Konst & Politik

Staffan Jacobson – författare, konstnär och frihetlig socialist i Lund.

Allaktivisterna: Om det kollektiva ansvaret.

Från Kiliansgatan till Vilda Väster.

Taket

Kiliansgatan 7, maj/juni 1969. Aktivisterna på taket, polisen på marken.

Texten nedan bildar avslutning på dokumentet ”Allaktivitetstanken utvecklad” på 13 sidor, som finns i sin helhet som bilaga till den kommunala utredningen ”Allaktivitetsfrågan i Lund” vilken tillsattes efter de tre husockupationerna 1969. Den formella ansökan, undertecknad av Lunds Allaktivister och Saluhallens Vänner, finns i samma skrift. Saluhallens Vänner hade arbetat mot en rivning av denna byggnad sedan 1952, och föreslog att den skulle användas som ett icke-kommersiellt aktivitetshus för allmänheten. En stor namninsamling 1968 avfärdades av kommunen. Ingenting hände efter att ansökan skickats in. Den möttes inte ens med ett nej utan med polis.

Texten utreder bristen på och behovet av gemenskap i staden, de sociala konsekvenserna samt Allaktivitetshuset som ett medel att åtgärda detta. Därefter kommer ett förslag på hur själva huset kan disponeras med olika verksamheter. Slutligen går man in på deltagarnas inflytande genom Stormötet som högsta beslutande instans och genom delegerade arbetsgrupper, och förklarar hur det kollektiva ansvaret fungerar. Drätselkammaren i Lunds Kommun förstod sig inte alls på det kollektiva ansvaret, fångade som de var i en äldre byråkratisk struktur, och efterlyste förgäves ”en ledare” eller ”en styrelse”. En kultur- och generationskollision med politiska förtecken stod alltså i vägen. Därför försökte Allaktivisterna med stort tålamod att förklara detta för kommunalråden i skrivelsen som följer.

***

Om det kollektiva ansvaret.

Lunds Allaktivister 17 maj 1970.

/…/Denna ansvarskänsla upplever man alltså genom att man deltagit i besluten om huset. Man känner ansvar för att det som beslutats blir verklighet och fortsätter att fungera. Medbestämmande ger medansvar. Om inte alla får vara med och bestämma, kan vi inte vänta oss att de skall vilja eller kunna ta något ansvar för huset, vare sig för inventarier eller verksamhet, ej heller för sig själva eller varandra. Om däremot alla får vara med och bestämma, blir upplevelsen en annan. Besökarna kommer att tänka: — Det här är vårt hus, våra möbler, vår verksamhet. Det är vi som har bestämt hur huset ska fungera och vad det ska innehålla. Därför måste vi se till så att ingenting förstörs och ingen fördärvar den fina stämningen. Med ”vi” menas alltså ”vi, alla besökare”. När nya besökare som aldrig tidigare varit i huset kommer dit, kommer de som redan finns där att dela med sig av denna viktiga ansvarsanda till nykomlingarna.

Detta medbestämmande (som är ett medbestämmande för individen och självbestämmande för kollektivet = alla besökare) måste, som sagts ovan, födas i den teoretiska planeringen och det praktiska arbetet innan huset är färdigt. (Färdigt bör det egentligen aldrig bli!) Sedan kommer det att växa med husets iordningställande för att den dag huset slår upp portarna på allvar fylla varje vrå och beröra varje besökare.

Detta är det kollektiva ansvaret, det gemensamma ansvaret, som alltså innebär att ingen har mer ansvar än någon annan, men å andra sidan att ingen har mindre ansvar än någon annan. Ingen kan känna sig ansvarslös. Det garanterar kollektivets ”kontroll”. Det ligger i allas intresse att se till att alla upplever ansvarskänslan lika starkt som självkänslan. Var och en, dvs alla som befinner sig i huset, klarar denna ”bevakning” mycket effektivare och smidigare , med mycket större framgång än en styrelse eller ensam ansvarig, på vilken lastats allt övrigt ansvar – och på samma gång makt. För med ansvar följer makt, och med makt följer ansvar. Den som tar på sig ansvaret belönas med makten, rätten att bestämma. Ofta är det ett fåtal personer som får bära ett tungt ansvar men å andra sidan har stor makt. I Allaktivitetshuset är ansvaret gemensamt liksom makten. Ingen har större makt än någon annan, ingen har mindre makt än någon annan. Alla får vara med att bestämma. Och i detta, att alla får vara med, att alla står på samma nivå och delar makten och delar ansvaret, ligger det nya människovärdet. Medbestämmande och ansvar ger självkänsla. I denna stora grupp av människor, där ingen är förmer än någon annan, upplever individen sina nya möjligheter, sina handlingsmöjligheter och sitt nya värde, det värde vi tidigare fann att människan hade ett behov av att uppleva.

Människan, individen, blir inte längre en del av den grå massan utan en aktiv och levande del i en process, ett skeende, ett skapande, där just denna individs vilja, tankar och fantasi blir en nödvändig del, lika nödvändig som hans upplevelse av denna nödvändighet, lika frigörande, renande och vacker.

***

Så långt Om det kollektiva ansvaret, en av kärnfrågorna i Allaktivitetstanken. Låter det naivt? Faktum var att det fungerade alldeles utmärkt. Exempelvis fanns på Kiliansgatan 7 en dyrbar stereoanläggning och skivsamling, som inte fick en enda rispa under de 3000 besökarnas händer. Samma bekräftelse på det kollektiva ansvarets relevans berättas från senare försök på andra håll; Cyklopen, Bergatrollen etc. Det finns numera gott om blandformer som bara lånat vissa delar av idén – som kulturhusen och musikhusen gör. Men det finns också många Allaktivitetshus i den ursprungliga bemärkelsen: direktdemokratiska, icke-kommersiella och med aktiviteter öppna för alla, vid alla tider på dygnet.

Byråkrati2Ville inte ha något Allaktivitetshus i Lund 1969-2009. fr.v.: H. Ingemansson (m), N. Gustavsson (s), M. Helmfrid (m), J-C Sand, fastighetschef.

Vad blev det då av den ordrika utredningen (som finns tillgänglig i Stadsbibliotekets Lundasamling)? Det blev ingenting, bortsett förstås från förhalningseffekten. Utredarna rekommenderade kommunalråden att starta en försöksverksamhet med det dåvarande Allaktivitetshuset i Borlänge som förebild (en sorts mild kompromiss som aktivisterna inte avvisade) och den verksamheten finns än idag.  Kommunalråden Gustavsson och Ingemansson sade däremot blankt nej, och avfärdade därmed den utredning man själv initierat, liksom tjänstemännens dryga arbetsinsats och allmänhetens positiva inställning – vilken också fastslogs i en enkät. Det hela hade nu blivit en ren prestigefråga, och genom att ännu en gång blockera den parlamentariska vägen och med gemenskapsproblemet olöst framför sig skulle fler framtida husockupationer bli resultatet under de kommande 45 åren.

Smultronstallet

Smultronstället, Kävlingevägen 51, oktober/november 2008

1973 stängde Cafe Athen på AF och Lund förlorade därmed sin enda allmänna mötesplats. Kulturmejeriet som klubbades 28 november 1985 blev en sorts etappseger, men behovet av gemenskap kvarstod alltså, och under 2000-talet tillkom dessutom en katastrofalt ökande bostadsbrist. Så var läget när Smultronstället ockuperades 11 oktober-4 november 2008 och Ockupationsfestivalen avhölls 16-17 maj 2009. Återigen användes polisen mot opinionen. Smultronstället revs och Saluhallen lyxrenoverades. Men husockupationerna spred sig sedan över hela landet, 25-30 ockupationer om året genomfördes både 2008 och 2009 i hela Sverige.

Först idag, i början av 2015, kan vi äntligen hoppas på en lösning, främst genom den självstyrande lokalen Vilda Väster, Lunds Allaktivitetshus på Stenmästarevägen 7 C vid Hårlemans plats i Lund. Vi håller tummarna och önskar av hela vårt hjärta detta projekt lycka till. En idé som är så bra att den behåller sin aktualitet i ett halvt sekel måste till sist realiseras. Till och med i Lund!

VV

Ingången till Vilda Väster, 24/1 2015.

***

Se även: Husockupationerna 1969-2009. https://wordpress.com/post/anarchyisorder.wordpress.com/58410

***

2 kommentarer på “Allaktivisterna: Om det kollektiva ansvaret.

  1. Pingback: Krönika #570. Det var en tid då allt var möjligt. | Konst & Politik

  2. Pingback: Konst & Politik

Kommentera mera - här eller på Din egen blogg! Jag älskar diskussioner. Pingbacks uppskattas även. OBS! Endast inlägg på svenska.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate from Swedish to Your language

Follow Konst & Politik on WordPress.com
%d bloggare gillar detta: