverlevare, motståndsman, i: ”Indignez-vous”.

”Motståndet kommer att föra oss mot mer rättvisa och mer frihet men inte den okontrollerade räven-i-hönshuset-frihet som vi lever i nu, marknadens diktatur.” — Stéphan Hessel (f. 1917) Förintelseöverlevare, motståndsman, i: ”Indignez-vous”.


liz-jun06

”Anarkismens grundläggande princip är att hierarkisk auktoritet, det må vara kyrkan, patriarkatet eller en ekonomisk elits, inte bara är onödig, utan alltid gör det svårare att maximera mänsklighetens potential. Anarkister anser i allmänhet att mänskliga varelser är kapabla att ha hand om sina egna angelägenheter byggda på kreativitet, samarbete och ömsesidig respekt. Man anser att makt i sig alltid korrumperar och att auktoriteter oundvikligen bryr sig mer om att behålla sin maktposition och att de handlar efter vad som gynnar dem själva bäst.”   — Liz Highleyman, anarkist


hillerberg

”Hjälp polisen — slå dig själv!” — Lars Hillersberg (1937-2004) seriekonstnär, satiriker


BillHaywood

”För varje dollar chefen har och inte arbetade för så arbetade en av oss för en dollar och fick den inte. För varje dollar chefen fick för att han inte arbetade så arbetade vi för en dollar som vi inte fick”.    — Big Bill Haywood (1869-1928) fackföringsman i IWW


W.v.Humboldt

”Sociologiskt sett är utbildningssystemen till för att bevara de existerande sociala och ekonomiska strukturerna snarare än till för att förändra dem.”   — Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) filosof


”Högerextrema krafter är det största hotet för den enskilda medborgaren  – inte rekryteringen till islamistisk terror”.  —Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef Malmö stad, skd 5/6 2016.


”Kom ihåg att glömma bagateller. Kom ihåg att lägga vikt vid det saken gäller. Kom ihåg att älska medan du törs. Kom ihåg att leva medan du gör det.” — Piet Hein, (1905-1996) formgivare, poet


Ammon

”En anarkist är någon som inte behöver en polis för att uppföra sig”. — Ammon Hennacy (1893-1970) anarkist


emilhenry

”Jag vänder mig mot allt i detta samhälle som betrycker hjärtats friska slag och tankens fria flykt.” — Emil Henry, illegalist (1872-1894) försvarstal inför rätten april 1894.


Joe_hill002

”Sörj inte, organisera!” — Joe Hill (1879-1915) arbetare, trubadur, IWW-medlem.

”Jag väljer arkebusering. Jag har blivit skjuten några gånger förut och jag tror att jag kan klara det”. – Den dödsdömde Joe Hill då han tillfrågas av domaren om han väljer hängning eller arkebusering.

”Jag har levt som en konstnär och jag ska dö som en konstnär”. — Joe Hill (1879-1915) arbetare, trubadur, IWW-medlem.


”Anarkafeminismen är ett resultat av många olika influenser och vi samexisterar också med många olika tendenser på den politiska arenan. Vi strävar inte efter att skapa en massrörelse utan efter att vara överallt i samhället. Vi sprider våra idéer och strategier för att öka demokratin och jämställdheten på varje nivå där vi befinner oss”. – Sofia Hildsdotter, i: ”An anarcha-feminists’ subjective perspective of anarcha-feminism”.


kalleholmqvist

”Att vi över huvud taget har några demokratiska rättigheter i Sverige beror på att fattiga människor varit beredda att organisera sig och ta strid för dem. Hade överklassen fått som den vill så hade vi inte haft några andra rättigheter än att äta rutten potatis och få ett kok stryk om dagen”.  – Kalle Holmqvist, AB 2012-12-28

”Så ser den svenska historien ut. Den obildade överklassen som gapat om nation och Sveriges ära har samtidigt startat krig, plundrat fosterjorden och försökt sälja ut oberoendet till den för tillfället starkaste stormakten. De fattiga och förtryckta har stoppat krig, räddat landet och drivit historien framåt”.  – Kalle Holmqvist, AB 2014-9-6


”Val- och rösträtt för hvarje till myndig ålder kommen man och kvinna äro helt enkelt medlen till den enskilde medborgarens afsägande af sin omedelbara politiska utöfning. Den representativa demokratin, som aldrig kan undvara öfverhet eller regering, håller således massan af folket lika fullt i omyndighet trots den förmenta frigörelse, som skall komma den stora menigheten till del med den allmänna rösträtten”. – Gustaf Henriksson-Holmberg, ungsocialist


”En våldshandling som utförs med utgångspunkt i en hatisk och människofientlig ideologi bör bedömas på ett annat sätt än en våldshandling som utförs i syfte att försvara och värna idén om alla människors lika värde. Likaså bör våldshandlingar som leder till att diktaturer och förtryckare faller bedömas på ett annat sätt än våldshandlingar som leder till förtryck och ofrihet.”  — Ann Heberlein, etikforskareVictor_hugo

”När diktaturen är ett faktum blir revolutionen en rättighet”.   — Victor Hugo (1802-1885) författare


”Varje stort framsteg inom naturvetenskapen har inbegripit ett avståndstagande till auktoriteter”.  —Thomas H. Huxley (1825-1895)


einar
 ”Överallt går civilisationen framåt. Liksom man i början förvandlade de ociviliserade till plantageslavar under läderpiskan så gör man dem nu även till industrislavar under hungerpiskan.”  — Einar Håkansson (1883-1907) författare, ungsocialist och anarkist

”Vårt fältrop är: ned med all maktutövning! Och med det fältropet gå vi till strids mot det bestående.”  — Einar Håkansson (1883-1907) författare, ungsocialist och anarkist

I


 

Ibsen”Man ska aldrig ha sina bästa byxor på sig när man går ut och slåss för sanning och rätt”.Henrik Ibsen (18281906) författare och dramatiker


sit_photo

”Intill stunden för sin fullständiga revolutionära omvandling blir denna värld bara allt mer och mer skrattretande”. — Internationale Situationniste (1968)

”Att idéer åter ska bli farliga, det är vad vi vill”. — Internationale Situationniste (1967)

”/…/ Till de som inte vill komma att förstå oss riktigt, säger vi med okuvligt förakt: ”Situationisterna, vars domare ni kanske anser er vara, kommer att döma er en vacker dag. Vi inväntar er vid den oundvikliga vändpunkt som innebär att den värld som bygger på olika former av berövanden går under. Detta är vårt mål, och det kommer att vara mänsklighetens mål” —— ”Manifest”. internationale situationniste nr 4, juni 1960 .


iww”En orätt mot en är en orätt mot alla!”   — IWW (1905-) anarkosyndikalistisk fackförening, USAIsaksson-harry

            ”Det är egentligen det som är det viktiga med strejken, att civilkuraget ökar så enormt. Arbetarna får klart för sig vilken jävla betydelse klassen har, hur beroende bolaget är. Bolagsgubbarna är som gökungar – vi matar dom. Dom är inträngare och puffar vi dem ur boet klarar dom sig inte. Under en strejk kommer man underfund med att man har makt”.   — Harry Isaksson (1927-2007)  i Malmbergets Strejkkommitté 1969


Illich

”Att leda är inte att ha rätt”.  —Ivan Illich


iaf_irf-logo1_172897126

”Att kasta sitt hjärta över hindren och se vad som händer”. – FAI/International Revolutionary Front, i UpprorsBladet


J


”Jag har blottlagt hela mitt liv i kamp, jag ställer upp det som ett problem för er förståndsförmåga. Jag anhåller inte om förlåtelse, inte om överseende. Jag tillerkänner ingen rätten att döma över mig.”   — Marius Jacob, (1879-1954) försvarstal inför rätten 1905


jacobPhoto

”Varje människa ska ha fritt tillträde till livets bankett.”   —Marius Jacob, ”gentlemannatjuven” (1879-1954)


”Om alla är dvärgar och du är den största dvärgen så tror folk allt som oftast att den största dvärgen är en jätte”. — Kristof Jacobs, statsvetare vid universitetet i Nijmegen, om Wilders högerextrema Frihetsparti, 2017.


Keddy

”Ni kan döma mig, det rör mig inte. Samvetet står över lagen”.— S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, försvarstal inför rätten 1970, i LFP 6/1970)

”Sänkt moms på dill”. — S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, sammanfattar den reformistiska vänsterns program, i ”Valhoppet”, 1973

”Fascisterna är för staten och för kapitalet, socialisterna är för staten och mot kapitalet, liberalerna är mot staten och för kapitalet, anarkisterna är mot staten och mot kapitalet!” S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, 2006..

”Det går om man inte ger sig”.— S, Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, i filmen ”Drömmarna på taket” 2010 om husockupationerna 1969 som fram till Kulturmejeriet 1987 (och slutligen Vilda Väster 2015).

”Vårt behov av tröst är oändligt sa ju Stig Dagerman och i mitt yrkesliv med barn, ungdomar, obotligt sjuka och äldre är det ofta vad jag sysslat med: att trösta. Och det har jag blivit bra på under årens lopp”. — S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, 2019.


”Att leva är det största jag varit med om”. — S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, på sin blogg 2018.

”För varje människa som blir anarkist tar mänskligheten ett steg framåt”.— S. Keddy Jacobson (f. 1948) aktivist, på sin blogg 2018.


images

”Anarkismen är den sista lilla strimman av hopp”.  — Mick Jagger, rockartist (f. 1943)


jaeger

”…människor för vilka det moderna samhället är en övergiven, ödslig sandöken där de ingenstans kan slå sig till ro, där de bara vandrar runt och längtar efter livet efter detta. Den lilla gruppen är framtidens för tidigt födda, dess första frö, de är människor med stora behov, framtida behov som bara kan tillgodoses inom ramen för ett friare, rikare och rättvisare samhälles former som det är förbehållet framtiden att skapa – det är bohemen, bostadslös och i exil”. — Hans Jaeger: Kristianiabohemen.Tove Janson”‘Livet är inte fridfullt’, sa Snusmumriken förtjust”. —Tove Jansson konstnär, författare (1914-2001)


”Jag vill bara leva i fred och sätta potatis och drömma”. —Tove Jansson konstnär, författare (1914-2001)

”Men så är det när man börjar vilja ha saker. Nu tittar jag bara på dom och när jag ger mig av behåller jag dom i mitt huvud. Då har jag händerna fria och behöver inte bära någon resväska”. —Tove Jansson konstnär, författare (1914-2001)

”Sen steg Mumintrollet upp på en stol och sa: Nu utbringar jag skålen för Snusmumriken som i natt vandrar söderut, ensam, men säkert lika lycklig som vi. Låt oss önska honom en god tältplats och ett lätt hjärta!” — Tove Jansson konstnär, författare (1914-2001) 


romska_flaggan_8april

”Vi är inga vildar utan civiliserade människor från en annan civilisation. Vi är varken överlägsna eller underlägsna andra människor. Vi är annorlunda, det är allt!”   — Sandra Jayat,  romsk konstnär


Ingemar

”…de ville på en och samma gång avskaffa och förverkliga konsten. Avskaffa den som en avskild aktivitet, som forum för specialister på upplevelser, som en vara vilken som helst som kunde köpas och säljas på marknaden. Förverkliga den på det viset att själva livet blev till en konst där njutningsfylld lek, och inte tvångsmässigt reglerat arbete, var rättesnöret här i livet”. — Ingemar Johansson, (1945-2014) om situationisterna

”Skådespelet genomsyrar allt. Inte bara uppenbara företeelser som media och reklam, utan det tränger också in i och förvanskar så gott som allt mänskligt handlande. Här är ‘representationen’ en av skådespelets mest verkningsfulla metoder – inte bara möjligheten att realisera politiska idéer är idag fjärmad från oss genom inrättandet av representanter, utan även våra innersta önskningar och begär”. — Ingemar Johansson, (1945-2014) om situationisterna


”När du ställt alla andra generationer utom din egen till svars, ja då kan du fundera på var gränsen går för att man själv ska ta ansvar. För att man själv ska reagera. Tänk efter – när börjar du bli en av de skyldiga? I nästa generations ögon.”   — George Johansson


”Jag söker inte kontroverser, de kommer till mig helt naturligt.”  — Sture Johannesson , konstnär (1969)

”Stoppa mässan, stoppa matchen, stoppa pipan – tänd på!” — Sture Johannesson , konstnär sammanfattar året (1968)

”Man får räkna med att leva i misär några år, men sen har man också en bild som håller”.— Sture Johannesson , konstnär

sture100_137471a


”Den vet inte sin egen styrka som inte mött motstånd”.  — Ben Johnson


Thomas-Jefferson-9353715-1-402

”Den som älskar frihet älskar andra, den som älskar makt älskar bara sig själv”.  — Thomas Jefferson (1743-1826) president (och slavägare!)Michael JORDAN - Chicago Bulls - NBA

”Hinder behöver inte stoppa dig. Om du springer in i en vägg så vänd inte om och ge upp. Tänk ut hur du ska kliva över den, gå igenom den eller runt den”. — Michael Jordan (f. 1963) basketstjärna


”Konst och skrivande är desamma. En bild är att skriva och skriva är bilder. – Endast den person som känner av innehållet i ett skrivande kan känna av innehållet i en bild, eftersom ett brev inte bara är en del av ett ord, en passage i en ljudkombination, en nod, varefter vi sjunger våra ord. Det kan också finnas något annat: en bild. ”
— Asger Jorn, världsberömd konstnär och situationist på 1950-talet, med närmast precognitiv relevans för graffitikonsten på 1970-talet och framåt. Källa: Lene Green Bergsten. dk.


”Vi är en magnet för allsköns bråte”. — Allan Jönsson (sd) i Bjuv om Sverigedemokraterna, i tillfällig självinsikt


”Skapandet av något nytt uppnås inte av intellektet utan av lekinstinkten som drivs av en inre nödvändighet.” — C G Jung, psykoanalytiker.


”En bottenlös polisiär inkompetens. När åtgärder från myndigheter utgör förföljelse av en etnisk minoritet innebär detta att vi alla, varje gång det sker, lever i en totalitär polisstat. /…/Det betyder i sin tur att statens krav på lojalitet och laglydnad från medborgarna förlorar legitimitet. Vi har som medborgare och människor inga förpliktelser i en totalitär stat, annat än att göra motstånd mot den” . — Sverker Jönsson, lektor i straffrätt vid Lunds universitet i SdS 30/9 2013 om romregisterskandalen.


K


Frida_Kahlo

 ”Jag måste slåss med all min kraft så att de lilla positiva saker som min hälsa tillåter mig att göra kan användas till att hjälpa fram revolutionen, den enda verkliga anledningen till att leva. ” — Frida Kahlo, konstnär.

”Jag målar blommor för att de ska få leva”. — Frida Kahlo, konstnär.


”Över två dagar har jag aldrig sörjt:
 Den dag, som ej har kommit; och den dag, som flytt”. — Umr Khaiyam: Ruba Iyat. Övers. Eric Hermelin 1928.

“Var glad för detta ögenblick. Det är ditt liv”. ―Umr Khaiyam: Ruba Iyat. Övers. Eric Hermelin 1928.

elikhamarov

”Fattigdom är ett straff för ett brott du inte begått”.    — Eli Khamarov (f. 1948)Stephen-Koukoulas

”Argumenten för en utjämning genom omfördelning är överväldigande och leder också till ökad tillväxt”. —Stephen Koukoulas, The Guardian 4/5 2015.Kant

”Frihet är en förutsättning för att nå mogenheten för frihet, inte en gåva att ges när sådan mogenhet är uppnådd.”   — Immanuel Kant, (1724-1804) filosof


Vår väljarbas består av byfånar och bonnläppar”. —Mattias Karlsson (sd) 25/3 2015, i tillfällig självinsikt”


Att bekämpa brottslighet genom att bygga fler fängelser är som att bekämpa cancer genom att bygga fler kyrkogårdar.”   — Paul Kelly


jack

”Älska ditt liv. Varje minut av det”. ~ Jack Kerouac (1922-1969) författare

 ”I drömmen och drömmandet förenas mänskligheten”. ~ Jack Kerouac (1922-1969) författare 

”Varthän färdas du, Amerika, i din blanka bil om natten?”~ Jack Kerouac (1922-1969) författare 

”Jag ville bara ligga på rygg i gräset och se på molnen”.~ Jack Kerouac (1922-1969) författare 

”Jag vill hellre tjuvåka godståg landet runt och värma min mat i en konservburk över öppen eld än att vara rik och ha ett hem och arbeta”.~ Jack Kerouac (1922-1969) författare 


”Vi är i majoritet, vi är 99 %, som på ett sjukligt sätt kontrolleras av 1 %. Vi är den verkliga styrkan och makten på jorden. Förlora inte hoppet – vi kommer att bli fria snart.”    —Norberto R. Keppe (senare upptaget av OWS)keynes

”Kapitalism är den extraordinära förhoppningen att de avskyvärdaste män av de avskyvärdaste orsaker på ett eller annat sätt kommer att verka för allas vårt bästa”. — John Maynard Keynes (1883-1946) ekonom


”Idag är förutsättningarna mer gynnsamma än någonsin för revolution i världen som helhet. Den permanenta krisen i många länder skapar de interna förutsättningarna för långvarig revolutionär kamp med gerillakrigföring”. http://www.kommak.org., 2015.


King

”Glöm aldrig att allt som Hitler gjorde i Tyskland var lagligt, medan allt som frihetskämparna i Ungernrevolten gjorde var olagligt.”    — Martin Luther King Jr. (1929-1968) medborgarrättsaktivist

”Upploppet är de ohördas språk.” — Martin Luther King Jr. (1929-1968) medborgarrättsaktivist 

”Vår generation kommer att få sona inte enbart de onda människornas hatiska ord och handlingar, utan också de godas upprörande tystnad”.  — Martin Luther King Jr. (1929-1968) medborgarrättsaktivist 

”Självförsvarets princip – även när den innefattar vapen och blodspillan – har aldrig fördömts, inte ens av Gandhi”.  — Martin Luther King Jr. (1929-1968) medborgarrättsaktivist 


klein

”Vad som än händer är det dags att begrava nyliberalismen. Vi behöver en verklig omfördelning av makt och välstånd. Och det är bara en genuin vänster som kan bekämpa fascismen”. — Naomi Klein (f. 1970)  författare.


”Det är lättare att sitta i fängelse om du har ett rent samvete.”  — Ruslan Kotsaba, oppositionell ukrainsk journalist, i Internationalen sept. 2017.


peter_kropotkin_

”Anarkism betecknar en benämning på en princip eller en teori för ett levnadssätt och beteende varunder samhället formas utan regering. Harmonin i ett sådant samhälle uppnås inte genom underkastelse under några lagar eller auktoriteter, utan genom frivilliga överenskommelser mellan olika grupper, territoriella och yrkesmässiga, fritt grundade för produktion och konsumtion, och för att tillfredsställa de oändligt varierande behoven och önskemålen hos en civiliserad varelse”. — Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare

”Ungdomen frigör sig steg för steg. Den kastar fördomarna över bord, kritiken kommer åter upp. Tanken vaknar; först hos den enskilde. Men omärkligt griper väckelsen den stora massan. Resningen kommer. Revolutionen väller fram.”    — Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare


”Där makten finns, finns ingen frihet!”    — Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare


”Lenin är utan jämförelse i historien. Alla andra revolutionärer hade ideal men Lenin hade inga. Bosjevikerna har tydligt visat oss hur man inte ska göra revolution.” — Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare

”Låt oss bryta med de tvenne fördomarna om kapitalet som välgörare och staten som försyn. Och i våra grupper, på våra kongresser, i våra fackföreningar och kommuner finna vi de element som äro nödvändiga för byggandet av ett nytt samhälle, ett arbetets och frihetens samhälle, befriat från kapital och stat och från auktoritetens kult. Historien driver oss in i denna riktning. Nåväl, låt oss modigt gå till verket. ” — Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare

”Finns det en enda mänsklig lidelse, även den mest avskyvärda, den mest motbjudande, som icke utnyttjas under en valkampanj? Svek, bedrägeri, lögn, förtal, skryteri, avund, all den smuts som ligger på lur hos det mänskliga djuret – se där det vackra skådespel som ett land erbjuder oss, så snart det blir kastat in i en valperiod.”— Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare

Varhelst människorna fann eller väntade sig finna skydd bakom stadsmurarna, upprättade de sina edsförbund, sina brödraskap och sina vänskapskretsar, förenade av en gemensam idé och djärvt inriktade på ett nytt liv i inbördes hjälp och frihet. De lyckades så väl, att de inom loppet av några få århundraden helt hade förändrat Europas ansikte.”— Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare i ”Inbördes hjälp” om de medeltida städerna

”Bäste Lenin, dina konkreta handlingar är totalt ovärdiga de idéer du påstår att du omfattar”.— Peter Kropotkin (1842-1921) i brev till Lenin

”Att påvisa det intima och logiska samband som finns mellan den moderna naturvetenskapliga filosofin och anarkismen och att ställa anarkismen på vetenskaplig grund genom studiet av de tendenser i samhället vi kan se nu och som skulle kunna indikera dess fortsatta utveckling”.- Peter Kropotkin (1842-1921) anarkist, forskare, författare


”Idag är förutsättningarna mer gynnsamma än någonsin för revolution i världen som helhet. Den permanenta krisen i många länder skapar de interna förutsättningarna för långvarig revolutionär kamp med gerillakrigföring”. – kommak.org.


Milan-Kundera-2max

”Människans kamp mot makten är det historiska minnets kamp mot glömskan.”   — Milan Kundera (f. 1929) författareTuliKupferberg

”Ingen som genomlevt 1950-talet trodde att något som 1960-talet ens kunde existera. Så det finns alltid hopp”. — Tuli Kupferberg (1923-2010) poet, anarkist och musiker i The Fugs, i Mojo Magazine #203, October 2010, p. 34.

”Bryter man mot mönstret så kan det uppstå nya världar”. — Tuli Kupferberg (1923-2010) poet, anarkist och musiker i The Fugs


L


D

”Vänlighet är min filosofi”.    — Dalai Lama (f. 1935) tibetansk-buddhistisk filosof och aktivist

”Jag har alltid ansett att en härskares eller en officiell ledares styre är något föråldrat. Nu måste vi komma ikapp den moderna världen.”  — Dalai Lama (f. 1935) tibetansk-buddhistisk filosof och aktivist

 ”Om du vill göra andra lyckliga, utöva då medkänsla.
Om du vill bli lycklig själv, utöva då medkänsla.” — Dalai Lama (f. 1935) tibetansk-buddhistisk filosof och aktivist


”Makten missbrukar både förtryckaren och den förtryckte”.     — Wally Lamb


OlofL

”Det främsta kännetecknet för alla makthavare är att de bedyrar att de inte har någon makt”. — Olof Lagerkrantz (1911-2002) DN-chef, författare


Gustav_Landauer_”Staten är ett tillstånd, ett särskilt förhållande mellan mänskliga varelser, ett mänskligt beteendesätt; vi förstör det genom att initiera andra förhållanden, genom att idka ett annorlunda beteende.”   — Gustav Landauer (1870-1919) anarkist i den tyska rådsrepubliken


 inga

”Det verkligt brottsliga här i världen, det är att vara utan pengar, så mycket har man fått lära sig i alla fall.”  — Inga-Lena Larsson (1907-1987) i boken Födelsenatt, 1952


Lautreamont1

”Jag accepterar inte det onda. Människan är perfekt. Själen kan inte förtappas. Det går framåt … Hittills har man skildrat olyckan bara för att inge skräck och medlidande. Jag har skildrat lyckan för att väcka deras motsats.” — Comte de Lautréamont (1846-1870) fransk poet

”Poesin skall göras av alla, inte av en”.— Comte de Lautréamont (1846-1870) fransk poet


”De verkligt dyra flyktingarna är skatteflyktingarna”.  – Petter Larsson i SDS om flyktingarnas kostnader.


Ursula_K_Le_Guin

”Ingenting tillhör dig. Det ska användas. Det ska delas. Om du inte vill dela det kan du inte använda det.”— Ursula K Le Guin (f.1929) anarkist, sf-författare, i : ”Shevek”.

”Han förstod nu varför armén var organiserad som den var. Ingen logisk organisationsform skulle kunna utföra uppgifterna. Han hade helt enkelt inte förstått att syftet var att möjliggöra för människor med maskingevär att lätt döda obeväpnade män och kvinnor i stora mängder när de blir tillsagda att göra det. Vad han däremot fortfarande inte kunde förstå var vad mod eller manlighet hade med detta att göra”.   — Ursula K Le Guin (f.1929) anarkist, sf-författare, i : ”Shevek”.

”Individen kan inte köpslå med Staten. Den erkänner ingen annan valuta än Makt, och präglar mynten själv”.    — Ursula K. Le Guin (f.1929) anarkist, sf-författare

”Hårda tider väntar, då vi kommer sakna författare som kan se alternativ till hur vi lever i dag, som kan genomskåda vårt skräckslagna samhälle och dess tvångsmässiga teknologier, se andra sätt att vara, och till och med föreställa sig sakliga skäl för hopp. Vi kommer att behöva författare som minns friheten – poeter, visionärer – realister av en större verklighet. […] Vi lever i kapitalismen, dess kraft tycks omöjlig att undslippa, men – det gjorde även kungars gudagivna rätt.” — Ursula K. Le Guin (f.1929) anarkist, sf-författare

”För att skapa en tjuv, gör någon till ägare. För att skapa ett brott, stifta lagar”. — Ursula K. Le Guin (f.1929) anarkist, sf-författare


lenngren

”De blivit män i staten

de forna pojkarne

de slicka ifrån faten

och slåss om titlarne.”

– Anna Maria Lenngren (1754-1817) poet.


john-lennon-nyc

”Vårt samhälle drivs av vansinniga människor av vansinniga orsaker.  Vi styrs av galningar med galna motiv, och jag skulle kunna spärras in som tokig om jag sa det. Det är det tokiga.”  — John Lennon, (1940-1980) musiker.

”Ägandet är 9/10 av problemet”. — John Lennon, (1940-1980) musiker.

”Woodstockfestivalen 1969 – den största folkmassa som någonsin samlats för ett annat syfte än krig”. — John Lennon, (1940-1980) musiker.

”Ni får gärna applådera, och ni som sitter på de främsta platserna kan ju alltid rassla med juvelerna.” — John Lennon, (1940-1980) musiker.


Astrid

”Jag trodde du visste, att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser, all sortens diskriminering mellan vita och svarta, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor. Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterländska storsvenska, allt det där om ‘kommer någon våra fjäll för nära, då mulnar det i Svitiod’, det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är alla människor – det har varit mitt speciella patos här i livet.”   — Astrid Lindgren (1907-2002) författare, i brev 1957.


Abraham_Lincoln_1858

”Revolutioner följer inga gamla regler eller gamla lagar, de bryter mot dem och stiftar nya”. — Abraham Lincoln (1809-1865) president, i ett tal 1848.

”Du kan lura hela folket en tid, och en del av folket hela tiden. Men du kan inte lura hela folket hela tiden”. — Abraham Lincoln (1809-1865) president


matsLindberg

”Marx var den förste att se att kapitalismens normaltillstånd är obalanserat. Det kan vara överproduktion, underkonsumtion eller brist på investeringsmöjligheter. Att kapitalismen har en inneboende krisbundenhet, det är kärnan i Marx teori. Det är därför han blir aktuell just nu”. — Mats Lindberg, prof. i statskunskap, om ‘Kapitalet’s nyutgåva 2013.

”SD:s förslag till nytt principprogram – under etiketten ‘socialkonservatism’ – är endast ett försök att skapa en smaklig och samman­hållande ideologi för att motivera partiets invandringskritik och strävan efter svenskhetens bevarande. Medborgarna delas i programförslaget in i tre kategorier som närmast liknar ett utkast till en apartheidstat.”— Mats Lindberg, prof. i statskunskap, om Sverigedemokraterna, 2011.


”Fascism och borgerlig demokrati är inom kapitalismen inte motsatta principer utan endast olika metoder”. — Sven Linderot (1889-1956) kommunist (SKP).


Åsa

”Borgerlighetens agerande på trettiotalet erinrar i vissa avseenden om dess nutida förhållningssätt till högerextremismen. Man fruktade den röda fanan mer än den svarta skjortan, eftersom de röda hotade den heliga privategendomen – den rättighet som liberalerna anser vara samhällets fundament. De svarta hotar livet självt, men för liberaler är privategendomen heligare än livet.” – Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, AB 15/4 2015.

”Det amerikanska nationsbygget började med en utrensning av ursprungsbefolkningen. När indianerna folkmördats var man tvungen att importera europeiska lantbrukare som nu skulle bryta, bygga, bo. Många av dem kom från Småland. Själva invandringen tog fart i samband med att slaveriet upphörde. Slavarbetskraften var tvungen att ersättas med annan billig lönearbetskraft. Det var så polackerna, italienarna, irländarna, kineserna kom till USA. De behandlades olika beroende på varifrån de härstammande, men samtliga drabbades av rasistiska stereotyper som lever än i dag. Rasismen var strukturell och systematisk, från organisationer på lokalplan till federal nivå. Invandringen byggde landet, det har Björn Ulvaeus helt rätt i, men New York öppnade inte sitt hamninlopp av godhet, utan av nödvändighet. Annars hade nationen gått under. Förklaringen är alltså materiell, inte moralisk.” – Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, AB 25/10 2014).

”I valet mellan fascism och socialism har borgarna alltid valt fascismen, för den hotar inte den privata äganderätten. I jämförelse med äganderätten väger demokratin lätt.”– Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent  om SD, AB 9/12 2014.

”Visst kan man kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna, men det är likt förbannat en bolagsstyrelse”. – Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent om identitetspolitik, AB 9/11 2014.

”Den västerländska terrorismen är konsekvensen när rätten att föra debatt om vad samhället egentligen är och borde vara ifrågasätts”. —Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent AB 23/4 2005.

”Det handlar om att slå mot hela arbetarrörelsen, mot folkhemmet och solidariteten”. —Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, Flamman 6/9 2007, om Forum för Skevande Historia.

”Som intellektuell måste man kunna tänka på ett annat sätt”. —Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, AB 22/8 2009.

”Hinke Bergegren blev exkommunicerad”. —Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, om SAP:s fördrivning  av Hinke 1906-08, i ”Socialdemokratin skriver historia”, 2001.

”Det går inte an att Säpo uppträder som Dupond och Dupont, den svenska journalistkåren tar sig fram som Kling och Klang och politikerna låter som Bill och Bull”.— Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, AB 26/11 2015.

”Illegala” människor utnyttjas i en illegal transaktion för att man inte vill betala skälig lön, skatt och arbetsgivaravgifter – trots att alla tjänster numera är kraftigt skattesubventionerade. Den svarta ekonomin är en avgörande del av de bättre betalda men likväl jävligt snåla statusmänniskornas bekvämlighet. — Åsa Linderborg, (f. 1968) historiker, författare och kulturskribent, AB 11/4 2017.

”Efter realsocialismen kom realliberalismen och den är inte vacker att se. Kapitalismen behöver inte längre visa ett mänskligt ansikte”.  — Åsa Linderborg i Proletären, aug. 2018.


”Jag är pacifist. Men efter att ha sett rädslan, den vanvettiga skrämseln i indiska ögon, den onaturliga underkastelsen, det på en gång prålande och skamsna, och framförallt det kuschade, förödmjukade, knäckta – efter att ha varit i Indien är jag glad att se beväpnade bönder”. — Sven Lindqvist, författare, i Myten om Wu Tao-tzu, sid. 79.


”Men främst måste man ändå sätta kollektivet. På sikt är folket den stora hjälten”. —Väinö Linna, författare till ”Okänd soldat” och ”Under Polstjärnan” i Proletären 1977.


” Anarkism är bättre än ingen regeringsform alls.” — Livet.se  https://livet.se/ord/liknande/se_2014


”Världskapitalismen dödar fler varje år än vad Hitler gjorde. Och han var ändå galen.” — Ken Livingstone


ulf

”Jag skäms för att en sån som Söder (sd), en liten diktatorstyp i folkdräkt, ska sitta och drämma klubba i bord i Sveriges riksdag”. — Ulf Lundell, författare, musiker på bloggen Badgers Drift.


”Mellan lika rätt avgör våldet.”  — Georg Lukács, marxistisk författare.


”Man kan vara så naiv när man är i 25-årsåldern och få för sig att det inte går att förändra samhället och att det är meningslöst att göra uppror och så, men fortsätter man använda hjärnan så växer man ifrån sådant trams”.  – Pontus Lundkvist, serietecknare.


”Det ser ut som att vi helt enkelt förtjänar att dö om vi inte arbetar eller lyder”. — Jonas Lundström i ”Batongerna slår nedåt” 2016, s. 173.


Martin-Luther

”Även om jag visste att världen kommer att gå under i morgon skulle jag ändå plantera mitt äppelträd”.  — Martin Luther (1483-1546) teolog (och förrädare av bondeupproret)Rosa

”Revolutionen säger: Jag var, jag är, jag kommer att vara”.  — Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär

”All makt åt arbetar- och soldatråden!”— Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär

”Verklig frihet måste alltid innebära frihet för den som tänker annorlunda”. — Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär

”Inbördeskrig är bara ett annat ord för klasskamp”.— Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär

”Historien är den enda sanna läraren, revolutionen den bästa skolan för proletariatet”. — Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär

”De som inte rör sig, märker inte sina kedjor”. — Rosa Luxemburg (1871-1919) revolutionär


M


”Allmänheten verkar tycka att något är ruttet i etablissemanget”. — John McDermott i Financial Times.


mackay”Jag är anarkist! Varför jag inte härskar – och härskad över blir jag ej”.   — John Henry Mackay (1864-1933) poet, anarkist


”Tankekontrollens speciella form för maktutövning har sedan länge uppmärksammats i diskussionen om maktbegreppet och maktens olika former. En vanligt förekommande indelning urskiljer tre olika uttryck för makt: fysisk makt (tvång), materiell makt (belöning) och symbolmakt (övertalning). Det är den senare varianten som här är aktuell. Det är här fråga om betingad makt. Kontrollen över handlandet sker indirekt, nämligen via kontrollen över medvetandet.”   — Maktutredningen 1990

”I debatten om maktbegreppets innebörd har det med rätta påpekats att makt inte endast utövas i det direkta beslutsfattandet. Ett annat viktigt sätt att utöva inflytande över den kollektiva beslutsprocessen är att avgöra vilka frågor som över huvud taget skall föras upp till politiska beslut. Denna sida av makten har benämnts ‘maktens andra ansikte’. Dessutom, har det påpekats, finns det ytterligare en aspekt av maktutövningen. Kontrollen över medvetande, föreställningar och uppfattningar kan ofta vara avgörande. Denna sida av makten har benämnts ‘maktens tredje dimension’.” — Maktutredningen 1990


mailer

”Storföretagen är till sin natur lika blinda som de är mäktiga. Själsligt blinda, moraliskt blinda. Som en kollektiv enhet är de värre än någon av individerna som är byggstenarna i dem”.   — Norman Mailer (1923-2007) författare

”De konservativa är historiens paustecken”.
— Norman Mailer (1923-2007) författare

 


maclaren

”Alla du träffar för en inre kamp du inte har en aning om. Var snäll. Alltid.” — (tillskrivet)  författaren Ian Maclaren, (1850-1907) ledmotiv i norska ungdomsserien ”Skam”.malatesta

”Med en anarkistisk anda menar jag den djupt mänskliga känsla som strävar efter det allmännas goda, frihet och rättvisa för alla, solidaritet och kärlek hos folket, som inte endast är en karaktäristik av självbenämnda anarkister, utan inspirerar alla som har ett generöst hjärta och ett öppet sinne.”— Errico Malatesta (1853-1932) anarkistisk revolutionär

”(Det gäller) inte huruvida vi uppfyller anarkismen idag, imorgon eller om tio århundraden, utan att vi går mot anarkismen idag, imorgon och alltid.”   — Errico Malatesta (1853-1932) anarkistisk revolutionärnelson-mandela-un-600px

”När man förnekas rätten att leva det liv man tror på har man inget annat val än att ställa sig utanför lagen”.     — Nelson Mandela (1918-2013) ANC-ledare, president


”Ett gott huvud och ett gott hjärta är en oslagbar kombination”.   — Nelson Mandela (1918-2013) ANC-ledare, president

”Varje person eller institution som försöker beröva mig min värdighet kommer att förlora”.   — Nelson Mandela (1918-2013) ANC-ledare, president


amaozed001p1

”I gerillakrigföring, välj taktiken att verka komma från öster och anfalla från väster. Undvik det fasta, anfall det urholkade. Anfall; dra er tillbaka. Slå ett blixtsnabbt slag, sök ett blixtsnabbt avgörande. När gerillan tar strid med en starkare fiende drar de sig tillbaka när han rycker fram; ansätter honom när han gör halt; slår till när han är trött; förföljer honom när han drar sig tillbaka. I gerillastrategi är fiendens eftertrupp, flanker och andra sårbara områden hans livsviktiga punkter och där måste han bli ansatt, anfallen, skingrad, utmattad och tillintetgjord”. — Mao Tse Tung (1893-1976) maoist

”Om fienden energiskt går emot oss, utmålar oss i så svarta färger som möjligt och överhuvudtaget inte godkänner något hos oss, så är det ännu bättre; ty det är ett bevis på att vi inte enbart dragit en klar skiljelinje mellan oss och fienden, utan att vårt arbete också haft lysande framgång.”      — Mao Tse Tung (1893-1976) maoist


”Fascismen betyder inte att borgarklassen är stark – den betyder att den är svag, att den desperat kämpar för att rädda sitt döende system. Vi har alltså ingen anledning att misströsta, utan all anledning att kämpa hårdare.” — Mao Tse Tung (1893-1976) maoist

”Vi hävdar med bestämdhet att den som inte undersökt frågan inte heller kan yttra sig om den”. (Det ligger faktiskt något i detta även om det är snudd på härskarteknik, men ovilja att sätta sig in i det man diskuterar gör diskussionen svår eller i värsta fall meningslös). — Mao Tse Tung (1893-1976) maoist

”Det vi kräver är en enhet av politik och konst, enhet av innehåll och form, enhet av revolutionärt politiskt innehåll och en så fulländad konstnärlig form som möjligt”.  — Mao Tse Tung (1893-1976) maoist


”Alla du träffar för en inre kamp du inte har en aning om. Var snäll. Alltid.” — (tillskrivet)  författaren Ian Maclaren, (1850-1907) ledmotiv i norska ungdomsserien ”Skam”.makhno

”Endast genom avskaffandet av varje regering, varje auktoritets representant, genom radikalt nedbrytande av varje politiskt, ekonomiskt och statligt falsarium, genom utplånandet av Staten genom social revolution, kan ett genuint system av arbetar- och bonderåd tillförsäkras, uppnås och utvecklas mot socialism.”   — Nestor Makhno (1889-1934) ukrainsk anarkistisk gerillaledare


subcomandante

”Vad vi ska göra är att skaka om detta land underifrån, plocka upp det och ställa det på huvudet.”  — Subcomandante Marcos (f. 1957) talesman för EZLN i Chiapas

”Vi bryr oss inte om vem som blir vald för vem det än är kommer han att bli störtad.”— Subcomandante Marcos (f. 1957) talesman för EZLN i Chiapas 

”Vi ska kasta ut de rika och mäktiga ur detta land och börja bygga ett Mexiko med enkla och ödmjuka människor”. — Subcomandante Marcos (f. 1957) talesman för EZLN i Chiapas

”Det är möjligt att skapa en bättre värld än den våldsamma stormarknad som nyliberalismen vill sälja till oss.” — Subcomandante Marcos (f. 1957) talesman för EZLN i ChiapasMarx

”Arbetarklassens frigörelse måste vara DESS EGET verk”.    — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den.”          — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte under omständigheter som de själva valt”. — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Revolutionen är historiens lokomotiv.”  — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Bara den nation är fri som inte berövar andra friheten.” — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”En epoks härskande idéer är av nödvändighet också den härskande klassens idéer.”  — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Sälj en fisk åt en person och den har mat för en dag, lär en person att fiska och du har saboterat ett lysande affärstillfälle”. — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”I stället för det gamla borgerliga samhället med sina antagonistiska klasser kommer vi att ha en sammanslutning där den enskildes fria utveckling gör allas fria utveckling möjlig”. Karl Marx, (1818-1883) ekonom, filosof, i: Manifestet

”Socialismen är människans positiva självmedvetande.” Karl Marx, (1818-1883) ekonom, filosof, i: De ekonomisk-filosofiska manuskripten (1844).

”Religionen är hjärtat i en hjärtlös värld”.— Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Allt fast förflyktigas och allt heligt profaneras”.  — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof

”Jag är inte marxist”. — Karl Marx (1818-1883) ekonom, filosof


PeterMarshall

”Auktoriteten klär sig själv i två olika former: den politiska formen som är staten och den ekonomiska formen som är den privata egendomen.”    — Peter Marshall, anarkist, författare


Irene

”Jag har växt upp i en politisk miljö och fått lära mig hur allvarlig fascism och nynazism är. Jag vill att det ska diskuteras hur farligt det är att fascismen sprider sig i Europa. Om fascismen kommer till makten kan vi glömma alla rättigheter. Då blir det  läger.” — Irene Matkovitzc, 60, som tårtade Jimmy Åkesson (sd) 6/11 2013.


Ulrike

”Protest är det när jag säger att det eller det tycker jag illa om. Motstånd är det när jag ser till att det jag tycker illa om inte längre äger rum.”   — Ulrike Meinhof (1934-1976) journalist och revolutionär

”Om man sätter eld på en bil är detta ett brott. Om man bränner 1000 bilar är detta en politisk aktion.” — Ulrike Meinhof (1934-1976) journalist och revolutionär

”Alla pratar om vädret. Det gör inte vi.” — Ulrike Meinhof (1934-1976) journalist och revolutionär


”Vi vill beröva kapitalägarna deras makt, som de utövar just i kraft av sitt ägande. All erfarenhet visar att det inte räcker med inflytande och kontroll. Ägandet spelar en avgörande roll. Jag vill hänvisa till Marx och Wigforss: vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet”. — Rudolf Meidner (s) om Löntagarfonderna


Louise_Michel

”Varje människa ser sig omkring för att upptäcka från vilket håll befrielsen kan komma.” — Louise Michel, (1830-1905) kommunard.

Jag är anarkist eftersom endast anarki, genom frihet och rättvisa baserad på lika rättigheter, kommer att göra mänskligheten lycklig, och för att anarki är den sublimaste tanke man kan tänka.” — Louise Michel, (1830-1905) kommunard.

”Eftersom det verkar som så att det hjärta som bultar för frihet endast har rätten till en kula av bly, tar jag också min del. Om ni låter mig leva skall jag aldrig sluta ropa efter hämnd, och jag skall hämnas mina systrar och bröder. Jag har inget mer att säga.  Sätt igång, mörda mig!”   — Louise Michel, (1830-1905) kommunard, till domaren i rättegången mot Pariskommunen 1871

”Det är makten som är förbannelsen och det är därför jag är anarkist!”   — Louise Michel (1830-1905) kommunard.Det är en herre någonstädes, som med sina legomän och tillskyndare och hyllare skiftar benämningar och namn på folkets begrepp, så att tjuv kallas för ärlig man och ärlig man för tjuv, så att svek kallas för trohet och trohet för svek, så att feghet byter namn med ståndaktighet, så att ofred nämnes fred och fred nämnes ofred”. — Vilhelm Moberg (1898-1973), författare, ur ”Rid i natt!”modig

”Människan är i grunden djupt antiauktoritär. Samtidigt har varje individ en förmåga att anpassa sig till en grupp och underkasta sig gruppens behov, att ta hänsyn till andra och vara solidarisk.”   — Maria Modig, författare


michael-moore

”I say one evil empire down… one to go !”  — Michael Moore om Sovjetunionens fall 1989

”Jag tror att när antropologer gräver upp oss om 400 år – om vi klarar oss så länge – så kommer de att säga: ‘Titta på de här människorna. De trodde de var fria. De kallade sitt system för en demokrati, men de tillbringade tio timmar om dagen under totalitära förhållanden och de tillät en procent av befolkningen att äga mer än de understa 95 procenten tillsammans.’ De kommer att skratta åt oss”.  — Michael Moore


Alan_Moore

”För min del är inte politikens poler vänster och höger, dom vill båda ha ett industriellt samhälle. För mig verkar dom absoluta motpolerna vara anarkism och fascism.” – Alan Moore, (f. 1953) förf. till ”V for Vendetta”

”Anarkismen är helt klart den rätta vägen och det bästa sättet att ordna samhället. Att alla  skall bestämma över sitt eget öde och vara sina egna ledare. Vi behöver ingen som chefar över oss”.  – Alan Moore, (f. 1953) förf. till ”V for Vendetta”


Wmmorris3248

”Ingen människa är god nog att vara en annans herre”. — William Morris (1834-1896) konstnär, formgivare, författare


Evo

”Om vi vill rädda planeten Jorden är det vår plikt att göra slut på det kapitalistiska systemet”. – Evo Morales (f. 1959) president i Bolivia


ToniMorrisontif

”För att kedja någon måste du själv hålla i ena änden av kedjan – du begränsas av det förtryck du utövar”.     — Toni Morrison (f. 1931) författare


thomas-muntzer

”Herrarna är själva ansvariga för att ha gjort de fattiga till sina fiender. De vill inte upphäva upprorets orsaker, så hur ska då tingens ordning kunna förbättras?”— Thomas Müntzer (1489 –1525) tysk bondeledare


al-zaidi

”Min ambition är att kasta alla tjuvaktiga politiker i fängelse, se till att de ångrar vad de har gjort och beslagta deras förmögenheter”. — Muntazer al-Zaidi, jornalisten som kastade en sko på George W. Bush 2008, numera parlamentsledamot.


Thomas_Muentzer

”Du enkla människa bör själv bliva lärd, så att de lärde inte låter dig förledas.”— Thomas Müntzer (1489 –1525) tysk bondeledare


Jan_Myrdal_1967

”Den härskande klassen äger, den härskande klassen härskar, och så finns det en valbar kasperteater i toppen”. — Jan Myrdal (f. 1927) skriftställare, om valet i USA, AB 6/10 1968

”Estetiken ligger som en söt dimma över landet”. — Jan Myrdal (f. 1927) skriftställare, om den svenska litteraturen


N


antoniNegr

”Att vara kommunist är att vara mot Staten”.      — Antonio Negri (f. 1933)


huey_p-newton-black-panthers

“1966 förslog jag att vi skulle använda pantern som symbol och vårt politiska redskap för Black Panther Party. Pantern är ett vilt djur, men den går inte till attack utan att vara inträngd i ett hörn; då slår den till.  —Huey P. Newton (1942-1989) Black Panther Party


”När jag ser jordens skönhet och tänker på hur många och stora möjligheter till det perfekta vi hade, kan jag inte fatta att vi inte har det bättre. Jag är fylld av förundran över världens elände”. —Karin Nellemose, författare.


”Först hämtade de kommunisterna, och jag protesterade inte för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.” — Pastor Martin Niemöller (1892–1984) i en dikt om nazismen i Tyskland under kriget.


Portrait_of_Friedrich_Nietzsche”Staten är det kallaste av alla monster.”  — Friedrich Nietzsche (1844-1900) filosof

”Det som inte tar livet av mig gör mig starkare.”— Friedrich Nietzsche (1844-1900) filosof

Där Staten upphör, först där tar människan vid.” — Friedrich Nietzsche (1844-1900) filosof

”Allt som Staten säger är lögn och allt den har är stulet.”―Friedrich Nietzsche (1844-1900) filosof


”För alla människors verkligen lika värde – kämpa för frihetlig demokratisk socialism”.Hans Norebrink, vänstersocialistisk vårdarbetare, på zaramis.se

”Makten måste byggas nerifrån och upp via småskaliga lokalsamhällen i samverkan, skillnaden mellan land och stad måste bort, liksom skillnaden mellan manuellt och intellektuellt arbete. Via förkortad arbetstid och utbildning bör arbetarklassen ges makt att i praktiken ha makten över vardagen och ekonomin”. – Hans Norebrink på zaramis.se 


oddnerdrum

”Vad saknas i den nutida konsten? Fyra saker:

 1. 1. Det öppna tillitsfulla ansiktet,

2. Den sensuella huden,

3. Gyllene solnedgångar och

 4.  Längtan efter evigheten”.

   – Odd Nerdrum (f. 1944) konstnär, antimodernist, individualanarkist.

”Jag har lyckats göra mig till en lycklig människa, och det är jag stolt över.”   – Odd Nerdrum (f. 1944) konstnär, antimodernist, individualanarkist.


”Det som särskilt fascinerade var det uttryck för den fria människan som jag såg i dem. Annars hade jag sympati för Baader såtillvida som han var en av de många som var villiga att dö för sin sak. För mig var han den kompromisslöse, tragiske idealisten.” – Odd Nerdrum (f. 1944) konstnär, individualanarkist, om RAF och sitt verk ”Mordet på Andreas Baader”, 1978.


 Anton

”Vi kan övertaga denna planet, omskapa alltsammans så att vi kan trivas här.” — Anton Nilson (1887-1989) agitator, stridsflygare i Röda Armén, attentatsman (Amalthea)


”En dag är vi många fler. Då kommer vi att klättra över staketen till era lyxvillor och ta vad som tillhör oss”. — Karl Gustav Nilsson, slaktare, på bolagsstämma 2018.


O


”Den revolutionära organisationen har måst lära sig att den inte längre kan bekämpa alienationen i alienerade former. Arbetarråden har klart visat sig vara den enda lösningen; alla andra former för revolutionär kamp har bara fört till motsatsen av vad man eftersträvade”.  — Ockupationskommittén i Sorbonne, Paris maj 1968.


”En brottsling är en person med rovdjursinstinkter utan tillräckligt kapital för att kunna starta ett företag.”   — Okänd


”Anarkismen bryr sig inte om att utlova ett paradis på jorden. Den begär att vi själva ska erövra ett”.   – Okänd


”Sverigedemokraterna är inte intresserade av att lösa problemen; de är intresserade av att utnyttja dem”.   – Okänd”Det allvarligaste hotet mot demokratin är tanken att den redan skulle vara uppnådd”.       —  Okänd  


  ”En konservativ är en statsman som är förtjust i rådande missförhållanden, till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra.” —  Okänd

”Partipolitiken är inte en del av lösningen – den är en del av problemet.”   —  Okänd


”Ett politiskt parti är i teorin och i praktiken och trots alla klichéer ett verktyg utformat för att tillåta manipulatörer, framröstade eller ej, att framtvinga och utöva den maxima


la direkta kontrollen över allmänhetens öde, i enlighet med viljan hos manipulatörerna och de som utövar kontrollen.”    — Okänd


Det finns två klasser i samhället: de som får mer än de förtjänar och de som förtjänar mer än de får”.    — Okänd

 

O'Rourke

”Att ge makt och pengar till en regering är som att ge whisky och bilnycklar till tonåringar.”    — P.J. O’Rourke (f. 1947) journalist

George_Orwell_press_photo

”Om jag hade förstått situationen litet bättre hade jag antagligen anslutit mig till anarkisterna.”– George Orwell (1903-1950) om Spanska Revolutionen och POUM


”Mänskliga varelser som försökte bete sig som just människor och inte som några kuggar i kapitalismens maskineri”. – George Orwell (1903-1950) om Spanska Revolutionen


 ”I en tid då  bedrägeriet är universellt är det en revolutionär handling att säga sanningen.” – George Orwell (1903-1950)


”Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet”. — Elise Ottoson-Jensen, RFSU


”85 miljardärer tillsammans äger lika mycket som hela den fattigaste halvan av jordens befolkning”. — Oxfam, Financial Times 20/1 2014.P


tpaine

”Samhället skapas av vår vilja, men regeringen av vår ondska.”   — Thomas Paine (1737-1809) borgerlig revolutionär


AugustPalm

”Vi hava en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begripa av arbetarnas och den betrycktes sak”.  — August Palm, (1849-1922) agitator, skräddare, vänstersosse

”Kommer man först in på kompromissens glidande plan, så är det inte gott att stanna, utan man glider allt längre ut i kompromissens gungfly, vari mer än en har omkommit.” — August Palm, (1849-1922) agitator, skräddare, vänstersosse

”Parlamentarismen är och kommer att vara korrumperad så länge klassamhället existerar”. — August Palm, (1849-1922) agitator, skräddare, vänstersosse”Över kärleken till fäderneslandet sätter vi kärleken til hela mänskligheten. Är det intet ädlare och skönare att älska hela världen än att inskränka sin kärlek till en liten fläck som statsmän efter behag kan inskränka eller utvidga ?”— August Palm, (1849-1922) agitator, skräddare, vänstersosse


Olof_Palme_statsminister,_tidigt_70-tal

”Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Därför är bombningarna ett illdåd. Därav finns det många i modern historia. De förbinds ofta med namn. Guernica, Oradour. Babij Jar, Katyn. Lidice. Sharpeville och Treblinka. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden. Hanoi – julen 1972”. — Olof Palme (1927-1986) statsminister(Men det ska också påpekas att till ÖB Synnergren sade han när Sveriges och USA:s relationer var som mest djupfrysta: Se för Guds skull till att vi har ett gott samarbete med amerikanerna på försvaret i varje fall.”)

 ”Dessa satans mördare”. — Olof Palme (1927-1986) statsminister, om Francos garroteringar 1975

”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.” — Olof Palme (1927-1986) statsminister

Palme sopar golvet med borgarna 1982: ”Varför jag är socialist”.

http://youtu.be/7V7IqUjFcoQ

”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det”.— Olof Palme (1927-1986)

statsminister”Vi ses igen, kamrater!” — Olof Palme (1927-1986) statsminister


”De värsta formerna av tyranni, och säkerligen de mest framgångsrika, är inte de som vi medvetet sluter upp mot utan de som integrerar sig i vårt eget medvetandes bild av sig självt och väver in sig själva i våra liv så att de inte längre ska uppfattas som tyranni.”          — Michael Parenti (f.1933) historiker


”Partipolitiken är en väldigt smutsig bransch som tar fram det värsta hos människor. Framför allt SD har en väldigt destruktiv och sekteristisk miljö och kultur”. — Avhopparen Pavel Gamov om SD (och sig själv) i AB 4/1 2018..


“Lev ditt liv och glöm din ålder.”  – Norman Vincent Peale

mujeres libres

”Unga kvinnor kom över till mig och sa ‘Det här är väldigt intressant. Vi har aldrig hört vad du säger förut. Det är något vi känt, men vi visste inte’. Idéerna som fångade dem mest? Att prata om makten som männen utövade över kvinnorna… det blev ett slags tumult när man sa till dem att ‘Vi kan inte tillåta männen att tro att de är överlägsna kvinnorna, att de har rätt att härska över dem’. Jag tror att de spanska kvinnorna otåligt hade väntat på de orden.”   — Pepita, medlem i anarkafeministiska ”Mujeres Libres” under Spanska inbördeskriget.


jean-luc-picard

”Förvärvet av rikedom är inte längre den drivande kraften i våra liv. Vi arbetar för att förbättra oss och resten av mänskligheten”. — Jean Luc Piscard, Star Trek.


”När befolkningen är kuvad – eller ihjälslagen, det går på ett ut – och ens egna vänner […] sitter bekvämt vid makten, ställer man sig framför kameran och säger att demokratin har segrat.” —Harold Pinter (1930-2008) i nobelprisföreläsningen 2005.


”Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände hände det. Det saknade betydelse. Det var ointressant. USA:s brottslighet har varit systematisk, konstant, brutal och skoningslös, men det är bara ett fåtal personer som egentligen har talat om den. USA är ändå värt en eloge. Det har utövat en absolut klinisk maktmanipulation över hela världen, samtidigt som det gett sig ut för att vara en kraft i det universella godas tjänst. Det är ett lysande, ja virtuost och synnerligen framgångsrikt hypnosnummer.” – Harold Pinter (1930-2008) i nobelprisföreläsningen 2005.”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.” — Karl Popper, filosof


‘Terrorismen’ är till stora delar en effektiv myndighetspropaganda; det syftar till att avleda uppmärksamhet från myndighetsmissbruk till en mestadels inbillad, extremt farlig, utomstående fiende.”  — Mark Poster (1941-2012) prof. historia   


”Revolutioner kommer alltid tillbaka. Det är därför de kallas revolutioner”. —Terry Pratchett, Night Watch.I know we will create a society where there are no rich or poor, no people without work or beauty in their lives, where money itself will disappear, where we shall all be brothers and sisters, where every one will have enough. - Sylvia Pankhurst

”Jag vet att vi kommer att skapa ett samhälle där det inte finns några rika eller fattiga, inga människor utan arbete eller skönhet i sina liv, där pengar själva kommer att försvinna, där vi alla kommer vara bröder och systrar,och var och en kommer att ha tillräckligt”. —Sylvia Pankhurst, suffragett och socialist.


iproudh001p1

”Att bli regerad är att bli bevakad, inspekterad, utspionerad, dirigerad, reglementerad, placerad i en fålla, indoktrinerad, uppläxad, kontrollerad, värdesatt, censurerad, kommenderad, och det av personer som varken har befogenhet, kunskap eller förmåga.”    — Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist

Vi vet vad lagarna är och vad dom är värda! Dom är spindelnät åt de rika och mäktiga, järnkedjor för de fattiga och svaga, fiskenät i händerna på de regerande.”   — Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist

”De stora är bara stora eftersom vi står på knäna. Nu reser vi oss!” — Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist.

Alla framsteg börjar med att avskaffa någonting, varje reform vilar på förkastelse av något missbruk, varje ny idé är baserad på den bevisade otillräckligheten av de gamla”.    — Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist

”Det oväntades växtkraft överträffar statsmannens förutseende många gånger om”. — Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist

”Jorden dör inte av sig själv – den blir mördad. Och människorna som utför mördandet har namn och adresser.”   — U. Utah Phillips (1935-2008) IWW, anarkist, folksångare


pussy riot2

”Vi tänker inte ansöka om nåd. Det är Putin och kyrkan som borde be oss och er alla om nåd”.  — Pussy Riot kommenterar sina fängelsedomar, 2012.


Q

”Vad vi än får offra är fördelarna i att göra motstånd större än skadorna av att acceptera ockupanternas förtryck”.  — Naim Quassem (f. 1953) Hizbollah

R

”Hela Universum ska bli en enda Union”.  — Ravachol (1859–1892) anarkist

”Hur skönt vore det inte att leva utan herrar; att leva bland vänner.”   — Elisée Reclus (1830-1905) anarkist

”Vi ses som hotet. Och ja, vi är ett hot. Vi vill vara ett hot. Kan vi hota den rådande makteliten, det rådande systemet eller åtminstone i minsta fall bara de våldsamma organiserade facsisterna så att de inte kan skrämma och skada det helt vanliga folk vi bor, arbetar och lever med och är en del av så är vi glada. Då fungerar det vi gör. Då gör vi rätt. Våld föder våld och vi har trampats och spottats på länge nog. Fått höra att vi aldrig kommer bli någonting. Sett våra föräldrar och vänner slita utan att få någonting för det medans eliten lever gott. Hört ekonomer prata om kriser när vi alltid levt i kris. Sett våra familjemedlemmar och vänner dö på arbetsplatser, av meningslöst gatuvåld eller av droger medans ingen brytt sig. Men en hund som blir slagen biter förr eller senare tillbaka. Våld föder våld, och maktens våld nedåt samt fascisternas och nazisternas våld har fött oss. Vi har aldrig haft någonting så vi har ingeting att förlora, och vi kommer fortsätta kämpa för jämlikhet, rättvisa och eknomisk demokrati. För revolutionen! Under asfalten vilar en strand, och det bor en ny värld i våra hjärtan. — Revolutionära Thinktanken, motkraft.net 2014

”Enligt all vår hittillsvarande erfarenhet är de som leder oss också de som missleder oss.” — Mack Reynolds, (1917-1983) i sf-novellen ”Revolution”, 1974.

”Kort sagt – Sverige är ett land med direktörer som inte bara tjänar en massa miljoner i månaden utan som dessutom får en massa miljoner i bonus, ett land där majoriteten av människorna är utlämnade åt en minoritet av fuskare,rånare och andra brottslingar och allt detta med beskydd av statsapparaten”. — Riktpunkt.se 10/2014


Arthur_Rimbaud”Det började som en undersökning. Jag skrev tystnaderna, nätterna, jag nedtecknade det outsägliga. Jag fixerade svindeln.” — Arthur Rimbaud (1854-1891) poet. Ur Delirium II. Övers. lias Wraak.

”Kärleken måste uppfinnas på nytt, det står klart”. — Arthur Rimbaud (1854-1891) poet

Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait)

”Den första människa som inhägnade ett stycke mark, kallade det för sitt och lyckades hitta någon dum nog att tro på detta, han var upphovet till den privata äganderätten och därmed till alla orättvisor och all misär.”   — Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) filosof

Människan är född fri och överallt är hon i bojor.”   – Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) filosof

Algot_Rosberg

”Men här – (attentatet mot strejkbrytarna på Amalthea) här var det arbetare som handlade proletäriskt med rättvisan i ena handen och bomben i den andra. — Algot Rosberg (1886-1939)


”Oavsett vad länsstolsrevolutionärerna säger så vet världen nu att den verkliga impulsen till anti-kapitalistiskt motstånd kommer från anarkisterna, de autonoma och den anti-auktoritära vänstern”. — Jerome Roos, Roar Mag 18/4 2013, i en diskussion om Zizek.


”Varje dag frågar jag mig själv samma sak: Hur kan detta hända i Amerika? Hur kan människor som dessa vara ansvariga för vårt land? Om jag inte såg det med egna ögon, skulle jag tro att jag hade en hallucination”. — Philip Roth (f.1933) författare, i Counterpunch oktober 2017.


Rudolf Rocker.CP, Fonds Chambelland

”Det må finnas en laglig förpliktelse att lyda, men det kommer inte att finnas någon moralisk förpliktelse att lyda. När det gäller historien, är det människorna som bröt lagen för friheten som kommer att bli ihågkomna och ärade.”   — Rudolf Rocker (1873–1958) anarkosyndikalist

”Makten verkar endast destruktivt, alltid böjd att tvinga varje manifestation av liv in i dess lagars tvångströja. Den intellektuella formen av dess uttryck är döda dogmer, dess fysiska form det råa våldet. Och denna objektiva ointelligens sätter också sin prägel på dess anhängare och lämnar dem dumma och brutala, även när de från början var lagda för de bästa av talanger. En som konstant strävar efter att tvinga allting till mekanisk ordning blir till slut en maskin själv och förlorar all mänsklig känsla.”   — Rudolf Rocker  (1873–1958) anarkosyndikalist

”Skicka dit en färja och hjälp dem över istället för att rädda dem först när de håller på att drunkna.” — Hans Rosling, läkare och estradör, om flyktingkrisen i Medelhavet 2015. 

_Bertrand_Russell ”Anarkismen är det yttersta ideal som samhället bör närma sig”. Bertrand Russell (1872-1970) filosof

”Vetenskapsmännen anstränger sig för att göra det omöjliga möjligt, politikerna för att göra det möjliga omöjligt.” Bertrand Russell (1872-1970) filosof

”Tre passioner, enkla men överväldigande starka, har styrt mitt liv: längtan efter kärlek, sökandet efter kunskap och en outhärdlig sorg över mänsklighetens lidanden”.
Bertrand Russell (1872-1970) filosof

”Men på något sätt måste man ju överleva mentalt i det här samhället. Då är skrivandet bra”. – Helene Rådberg, poet

S

”Plankning är mitt fritidsintresse”. — Mira Salo, Miss Finland 2004.


”Jordens yta är det kosmiska havets strand. På denna kust har de flesta av oss lärt det vi vet. Tills nyligen har vi vadat en bit ut, kanske till anklarna, och vattnet verkar inbjudande. En del av vår varelse vet att det är där vi kom ifrån. Vi längtar efter att återvända, och det kan vi, eftersom kosmos också finns inom oss. Vi är gjorda av stjärnstoft. Vi är ett sätt för kosmos att lära känna sig självt”. — Carl Sagan.


saornil_lucia

”Med höjda knutna nävar går världens alla kvinnor på brinnande stigar mot lysande horisonter – framåt, framåt, mot ljuset!”  — Lucia Sanchez Saornil, (1897-1970) Mujeres Libres.


samtiden”Det går genom alla folk just nu en mäktig ansats att bygga samhällena på nya grundvalar…den heter arbetsklassens solidaritet i alla länder…Nu är den här, och vi känna dess dyningar. Annat var icke att vänta”. — Tidningen Samtiden, 11/11 1871. I: Bunny Ragnerstam: Orons år, 1990, s.165.


”Ett nytt koncept av firandet av det mänskliga underjordiska måste dyka upp, bli medvetet och delas, så att en revolution kan skapas med en renässans av medkänsla, medvetenhet och kärlek, och en uppenbarad enighet i hela mänskligheten”. — San Francisco Oracle 1967.


Bernie Sanders

”När vi står tillsammans vinner vi alltid. När kvinnor och män står tillsammans för rättvisa vinner vi. När svarta, vita och latinamerikaner står tillsammans för rättvisa vinner vi.” — Bernie Sanders.

1Sartre

”När de rika krigar är det de fattiga som dör.”   — Jean-Paul Sartre (1905-1980) filosof och den ende nobelpristagare som tackat nej”Man är det man gör.” — Jean-Paul Sartre (1905-1980) filosof och den ende nobelpristagare som tackat nej

Schopenhauer

”Medkänsla är grunden för all moral”.   —Arthur Schopenhauer (1788-1880) filosof

”Jag älskar mänskligheten – det är människorna jag inte står ut med”. — Charles M. Schultz, serietecknare (Snobben).

assatabio

”Ingen i världen, ingen i historien, har någonsin fått sin frihet genom att vädja till sina förtryckares samveten”. – Assata Shakur, Black Panther Party”Den förnuftiga människan anpassar sig själv till världen; den oförnuftiga envisas med att försöka anpassa världen till henne/honom själv. Därför beror alla framsteg på den oförnuftiga människan.”   — George Bernard Shaw.

”En revolution verkar alltid vara hopplös och omöjlig dagen innan den brutit ut, och den bryter verkligen inte ut förrän det verkar hopplöst och omöjligt”. — George Bernard Shaw


Shakespeare

”Älska alla, lita på några, skada ingen”. —William Shakespeare (1564 -1616) dramatiker.

”Vad är ett namn? Om vi kallar en för ros något annat kommer den ändå att dofta lika ljuvt”. —William Shakespeare (1564 -1616) dramatiker.

”Vi är det stoff som drömmar vävs av”. —William Shakespeare (1564 -1616) dramatiker.


torgny

”Vad var det för ungdom, som drog dit ner? En och annan intellektuell, men mest arbetarungdom. Alla vittna om att det var svensk ungdom sådan den är, när den är som bäst. Det var oförfärade, härdade, pålitliga pojkar, som icke skydde någon ansträngning eller ryggade tillbaka för några faror”.—Torgny Segerstedt, (1876-1945) publicist, om de Spanienfrivilliga.


”Vi har fått en stat som har ett Janusansikte. Denna dubbelhet tar sig uttryck genom att vara hård och auktoritär neråt, medan den är liberal och fri för dem som redan är i positioner där de har tillgång till resurser”. — Prof. Ove Sernhede om svensk statlig förortspolitik.


”Vi proletärer veta ju allt för väl hurusom det är vi som dagligen bestjälas af öfverklassen, hurusom vi genom våra arbetsgifvare tvingas att arbeta likt slafvar utan att erhålla frukterna af vårt arbete, endast så mycket kastas åt oss att vi icke tvärt svälta ihjäl, allt under det att öfverklassen lefver i lyx och öfverflöd på vår bekostnad. Vi beteckna därför detta samhälle som ett tjufsamhälle och öfverklassens ägendom som tjufgods. Detta är nu vår uppfattning och den rubbas inte det minsta om man än så mycket framhölle för oss, att lagen icke anser det brottsligt att öfverklassen utplundrar arbetarne utan att den tvärtom genom straffbestämmelser vill skydda tjufgodset, ty vi veta ju också, att det är tjufvarna själfva som bestämt att dylik lag skall gälla. Detta har öfverklassen ännu makt till, men däremot kunna vi aldrig hvarken i tanke eller handling tvingas att hysa respekt för deras lagar, då vi så väl inse, att de äro till för att skydda öfverklassens inträssen mot arbetarne”.         — Carl Schröder, (1876-1959) ungsocialist, Nya Folkviljan nr 50, 13 april 1907.


RoyScranton

”Kol- och oljekraftsbaserad kapitalism är ett zombiesystem, glupskt men sterilt.” – Roy Scranton.simon_lerkot_berglind


”Vi vill bryta mönstret och maktprocessen för människans skull. Vi vill skapa en värld där alla inte bara kan leva utan också vill det”.  — Simon på mittlund.wordpress.com


Revolutionärer hatas för att ha ‘rätt’ i ett samhälle som accepterat ‘fel’ som religion”. — Simon på mittlund.wordpress.com”Han miste livet när han utövade frihet – det kunde varit så mycket värre”. — Simon på mittlund.wordpress.com


 

upton-sinclair

”All verkligt stor konst är optimistisk”.  -— Upton Sinclair (1878 -1968)  journalist, socialist.


”Den amerikanska administrationen kommer inte att kunna mörklägga detta genom att fängsla eller mörda mig. Sanningen är på väg och den kan inte stoppas. Jag vet att jag kommer att få lida för mina handlingar. Jag ångrar ingenting”. — Edward Snowden, (f. 1983) NSA-avslöjare.


”Jag avser inte att dölja vem jag är för jag har inte gjort något fel.” — Edward Snowden, (f. 1983) NSA-avslöjare


(De oinsatta) är kvar i den naiva synen att det var de ’autonoma’ som orsakade kravallerna i Göteborg 2001. Ingen som är det minsta insatt anser idag att det gick till på det viset. Inte polisen, inte vi som noga utrett det hela. Ingen. Utom de oinsatta”. —Anders Svensson, blog.zaramis.se, 2007.


Envar har så mycket rättigheter som han har makt.” – Baruch Spinoza (1632-1677) filosof, cyniker”I Sovjetunionen är proletariatets diktatur i allt väsentligt partiets diktatur (över proletariatet)”.  — Josef Stalin, i tillfällig självinsikt.


”Viljan att inte tro kan ha en lika stark inverkan som viljan att tro”. — Dr. Ian Stevenson, reinkarnationsforskare.


”En ny studie från Harvard University konstaterar att 51 procent, mer än hälften av amerikanska 18 till 29-åringar, ”stöder inte kapitalismen”. Bra. Låt oss arbeta med det och bygga våra styrkor för den första amerikanska revolutionen”. – Paul Street i Counterpunch, ”On  American Revolution”, juli 2017.august_strindberg

”Ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt”.   — August Strindberg

”Jag kämpar, därför lever jag.”   — August Strindberg

”Jag skulle vilja vara med och vända upp och ner på allt för att få se vad som ligger i botten; jag tror vi äro så intrasslade, så förfärligt mycket regerade att det inte kan utredas utan måste brännas upp, sprängas, och så börjas på ett nytt!”   — August Strindberg, 29/7 1884.

”Erfarenheter, studier, lifvet har fört mig dit: jag är anarkist!”    — August Strindberg, i brev till Carl Larsson, maj 1887.

”Vad är politik? – Statskonst, eller överklassens konst att hålla underklassen under sig. Med politik menas också ett bedrägligt förfarande.”    — August Strindberg,

”Liten katekes för underklassen””Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.”  — August Strindberg, ”Liten katekes för underklassen

”Avundsjukan är bara ett av överklassens fula namn på rättskänslan”. — August Strindberg,


”Jag längtar efter en värld utan design”. — Stefan Sundström, musiker, i ETC.


”Shake in your shoes, bureaucrats!”    — Situationister i telegram från Sorbonne 1968


”Sanningen att säga är kopplingen mellan kapitalism och demokrati i bästa fall tunn. ”     — George Soros, mångmiljardär”7 av 10 svenska medborgare litar inte på politikerna”.   —Standard Eurobarometer 57/2002, s. 1.


stirner

”Staten kallar sitt eget våld för lag men individens för brott.” — Max Stirner (1806-1856) filosof


”Tiden efter 1968, dvs 1970-talet, var en tid när allt var möjligt. En tid när samhället kraftigt förändrades till det bättre. En revolutionär tid på sitt sätt. Det var en underbar tid. En bra tid. En fantastisk tid. Vi som var med är lyckligt lottade. Vi vet hur det känns att vinna”. — Anders Svensson/zaramis.se.


Jörn

”En kärnpunkt i den marxistiska teorin är, att man inte kan reformera sig in i socialismen. Det är därför det inte finns någon parlamentarisk väg in i socialismen. Parlamentet kan endast formellt bekräfta den revolutionära akten. Självklart måste socialismens krafter äga tillgång till vapen”. — Jörn Svensson (f. 1936) (v)

”I det socialistiska Sverige skall det vara olagligt att väcka frågan om inskränkning eller raserande av det beslutssystem socialismen byggt upp och om ersättande av detta med ett beslutssystem i kapitalistiska former. Varje försök att rubba folkegendomen och arbetarsjälvstyret ska vara olagligt. Något verkställande av sådana beslut skall lagligen inte kunna ske.” — Jörn Svensson, (f.1936) (v).


”Även om situationen verkar hopplös, så ge aldrig upp hoppet. Är man omgiven av faror och kan frukta det värsta, gäller det att inte vara rädd. Har man förlorat alla resurser, måste man ändå kunna räkna med allt. Och blir man överraskad, gäller det att själv ta fienden med överrumpling.”     — Sun-Tze, Krigskonsten.
T


”Vi lever under den permanenta risken för en oåterkallelig katastrof där i bästa fall hundratals miljoner av de mest fattiga, framförallt kvinnor, barn och äldre, dör och i värsta fall hela den mänskliga rasen hotas. En grön kapitalism är omöjlig och en seger för ekosocialismen är omöjlig så länge en grön omställning framställs inom kapitalismens råmärken”.   — Daniel Tanuro , Climat et Justice Sociale, 2017.


”Ju mer korrupt en stat är, desto fler lagar har den.”   — Tacitus, grekisk filosof.


”Avslutningvis: jag kommer att upprepa än en gång att jag inte har begått de brott som jag anklagas för. Men jag begick ett brott som omfattar alla brott. Jag är en anarkist”. — ­Grekiske anarkisten Tasos Theofilou i sitt försvarstal inför rätten 2017.”Ekeroths järnrörsfilm kan beskrivas som den kanske bästa mediala skildring som gjorts av Sverigedemokraterna. Allt finns med; sexismen, intoleransen, våldet, rasismen, lögnerna, den dubbla bokföringen och ögontjäneriet. I princip varje scen kan placeras in i en större kontext vad gäller Sverigedemokraternas verksamhet, historia och ideologi.”—Gellert Tamas i AB om SD-skandalen 2010-2012


Esaias_Tegnér_målad_av_Sandberg

”All bildning står på ofri grund till slutet, blott barbariet var en gång fosterländskt.” — Esaias Tegnér (1782-1876), lundensisk konservativ skald, om en historisk insikt (som vår tids Sverigedemokrater saknar).

”Älska det fria, även det djärva”.  – Esaias Tegnér (1782-1876), lundensisk konservativ skald.”Vad man är ska man ha mod att visa”.  – Esaias Tegnér (1782-1876), lundensisk konservativ skald.

”Evigt kan ej bli det gamla,
ej kan vanans nötta läxa
evigt repas upp igen.
Vad förmultnat är, skall ramla
och det friska, nya växa upp utur förödelsen.”

Esaias Tegnér (1782-1876), lundensisk konservativ skald.


FRIHETLIG: en som tror på frihet i handling och tanke, en som tror på fri vilja. SOCIALISM: ett socialt system i vilket producenterna äger både politisk makt och produktions-och distributionsmedlen. Ta bara de här två definitionerna och smält samman dem: FRIHETLIG SOCIALISM: ett socialt system som tror på frihet i handling och tanke och på fri vilja, i vilket producenterna äger både politisk makt och produktions- och distributionsmedlen.   — The Anarchist FAQ


”Man kan inte spränga en social relation i luften. Den totala kollapsen av det här samhället skulle inte ge någon garanti för vad som skulle ersätta det. Om inte en majoritet av allmänheten har idéer och en organisation tillräckligt starka för att skapa ett alternativt samhälle skulle vi se den gamla världen hävda sig än en gång, för att det är vad folk skulle vara vana vid, vad de trodde på, vad som existerade outmanat i deras egna personligheter.    —The anarchist case against terrorism.


”Banditer, pirater, gangstervärldens rivalitet, polisarbete och krig hör alla hemma i samma kontinuum. Betänk definitionen på en utpressare som någon som skapar ett hot och sedan utkräver avgifter för att reducera detta hot. Regeringarnas tillhandahållande av skydd av denna sort kvalificerar sig ofta som utpressning. I den meningen att hoten mot vilken en viss regering skyddar sina medborgare är imaginära eller konsekvenserna av den egna verksamheten, har regeringen organiserat en utpressningssituation med skydd i utbyte”. – Charles Tilly.


”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”. — Biskop Thomas’ frihetsvisa. http://runeberg.org/vitaband/0128.html


henry-david-thoreau-200x286

”Om lagen är av en sådan natur att den behöver dig för att genomdriva en orättvisa mot en annan människa, då säger jag: Bryt lagen.”   — Henry David Thoreau (1817-1862) författare, anarkist

”Den regering regerar bäst som regerar minst”. — Henry David Thoreau (1817-1862) författare, anarkist

Jag har aldrig haft ett så sällskapligt sällskap som ensamheten.” — Henry David Thoreau (1817-1862) författare, anarkist

”Som om man skulle kunna slå ihjäl tiden utan att skada evigheten.” — Henry David Thoreau (1817-1862) författare, anarkistgoran_therborn26169

”Ojämlikhet dödar”.  — Göran Therborn (f. 1941) sociologiprofessor, marxist, i boktitel (Arkiv förlag 2015).


JRR-Tolkien102

”Djupa rötter nås inte av frosten”.  — J.R.R. Tolkien (1892-1973) Lord of the Rings

”Ta där det finns och lägg där det fattas”.— J.R.R. Tolkien (1892-1973)  attribuerat till

”Min politiska åsikt lutar mer och mer åt anarkismen, i filosofisk bemärkelse, som avskaffad kontroll, inte bombkastande. Den olämpligaste uppgift någon kan ha är att bestämma över andra. Inte en på miljonen passar för det, och minst av allt de som vill ha den möjligheten.” — J R R Tolkien (1892-1973)  i: The letters of J R R Tolkien.


camilo-torres-universidad-nacional-157

”Om Jesus levde idag skulle han vara en guerillakämpe”. – Camillo Torres, (1929-1966) latinamerikansk befrielseteolog413px-Trotsky_Profile

”I varje fabrik, i varje skrå, i varje sällskap, på varje krog, på militärsjukhus till och med i de avlägsna byarna var den revolutionära tankens molekylära arbete under utveckling. Överallt fanns de som uttolkade erfarenheterna. En revolution lär och den lär sig snabbt. Däri ligger dess styrka.” – Leo Trotsky (1879-1940) i Den ryska revolutionens historia

Man bör aldrig glömma att revolutionen skapar speciella akustiska förhållanden”.  — Leo Trotsky, (1879-1940) om små misstag i fredstid som blir stora misstag i krig.


Lucia Ramirez Tuesta

”Det är hela vår grej: Det ska vara lokalt, folket själva ska ha medbestämmande. Politiker ska inte komma hit och missionärsarbeta”. — Lucia Ramirez Tuesta i Megafonen, Husby,  om organisering i förorten (2013)


greta2

”Klimatkrisen är den största kris som mänskligheten ställts inför”. — Greta Thunberg, 16, klimataktivist.


”De radikala hittar på ideerna. När de är utnötta tar de konservativa upp dem”. Mark Twain (18351910) författare


TT

”Den rådande ekonomiska världsordningen har orsakat mera död och lidande än vad både nazism och kommunism tillsammans någonsin kommit i närheten av.”   — Torbjörn Tännsjö, (f. 1946) prof. i filosofi

”Den Svenska Akademien är liksom kungahuset en feodal relikt. De är också intimt sammanflätade. Varje republikan borde anse att de ska läggas ned tillsammans”. — Torbjörn Tännsjö, (f. 1946) prof. i filosofi. 


U 


Sigrid_Undset_young

”Jag rullade ihop mig till ett hårt klot av motstånd  – och så tog jag mig igenom skoltiden”. — Sigrid Undset (1882-1949) författare


”Terrorism är de fattigas krig och krig är de rikas terrorism”. – Peter Ustinov (1921-2004) skådespelare 


”Ja, det finns tonvis med information på nätet men mycket av det är oredigerat, obestyrkt och outvecklat”.  — John Updike (1932-2009) författare


underhillevelynbio

”Hur som helst är det dom som har ett rikt och djupt inre liv som bäst kan handskas med den yttre verklighetens irriterande detaljer.”  — Evelyn Underhill (1875-1941) författare   

V W


”Kapitalism är inte ett system av fritt företagande och fri varuhandel. Kapitalism är ett system där ackumulationen av kapital blivit ett självändamål och ekonomins överordnade princip.”  — Immanuel Wallerstein, världssystemanalytikerRaoulV

”Problemet som proletariatet står inför är inte längre hur Makten erövras, utan hur den avskaffas.” — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Det finns ingen auktoritet utanför min egen levda erfarenhet.”   — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Beslutet att leva är ett politiskt beslut. Vi accepterar inte en värld där garantin att inte dö av svält bytts mot risken att dö av leda. Vi har en värld av njutningar att vinna och inget annat än vår leda att förlora”.  — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Om fattigdomen reducerats när det gäller ren överlevnad har den istället fördjupats när det gäller vårt sätt att leva”. — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Arbete är kreativitetens motsats”. — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Vad jag vill rekommendera är strejker som kräver att allt blir gratis”.— Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Det finns inga benämningar på den upplevda erfarenhetens rum utom i poesin, i det språk som kastat av sig maktens bojor”. — Raoul Vaneigem, (f. 1934) filosof, situationist

”Vardagslivet styrs av ett ekonomiskt system där produktionen och konsumtionen av förolämpningar tenderar att balansera ut varandra”.  — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist

”Överallt blinkar neonskyltar ut Plotinus diktum: Alla varelser är tillsammans, trots att de förblir separata. Men vi behöver bara hålla ut våra händer och röra varandra, höja vår blick och se varandra, och allt kommer i fokus, som magi.”  — Raoul Vaneigem (f. 1934) filosof, situationist


 

Simone_Weil_1921

”Uppmärksamhet är den renaste och mest sällsynta formen av generositet” — Simone Weil (1909-1943)  filosof, mystiker, antistalinistisk kommunist.


 ”Vi är en del som måste imitera helheten. Atman. Låt människans själ bruka hela universum som sin kropp. Själen rör sig utanför kroppen till något annat. Låt den därför överföra sig till hela Universum”. ‑ Simone Weil i: Gravity and Grace, 1947, s. 181.


”Slutsatsen är att partisystemet tycks vara någon nästintill rent och oförfalskat ont. Partierna är i grunden usla och har ett dåligt inflytande i praktiken.
Avskaffandet av partierna vore nästan något rent och oförfalskat gott. I grunden är det i högsta grad berättigat och tycks endast kunna få goda praktiska konsekvenser”. — Simone Weil (1909-1943)  filosof, mystiker, antistalinistisk kommunist.  


sven-wernström

”Man kan inte bli rik på sitt eget arbete, bara på andras”. — Sven Wernström, författare (1925-2018).


”Terrorism är att använda våld eller hot för att uppnå ett politiskt mål. Det högsta politiska målet i en stat är att upprätthålla lagen. Poliser använder våld och hot för att upprätthålla lagen. Därför är alla poliser per definition terrorister.” — Dane Whalen.


”I ett stort antal av de empiriska studier som gjorts över orsakerna till terrorism framträder förtryck, autokratiskt styre, bristande rättigheter och politiskt inflytande, som några av de viktigaste bakgrundsfaktorerna”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorismoscarwilde

”Välgörenhet är inte lösningen på fattigdomen utan ett försvårande av redan uppkomna svårigheter. Den riktiga målsättningen vore att rekonstruera samhället på en sådan grund att fattigdom kommer att vara omöjligt”. — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.

”Våra brottslingar är mestadels vad vanliga, hederliga, alldagliga människor skulle vara om de inte hade fått tillräckligt att äta”.— Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.

”En världskarta som inte innehåller Utopia är inte värd att se på för den utelämnar det land där mänskligheten alltid velat landstiga”. — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist

.”Framsteg är förverkligandet av utopier”.— Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.”Ge mig av livets överflöd så avstår jag gärna från dess nödtorft”.
— Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.


”Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen.”— Oscar Wilde, (1854-1900) socialist, författare, dandy och stilist.”Arbete är de drickande klassernas förbannelse.” — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.

”Det är bara genom att inte betala sina räkningar som man kan hoppas få leva i den affärsdrivande klassens minne.”— Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare.

”Kultiverad fritid framstår för mig som människans huvuduppgift.” — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist..

”Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna.” — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.

”Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga.” — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.


”Det är bara det moderna som kan bli omodernt.”  — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare, stilist.

”USA är den enda nation som gått direkt från barbari till dekadens utan att ens snudda vid civilisationen.”— Oscar Wilde, (1854-1900) socialist, författare, dandy och stilist.

”Naturligtvis var det många som upptäckte Amerika innan Columbus. Men de lyckades alltid tysta ner det hela.” — Oscar Wilde (1854-1900) socialist, dandy, författare,stlist.

”Allting i världen handlar om sex förutom sex. Sex handlar om makt”.— Oscar Wilde, (1854-1900) socialist, författare, dandy och stilist.

”Olydnad är människans ursprungliga dygd. Det är genom olydnad och uppror som framsteg har gjorts”.  — Oscar Wilde, (1854-1900) socialist, författare, dandy och stilist.


”Fram tills nu har arbetslöshetens spöke använts av det kapitalistiska systemet för att terrorisera människor till att acceptera vilket jobb som helst, även de mest absurda, till vilket pris och under vilka förhållanden som helst. […] Är det inte dags att vi frågar oss vad som är poängen med all denna produktion? Var är det vi producerar? För vem? Hur? Till vilket socialt och ekologiskt pris? […] Låt oss sluta att lämna dessa frågor till specialisterna, som hävdar att de pratar för oss. Det är upp till oss att avgöra vad som är möjligt, vad vi vill, och hur vi ska nå det. Det är upp till oss att återta makten över våra egna liv. Det är upp till oss att ta tillbaka de materiella resurserna från den politiska, finansiella och mediala makten som stulit det från oss”. -— Vi vill inte ha full sysselsättning, vi vill ha allt! (BUP 1998).


”En radikal är enligt min mening en person som går något för långt, en konservativ går inte tillräckligt långt, en reaktionär vill inte gå alls.”  — Woodrow Wilson (18561924)  den ende intellektuelle amerikanske presidenten.


”Ingen talar mer entusiastiskt om den fria marknaden och konkurrens och ”låt bäste man vinna” än den som ärvt sin pappas företag eller gård..” C. Wright Mills, amerikansk sociolog, i ”White Collar”.


voltaire

”Det är farligt att ha rätt när regeringen har fel”.   — Voltaire (1694-1778) filosof 


”Man kan inte bli rik på eget arbete, bara på andras”.   — Sven Wernström. författare,  i ”Mannen på tåget”, 1971 


Barbro-Westerholm

”Ge inte upp! Motståndaren är tröttare än du tror”. —Barbro Westerholm (f.1933)


”Den ointresserade egennyttans klubb för ­inbördes beundran och utvärtes förakt”. — Anders Westgårdh/Aftonbladet om Sverigedemokraterna 


Leonardo


”Det är lättare att göra motstånd i början än i slutet.”     — Leonardo da Vinci (1452-1519) geni

”Du gör fel om du berömmer det du ej förstår, och värre om du klandrar det”. – Leonardo da Vinci (1452-1519) geni

”Förnuftet kan aldrig bli överfullt”. – Leonardo da Vinci (1452-1519) geni

”Den ädlaste glädjen ligger i nöjet att förstå”. – Leonardo da Vinci (1452-1519) geni.


Wigforss

”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”  — Ernst Wigforss (1881 -1977) marxist, semisyndikalist och svensk socialdemokratisk finansminister

”Så länge det gäller att skapa själva grundvalen för en i lagliga former förlöpande demokratisk utveckling, är jag inte rädd för revolution.” — Ernst Wigforss (1881 -1977) marxist, semisyndikalist och svensk socialdemokratisk finansministerjerry.williams

”Jag tror på revolution, men det betyder inte att jag tycker att man ska knacka in pannbenen på varandra, utan på en snabb förändring”.  —Jerry Williams, (f. 1942) rockmusiker

”Om man ser hur samhället fungerar och inte är socialist så är man dum i roten”.  —Jerry Williams, (f. 1942) rockmusiker 


”Kungen är bara en högt betald modell för frimärken.” — Rogers Williams.
wittgenstein

”Språkets gränser är världens gränser”. — Ludwig Wittgenstein (1889-1951) filosof

”Den lyckliges värld är en annan än den olyckliges”.— Ludwig Wittgenstein (1889-1951) filosof mikael_wiehe

”Jag har haft ett bra liv och det är jag mycket tacksam för. Jag är också tacksam för att jag alltid har tillhört vänstern. — Mikael Wiehe ( f. 1949), musiker,

”Alla imperiers makt har alltid – oavsett ideologi – i sista hand vilat på tortyrkammaren, på styrkan, på våldet, på skräcken och plågan: från det romerska över de spanska, brittiska, ryska och sovjetiska, Hitlertyska och kinesiska imperierna till det amerikanska. Men från att ha varit en skamlig hemlighet som man helst dolde och ogärna pratade om blev tortyren under president Bush officiell USA-politik”.  — Mikael Wiehe, (f. 1949) musiker


”Kungen är en högt betald modell för frimärkena.” — Rogers Williams.

”Medelklass kallas den del av samhället som trampas på uppifrån och knuffas på nedifrån”. — Rogers Williams.


”Vad är väl ett krossat bankfönster mot ett krossat folkhem?” — Mikael Wiehe (f. 1946) musiker, om autonoma demonstranter


Hjalmar_Wång

“Jag skulle vilja skrifva en hel lifshistoria för dig, men om man tänker på sin egen, då har man alla arbetares historia på en gång.” – Hjalmar Wång, illegalist och anarkist

”Det är inte kulturer som krockar,  det är människor som möts”. —Juryn för Världsmusikpriset 2018.

”Här finns allt du vill ha men inget du behöver”. — Punkbandet Västerbron sammanfattar   konsumtionssamhället.XYZ  


Malcolm X

”Jag är för våld om icke-våld innebär att vi fortsätter att uppskjuta lösningen på de svartas problem enbart för att undvika våld.”
— Malcolm X (1925-1965) muslim, socialist, svart nationalist


”Du kan inte skilja fred från frihet eftersom ingen kan leva i fred om denna person inte har sin frihet”.  — Malcolm X (1925-1965) muslim, socialist, svart nationalist

”Den minst respekterade kvinnan i Amerika är den svarta kvinnan”.— Malcolm X (1925-1965) muslim, socialist, svart nationalist

”Polisen gör lokalt det militären gör internationellt”. — Malcolm X (1925-1965) muslim, socialist, svart nationalist.


Moustafi

”Jag är övertygad om att socialism är det enda svaret och jag uppmanar alla kamrater att föra denna kamp till ett segerrikt slut”. — Malala Yousafzai, Nobels Fredspristagare 2014 


Yelah”Varför kastar inte fler sten?”  — Yelah om Rosengård i Malmö 


Yeats

 ”Vänta inte tills järnet är varm; håll det varmt genom att smida det”. —William Butler Yeats (1865-1939) författare 


Zappa

”Utan avvikelser inga framsteg”.  — Frank Zappa (1940-1993) musiker 


Zapata

”Hellre dö upprätt än leva på knä”.   — Emiliano Zapata (1879-1919)


Zenon

”De enda lagar som är giltiga är naturlagarna”.   — Zenon från Kition (333-264 f.kr.), grekisk filosof 


Zerzan

”Om vi en gång, och under så lång tid – levt i harmoni med naturen och med varandra, bör vi kunna göra det igen. Katastrofen vi nu omfattas av har djupa rötter, men vårt tidigare tillstånd av naturlig anarkism är en större del av vår gemensamma historia”.   — John Zerzan (f. 1943) anarkoprimitivist


clara

”När männen dödar är det upp till oss att kvinnor kämpar för bevarandet av livet.” — Clara Zetkin, grundare av Internationella Kvinnodagen 8 mars.


Z

”Civil olydnad är inte problemet. Vårt problem är civil lydnad”.  – Howard Zinn (1922-2010) historiker 


ÅÄÖ 


”Man kan inte bortse från att utseendet har en viss betydelse”.  — Jimmie Åkesson (sd) (som varje kväll smörjer sitt ansikte med hudlotion) försöker förklara begreppet ”etnicitet” i SdS 22/4 2007.


Ä

”Den som behagar alla behagar ingen”.    —Æsop [även Aisōpos],  grekisk filosof  (c. 620–564 f.kr)

”Småtjuvarna hänger vi, stortjuvarna väljer vi att regera oss”.—Æsop [även Aisōpos],  grekisk filosof  (c. 620–564 f.kr)


”Ingen vänlig handling, hur liten den än är, är bortkastad”. –—Æsop [även Aisōpos],  grekisk filosof  (c. 620–564 f.kr)


AO

”Demokratisk konfederalism bygger på gräsrotsdeltagande. Dess beslutsprocess ligger hos samhällena. Högre nivåer tjänar bara samordning och genomförandet av viljan hos de samhällen som skickar sina delegater till de allmänna församlingarna. Det grundläggande beslutsfattandet ligger dock hos de lokala gräsrotsinstitutionerna”.— Abdullah Öcalan, PKK.


”Människor som söker karriär i att få bestämma över andra ska vi inte se som våra vänner”. – Patrik Öman, patrikoman.blogspot.se


Ö

”Barcelonas oräkneliga barnungar – utan tvivel världens mest ouppfostrade – men så blir det också något av dem när de blir stora”.    — Axel Österberg (1911-1968) i reportage från revolutionen i Spanien 1936. 


AnarchyIsOrder 

20 kommentarer på “Radikala citat (600 +).

 1. lista de emails
  30 november, 2012

  i’m flattered by your kind words, thanks for sharing this info with your readers! lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails

  Gilla

 2. lista de emails
  30 november, 2012

  maybe if you include more photos and videos your article would be more understandable. lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails lista de emails

  Gilla

 3. Andrew A. Sailer
  14 december, 2012

  I just want to tell you that I’m all new to blogs and absolutely liked you’re website. Most likely I’m going to bookmark your blog post . You definitely have incredible well written articles. Appreciate it for revealing your website.

  Gilla

 4. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

  Gilla

 5. chair mat discussion
  22 december, 2012

  Is it okay to put part of this on my blog if I post a reference to this web page?

  Gilla

 6. server proxy
  23 februari, 2013

  When I first saw this title Bra sagt om makt, motstånd och frigörelse. (200) | Konst & Politik on google I just whent and bookmark it. I used to be looking for this fantastic sharing admin very much thanks and also have nice running a blog bye

  Gilla

 7. I’ve been surfing online greater than three hours as of late, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the web will be a lot more useful than ever before. ”When there is a lack of honor in government, the morals of the whole people are poisoned.” by Herbert Clark Hoover.

  Gilla

 8. Ping: Krönika #451. Grekiska folket röstar nej till trojkans utpressning. | Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information

This entry was posted on 25 juni, 2015 by in * RADIKALA CITAT (460) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: